Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Иностранные языки / Конспекты / THE THEME OF THE LESSON: MASS-MEDIA
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 24 мая.

Подать заявку на курс
  • Иностранные языки

THE THEME OF THE LESSON: MASS-MEDIA

библиотека
материаловIELTS (International English Language Testing System) – ағылшын тілі деңгейін анықтауға арналған халықаралық емтихан.

IELTS тестін атақты үш халықаралық мекеме басқарады:
     British Council,
     IDP: IELTS Australia,
     University of Cambridge ESOL Examinations.
Қазақстан Республикасы аумағында IELTS тестін өткізуге құқылы тек екі мекеме бар: InterPress Exams Center және Британдық Кеңес.

IELTS – ағылшын тілін тестілеуден ең танымал да сұранысқа ие емтихандардың бірегейі.
IELTS
нәтижелері әлемнің 135-тен астам мемлекетінде жарамды. Сонымен қатар 6000-нан астам оқу орындары мен мемлекеттік және кәсіби мекемелер, Ұлыбритания, Канада, Жаңа Зеландия және де Австралия елшіліктері, АҚШ елінің 2500-ден астам жоғарғы оқу орындары бұл тестті мойындайды.
Жыл сайын IELTS тестін 1,4 миллионнан астам үміткер шетелдік ЖОО-рына түсу, иммиграциялану және жұмысқа орналасу үшін тапсырады.

IELTS  тесті негізгі төрт бөлімнен тұрады:
Тыңдау               (Listening)
Оқу                     (Reading)
Шығарма жазу     (Writing)
Тілдесу                (Speaking)

Тест форматы мен құрылымы

Listening. Барлық үміткерлерге бір нұсқадағы тест түрі ұсынылады. Тапсырманы орындауға барлығы 30 минут уақыт беріледі. Сол уақыт ішінде үміткерлер тапсырмаларды тыңдап, жауаптарды емтихан кітапшасына белгілеп отырады. Тест соңында жауаптарды Listening Answer Sheet-ке (жауап қағазына) бояуға қосымша 10 минут бөлінеді. Жоғарыда айтылған тест барлығы 40 сұрақ және 4 бөліктен тұрады.

Бірінші бөлікте екі адам арасындағы күнделікті диалог; екінші бөлікте жартылай ресми монолог (мысалы: радиохабар); үшінші бөлікте 2-4 студент арасындағы бейресми әңгіме (мысалы: дәріс жайлы немесе курстық жұмыс жайында);  тесттің соңғы бөлігінде үміткерлер университеттік дәрістен үзінді тыңдайды.

General Training Module (иммиграциялану мақсатымен) мен Academic Module (білім алуға) үміткерлері Reading бөлімі барысында әр түрлі тапсырмалар орындайды.

General Training Reading (иммиграциялану мақсатымен): тесттің орындалуына 60 минут уақыт беріледі. Тест 40 сұрақ және 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім хабарландырулар, тауар мен қызметтер жарнамалары секілді  қысқа мәтіндерден құралған. Екінші бөлім орта көлемді бір мәтіннен тұрады (мысалы: жұмысқа орналасудың нұсқаулары). Үшінші мәтін (шамамен 900 сөз) ең көлемді және ғылыми-танымалдық ақпаратты қамтиды. Тест ағылшын тілді ортада оқи білу, сонымен қатар оқығанын түсіне білу қабілетін тексереді. Ескерту: жауаптарды емтихан кітапшасынан Reading Answer Sheet-ке (жауап қағазы) толтыруға қосымша уақыт берілмейді, сондықтан жауаптарды бірден жауап қағазына белгілеу керек.

Academic Reading (білім алуға): тесттің орындалуына 60 минут уақыт беріледі. Тест 40 сұрақ және 3 мәтіннен тұрады. Academic Module Reading негізі ғылыми-танымал және академиялық тақырыпттардағы мәтіндерден, соның ішінде алғашқы екі мәтін суреттеу стилінде болса, соңғы мәтін үміткердің автор ойы мен дәлелдерін түсіне білу қабілетін тексеруге бағытталады. Тест мақсаты: үміткердің академиялық мәтіндермен жұмыс істей білу қабілетін анықтау. Ескерту: жауаптарды емтихан кітапшасынан Reading Answer Sheet-ке (жауап қағазы) толтыруға қосымша уақыт берілмейді, сондықтан жауаптарды бірден жауап қағазына белгілеген дұрыс.

General Training Module мен Academic Module үміткерлері Writing бөлімінде де әр түрлі тапсырмалар орындайды.

General Training Writing (иммиграциялану мақсатымен): тесттің орындалуына 60 минут уақыт беріледі (бірінші тапсырма - 20 минут, екінші тапсырма - 40 минут). Тест General Training Writing-та 2 жаттығу болады. Біріншісінде – кем дегенде 150 сөз қолдана отырып, күнделікті жағдайға байланысты эссе жазу керек;екіншісінде – үміткерлер өріс алған тақырыпқа минимум 250 сөзді қамтитын шығарма жазулары тиіс. Ескерту: емтихан барысында екінші тапсырманың біріншіге қарағанда маңыздылығы жоғары екенін естен шығармау қажет (себебі 2-жаттығуға көп уақыт беріледі), дегенмен үміткерлер екі тапсырманы да орындаулары керек.

Academic Writing (білім алуға): тесттің орындалуына 60 минут уақыт беріледі (бірінші тапсырма - 20 минут, екінші тапсырма - 40 минут). Бастапқы жаттығуда кемінде 150 сөзбен негізгі үрдістерді диаграммаға қарап баяндап беру тиіс.Екінші тапсырмада үміткер тақырыпты түсінуімен қатар, көзқарасына байланысты өзінің дәлелдерін көрсетіп шығуы тиіс (талап етілетін сөз мөлшері: минимум 250 сөз). Ескерту: емтихан барысында екінші тапсырманың біріншіге қарағанда маңыздылығы жоғары екенін естен шығармау қажет (себебі 2-жаттығуға көп уақыт беріледі), дегенмен үміткерлер екі тапсырманы да орындаулары керек.Краткое описание документа:

IELTS – ағылшынтілінтестілеуденеңтанымалдасұранысқаиеемтихандардыңбірегейі.
IELTS
нәтижелеріәлемнің 135-тенастаммемлекетіндежарамды. Соныменқатар 6000-нанастамоқуорындарыменмемлекеттікжәнекәсібимекемелер, Ұлыбритания, Канада, ЖаңаЗеландияжәнедеАвстралияелшіліктері, АҚШелінің 2500-денастамжоғарғыоқуорындарыбұлтесттімойындайды.
Жылсайын IELTS тестін 1,4 миллионнанастамүміткершетелдікЖОО-рынатүсу, иммиграцияланужәнежұмысқаорналасуүшінтапсырады.

IELTS  тестінегізгітөртбөлімнентұрады:
Тыңдау               (Listening)
Оқу                     (Reading)
Шығармажазу     (Writing)
Тілдесу                (Speaking)

Тестформатыменқұрылымы

Listening. Барлықүміткерлергебірнұсқадағытесттүріұсынылады. Тапсырманыорындауғабарлығы 30 минутуақытберіледі. Солуақытішіндеүміткерлертапсырмалардытыңдап, жауаптардыемтиханкітапшасынабелгілепотырады. Тестсоңындажауаптарды Listening Answer Sheet-ке (жауапқағазына) бояуғақосымша 10 минутбөлінеді. Жоғарыдаайтылғантестбарлығы 40 сұрақжәне 4 бөліктентұрады.

Біріншібөліктеекіадамарасындағыкүнделіктідиалог; екіншібөліктежартылайресмимонолог (мысалы: радиохабар); үшіншібөлікте 2-4 студентарасындағыбейресмиәңгіме (мысалы: дәрісжайлынемесекурстықжұмысжайында);  тесттіңсоңғыбөлігіндеүміткерлеруниверситеттікдәрістенүзіндітыңдайды.

General Training Module (иммиграцияланумақсатымен) мен Academic Module (білімалуға) үміткерлері Reading бөлімібарысындаәртүрлітапсырмаларорындайды.

General Training Reading (иммиграцияланумақсатымен): тесттіңорындалуына 60 минутуақытберіледі. Тест 40 сұрақжәне 3 бөлімнентұрады. Біріншібөлімхабарландырулар, тауарменқызметтержарнамаларысекілді  қысқамәтіндерденқұралған. Екіншібөлімортакөлемдібірмәтіннентұрады (мысалы: жұмысқаорналасудыңнұсқаулары). Үшіншімәтін (шамамен 900 сөз) еңкөлемдіжәнеғылыми-танымалдықақпараттықамтиды. Тестағылшынтілдіортадаоқибілу, соныменқатароқығанынтүсінебілуқабілетінтексереді. Ескерту: жауаптардыемтиханкітапшасынан Reading Answer Sheet-ке (жауапқағазы) толтыруғақосымшауақытберілмейді, сондықтанжауаптардыбірденжауапқағазынабелгілеукерек.

Academic Reading (білім алуға): тесттің орындалуына 60 минут 

Автор
Дата добавления 16.12.2014
Раздел Иностранные языки
Подраздел Конспекты
Просмотров246
Номер материала 190354
Получить свидетельство о публикации

Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх