Инфоурок Украинский язык Другие методич. материалыУрок "І. Франко - світоч національно-культурного відродження України" 10 клас

Урок "І. Франко - світоч національно-культурного відродження України" 10 клас

Скачать материал
библиотека
материалов

I. Інформаційна картка уроку літератури

клас 10 , українська філологія

Тема уроку І. Франко - світоч національно-культурного відродження України

Мета літературної освіти: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях митця, окреслити основні сфери його багатогранної діяльності, розвивати вміння висловлювати власне ставлення до таких особистостей як І. Франко. Називати основні книги і праці Великого Каменяра. Розвивати аналітичне мислення, просторову уяву, формувати національну свідомість, громадянську позицію. Виховувати патріотичні почуття, глибоку шану до письменника.

Цілі: висвітлити основні віхи життєвого і творчого шляху письменника, на прикладі життєдіяльності І. Франка формувати ціннісне переконання: можливість силою високого духа сягнути від селянської хати до світових вершин інтелекту.

Завдання: з’ясувати життєву позицію митця, використовувати різні інформаційні джерела для отримання інформації, показати високу обдарованість Каменяра, його невтомну працю, любов до землі, народу, України.

Змістові лінії літературної освіти:Л – оцінювання особистості письменника;

А – розвиток творчих здібностей школярів;

К – розробка проектів культурологічного спрямування;

М – зв’язне мовне висловлювання;

Д – робота з джерелами Інтернет, презентація отриманої і переробленої інформації.

Компетенції учня-читача: домінувальні: читацька, інформаційна, мовленнєва, діяльнісно-операційна, когнітивна; фонові: соціальна, креативна, технологічна, візуалізаційна, організаційна.

Розвиток компетентностей учнів на уроці

Художньо-читацька, літературознавча, ціннісно-світоглядна компетентності

Компетенції (індикатори сформованості компетентності)

Знання, розуміння

Уміння

Ціннісні орієнтири

- життєпису письменника;

- основні книги і праці;

- художньо-естетичної унікальності його творчості;

- функцій засобів художньої виразності.


- окреслювати основні сфери багатогранної діяльності письменника;

- вдумливо , виразно читати поезії поета;

- проводити паралелі між подіями, зображеними в творах, та подіями реального життя;

- визначати ключові слова й фрази, пояснювати доцільність їхнього обрання;

- формулювати тему та ідею творів;

- визначати проблеми, порушені автором;


- формулює власне ставлення ло визначних особистостей України; - виховання любові до слова;

- виховання почуття відповідальності, здатності до співпереживання, вияву милосердя;

- сприйняття надбань української культури як особистісно значущих.


Мовленнєво-комунікативна компетентність

Компетенції (індикатори сформованості компетентності)

Знання, розуміння

Уміння

Ціннісні орієнтири

- основних правил комунікації україн-ського мовленнєвого етикету;

- граматично правильної побудови речень та збагачення лексикону учнів.

- формулювати власні запитання до тексту, автора;

- брати активну участь у бесіді;

- готувати діалогічне (запитання для інтерв’ю з письменником, діалог учня-вчителя з однокласниками);

- виділяти й виразно читати найбільш вражаючі епізоди з творів, аргументувати свій вибір;

- виразно читати вірші напам’ять;

- створювати реклами та їх презентації.

- установка до творчості у висловлюваннях;

- установка до самостійності й неупередженості висловлювань.

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Компетенції (індикатори сформованості компетентності)

Знання, розуміння

Уміння

Ціннісні орієнтири

- програм Microsoft Word, Internet Explorer, Opera, Nero.

- користуватися комп’ютером;

- шукати й добирати потрібну інформацію в книгах, мережі Інтернет;

- створювати власні медіатексти (мультимедійні презентації), відеофільми.

- розвиток самостійності, креативності, відповідальності.

Очікувані (плановані) результати: читання й обговорення літературно-критичних матеріалів, виконання дослідно-пошукових завдань; визначення життєвої позиції автора.

Тип і різновид уроку – захист проекту.

Теоретико-літературні поняття: критичний реалізм (повторення).

Літературно-мистецькі зв’язки: інформаційно-комунікаційні технології, музичне мистецтво.

Наочні засоби навчання: джерела Інтернет, відеофільм, учнівська презентація, статичний портрет М. Лисенка,записи пісень на слова І.Франка, книги з домашніх бібліотек із творами І.Франка, малюнки учнів, епіграфи до уроків.

Варіативне домашнє завдання:

2 рівень. Вивчити вірш І.Франка «Гімн»

3рівень. Презентація групової роботи за опрацьованими джерелами (Інтернет, паперові носії інформації) з наступними повідомленнями:

«З вершин і низин» - найбільша збірка в спадщині Франка. Аналіз поезії «Гімн» + тематичний, жанровий і емоційний діапазон збірки

Написати листа І.Франку (за бажанням)

4 рівень. Співпраця в МАН. Обрати тему, скласти план майбутньої роботиІІ. Модель уроку-заняття з літератури

КОМПОЗИЦІЯ ТА СЮЖЕТНО-ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ

З а ч и н у р о к у

І. Психологічна постанова щодо вивчення теми. Внутрішня мотивація навчально – розвивальної діяльності.

Доброго дня, друзі!

Погляньте один на одного й подаруйте посмішку. Візьміться за руки, відчуйте дотик тепла товариша й побажайте йому всього найкращого.

Сьогодні осінь кожному з вас подарувала кетяги калини. Подумайте і в кінці уроку дайте відповідь, чому саме цю рослину. Деякі ягідки вона розсипала на столі. Оберіть, який колір відповідає вашому емоційному стану, і в кінці ми перевіримо, чи змінився він. (Знищення негативу)

А щоб надати впевненості, проведемо аутотренінг

Аутотренінг:

школяр

особистість творча

думаю, замислююся

хочу знати

Ще один урок до нас прийшов

За розкладом сьогодні.

Отож, озброймось книгою й пером,

Щоб знов пірнуть у рідну нам безодню!

І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів-читачів

(Музичний супровід 1)

 • І. Франко як лідер української інтелектуальної еліти давно став титаном праці, символом величі національного духу, гідності й подвижництва. Усе написане, надруковане, видане ним дає підстави говорити про нього не інакше, як про людину-велич. Усе створене й написане ним відсвічує, відблискує й випромінює ауру життєствердності та життєстійкості. Усе народжене ним ставить його в ряд найвидатніших постатей людства й гуманістичної цивілізації, яким урешті й була адресована Франкова діяльність.

 • Позитивна настанова на вирішення літературно-мистецьких завдань.

 • Одна епоха створює кумирів та ідолів, інша їх руйнує. Як же вберегтися від формальності й стереотипів, коли йдеться про людину, яка стала частиною національної історії? Розв’язати цю проблему можна лише, розглянувши життєвий і творчий шлях митця як особистості.О с н о в н а ч а с т и н а

ІІ. Орієнтаційно-прогностична лінія літературної освіти

Оголошення концепту теми . Корпоративне формулювання теми уроку

 • Сформулюйте тему уроку. Прочитайте епіграф до уроку, спробуйте з’ясувати, що було головним для І. Франка.

(учні пропонують свої варіанти)

Пісня і праця – великі дві сили!

Їм я доскону бажаю служить…

І. Франко

Колосальна, як на одну людину, творча спадщина І. Франка є явищем не тільки національного, не тільки всеслов’янського, а й світового масштабу.
Л. Новиченко

Цілевизначення, планування уроку.

Які завдання уроку можемо окреслити? (З’ясовуємо коло питань, які стануть предметом обговорення)

3.Умотивування наступної діяльності вчителем і школярами

 • Не можна бути пасивними слухачами, щоб відкрити для себе нові сторінки життя письменника. Лише ваша праця дозволить сформувати у свідомості образ І.Франка, позбавлений шаблонності й стандартності.

 • Чого очікуєте від сьогоднішнього уроку? Висловіть свої сподівання

 • 4.Станція ДЧЦМЗ ( Для чого це мені знадобиться? )

К у л ь м і н а ц і й н і м о м е н т и
р о з в ’ я з а н н я л і т е р а т у р н о - м и с т е ц ь к и х з а в д а н ьІІІ. Проективно-операційна лінія літературної освіти

Забезпечення «ефекту присутності автора». Уявлення нової теми за біоадекватною методикою ноосферної освіти.

Захистити проект – важка, кропітка праця. Але від роботи можна теж отримувати насолоду. І так , у подорож!

(Грає тиха музика -2, шум гірської річки, фітофон – свіжість)

Заплющить очі. Уявіть, що ви знаходитися в Карпатах. Відчуйте свіжість гірського повітря? А ось струмкий Черемош . Він вабить до себе. Уявіть, якого він кольору, якого розміру? А як виглядаєте ви? Який у вас настрій? Нехай під час вашої подорожі здійсниться якась ваша мрія. Займіть зручне положення. Розслабтеся. Зніміть напругу, негатив. Відчуйте свіжість, міць гірської ріки. Для вас відкривається сила й краса матінки - природи. Кожна мить вам дає вам можливість для творчості. Гірські пахощі несуть вас уперед назустріч відкриттю.

А хто це йде назустріч? Невисокий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, в лініях бороди енергійне, уперте. Волосся непокірливо пнеться. Скромно одягнений, він тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить і вас здивовує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло і ясно від світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що б’є об камінь і сипле іскри.

Наша подорож завершується, але ми обов’язково будемо мандрувати ще! Відчуйте силу, наснагу, порухайте пальцями рук, ніг. Наповніть груди свіжим повітрям. Посміхніться один одному.

3.4.Динамічна пауза.

Підніміться навшпиньки, потягніться, посміхніться. Підніміть очі в небо і привітайте його. Намалюйте в повітрі слово, яке зігрівало вас у мандрах.

3.5. Відтворення матеріалу.

- Що ви відчували під час подорожі? Як пройшла мандрівка?

- Які образи вам запам’яталися?

- Як вони виглядали?

- Які асоціації у вас виникають зі словом «Франко»? Створіть асоціативний кущ до постаті І.Франка

Відтворення побаченого в малюнках.

Співвідношення асоціацій зі слайдами вчителя. 1. Ціннісно зорієнтоване осмислення образу автора та його творчості

 • Діапазон творчості Франка невимірний. Поет, прозаїк, публіцист, перекладач, літературний критик, історик і теоретик літератури, театру, мистецтва, філософ, фольклорист, мовознавець, етнограф, економіст, політик Галичини, драматург, літературознавець. Оноре де Бальзак писав, що справжній письменник увесь у своїх творах, його біографія – це біографія часу, а історія часу – це його життя. Тож пориньмо в ті далекі роки XIX ст.

Захист проектів учнів-читачів за результатами опрацювання матеріалів про життя та творчість письменника Представлення, демонстрація результатів читацької діяльності

Методичні коментарі

Залучення учнів до дослідницької роботи повинно відбуватись не за одним джерелом. Найкращий варіант уважаємо – поєднання друкованих матеріалів фахівців із матеріалами, що розташовані в Інтернет. Інформацію про І. Франка, найповнішу збірку його творів можна знайти в Науковій бібліотеці Львівського державного університету ім. І. Франка за адресою: http://www.franko.lviv.ua/ifranko/franko.html а також у шкільній бібліотеці.

 • Під час усних повідомлень занотувати основні етапи життя І. Франка в довільній прийнятній особисто формі (конспект, хронологічна таблиця, схема-опора, ланцюжок долі). Цей матеріал вам буде в нагоді складання в кінці уроку біографічної квітки.

 • Клас був розбитий на творчі групи за бажаннями. Кожний до розкриття підходив креативно. Наскільки це вдалося, оцінювати роботу в грапах ви будете самостійно й керуючий. Тож до творчості!

 • 1.Створення фрагменту відеофільму про дитинство І.Франка) Народився письменник 27 серпня 1856 року в родині хлібороба і разом з тим коваля. Мати походила з роду здрібнілого шляхтича. 1862 року Івана було віддано до початкової школи, що знаходилась в Ясениці Сільній. Далі своє навчання Франко продовжив у німецькій школі в Дрогобичі та Дрогобицькій гімназії. У гімназійний період І. Франко звертається до перших літературних занять, що були досить активними й систематичними

 • Слайди презентації 2,3

Восени 1875 року Франко вступив до Львівського університету на філософський факультет. Вплив на світогляд здійснив М. Драгоманов.І.Франко – публіцист, перекладач, поет, прозаїк, учений

Свою першу повість «Петрії й Довбущуки» надрукував у журналі «Друг» протягом 1875 – 1876 років. Тоді ж виходить перша поетична книжка «Баляди і розкази». Франко намагається розв’язати найболючіше соціальне питання – поліпшення злиденного життя трудового селянства. Із середини 1876 року Франко стає ідейним натхненником «Друга» - журнал підкреслено демократичного спрямування. Радикальні ідеї цього видання позначаються на тому, що на його керівництво почали здійснювати тиск. 11 червня
1877 року в Івана Франка було зроблено обшук, а наступного дня його заарештували. Судовий процес завершився вироком від 21 січня 1878 року, за яким І. Франко був засуджений на 6 тижнів суворого арешту.

«Протягом дев’яти місяців, проведених у тюрмі, сидів я переважно у великій камері, де перебувало 18 – 28 злочинців, де зимою ніколи вікно не зачинялось і де я, слабий на груди, з бідою добивався привілею спати під вікном...прокидався майже завжди з повним снігу волоссям на голові».

Перегляд фрагменту відеофільму про вступ до Львівського університету й арешт І.Франка.Згодом Франко бере участь у заснуванні нового журналу «Дзвін». Водночас Франко співпрацює з польською пресою, де друкує прозовий цикл «Рутенці» (типи й портрети галицьких людей). Понад століття тому,
1878 року, зі сторінок першого революційно-демократичного журналу «Громадський друг» зійшли рядки «Каменярів».

«Увійди в образ». Декламування поезії І.Франка «Каменярі»

Ще через 4 роки в першій у Львові українсько-польській робітничій газеті було надруковано «Гімн». Це були виважені твори вже не учня, а ідейного митця, який знає чого хоче досягти для народу. Саме назва циклу із збірки „З вершин та низин” «Україна» яскраво промовляє творами: «Моя любов», «Гімн», «Розвивайся ти, високий дубе», «Ляхам» – Україна є, буде, і ніщо не зламає її гарячого духу та віри в оновлення життя та щастя людини.

Декламування поезії І.Франка «Гімн»

1879 року Франко підготував підручник із політичної економії. Лише 1883 року частина підручника вийшла друком під назвою «Розмова про гроші й скарби». …..

На початку березня 1880 року І. Франка знову було заарештовано, в коломийській в’язниці він провів три місяці. Після звільнення письменника було відправлено етапом пішки в рідне село Нагуєвичі. Тяжка це була дорога, після якої в І.Франка повідпадали нігті на пальцях ніг.

Фрагмент фільму про революційну діяльність І.Франка

1880 року І. Франко повертається до Львова і продовжує відвідувати університетські заняття. За його участю починає виходити журнал «Світ», з яким співпрацювали М. Драгомонов, І. Нечуй-Левицький, М. Лисенко,
Б. Грінченко. У цьому часописі Франко виступає в різних амплуа – і як соціальний аналітик, і як мислитель, і як літературознавець та критик, і як автор літературних творів, і як перекладач. У жовтні 1883 року при студентському товаристві «Академічне братство» з Франкової ініціативи засновано етнографічно-статичний гурток. Якими б справами не переймався Франко – видавничими, просвітницькими, організаційними, дослідницькими – найголовнішою сферою його діяльності практично завжди залишалася художня творчість. У 80-ті роки він пише й випускає чимало творів, що стали класичними й знаковими для класичної літератури. Це насамперед повісті «Захар Беркут», «Борислав сміється», збірка «Галицькі образки». Поетична збірка «З вершин і низин», повість «
Boa Constrictor».

Особливе місце серед його творів посіла п’єса «Украдене щастя», над якою митець працював упродовж 1893 року. У той же час автор створює віршовану драму казку «Сон князя Святослава» й одноактну поетичну драму «Кам’яна душа».У серпні 1893 року І. Франко склав докторські іспити з латинської мови, філософії та виступив із доповіддю за матеріалами дисертації. Захист дисертації виявився успішним. Після цього письменник спробував боротися за доцентуру у Львівському університеті, щоб одержати право на викладання історії руської літератури, але посади доцента української літератури не одержав.

Франко поспіль випускає дві збірки поезій «Зів’яле листя. Лірична драма» та «Мій «Ізмарагд», що утвердилися в статусі ліричної класики української літератури.

Декламування поезій І.Франка із збірки «Зівяле листя»

16 серпня 1889 року Каменяра заарештовано втретє, а наприкінці жовтня відпущено.

Хто любить місяць, я без сонця в’яну,

В тюрмі про волю вже й не нагадаю!

Сиджу й клену свою судьбу погану,

Тих воріженьків, що з-за них страждаю.

Франко друкувався в багатьох газетах, журналах. Значним внеском у царину української філології стало багатотомне видання «Апокрифи і легенди з українських рукописів». Взагалі бібліографічний список його творів українською, німецькою, російською, польською, чеською та іншими мовами становить величезний том.

У 1906 році Харківський університет присвоює Франкові науковий ступінь доктора російської словесності. Видатні вчені, оцінюючи внесок Франка у філологічну науку, висувають його кандидатом у члени Російської академії наук, правда, імперські реакційні сили перешкодили цьому обранню. У листопаді 1915 року Франка теж спробують висунути на здобуття Нобелівської премії і знову безуспішно.

Багато вчених досліджували діяльність Франка. Так, російський учений
П. Федосєєв, розмірковуючи над епохальністю постаті й творчості І. Франка, підкреслював, що це «гігантська енциклопедична особистість», «достеменний титан у царині духу».

Український академік Л. Новиченко наголошував на тому, що «колосальна, як на одну людину, творча спадщина І. Франка є явищем не тільки національного, не тільки всеслов’янського, а й світового масштабу».

Релаксація для очейФранко-перекладач

Франко працював так, що втратив своє здоров’я. Шість років він диктував свої твори (був паралізований), повні свободи, справжні перлини поезії, які дістали загальне визнання як творіння загальнолюдської вартості. Крім поезій відомі переклади Гете, Генріха Гейне, Віктора Гюго, Шевченка на німецьку мову. Німецькі знавці, що читали переклади, висловлювались про них похвально. Думка провідних учених України про те, що арійська культура прийшла в Західну Європу з Праукраїни, - дуже зацікавила
І. Франка й надихнула на нові праці. Наш Титан глибоко вірив, що від перекладів із чужих мов ми перейдемо до безпосереднього вивчення санскриту в кожному вищому навчальному закладі. Бо санскрит для України — основна складова й вихідна частина праісторії, котрої ніхто й нічим не замінить. Листуючись із М. Драгомановим, потім з А. Кримським та з численними вченими Європи, Іван Якович черпав глибокі знання зі сходознавства, зокрема про Індію та Іран, їхній вплив на культуру новітньої Європи. І. Франко детально опрацьовував новий матеріал, охоче друкував свої переклади арабських казок із «Тисячі й однієї ночі» у своєму журналі «Життя і слово», бо відчував їхнє арійське походження. Так само він убачав ідентичність із народним епосом та літературою давньої України народного епосу Індії. І хоч перекладав не з оригіналу, а з англійського чи з німецького тексту, проте індуси й донині вважають ці переклади І. Я. Франка одними з найкращих — за відчуттям найменших тонкощів твору й передачу цих тонкощів у багатющому колориті української мови. Іван Франко радів із кожної появи друкованих санскритських перекладів давньоіндійських літературних творів, бо, знаючи майже всі європейські мови, відтворював ці тексти українською, щоб виводити українську націю на світові культурні обшири.

. Зацікавленість Франка англійською літературою в першу чергу пов'язана з іменем видатного англійського письменника В. Шекспіра. Франко перекладав уривки з трагедії «Король Лір», п'єсу «Венеціанський купець» і першим в Україні почав перекладати шекспірівську лірику (його увагу привернули 14, 76, 143, 130, 131, 96, 29, 30, 28, 66, 31 сонети),

Сьогодні ми з вами проаналізуємо переклад 66 сонета Шекспіра, виконаний Іваном Франком.

Компаративний аналіз сонета 66 В.Шекспіра в оригіналі та в перекладі І.Франка (читає учениця англійського профілю).

Tired with all these, for restful death I cry

As to behold desert a beggar bom,

And needy Nothing trimm 'd in jollity,

And purest faith unhappily forsworn.

And gilded honour shamefully misplaced,

And maiden virtue rudely strumpeted,

And right perfection wrongfully disgraced,

And strength by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,

And Folly (doctor-like) controlling skill,

And simple-Truth miscall'd Simpliciry,

And captie-good attending captain ill:

Tired with all these? From these would I be gone.

Save that to die, I leave my love alon.

Дослівний переклад компютера

Втомлений всім цим, задля спокою смерть я гукаю,

Як спостерігати покинутим народженого жебраком,

І злидні, нічим не прикрашені у веселощах,

І найчистішу віру, нещасливо зраджену,

І позолочену честь, ганебно зневажену,

І дівочу честь, грубо зганьблену,

І справедливу гідність, несправедливо збезчещену,

І силу, кульгавим впливом скалічену,

І мистецтво, зроблене безмовним (язико-втомленим) авторитетами,

І щиру правду, помилково названу простацтвом,

І дурість, наче лікар, контролює майстерність,

І полонене добро, що слухає хворого командира.

Поетичний переклад І.Франка

Не раз я кличу смерть, бо нудно бачить в світі,

Як ходить працівник в жебрацькому лахмітті,

А капосне ніщо блищить у пишнім строю,

А вірність щирая, знай, б'ється з клеветою.

Як славу має й честь огида і облуда,

А чистоту он там сквернить насилля дике,Як чесноту ганьбить ось стовпище велике,

А власть над всіма зла, як на очах полуда.

Перед надсилою художество німіє,

А дурень мудрому відмірює права,

І правда спугана, безпомічна дуріє,

А добрий в найми йде, а ледар ужива —

Умер би! Ні, держусь тривогою одною:

Як я умру, й любов моя умре зі мною.

Франко і театр

Театром І. Франко захоплювався ще зі шкільних часів. Так, у 1873 – 1879 роках, бувши учнем Дрогобицької гімназії, митець співпрацював з трупою О. Бачинського, перекладав для неї «Марнотратника» Реймунда, переробив мелодраму «Прекрасна Олена» Ж. Оффенбаха, оперу «Моряки на пристані» Й.Зайца на оперету, повиправляв давніші саморобні переклади, переклав оперу «Пенсіонерка» Г. Сутьє і почав перекладати драму К. Гуцкова «Уріель Акоста», котра залишилась незавершеною. Упродовж усього життя І. Франко цікавився театром, ставши істориком українського театру і театральним критиком, а також одним із найвидатніших українських драматургів.

Відеофрагмент із п’єси І.Франка «Украдене щастя».

Інсценування уривку учнями

Франко і пісня

У серці Франка любов до народної пісні палала впродовж усього життя. Сам Каменяр не був висококласним виконавцем, його голос дещо сиплуватий (баритон), але сповнений виразності почуттів і тонких нюансів.

Вірші Франка самі просяться на музику. Мелодії до них створили: М. Лисенко («Безмежнеє поле», «Оце тая стежечка», «Я не кляв тебе, о зоре», «Розвійтеся з вітром», «Місяцю-князю»), П.Майборода («Не минай з погордою»), Кос-Анатольський («Ой ти дівчино, з горіха зерня»), Данькевич («Чого являєшся мені у сні...») та інші. hello_html_m7bc32400.jpg

Пісня супроводила поета протягом усього життя: то він слухав і співав, записував і досліджував народні пісні, то творив власну пісню. Його перу належить близько 50 ґрунтовних фольклористичних досліджень, деякі з них увійшли до збірника «Вибрані статті про народну творчість» (1955р.)

До І. Франка як виконавця та носія народних пісень звернувся
М. Павлик та М. Лисенко. У 1885р. Франко у Києві знайомиться з
М. В. Лисенком, який записує від Франка ряд мелодій і вводить у «Збірку українських пісень» (1886 р.), а також шість романсів, два хори.

Дві великі постаті української культури – І. Франко і М. Лисенко – змінили орієнтацію української музики.

 • Зробіть висновки на основі почутого

Прослуховування в записі пісні «Ой ти , дівчино, з горіха зерня» на слова І. Франка зі збірки «Зів’яле листя» у виконанні А.Солов’яненка

Франко любив народну музику, пісню. Він створив деякі поезії на народнопісенній основі. Для Франка було звичним добирати ритмомелодичну канву в процесі творення вірша. Поезія «Червона калино, чого в лузі гнешся?» – найкраща, тому вона й нагадує пісню «Червона калино, чого в лузі стоїш?»

Музичність І. Франка, глибоке знання природи пісні як синтетичного жанру слова і музики позначилися на його численних поезіях. Вже самі назви поезій – «Народна пісня», «Пісня і праця», «Чим пісня жива», «Пісня будучини» та багато інших – вказують на наявність пісенної образності в творах поета.

Доробок Франка – фольклориста складав близько 400 пісень і 1800 коломийок, які він почав записувати з десятирічного віку. На його твори було написано близько двохсот композицій, а на окремі твори - по декілька.

Виконання пісні на слова І.Франка «Чого являєшся мені?»

Захист проекту творчої групи «Світове значення спадщини Великого Каменяра».

Велич І. Я. Франка надзвичайна. Якщо духовне життя народу порівнювати з багатою, розлогою кроною, то постать Каменяра – це міцний стовбур, який понад сорок років тримав на собі цю крону на межі двох століть – XIX і XX. Його називають академією в одній особі, бо перу належить близько 5 тисяч праць найрізноманітніших жанрів. Найповніше видання їх в Україні – 50 томів, але все написане Франком не вміститься, мабуть, і в 100 томах. Мало хто у світовій літературі може зрівнятися з ним у творчих звершеннях. І така людина належить до нашого народу.

Чим заслужив Франко світову славу?

а) Франко відомий багатьом народам не тільки як великий художник слова, а й як вчений — літературознавець, фольклорист, історик.

б) Своїми перекладам він знайомив співвітчизників з найціннішими надбаннями світової культури.

в) Повісті «Захар Беркут», «Борислав сміється», поему «Мойсей», «Каменярі» перекладено німецькою, польською, болгарською, чеською мовами.

г) Письменник-патріот постійно дбав про єдину українську літературну мову.

ґ) В Україні народилася і розквітла літературознавча наука, ім'я якій—франкознавство.

д) 3 щедрої Франкової криниці черпають творчу наснагу нові покоління письменників, живописців, композиторів, діячів кіно.

е) «Які прекрасні сходи дає в наші дні те насіння, що його разом з іншими сіяв і наш Франка». (О. Гончар)

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Складання «Біографічної квітки».Всеосяжність творчості

Колосальність, багатогранність Франка більш ніж дивовижна. Поет і прозаїк, драматург і перекладач, публіцист і сатирик, літературний критик і редактор, журналіст і видавець, філософ і економіст, фольклорист і етнограф, антрополог і етнолог, мистецтвознавець і педагог, політичний і партійний діяч, пропагандист— такий далеко не повний перелік творчих граней Великого Каменяра України.

2. Сенкан творчих груп

І.Франко

Невтомний, талановитий

Писав, боровся, відстоював

Розум, серце, революціонер, титан

Геній

 1. Ми сьогодні отримали з вами листа Івана Франка до нащадків. Прочитайте його. Чи з усіма думками поета можна погодитися?

1. Лише боротись — значить жить.

2. Мій поклик: праця, щастя і свобода.

3. Правді служити, неправду палити.

4. Віддай майно і жінку й себе за Вкраїну.

5. Підеш ти у мандрівку століть з мого духа печаттю... ("Мойсей")

6. Та прийде час; і ти огнистим видом засіяєш у народів вольних колі. («Мойсей»)

7. Любов не обов'язкова та почуття обов'язку обов'язкове.

8. Шукай краси, добра шукай!

9. Я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох.

10. Учись, щоб був ти сильним мужем.

11. Хто сам себе опанував,

Найтяжчу річ він доконав.

12. Любов ніколи не загине.

13. Добрий все бачить лиш добре, підпий—лиш підле у других.

14. Огонь в одежі слова.

15. Слово— чудний дар Природи.

16. Пісня і праця — великі дві сили.

IV. Рефлективно-корективна лінія контролю літературної освіти,
читацького досвіду учнів

 1. Обмін враженнями від почутого, прочитаного про письменника

 • Що найбільше вразило, запам’яталось?

 • Чи можна І. Франка назвати титаном праці?

 • Чи додав щось образ письменника до вашого ідеалу людини?

Франко писав у тюрмах і, майже непритомніючи від голоду, писав і в затемнених кімнатах, коли ледве не повністю втратив зір у дев’яностих роках; вчився писати лівою рукою, коли параліч покалічив праву руку, диктував, коли відмовили обидві.

 1. Оперативний контроль літературно-читацького досвіду учнів

 • Тестування за допомогою інформаційних технологій з метою перевірки усвідомлення навчального матеріалу

 • Давайте перевіримо ваші знання, усвідомлення навчального матеріалу.

 1. Де народився І. Франко?

 1. м. Дрогобич;

 2. с. Нагуєвичі;

 3. с. Ясениця Сільна

 1. У 1875 р. І. Франко стає студентом:

 1. Віденського університету;

 2. Чернігівського університету;

 3. Львівського університету.

 1. Назва першої збірки поезій І. Франка:

 1. "З вершин і низин ";

 2. "Балади і розкази";

 3. "Мій Ізмарагд"

 1. Назва журналу, у якому І. Франко вперше став працювати:

 1. "Друг";

 2. "Дзвін ";

 3. "Громадський друг"

 1. У Якому університеті Франко захистив докторську дисертацію у:

 1. Львівському університет;

 2. Київському університеті;

 3. Віденському університеті.

 1. Як називають І. Франка?

 1. Сонцепоклонник;

 2. Кобзар;

 3. Великий Каменяр.

6 балів

 1. Розкрийте питання «І.Франко і пісня»

 1. Франко займався перекладами творів

9 балів

 1. Розкрийте одне з питань:

а) Прочитавши листа від І.Франка, використайте прийом вільного письма і напишіть «Десятихвилинне есе».

б) Складіть сенкан до теми «І.Франко»

12 балів

 1. Варіативні завдання домашньої читацької роботи

2 рівень. Вивчити вірш І.Франка «Гімн»

3рівень. Презентація групової роботи за опрацьованими джерелами (Інтернет, паперові носії інформації) з наступними повідомленнями:

«З вершин і низин» - найбільша збірка в спадщині Франка. Аналіз поезії «Гімн» + тематичний, жанровий і емоційний діапазон збірки

Написати листа І.Франку (за бажанням)

4 рівень. Співпраця в МАН. Обрати тему, скласти план майбутньої роботи.

VІ. Рефлексія

На уроці я:

 • дізнався…

 • зрозумів…

 • навчився…,

 • найбільший мій успіх— це…

 • найбільші труднощі я відчув…

 • я не вмів, а тепер вмію…

 • я змінився…

 • у наступному уроці я хочу…

Оберіть колір калинового грона : червоний-сподобався урок і запишіть, чим саме, помаранчевий - не дуже, зелений – не сподобався і чим саме.К і н ц і в к а - р о з вя з к а у р о к у


V. Заключне слово-епілог словесника

 • Спробуйте оцінити свою роботу в групі, участь в уроці. Співставте свою оцінку з оцінкою керівника групи.

 • Роль образу автора для розуміння змістів (смислів) художнього твору.

 • Слово вчителя • Народне визнання ще за життя прийшло до І. Я. Франка. Вшанування пам’яті митця нині є одним з небагатьох показників любові народу. Послухайте, як художники, скульптори, культурні діячі сприяли вшануванню пам’яті Каменяра.

 • Художниця Олена Кульчицька у 1920 році створила оригінальну ліногравюру. На ній — портретне зображення І. Я. Франка.

Продовження додатку Е

 • Художник Іван Іжакевич створив чудові ілюстрації до «Бориславських оповідань» І. Франка (по дві-три до кожного з оповідань), а Гаврило Пустовійт проілюстрував чотиритомник вибраних творів поета.

 • У м. Стрий на Львівщині було посаджено дуб і встановлено меморіальну плиту.

 • У Коломиї на Станіславщині на Народному будинку, де в 1893 і
  1912 роках бував І. Франко, встановлено меморіальну дошку, а в селі Слобода Коломийського району — пам'ятний знак на честь І. Я. Франка.

 • Пам’ятник відкрили в селі Поточище Городенківського району.

 • На Личаківському цвинтарі у Львові поставлено меморіал.

 • У Львові створено літературно-меморіальний музей письменника, а до ювілею було встановлено меморіальну дошку. Були споруджені пам'ятники І.Франкові і в багатьох містах.

 • Пам’ять письменника увічнена і в його рідному селі Нагуєвичі. Тут відкрито меморіальний комплекс, музей-садибу: відтворено батьківську хату, клуню-сарай, кузню та інші будівлі. А за селом у лісі прокладено стежку Івана Франка, на якій стоять дерев'яні скульптури героїв із творів письменника.

 • У цілому в різних видах мистецтва з'явилося досить багато творів. Та, можливо, найбільш увічнений образ Івана Франка в скульптурах. І не тільки Україні. За сприяння нашої держави у 1984 році відкрито пам’ятник
  І. Франкові в м. Вінніпезі (Канада), а зусиллями українця-патріота Бориса Ямінського встановлено меморіальну дошку Івану Франкові в м. Відні (Австрія).

 • У жовтні 2006 року у Львові пройшов Міжнародний науковий конгрес учених-франкознавців «Іван Франко: дух, наука, думка, воля».hello_html_m12c78c21.jpghello_html_m28b3d49b.jpg

hello_html_m5acabeb5.jpg

 • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Тема уроку      І. Франко - світоч національно-культурного відродження України

Мета літературної освіти: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях митця, окреслити основні сфери його багатогранної діяльності, розвивати вміння висловлювати власне ставлення до таких особистостей як І. Франко. Називати основні книги і праці Великого Каменяра. Розвивати аналітичне мислення, просторову уяву, формувати національну свідомість, громадянську позицію. Виховувати патріотичні почуття, глибоку шану до письменника.

Цілі:висвітлити основні віхи життєвого і творчого шляху письменника, на прикладі життєдіяльності І. Франка формувати ціннісне переконання: можливість силою високого духа сягнути від селянської хати до світових вершин інтелекту.

 

Завдання:з’ясувати життєву позицію митця, використовувати різні інформаційні джерела для отримання інформації, показати високу обдарованість Каменяра, його невтомну працю, любов до землі, народу, України.

Проверен экспертом
Общая информация
Скачать материал
Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Маркетинг: теория и методика обучения в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»
Курс повышения квалификации «Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Управление ресурсами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»
Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.