Инфоурок / Информатика / Статьи / «ТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ БАЛАРДЫ КҮТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» ПӘНІНЕН САНДЫҚ ҚОР ЖАСАҚТАУ

«ТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ БАЛАРДЫ КҮТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» ПӘНІНЕН САНДЫҚ ҚОР ЖАСАҚТАУ


библиотека
материалов

«ТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ БАЛАРДЫ КҮТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» ПӘНІНЕН САНДЫҚ ҚОР ЖАСАҚТАУ

КІРІСПЕ


Білім беруді ақпараттандыру жаңа оқу құралдарын табанды түрде жасауды талап етеді. Бірінші кезекте оларға электронды әдістемелік оқу құралдарын жатқызу қажет. Электорнды әдістемелік оқыту құралдарын жасау және қолдану мәселесін зерттеу қазіргі кезде өте маңызды болып отыр. Әдетте электронды әдістемелік оқулықтар дәстүрлі оқулықтардың жай ғана қосымшасы ретінде қабылданады.

Мультимедиалы оқыту құралдар, білімді ұсынудың бізге белгілі әдістердің барлығын көрнекі түрде қолдануға мүмкіндік беретін мәтін, дыбыс және видеокөрістерді құрастырады.

Оқу орындарында электронды әдістемелік оқу құралдарын жасау, технологияларының бірыңғай конценцияларын енгізу келесідей мүмкіндіктерді туғызады:

1. Студенттер мен мұғалімдерді қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз етілуін жеделдету;

2. Білім беру үрдісінің сапасын көтеруге қосымша мүмкіндіктер беретін ақпаратты игеру мен берудің қосымша жүйелерін қолдану;

3. Білім беру жүйесіне және біліктілік дәрежесін көтеру жүйелеріне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу арқылы оқытушылар құрамының білім дәрежесін көтеру;

4. Түрлі үрдістер мен құбылыстарды модельдеу мен имитациялау;

5. Ақпараттандыру көмегімен оқу үрдісін жетілдіру бағдарламалары мен жарыстарына қатысу, яғни жоғары оқу орындарының бәсекелестігін көбейту;

6. Әрбір студентке дараландыру қатынасын қолдану;

7. Оқушыны қателарді диагностика жасаумен кері байланыс арқылы қадағалау;

8. Оқушыны ғылыми-зерттеу жұмысымен және өзін-өзі бақылай алу мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету;

9. Оқыту ақпаратын көрініс демонстрацияларымен қамтамасыз ету;

10. Басқада артықшылықтарын пайдалану.

Қазіргі кезде көптеген оқушылар мен студенттер, сонымен бірге, Қазақстандағы білім беру орындары компьютерлермен қамтамасыз етілген және олар компьютерді оқу құралы ретінде пайдалануда. Осыдан ақпараттық технологияларды, атап айтқанда, электронды әдістемелік оқу құралын жасау технологияларының қажеттілігі қазіргі таңдағы аса маңызды мәселелердің бірі деген қорытындыға келуге болады.

Зерттеу жұмысының тақырыбы: Delphi бағдарламасында «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қор жасақтау

Зерттеу тақырыбының өзектілігі:

Бүгінде әлемде ғылым және техниканың информатика секілді жылдам әрі бағытты дамып отырған саласы жоқ. Әрбір жыл сайын студенттерге жаңа электрондық оқылықтар, кешендер жасақталуын қажет еттеді.

ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында бүкіл мектеп компьютермен қамтамасыз етілді. Компьютер оқушы үшін қоршаған әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса барлық сабақтарды компьютердің қуаттануымен жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі. Кәсіби мамандарды дайындауда жүргізілетін барлық пәндерін оқыту құралы ретінде компьютерді қолдану – оқу үрдісін белсендіруге, оқытуды жекешелендіруге, оқушының өзін-өзі бақылауына мүмкіндік туғызады.

Қазіргі кездегі жаппай жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Сондықтан халықаралық ұйымдар әлем елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің рейтингін анықтауға кірісті. Елбасы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында "Білім беру реформасы - Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі" деп атап көрсетті.

Дербес компьютерлерді пайдаланушылар арасында Windows операциялық жүйелері жанұясы танымал және бағдарлама жасауға қызыққандар, осы жүйеде жұмыс жасайтын бағдарламалар жазуға ынталанады. Есептеуіш техниканың дамуы, бағдарламаны қамтамасыз жасау құралдарына деген эффективті қажеттілік, бағдарламалау тілдерінің пайда болуына әкелді, олардың ішінде келесілерді Borland Delphi және Microsoft Visual Basic көрсетуге болады. Тез жасау жүйесінің негізіне көрнекі жұмыслау технологиясы және оқиғалы бағдарламалау жатады. Оның мәні жасау ортасы бағдарламаның генерация кодының үлкен бөлігін алады және бағдарламалаушыға диалогтық терезелермен және жағдайларды өңдеу функциясын құрастыру жұмыстарын қалдырады.

Ғылыми-техникалық прогрестің, өндірісті автоматтандыру және  қарқындандырудың жеделдеуінің, жоспарлауды және басқаруды жетілдірудің маңызды шарттарының бірі компьютерлік технологияларды қолдану болып табылады.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңы» Білім беру жүйесінің алдына оқытудың жаңа технологияларын, оның iшiнде кәсiптiк бiлiм беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгерiп отыратын қажеттіліктерiне тез бейiмделуiне ықпал ететiн кредиттiк, қашықтықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгiзу және тиiмдi пайдалану міндетін қояды.

Кәсіптік білім беру саласындағы болып жатқан түбегейлі өзгерістер барысындағы проблемаларды зерттеуге Б.Әбдікәрімұлы, С.Ә. Әбдіманапов, Е.И. Бурдина, В.В. Егоров, Е.Ө. Жұматаева, Б.Жарықбаев, М.С. Мәлібекова, Н.Э. Пфейфер, А.П. Сейтешев және т.б. зерттеушілер үлкен үлес қосты

Компьютерлік технологияларды оқу үрдісінде пайдаланудың ғылыми-теориялық мәселелерін жан-жақты талқылап, зерттеген ғалымдар М.А. Винницкая, Д.М. Джусубалиева, Р.М. Дүзбаева, Ж.А. Қараев және т.б. еңбектерінің маңызы зор.

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды құру, пайдалану және жетілдіруге байланысты мәселелер Б.С. Гершунский, А.Н. Ершов,  Е.С. Ибышев, С.С. Маусымбаев, И.В. Роберт, А.Я. Савельев, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шолоховичтің ғылыми зерттеу жұмыстарында қарастырылады.

Компьютерлік операциялық жүйелердің негіздері Г.Қ. Абдрашева, А.Ж. Әміров, В.В. Яворский, Е.Қ. Балапанов, Е.Бөрібаев, А.Дәулетқұлов, Н.Т. Ермеков, С.Симонович және т.б. оқулықтарында қарастырылған.

Оқушылардың технологиялық білімін қалыптастыру бойынша Ш.Т.Таубаеваның, В.А.Комелинаның, А.А.Молдажанованың, Н.Максимова-ның, сондай-ақ Д.А.Крыловтың, И.Ю.Башкированың, т.б. еңбектері біздің зерттеуіміз үшін өте маңызды болды.

XXI ғасырда білімді маман болу тек компьютерлік технологияны жақсы меңгеруге байланысты. Себебі, адамдардың қызметтері олардың хабарлылықтарына және компьютерлік, телекоммуникациялық құралдардың көмегімен ақпаратты тиімді өңдеу мүмкіншіліктеріне белгілі бір деңгейде байланысты.

Педагогикалық, психологиялық, техникалық және түрлі ғылыми зерттеулерге шолу, талдау жасау қазіргі уақытқа дейін 1 курс студенттерді білімін жетілдіру бойынша студенттердің даярлығының теориялық-практикалық негіздерінің оқу процесінде қарастырылмағандығын, 1 курс студенттерді білімін жетілдіру бойынша бойынша студенттердің даярлығын қалыптастыруға байланысты ғылыми зерттеулердің жоқтығын көрсетті. Ал, ол өз кезегінде қазіргі нарық талабына сай мамандарды даярлауда әртүрлі қиындықтар туғызады. Сондықтан 1 курс студенттерді білімін жетілдіру бойынша студенттердің даярлығын қалыптастыру қажеттілігі және осы сұрақтың жоғары кәсіптік білім беру саласында ғылыми-педагогикалық тұрғыда қарастырылмағаны қарама-қайшылық туғызады. Аталған қарама-қайшылықтарды шешу қажеттілігінен осы зерттеудің өзектілігіне негіз болатын басты мәселе – студенттерді болашақта жұмыс орындарында және т.с.с. компьютерлік жүйелер, жұмыслау, баптау, қызмет көрсету секілді кәсіби мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін операциялық жүйелерді әкімшіліктендіру бойынша толыққанды және сапалы даярлықпен қамтамасыз ету проблемасы туындайды. Міне, осындай проблемаларды шешу дипломдық жұмысны зерттеу жұмысымыздың тақырыбын «1 курс студенттеріне арналған «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қор жасақтау деп таңдауға негіз болды.

Зерттеу мақсаты: Delphi бағдарламасында «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері » пәнінен сандық қор жасақтау және пайдалануға ұсыну

Міндеттері:

1. Delphi бағдарламасының жұмыс терезесі мен негізгі нысандары, құралдарын зерттеу, қасиеттерін қарастыру;

2. Delphi бағдарламасындағы негізгі нысандардың қасиеттері, оларды басқару жолдарын, олардың тиімділігін анықтау;

3. Мәліметтер қоры, құрылымы, Delphi бағдарламасындағы мәліметтер қорын жасақтау саймандары мен программалық мүмкіндіктерін қарастырып, оқу орнын басқару үдерісінде ұтымды пайдалану тәсілдерін айқындау;

4. Delphi бағдарламасындағы «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қор құрылымы жасақтау:

5. Delphi бағдарламасындағы «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қор программалық жасақтамасын жазу, программалық кодтарын сынау;

6. Delphi бағдарламасындағы «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қор колледж жағдайында тәжірибеден өткізу, пайдалану нәтижесін жариялау, пайдалануға үсыну.


Зерттеу болжамы: егер ...., онда ......, әйтпесе .......

-егер  «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері » пәнінен сандық қор жасақталып, қолданылатын болса, онда студентердің білім деңгейі анықталып, оның ойын жүйелеп, жылдам есептеуіне, логикалық ойлау, есептеу дағдыларының қалыптасуына, тез шешім қабылдау қасиетінің дамуына тиімді болып, «Күтуші» пәнінің негізгі ұғымдарын жетілдіреп біліктілігі артар еді,  әйтпесе бүгінгі қоғамға информатиканы, компьютерды толық меңгерген білімді, білікті мамандар қажет.

Зерттеу пәні: алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері, бағдарламалау тілдері

Зерттеу нысаны: Delphi бағдарламасындағы пәнінен сандық қор жасақтау

Зерттеудің әдістері: зерттеу проблемасы бойынша әдебиеттерге талдау жасау; бағдарлама таңдау, жобалау, қорытындылау.

Зерттеудің теориялық мәнділігі: Delphi бағдарламасының жұмыс терезесі мен негізгі нысандары, құралдары зерттеліп, қасиеттерін қарастырылды; негізгі нысандардың қасиеттері, оларды басқару жолдарын, олардың тиімділігін анықтау; Мәліметтер қоры, құрылымы, Delphi бағдарламасындағы мәліметтер қорын жасақтау саймандары мен программалық мүмкіндіктерін қарастырып, оқу орнын басқару үдерісінде ұтымды пайдалану тәсілдерін айқындау;

Зерттеудің практикалық маңыздылы: DELPHI бағдарламасындағы «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қорының құрылымы жасақталды, программалық жасақтамасын жазу, программалық кодтарын сынау; DELPHI бағдарламасындағы «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қорын колледж жағдайында тәжірибеден өткізу, пайдалану нәтижесін жариялау, пайдалануға ұсыну

Дипломдық жұмыс құрылымы: жұмыс кіріспеден, екі тараудан, зерттеудің тұжырымдамасы келтірілген қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады.

Кіріспеде зерттеу тақырыбының көкейкестілігі, мақсаты, нысаны, пәні, ғылыми болжамы, міндеттері, зерттеудің жетекші идеясы, зерттеу жұмысының әдіснамалық және теориялық негіздері, сынақтан өткізу және оқу процесіне ендіру жолдары баяндалды «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қор тақырыбындағы бірінші тарауда орта оқу орындарында болашақ мамандарын кәсіби даярлаудың маныздылығы және талдау жасалынып, оның ғылыми-теориялық негіздері анықталды.

Екінші тарауда «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» » пәнінен сандық қорын жасақтау бағдарламасын құру оқу-әдістемелік қамтамасыздандырылуы қарастырылды.

Қорытындыда: жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесін «Түрлі жастағы баларды күту ерекшеліктері» пәнінен сандық қор жасақтау.


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-116737

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG