Инфоурок / Украинский язык / Конспекты / Українська мова, 10 клас.Тема: Лексикологія.

Українська мова, 10 клас.Тема: Лексикологія.

библиотека
материалов


Українська мова, 10 клас

Тема: Лексикологія.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про слово, склад лексики, групи слів за значенням, лексикографію;

розвивати зв’язне мовлення, уміння користуватися словником, додатковою літературою;

виховувати повагу до української мови, пошану до слова.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: блок-схема «Лексикологія», словники, роздруковані завдання, узагальнюючі таблиці, картки з міжмовними омонімами.

Хід уроку

 1. Увідно-мотиваційний етап.

«Слово – найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом».

Хочу, щоб від нашого уроку залишилися приємні враження. Хай ваші серця повняться добром, щирістю, любов’ю, новими знаннями.


Епіграфом нашого уроку є слова В. Гезлітта: «Слово – єдине, що буде жити вічно».


 1. Повідомлення теми уроку (запис у зошитах).

 2. Формування учнями мети уроку.

Узагальнимо й систематизуємо знання про слово, склад лексики, розвиватимемо зв’язне мовлення.

 1. Мотивація.

Для чого потрібні знання цієї теми?

Щоб збагачувати своє мовлення, покращувати його, вживати слова у властивому їм значенні.

Працюватимемо в групах, кожна група отримуватиме своє завдання, роздруковане на аркушах.

 1. Робота за темою уроку.

 1. Складіть усно словник понятійно-термінологічного поля, пов'язаний із темою сьогоднішнього уроку.

А тепер давайте поглянемо на узагальнюючу блок-схему, яка допоможе нам на уроці. Може, ще якісь поняття забули назвати?

2) Визначення основних понять теми.

Що називається лексикою?

Що називається лексикологією?

Що називається лексикографією (теорія і практика складання словників)?

Що таке слово (одна з основних одиниць мови)?


Подивіться у тлумачний словник і скажіть: «Поняття «слово» однозначне чи багатозначне?».

Більшість слів укр. мови багатозначні, на цій основі виникають слова з прямим і переносним значенням.

  1. Завдання на протиріччя.

1 група.

До поданих словосполучень доберіть такі, які вживалися б у переносному значенні (у зошиті).

2 і 3 група.

Завдання на вибір:

а) скласти два речення, щоб в одному з них словосполучення вживалося в прямому значенні, а в іншому – в переносному;

б) скласти чотиривірш, використавши будь-яку пару словосполучень.

сміявся хлопець

черствий хліб

теплий одяг

прозоре скло

біжить спортсмен

Продовжіть відповідь: «У художніх творах перенос значень служить для створення художньої виразності (епітетів, метафор, уособлень, метонімії)».


 1. Назвіть групи слів за значенням.

В 11 кл. ми будемо вивчати п’єсу М.Куліша «Мина Мазало», у якій слову, його емоційним барвам і відтінкам приділяється багато уваги. Пропонуємо вам подивитися уривок із цього твору і відповісти на питання (питання на зворотній дошці справа):

- яка мовна проблема, окреслена в цьому уривку, актуальна і сьогодні? (проблема чистоти української мови);

- яке багатозначне слово зустрічається в тексті, з якою метою вживається? (бринить, посилює образність мови);

- які слова допомагають запобігти невиправданих повторів? (синоніми, до слова «бразолійний» - темно-синій).

 1. Повторення про міжмовні омоніми.

Завдання на виявлення суперечностей і формування проблеми.

Яка чудесна кожна мова!

Але слова мотай на вус,

Як неуважний ти до слова,

То може трапитись конфуз.

Бо є омоніми міжмовні,

Відомі вченим з давнини:

Слова однакові назовні,

Та різні значенням вони.

(Дмитро Білоус)

3 група. Перше завдання (на аркушах).

1 і 2 група (працюємо на магнітній дошці). Підібрати до наведених слів міжмовні омоніми.


Вживання міжмовних омонімів у літературі може бути одним із засобів творення комічного.

 1. Повторення про пароніми.

Дайте визначення паронімам (слова, схожі за звучанням, але різні за лексичним значення).


3 група працює над редагування тексту.

1 і 2 група – робота з підручником (впр. 154, с.82, бліц-турнір).

(перевіряємо роботу 3 групи).


 • як називається помилка, коли слово вживається у невластивому йому значенні?

 • що дає мовцеві засвоєння лексичних норм? (забезпечує вживання слів із властивим їм значенням, доречне поєднання слів у мовленні).

 1. Слова за особливостями вживання.

 • із якими поняттями асоціюється у вас тема: «Слова за особливостями вживання»?

Жаргонізми – це слова, характерні для певної групи людей. Це соціальний діалект, відрізняється від літ. мови спеціальною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і граматичної системи.

Макаронічна мова – механічна суміш слів чи висловів або переінакшення їх на іноземний лад («Енеус ностер магнус панус» - з лат.).

Уявіть, що ми отримаємо, якщо перемішаємо зерна злакових культур, наприклад, пшениці і жита (суміш, яка називається суржиком) – на дошці.

Змішуючи дві мови, отримаємо суржик – мовну мішанину, із якою треба боротись.


Синхронний переклад.

«Смешение языков – признак низкой культуры. И поэтому нужно стремиться к чистоте, точности, грамотности речи. Как сказал К. Паустовский, языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последнего дня своей жизни».

 1. Лінгвістичне повідомлення на тему «Професіоналізми».

3 група. Завдання на вибір (міні-твір «Усі професії прекрасні, а обрана мною – найкраща», діалог «Моя майбутня професія», сенкан, реклама).

2 група. Скласти словник термінів, що використовуються на уроках технологій або скласти сенкан.

1 група. Завдання на коректну постановку умови (пояснення про діалектні слова).


 • у якому стилі функціонують терміни? (науковий, офіційно-діловий)


Аналіз діалогу (продемонстрували належний рівень мовленнєвої культури, уміння формулювати думки, обґрунтували їх власним життєвим досвідом; структура діалогу, мовне оформлення відповідає нормам; додержувались правил мовленнєвого етикету).


Аналіз твору (комунікативне завдання враховане, висловлено власну думку; тему пов’язано із власним життєвим досвідом, дібрано переконливі докази для обґрунтування своєї позиції, висловлювання в цілому відзначається багатством словника, стилістичною єдністю).


 1. Походження слів.

 • які бувають слова за походженням? (власне українські слова – виникли в укр. мові в період її самостійного існування: гай, паляниця, січень, мрія; іншомовні слова);

 • як розпізнати іншомовні слова? (ознаки поєднані у слові «аерофільтр» + незмінні слова).


3 група – впр. 49, стор. 30. Прочитайте усмішку Федора Лузана і виконайте завдання (на аркуші).

2 група – впр. 49, стор. 30. Виписати із листа іншомовні слова, дати тлумачення двох (на вибір).

1 група – підберіть до іншомовних слів українські відповідники.


горизонт

ілюстрація

аплодисменти

антракт

реєстрація

оптимістичний


Перевірка роботи 3 групи. Прочитайте усмішку.

 • це приватний чи офіційно-діловий лист?

 • у якому стилі пишуться приватні листи?

 • що таке дисонанс?

 • у чому виявляється стилістичний дисонанс? (у відсутності єдності стилю)

 • з якою метою автор використовує іншомовні слова? (щоб створити комічне і показати недоречність вживання іншомовних слів, канцеляризмів у розмовному стилі)

 • визначте сферу функціонування запозичень


По можливості прочитайте текст у виправленому вигляді.


Не знайшовши консенсусу (с.299) – не дійшовши згоди.

Конфронтація (с.303) – розбіжність у поглядах.

Консорціум (с.300) – об’єднання, поступки.

Альтернатива – заміна.

Брифінги (с.63) – бесіда із журналістами.

Рейтинг (с.474) – показник.

Прийдеш до конверсії (с.298) – поміняєш своє рішення.

Плюралізм (с.435) – свобода.

Консолідація (с.300) – об’єднання.

Окей.


 1. Підсумок. Виставлення оцінок.

 • чому навчилась на уроці кожна група?

3 група. Повторили тему «Лексикологія», розвивали зв’язне мовлення, редагували текст, перекладали.

1 і 2 група.

- які завдання для вас були важкими?

Кожний виставте собі оцінку за урок.


Гра «Вірю-не вірю» (один біля дошки).

 1. лексика – це словниковий склад мови +

 2. усі терміни – багатозначні слова –

 3. у реченні «Сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в пер. значенні +

 4. слова «велетень, титан, гігант» - синоніми +

 5. слова «удень – уночі, гарячий – холодний» - омоніми –

 6. у реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та «Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми +

 7. слова «отпад, окей, бабло» - жаргонні +

 8. слова «ґазда, ґринджоли, вуйко» - діалектні +

 9. слова «високо-низько, радість-горе» - синоніми –

 10. слова «фосфат, горизонт» - власне українські –

 11. слова «городина, паляниця» - запозичені слова –

 12. запозичені слова функціонують у науковому стилі +


В одній із легенд говориться: «Слово, воно що яблуко: з одного боку зелене, з іншого червоне, тільки вмій його повертати». Головна думка в останніх словах – умій володіти словом, правильно користуйся багатством мови та її лексичним різнобарв’ям.


Кажімо більше ніжних слів


Кажімо більше ніжних слів

Знайомим, друзям і коханим,

Нехай комусь тепліше стане

Від зливи наших почуттів,

Нехай тих слів короткий мед

Чиюсь загоїть рану.

(Чи перший біль, чи то останній)-

Коли б то знати наперед!

Кажімо більше ніжних слів,

Комусь всміхаймось ненароком,

То не життя людське коротке,

Короткі в нас слова черстві.

Кажімо більше ніжних слів…

І.Вовк


 1. Домашнє завдання диференційованe (на картках).
Додатки до уроку.

1 група

Тема:

Лексикологія.

 • 1. Згрупуйте подані слова в такому порядку:


Діалектизми: _______________________________________________________


Професіоналізми: ___________________________________________________


Жаргонізми: ________________________________________________________


Кльовий, синус, ґазда, леґінь, файний, сервер, дискримінант, лаве, круто, хавчик.


 • 2. Підберіть до іншомовних слів українські відповідники, запишіть:


горизонт- ___________________________________________________________

ілюстрація-__________________________________________________________

аплодисменти-_______________________________________________________

антракт- ___________________________________________________________

реєстрація- _________________________________________________________

оптимістичний- _____________________________________________________

  • Домашнє завдання


Вправа 184 стор. 96.

2 група

Тема:

Лексикологія.


 • 1. Виконайте одне із завдань на вибір:

  1. складіть словник термінів, які використовуються на уроці технологій:
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________

  2. скласти сенкан на тему: «Професія».


 • 2. Випишіть із листа іншомовні слова (вправа 49 стор.30)

  • Домашнє завдання


Підготувати теоретичний матеріал із теми: «Активна, пасивна лексика», проілюструвати прикладами.

Вправа 181 стор.94 .


3 група

Тема:

Лексикологія.

 • 1. Відновіть пушкінські і шевченківські рядки із словом «луна», поясніть уживання розділових знаків у другому реченні:


«___________________________________ сквозь тучи мрачные желтела» (А.С. Пушкин)


«Защебетав соловейко - __________________________________________» (Т.Г.Шевченко) • 2.Редагування тексту:

  Дрібні хвилі-бриджі тихо накочувалися на берег, лагідно пестячи ноги дівчини у світлих брижах.
  На цьому місті буде закладено перший висотний будинок нашого міста.

- Поясніть значення слів –паронімів.


 • 3. Завдання на вибір:

а) міні-твір на тему: «Усі професії прекрасні, а моя – найкраща»;


б) діалог на тему: «Моя професія»;


в) сенкан із словом «професія»;


г) прорекламуйте свою майбутню професію.


 • 4. Вправа 49 стор.30. Прочитайте усмішку Ф.Лузана. Дайте відповіді на питання:

 1. що таке дисонанс?

 2. у чому виявляється стилістичний дисонанс?

 3. це приватний чи офіційно-діловий лист?

 4. у якому стилі пишуться приватні листи?

 5. з якою метою автор використав іншомовні слова?

 6. визначте сферу функціонування запозичень в українській мові?

 7. замініть по можливості іншомовні слова українськими відповідниками.

  • Домашнє завдання


Підготувати теоретичний матеріал із теми: «Активна, пасивна лексика», проілюструвати прикладами;

Вправа 181 стор. 94.6


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

                                                          Українська мова, 10 клас

Тема: Лексикологія.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про слово, склад лексики, групи слів за значенням, лексикографію;

розвивати зв’язне мовлення, уміння користуватися словником, додатковою літературою;

виховувати повагу до української мови, пошану до слова.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: блок-схема «Лексикологія», словники, роздруковані завдання, узагальнюючі таблиці, картки з міжмовними омонімами.

Хід уроку

I.       Увідно-мотиваційний етап.

«Слово – найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом».

Хочу, щоб від нашого уроку залишилися приємні враження. Хай ваші серця повняться добром, щирістю, любов’ю, новими знаннями.

 

Епіграфом нашого уроку є слова В. Гезлітта: «Слово – єдине, що буде жити вічно».

 

II.    Повідомлення теми уроку (запис у зошитах).

III.Формування учнями мети уроку.

Узагальнимо й систематизуємо знання про слово, склад лексики, розвиватимемо зв’язне мовлення.

IV.Мотивація.

Для чого потрібні знання цієї теми?

Щоб збагачувати своє мовлення, покращувати його, вживати слова у властивому їм значенні.

Працюватимемо в групах, кожна група отримуватиме своє завдання, роздруковане на аркушах.

V.    Робота за темою уроку.

1)        Складіть усно словник понятійно-термінологічного поля, пов'язаний із темою сьогоднішнього уроку.

А тепер давайте поглянемо на узагальнюючу блок-схему, яка допоможе нам на уроці. Може, ще якісь поняття забули назвати?

2) Визначення основних понять теми.

Що називається лексикою?

Що називається лексикологією?

Що називається лексикографією (теорія і практика складання словників)?

Що таке слово (одна з основних одиниць мови)?

 

Подивіться у тлумачний словник і скажіть: «Поняття «слово» однозначне чи багатозначне?».

Більшість слів укр. мови багатозначні, на цій основі виникають слова з прямим і переносним значенням.

3)        Завдання на протиріччя.

1 група.

До поданих словосполучень доберіть такі, які вживалися б у переносному значенні (у зошиті).

2 і 3 група.

Завдання на вибір:

а) скласти два речення, щоб в одному з них словосполучення вживалося в прямому значенні, а в іншому – в переносному;

б) скласти чотиривірш, використавши будь-яку пару словосполучень.

сміявся хлопець

черствий хліб

теплий одяг

прозоре скло

біжить спортсмен

Продовжіть відповідь: «У художніх творах перенос значень служить для створення художньої виразності (епітетів, метафор, уособлень, метонімії)».

 

VI.Назвіть групи слів за значенням.

В 11 кл. ми будемо вивчати п’єсу М.Куліша «Мина Мазало», у якій слову, його емоційним барвам і відтінкам приділяється багато уваги. Пропонуємо вам подивитися уривок із цього твору і відповісти на питання (питання на зворотній дошці справа):

- яка мовна проблема, окреслена в цьому уривку, актуальна і сьогодні? (проблема чистоти української мови);

- яке багатозначне слово зустрічається в тексті, з якою метою вживається? (бринить, посилює образність мови);

- які слова допомагають запобігти невиправданих повторів? (синоніми, до слова «бразолійний» - темно-синій).

VII.         Повторення про міжмовні омоніми.

Завдання на виявлення суперечностей і формування проблеми.

Яка чудесна кожна мова!

Але слова мотай на вус,

Як неуважний ти до слова,

То може трапитись конфуз.

Бо є омоніми міжмовні,

Відомі вченим з давнини:

Слова однакові назовні,

Та різні значенням вони.

(Дмитро Білоус)

3 група. Перше завдання (на аркушах).

1 і 2 група (працюємо на магнітній дошці). Підібрати до наведених слів міжмовні омоніми.

 

Вживання міжмовних омонімів у літературі може бути одним із засобів творення комічного.

VIII.      Повторення про пароніми.

Дайте визначення паронімам (слова, схожі за звучанням, але різні за лексичним значення).

 

3 група працює над редагування тексту.

1 і 2 група – робота з підручником (впр. 154, с.82, бліц-турнір).

(перевіряємо роботу 3 групи).

 

-                     як називається помилка, коли слово вживається у невластивому йому значенні?

-                     що дає мовцеві засвоєння лексичних норм? (забезпечує вживання слів із властивим їм значенням, доречне поєднання слів у мовленні).

IX.Слова за особливостями вживання.

-                     із якими поняттями асоціюється у вас тема: «Слова за особливостями вживання»?

Жаргонізми – це слова, характерні для певної групи людей. Це соціальний діалект, відрізняється від літ. мови спеціальною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і граматичної системи.

Макаронічна мова – механічна суміш слів чи висловів або переінакшення їх на іноземний лад («Енеус ностер магнус панус» - з лат.).

Уявіть, що ми отримаємо, якщо перемішаємо зерна злакових культур, наприклад, пшениці і жита (суміш, яка називається суржиком) – на дошці.

Змішуючи дві мови, отримаємо суржик – мовну мішанину, із якою треба боротись.

 

Синхронний переклад.

«Смешение языков – признак низкой культуры. И поэтому нужно стремиться к чистоте, точности, грамотности речи. Как сказал К. Паустовский, языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последнего дня своей жизни».

X.    Лінгвістичне повідомлення на тему «Професіоналізми».

3 група. Завдання на вибір (міні-твір «Усі професії прекрасні, а обрана мною – найкраща», діалог «Моя майбутня професія», сенкан, реклама).

2 група. Скласти словник термінів, що використовуються на уроках технологій або скласти сенкан.

1 група. Завдання на коректну постановку умови (пояснення про діалектні слова).

 

-       у якому стилі функціонують терміни? (науковий, офіційно-діловий)

 

Аналіз діалогу (продемонстрували належний рівень мовленнєвої культури, уміння формулювати думки, обґрунтували їх власним життєвим досвідом; структура діалогу, мовне оформлення відповідає нормам; додержувались правил мовленнєвого етикету).

 

Аналіз твору (комунікативне завдання враховане, висловлено власну думку; тему пов’язано із власним життєвим досвідом, дібрано переконливі докази для обґрунтування своєї позиції, висловлювання в цілому відзначається багатством словника, стилістичною єдністю).

 

XI.Походження слів.

-       які бувають слова за походженням? (власне українські слова – виникли в укр. мові в період її самостійного існування: гай, паляниця, січень, мрія; іншомовні слова);

-       як розпізнати іншомовні слова? (ознаки поєднані у слові «аерофільтр» + незмінні слова).

 

3 група – впр. 49, стор. 30. Прочитайте усмішку Федора Лузана і виконайте завдання (на аркуші).

2 група – впр. 49, стор. 30. Виписати із листа іншомовні слова, дати тлумачення двох (на вибір).

1 група – підберіть до іншомовних слів українські відповідники.

 

горизонт

ілюстрація

аплодисменти

антракт

реєстрація

оптимістичний

 

Перевірка роботи 3 групи. Прочитайте усмішку.

-       це приватний чи офіційно-діловий лист?

-       у якому стилі пишуться приватні листи?

-       що таке дисонанс?

-       у чому виявляється стилістичний дисонанс? (у відсутності єдності стилю)

-       з якою метою автор використовує іншомовні слова? (щоб створити комічне і показати недоречність вживання іншомовних слів, канцеляризмів у розмовному стилі)

-       визначте сферу функціонування запозичень

 

По можливості прочитайте текст у виправленому вигляді.

 

Не знайшовши консенсусу (с.299) – не дійшовши згоди.

Конфронтація (с.303) – розбіжність у поглядах.

Консорціум (с.300) – об’єднання, поступки.

Альтернатива – заміна.

Брифінги (с.63) – бесіда із журналістами.

Рейтинг (с.474) – показник.

Прийдеш до конверсії (с.298) – поміняєш своє рішення.

Плюралізм (с.435) – свобода.

Консолідація (с.300) – об’єднання.

Окей.

 

XII.         Підсумок. Виставлення оцінок.

-       чому навчилась на уроці кожна група?

3

Общая информация

Номер материала: 111825

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG