Инфоурок / ИЗО, МХК / Другие методич. материалы / Творческая работа участника МАН секции искусствоведения на тему "Хореографическая культура как способ эстетического воспитания детей микрорайона шахты им. Е.В.Абакумова"

Творческая работа участника МАН секции искусствоведения на тему "Хореографическая культура как способ эстетического воспитания детей микрорайона шахты им. Е.В.Абакумова"


библиотека
материалов

Міністерство освіти і науки України

Донецьке територіальне відділення МАН України

Донецька загальноосвітня школа I - III східців №85

Відділення філології та мистецтвознавства

Секція мистецтвознавства

Хореографічна культура як засіб естетичного виховання дітей мікрорайону шахти ім. Є.В. Абакумова .Ряшко Софія Валентинівна

10 класУчитель першої категорії

Матрьоніна Наталя СтаніславівнаДонецьк 2013Зміст

Вступ………………………………………………………………… 3-4

І.Основна частина……………………………………………………..5-15

1.Теоретична частина…………………………………………….5-8

1.1. Вплив хореографічного мистецтва на розвиток

особистості школяра………………………………………5-6

1.2. Позашкільна освіта – це шлях реалізації творчого

потенціалу дітей…………………………………………6-7

2.Практична частина…………………………………………… 8-15

2.1. Зародження хореографічного мистецтва в мікрорайоні

шахти ім. Є.В.Абакумова…………………………………..8

2.2.Святкові будні танцюристів……………………………….8-11

2.3. Чудовий союз творчих людей………………………….11-12

2.4. Шлях до майстерності……………………………………..12-14

2.5. Результати дослідження…………………………………..14-15

ІІ.Висновок…………………………………………………………… 16

ІІІ.Посилання………………………………………………………… 17

ІY.Список використаної літератури………………………………….18

Y.Додатки………………………………………………………………19-28


Хореографічна культура як засіб естетичного виховання дітей мікрорайону

шахти ім. Є.В. Абакумова .

Вступ

«Творити мистецтво може лише обранець ,
Любити мистецтво - всякий чоловік.»

( Жюльєн Грюн )1


Тема роботи: « Хореографічна культура як засіб естетичного виховання дітей мікрорайону шахти ім. Є.В. Абакумова» .
Актуальність теми:

Кожна дитина має талант , потрібно тільки знайти його і розвинути . У сучасному світі роль обдарованої особистості у забезпеченні суспільного прогресу є визначною . Кожна обдарована дитина повинна розкрити крила творчості , самореалізуватися у своєму таланті.2
     Розвиток творчої , духовно багатої особистості в процесі навчання і виховання є однією з соціально значущих завдань сучасного суспільства.
     З метою сприяння забезпечення освітньо -культурних потреб дітей , створення умов для їх творчого , інтелектуального , духовного і фізичного розвитку , указом Президента України від 28.12.2012 № 756 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості » 2013 оголошений « Роком дитячої творчості »
3
      Духовне багатство людини , його інтелектуальна і фізична краса ґрунтуються на здоровому і гармонійно розвиненому організмі людини. Для багатогранного художньо - естетичного розвитку особистості необхідно використовувати всі засоби естетичного виховання і, насамперед , мистецтво.
      Серед безлічі форм естетичного виховання підростаючого покоління хореографія займає особливе місце. Заняття танцем не лише вчать розуміти і створювати прекрасне , вони розвивають образне мислення та
фантазію , дають гармонійний пластичний розвиток (мал.1). Величезний позитивний досвід, що доводить безпосередній взаємозв'язок занять хореографією з естетичним вихованням накопиченим в дослідженнях педагогів і діячів мистецтв : Л.Н. Богаткової , С.І. Букатіної , А. Я. Ваганової , Є.Д. Васильєвої , Ю.Н. Григоровича, І.А. Моїсеєва , Ю.І. Плахта , Т.В. Пуртова , М.М. Фокіна , Б.В. Шаврова та ін.4
        У порівнянні з музикою , співом , образотворчим мистецтвом , що мають постійне місце в сітці шкільного розкладу , танець так і не зайняв належного йому місця в числі обов'язкових предметів освіти школярів . У цьому зв'язку ми вважаємо особливо актуальним вибір і проведення дослідження за темою : «Хореографічна культура як засіб естетичного виховання дітей мікрорайону шахти ім. Є.В. Абакумова ».
     
       Методи дослідження:
- Теоретичний аналіз мистецтвознавчої , психолого - педагогічної , методичної літератури з проблеми дослідження;
- Вивчення , аналіз та узагальнення практики естетичного виховання в загальній педагогіці і в позашкільних установах ;
- Збір фотоматеріалів з ​​питання дослідження;
- Вивчення результатів творчої діяльності дітей в області хореографії ;
- Анкетування , бесіди з дітьми , педагогами , батьками ;

- Методи статистичної обробки даних.Основна частина

Теоретична частина

Вплив хореографічного мистецтва на розвиток особистості школяра.


       Естетичне виховання належить до числа вічних проблем. Воно здійснюється протягом усього життя людини , незалежно від віку , трансформується на життєвому шляху , бо кожен історичний етап розвитку суспільства , формуючи свій ідеал , пред'являє до людини нові вимоги або модифікує колишні.
    Шкільний вік - час інтенсивного розвитку інтелекту . У цей час дитині необхідна активна емоційна практична діяльність, спрямована на потреби в пізнанні , безпосередність емоційної реакції , здатність дивуватися - це ті якості особистості, які визначають творчу спрямованість і талановитість .
      Успіх у цьому багато в чому залежить від інтересу дитини до творчості і , особливо , творчості художній. Естетичне виховання засобами мистецтва сучасна педагогічна наука розглядає як одне з провідних освітніх впливів , що сприяє розвитку духовного потенціалу , формуванню оптимістичного світогляду , і, нарешті , що впливає на формування особистості дитини.
       Про вплив мистецтва , як чинника формування та розвитку особистості дитини , писали багато вчених ( О.А. Апраксіна , А.В. Луначарський , Л.А.Рапацька , В.Н. Скатерщиков , Н.М. Сокольникова , Л.В. Тодоров , Е.А.Флерина , Т.Я. Шпикалова та ін.)
5
       Адже саме хореографія володіє величезними можливостями для повноцінного естетичного вдосконалення дитини , для його гармонійного духовного та фізичного розвитку. Синкретичність танцювального мистецтва передбачає розвиток не тільки музичних , рухових навичок, а й прищеплює основи моральної культури : основи етикету і грамотної манери поведінки в суспільстві , дає уявлення про акторську майстерність , і, разом з тим, вчить зберігати і зміцнювати здоров'я , що є особливо актуальним для сьогодення.
      Під естетичним вихованням в процесі занять хореографією ми будимо розуміти розвиток естетичного сприйняття і уявлення в передачі рухів , вміння оцінити музичний матеріал і передати художній образ в танці ; вміння грамотно , точно і акуратно виконувати хореографічні комбінації ; вміння імпровізувати на знайому або знову почуту музику , бажання складати танцювальні композиції і підбирати художньо - сценічне оформлення до них (костюм для виконання, реквізит , світлові ефекти і т. д.) , етичне ставлення до партнерів в танці і до глядача (Мал.2).
        За даними медичних досліджень ( JI.B. Баль , С.В. Барканова , А.Г. Ільїна та багатьох ін. )
6 за останнє десятиліття відбулося помітне зростання частоти порушень соматичного здоров'я серед дітей , що вступають у підлітковий період і підлітків старшого віку. Вчені стверджують , що погіршення здоров'я дітей є не тільки медичною , а й серйозною педагогічною проблемою . Відповідно, поряд з вирішенням освітніх , виховних і розвиваючих завдань, що стоять в процесі естетичного виховання і навчання дітей, необхідно , долучаючи дітей до прекрасного , зберігати і зміцнювати здоров'я підростаючого покоління , на що безпосередньо спрямовані і заняття хореографією .


Позашкільна освіта – це шлях реалізації творчого потенціалу дітей .


     В системі безперервної освіти особливе місце належить позашкільній освіті , яке покликане задовольняти творчі потреби дітей , допомогти знизити негативні наслідки незайнятості їх в позаурочний час, зростання злочинності, бродяжництва , посилити увагу до соціально знедолених дітей .
      Позашкільне виховання в Росії та Україні виникло наприкінці XIX століття. Це були лише поодинокі позашкільні установи, створені прогресивними педагогами , які ставили перед собою різні цілі.
       На державному рівні рішення про розвиток позашкільної освіти було прийнято в листопаді 1917 року , коли в Народному комісаріаті освіти РРФСР було створено відділ позашкільної освіти. До 1940 року в СРСР налічувалося 1846 позашкільних установ. Великий внесок в організацію позашкільної роботи був внесений діяльністю А.С. Макаренко і його сподвижників , які вважали , що « людина не виховується частинами »
7 (тобто на окремих предметах , гуртках , секціях і т.д.) і на ділі прагнули здійснити цілісне виховання молоді.
       Після закінчення війни йшло бурхливе відновлення і розвиток системи позашкільного виховання . Зросла чисельність Будинків культури та Палаців піонерів. Багато зірок кіно , мистецтва були вихованцями гуртків естетичного напрямку: наприклад , актор і режисер Леонід Биков.
      В даний час, для вирішення завдань реалізації творчого потенціалу дітей,
в Донецьку створена і реалізується цільова програма « Обдаровані діти»
8 на 2011-2015 роки.
У рамках цієї програми було проведено більше ста обласних конкурсів , турнірів , виставок творчих робіт учнів шкіл , спортивних змагань. У цих заходах задіяне більше 250 тис. дітей різного віку , в числі яких і вихованці хореографічних колективів « Барвінок» та «Світанок » мікрорайону шахти ім. Є.В Абакумова .


Практична частина

Зародження хореографічного мистецтва в мікрорайоні

шахти ім. Є.В.Абакумова

Донецьк – найкрупніший центр культури й мистецтва України. У місті постійно діють три театри, обласна філармонія, цирк, 53 Палаці культури і інші кутки мистецтва.

Серед районів міста гордовито постав Кіровський район, у якому знаходиться Палац культури ім. Є.Т. Абакумова. Він був заснований в 1957 році. Зал має 485 місць для глядачів. У ньому працює 8 творчих колективів. Двом з них присвоєні звання «Народний» та « Зразковий».

Дитячий Зразковий ансамбль танцю « Барвінок» був заснований у 1976 році. Засновником цього ансамблю стала талановитий балетмейстер Бородіна Людмила Єгорівна (Мал.3). У нового хореографічного ансамблю був молодий запал, віра в безмежні можливості згуртованого єдиною метою колективу і така легка, як подих самої України назва – « Барвінок» (Мал.4).

Нині « Барвінок» відомий не тільки в своєму районі, але й за межами міста,області. За активну творчу діяльність,високий художній рівень і виконавську майстерність у хореографічному мистецтві у 1985 році ансамблю було присвоєно звання Зразковий Дитячий ансамбль танцю.


Святкові будні танцюристів


Триває репетиція. Розучується новий танок. Він нагадує кольорове мозаїчне панно. Кажуть, що стиль ансамблю має в основі академічну, класичну школу. Та його почерк, його обличчя склалися з творчих індивідуальностей керівників цього талановитого колективу. Це Андрєєви Сергій Юрієвич та Алевтина Вадимівна. У 2001 році Сергій Юрієвич був назначений художнім керівником та головним балетмейстером ансамблю. У цьому ж році він спільно з Алевтиною Вадимівною заснував на базі Зразкового ансамблю танцю « Барвінок» ансамбль танцю « Світанок». Керує цим колективом у статусі головного балетмейстера Алевтина Вадимівна. За активну творчу діяльність, високий художній рівень і виконавську майстерність у хореографічному мистецтві у 2002 році ансамблю «Світанок» було присвоєно звання Народний. У ансамблі займаються хлопці та дівчини віком від 16 до 25 років (Мал.5).

У репертуарі ансамблю більш ніж 30 танцювальних номерів та хореографічних композицій. За останні роки ансамбль «Світанок» побував з творчими візитами по обміну культурою у Китайській Народній Республіці на російському кораблі «Мінськ» ( у 2007 та 2009 році).

Керівники ансамблів – це особистості цікаві, яскраві та натхненні у своєму ділі, тому й сума їхня, органічний сплав можуть стати явищем непересічним. Вони обидва добрі танцюристи, обоє знаються на народному танку.

Дружба, взаємопідтримка, увага одне до одного – риси морального клімату, який склався в ансамблі. Керівники спілкуються з учасниками колективів, як з творчими людьми, виховуючи у них наполегливість, самовідданість до кінця та можливість, не дивлячись на втому, знаходити межу власних можливостей.

Найсуворіше, найавторитетніше журі - це батьки й місцеві жителі. Звіт перед ними найвідповідальніший. Цілий рік готуються діти та їх керівники до концерту – звіту. Потрібно показати всі старі й, обовязково, нові танці та композиції, а їх чимало…(Мал.6,7.)

Як виникає танок ? Як окремі рухи поєднуються у гармонійне ціле, а сувора, постійна, виснажлива праця переходить у свою протилежність – вишукану, ніби не потребуючу зусиль легкість польоту над сценою?

Танцклас. Вподовж стін - дзеркала. Вони повторюють кожний рух, кожну усмішку, відбивають і заховують десь у своїй потойбічній глибині все, що день за днем діється тут, у приміщенні.

Біля станка хлопці й дівчата. Йде необхідний перед кожним заняттям тренаж – це класична розминка:

- Гран пліє…Батман тендю… Адажио…

Для танцюриста французькі назви так званої класичної розминки – як завчена абетка. Розминка потрібна, аби вироблялася правильна постанова спини, мякість рук, сила і спритність ніг, загалом техніка .

- Андедан! – наказує балетмейстер. І немов вихор зривається – перетинає зал бурхливий каскад обертів. Та ось танцюристи вишиковуються в пари. Починається розучування нового танцю. Який він буде знає лише вона – хореограф і балетмейстер ансамблю « Світанок» Андрєєва Алевтина Вадимівна. Це вона уміє знайти щось нове й неповторне, традиційне для країни, яку вона обирає . Разом з Сергієм Юрієвичем вони будуть вивчати особливості країни, намалюють ескіз костюмів, які будуть традиційними, але й по – своєму новими, вони зроблять танок неперевершеним.

Але перед цим буде багато клопітливих репетицій, на яких крок за кроком буде народжуватися танцювальний шедевр. Балетмейстер, який стоїть трохи осторонь, уважно спостерігає за репетицією. Він бачить у вирі рухів майбутню логічність і стрункість, цільну хореографічну розповідь – танець.

Проте не завжди вдоволений художній керівник. Тож просить повторити ще й ще раз. Глядача не цікавить безмір чорнової підготовчої роботи – його очам має відкритися лише свято, заради якого, власно, приходить він у Палац культури.

А глядач чудовий, і вдячний, і вимогливий водночас. І це не лише концерти , які відбуваються у Палаці культури, декілька разів на рік колективи дають концерти на шахті ім. А.Є.Абакумова, з якою давно співпрацюють.

Шлях до серця глядача був нелегким. Вперто вироблявся творчий почерк.

Звучить тиха, мов відлуння, східна мелодія – і в коло впливає з грацією справжньої горянки струнка дівоча постать, а за нею немов вихор над горами пилкий аджарський хлопець. Це «Ачарулі» - аджарський народний танець(Мал.8).

Дівчата красуні, хлопці джигіти, їх не впізнати. Вони повністю змінилися разом з танцем, який сьогодні танцюють. А ось фрагмент « Гопака» - тут бажано більше безпосередності, щоб аж бризкала веселість, світилися притаманні народу гумор і оптимізм(Мал.9). Це моя Україна! Багато концертів «Світанок » завершує російським переплясом – « Калинка». Душевний розмах, сила, стрімкість,поєднані з плавністю. А трюки? Це ж неможливо таке виробляти? А вони можуть. Немов професійний ансамбль роблять на сцені і оберти, скльопки та обертаси , і навіть для азарту співають усі разом російську « Калинку»(Мал.10). Дивиться глядач, а серце завмирає… це ж лише діти, як вони можуть так змінюватися. А це є лице колективу. Це є його почерк, його постать. Полюбився глядачам і уйгурський танець « Навруз». З перших акордів мелодії ти розумієш, що починається цікава історія народу, і більше не можеш відірвати очі від сцени. Це розмова людей країни з Сонцем, це їх мужній і неповторний дух.


Чудовий союз творчих людей


Отже, нинішня діяльність Народного ансамблю танцю « Світанок» та Зразкового Дитячого ансамблю « Барвінок» різнобічна, різнопланова. Ті, хто добре знає подружжя Андрєєвих, стверджують; вони на рідкість вдало доповнюють одне одного. Залишилося не так багато часу, коли подружжя буде святкувати срібне весілля, а 20-річчя своєї плідної діяльності на ниві хореографії цей творчий тандем відзначив в минувшому році.

Організаторський хист та гумор Сергія Юрієвича гармонійно поєднується з педагогічним обдарованням та талановитістю Алевтини Вадимівни.

У 2013 році Андрєєви Алевтина Вадимівна та Сергій Юрієвич стали учасниками регіональної програми « Кришталеве серце» у номінації

« Служіння людям».

Є в них ще одне спільне діло – це дитячі підготовчі студії. З дітьми працювати дуже складно, зате цікаво. Малюки приходять ще за пів години до репетиції – так знетерпеливляться розпочати. З любовю дивляться на своїх керівників і дуже мріють бути на них схожими. І тренуються з не меншою впертістю, ніж дорослі. Зате, як розцвітають, коли похвалить педагог! Так і засвічуються їхні обличчя.

Дитячі групи – резерв, поповнення, завтрашній день « Світанку». Здається, щойно старанно виробляли па в « Курчатках» Іванови Аліна і Карина, Дьоміна Ірина, Ряшко Софія, Михальова Марина . А хлопці Андрєєв Євген, Федоренко Олексій, Куделя Василь і інші танцюють більш ніж 13 років.


Шлях до майстерності


За останні 3 роки росла виконавча майстерність та заслужена популярність ансамблю. Ансамбль « Барвінок » нагороджений Почесними грамотами та Дипломами. В ансамблі займаються 150 хлопчиків та дівчат від 5 до 15 років (Ма л.11). У репертуарі ансамблю 45 танців та хореографічних композицій, а також і різноманітні постанови з 14 інших країн світу. Народний танок є візитною карткою колективу. За останні 3 року були зроблені 9 нових постанов таких як російський танок « Валянки» , хоровод «Стежки доріжки», турецький танок «Серце Туреччини», «Латиська полька», словацький танок «Одземок», китайський танок «Лотос», російській танок «Ярмарок» та «Сонечко», хореографічна композиція « Дощу не боїмося». На ці танці написані нові фонограми та пошиті нові костюми .(Мал.12, 13)

Народний ансамбль танцю « Світанок» теж рухається переможними кроками. У 2011році нагороджений Дипломом Лауреата на Обласному святі танцю «Різнобарвний Вихор». Кожен рік бере участь у районних та міських святкових концертах , парадах по місту Донецьку на День Шахтаря. Кожен рік проводить концерти Звіти. У 2012 році, узимку, ансамбль прийняв участь у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі « Зимова фантазія» у місті Києві, де став Лауреатом першої премії. У цьому ж році, улітку, побував на Міжнародному конкурсі-фестивалі у Болгарії, місто Ахєлой, де теж став Лауреатом першої премії. Народний танок є візитною карткою ансамблю. У листопаді 2012 року ансамбль «Світанок» був запрошений Польською Республікою на День Незалежності. Наш ансамбль почесно приставляв Україну.

В даний час в колективах вже займаються діти вихованців танцювальних колективів (Мал.14) . За цей період здійснено понад 60 нових постановок народних та естрадних танців практично всіх національностей колишнього СРСР і народів світу. Обидва колективи двічі підтверджували звання Зразкового і Народного. Обидва колективи неодноразово нагороджувалися грамотами Донецької профспілки вугільної промисловості , управління культури і туризму Донецького міського міськвиконкому ( 2002 , 2007 ), головою Кіровської районної ради у м. Донецьку ( 1994 , 1998 , 2000 , 2002-2006 , 2008) , Донецьким обласним управлінням культури ( 2004 , 2005 ) . Колективи постійно беруть участь у районних , міських , обласних і республіканських фестивалях народної творчості і є дипломатами та лауреатами (2001-2006 , 2008). Зразковий ансамбль « Барвінок» в 1994р. нагороджений Грамотою Президента України . У 2012р. на Всеукраїнському фестивалі- конкурсі мистецтв в м.Києві Народний ансамбль танцю «Світанок» нагороджений дипломом Лауреата I премією , Зразковий ансамбль танцю « Барвінок» нагороджений дипломом II премії. На міжнародному фестивалі народної творчості « Радість на березі » в Болгарії обидва колективи стали Лауреатами I ступеня. Неодноразово нагороджувалися і керівники колективів : Андрєєв С.Ю. грамотою Кіровської районної ради в м. Донецьку ( 2001 , 2002 , 2010 ) , грамотою обласної ради профспілок ( 2001р.) , почесною грамотою Донецького міського голови (2002р.) ; Андрєєва А.В. - грамотою Кіровської районної ради ( 2002 , 2005 , 2010 ) , почесною грамотою Донецької міської ради (2008р.) (Мал. 15). За свою самовіддану працю , сумлінне і творче ставлення до підготовки танцювальних колективів подружжя Андрєєвих користується заслуженою повагою жителів Абакумова , батьків та учасників танцювальних колективів.


Результати дослідження


Вже 11 років я від репетиції до репетиції чекаю зустрічі з танцем. І все , як завжди. Понеділок, середа, субота, знову – понеділок. А між тим скільки змін відбулося за останній час! Прийшло в ансамбль чимало юних, обдарованих дітей. Одних зустрічають, інших доводиться проводжати.

Мене зацікавило, що приводить в ансамбль вже третє покоління дітей. Проводячи своє дослідження, я склала анкету, яку розповсюдила серед учасників колективів (Анкета 1.). Результати мене вразили.

Серед 120 учасників анкетування 10-13 років танцюють 12 хлопців та дівчат, 5 -9 років – 60 , менше ніж 5 років – 48.

Серед опитуваних більшість дітей почали танцювати в 5-6 років. Є такі, хто прийшов в ансамбль в 10-12 років і танцюють зараз.

Невелика кількість дітей прийшли до ансамблю з друзями чи самостійно, інших привели батьки, які теж танцювали в ансамблі.

Заняття учасників молодшої групи триває 1 годину, за неділю це складає 3 години. Інші діти танцюють 6 годин в неділю, що дає розвиток їх фізичному здоров’ю.

Молодшим дітям дуже подобається одягати яскраве танцювальне вбрання і виступати на сцені: «Мой любимый танец – «Валенки». Там веселая музика, классные сапоги-валенки на ногах, падает снег, а еще мы поем» (з анкети) (Мал.16).

Світанківці дивляться на все це інакше, щоб отримати незабутні хвилини на сцені, треба багато працювати. І репетиція – це шлях до мистецтва. Може статися так, що танок не буде нашою професією, але багато з нас впевнені, що наші діти теж будуть танцювати в «Барвінку» та «Світанку», а ми будемо підтримувати їх у залі, так, як підтримують нас наші батьки зараз(Мал.17).

А що принесе завтрашній день? Та чим би він не обдарував, незмінною залишиться постійна праця, в якій і виправдання всіх душевних витрат, і винагорода, і найвірніша запорука подальшого зростання.

Висновки


         Вивчення можливостей хореографічного мистецтва у формуванні та розвитку особистості дитини дозволило нам виділити особливу актуальність досліджуваного питання . Ми бачимо необхідність в осмисленні процесу естетичного виховання дітей засобами хореографії з урахуванням вимог сучасного суспільства.
      1 . Заняття хореографією є ефективним засобом естетичного виховання дітей ( знайомлять із зразками художньої культури , сприяють розвитку естетичного смаку , творчого мислення , прищеплюють любов до музики і рухам , сприяють зміцненню здоров'я і розвитку навичок ритмічних рухів , виробляють пластику і фізично тренують тіло , що впливає на формування красивих ліній людської фігури).
     2 . Спеціально організоване навчання і виховання, засноване на вивченні в комплексі хореографії (класичної , народної , сучасної) і супутніх предметів ( етики та естетики , фізіології та гігієни ) є ефективним засобом естетичного виховання дітей і найбільш ефективно здійснюється при взаємозв'язку хореографії з іншими видами художньо - естетичної діяльності дитини

( етики, естетики , фізіології , гігієни , косметології ) ;
     3. Використання інноваційних методів ( участь у шоу - програмах , імпровізація на музику з урахуванням світлових ефектів , створення костюма до танцю з використанням сучасних технічних засобів і інше) допомагає в розвитку творчих навичок вихованців ансамблю ;
  4. Цілеспрямоване педагогічне керівництво стимулює творчі прояви дітей , підвищує рівень самооцінки дитини і передбачає співтворчість педагога , дітей і батьків.
Посилання

1. Афоризми про мистецтво. http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/art/

2.Програма Національного фонду "Україна - дітям" "Обдаровані діти" http://ukraine-children.org.ua/ukr/about/20

3.Указ Президента України від 28.12.2012 № 756 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості» president.gov.ua

4. Риндіна, Ольга Олександрівна. Автореферат Заняття хореографією в системі додаткової освіти
http://www.dissercat.com/content/zanyatiya-khoreografiei-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-esteticheskogo-vo#ixzz2hhWGPDG2

5. Банніков, Віктор Миколайович Педагогічні умови розвитку художнього інтересу учнів дитячої школи мистецтв на заняттях декоративно-прикладного мистецтва
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-khudozhestvennogo-interesa uchashchikhsya-detskoi-shkoly-#ixzz2hhUk2tqp

6.Риндіна, Ольга Олександрівна. Автореферат Заняття хореографією в системі додаткової освіти
http://www.dissercat.com/content/zanyatiya-khoreografiei-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-esteticheskogo-vo#ixzz2hhWGPDG2

7. Додаткова освіта. http://ru.wikipedia.org/wiki/

8.Програма "Обдаровані діти Донбасу". http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fvti/kleshnin/ind/index.htm

Список використаної літератури:


1.Програма Національного фонду "Україна - дітям" "Обдаровані діти" http://ukraine-children.org.ua/ukr/about/20
2.Програма "Обдаровані діти Донбасу".
http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fvti/kleshnin/ind/index.htm
3. Указ Президента України від 28.12.2012 № 756 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості» president.gov.ua

4. Історії кандидатів. Андрєєв Сергій Юрійович і Андрєєва Алевтина Вадимівна http://dnews.donetsk.ua/crystalheart/index.php?
5. Розвиток творчої активності дітей у процесі додаткової освіти http://www.dissercat.com/content/razvitie-tvorcheskoi-aktivnosti-detei-v-protsesse-dopolnitelnogo-obrazovaniya#ixzz2hhTNjW3e
6. Банніков, Віктор Миколайович Педагогічні умови розвитку художнього інтересу учнів дитячої школи мистецтв на заняттях декоративно-прикладного мистецтва
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-khudozhestvennogo-interesa uchashchikhsya-detskoi-shkoly-#ixzz2hhUk2tqp
7. Риндіна, Ольга Олександрівна. Автореферат
Заняття хореографією в системі додаткової освіти
http://www.dissercat.com/content/zanyatiya-khoreografiei-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-esteticheskogo-vo#ixzz2hhWGPDG2
8. Додаткова освіта. http://ru.wikipedia.org/wiki/

9. Афоризми про мистецтво http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/art/Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-071381

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG