8 марта

Подарочный сертификат от проекта «Инфоурок»

Выбрать сертификат
Инфоурок Родная литература КонспектыУрок по родной (кумыкской) литературе на тему "Повторение пройденного материала за год"

Урок по родной (кумыкской) литературе на тему "Повторение пройденного материала за год"

библиотека
материалов

Къазма орта мактап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ана тилден 8 класда оюн дарс

«Билим аукцион»

 

Дарсны темасы:

«Гечилген материалны такрарлав»

 

 

 

 

 

Муалллим: Магомедова Асият Надирбековна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020йыл

Дарсны темасы: «Гечилген материалны такрарлав»

Дарсны баяны (аннотация)

Оюн къайдада оьтгерилеген бу дарс яшлар булан охув йылны ахырына гечилген материалны беклешдирмек муратда оьтгериле. Гьалиги заманны  талапларына гёре билим  беривде техниканы имканлыкълары булан дарс  беривню янгы къайдаларын бек ушатып къоллайбыз. Дарсларда янгы технологияланы къоллав яшланы дарслагъа муштарлыгъын тувдура, бажарывлугъун оьсдюрювге кемек эте. Гечилген материалны такрарлай туруп,  яшланы  билимин тергеме, охувчуларда тюз англавну тувдурма, сонг да яшланы пикирлешив бажарывлукъларын оьсдюрме ва четимликлени эбинден гелме уьйретме  герек. Дарс оюн къайдада  оьтгериле, бёлюклерден къурулгъан.

Гьар бёлюкде соравлар бар. Соравну къыйынлыгъына, четимлигине къарап, баллар да бериле.

Команда гезик  булан соравланы  айыра ва жавап бере, жавабына гёре баллар да ала. Команда жавап берип болмаса, бириси команда жавап  бере ва жавабына гёре бал да ала.

Оюнну артында натижасы  чыгъарыла, баллар санала ва яшлар къыйматлана.

Оюн эки дарс юрюле.

Дарсны мурады:

а)яшланы ана тилине ва  адабиятына   бакъгъан сюювюн оьсдюрюв;

б)гечилген материалны беклешдирив;

в)пикирлешив  бажарывлукъларын оьсдюрив, оюн, эсин теренлешдирив.

Дарсны къуралы: проектор, ноутбук

Дарсны тайпасы: беклешдирив дарс.

Дарсны юрюшю:

1.Къурум мюгьлет

2.Дарсны темасы экранда чыгъа:

            «Гечилген материалны такрарлав».

            «Муаллимни сёзю» (Дарсны гьакъында англав бериле, оюнну талаплары булан  яшланы таныш этив ).

Оюнну башында эки де командагъа бир сорав бериле. Гьар команданы капитаны  чыгъы, соравгъа гезик булан жавап бере, къайсы капитан утса, шону командасы оюнну башлай.

Сорав: Аукционгъа салына  эки къумукъ шаирни  китаблары, шаирлер ювукълар, къумукъ поэзияны кёгюнде сёнмес  юлдузлар. Оланы атлары?

 (Йырчы Къазакъ,  М.А.Османов)

Муаллим,  яшлар билмесе , кемеклеше, шиъруларыны гесеклерин охуй.

-Заман бизге гьали  шулай айлангъан…

- Охума, билме чалыщ, бош йиберме заманны...

1 тапшурув «Къумукътюзню гьакъыда текст къурма герек (беш жумла).»

Багьасы 10 бал.

1бал.   Аткъай  Гьажаматовну  «Мен оьктеммен» деген  повести кимге багъышлангъан?                                                                (Зайналабит  Батырмурзаевгъа)

1бал. Дагъыстанны халкъ шаири.   Яхсайда  тувгъан.  «Урлангъан ажжал » деген поэманы язгъан къумукъ шаир.                  (Магьаммат Атабаев.)

1бал.  «Къылыкъ китап» кимдир автору?                                                                                  (Абусупиян  Акаев.)

1бал.  1934- йылда «Янгырыв» деген ат булан биринчи китабы чыкъгъан шаир.                                                                                  (Анвар Гьажиев)

1 бал.  Волга оьзенни алдынгъы аты нечик болгъан? (Эдил)

1бал. Эдил къайсы денгизге тегюле? (Каспий)

 

2 тапшурув. «Айтывну жый»  Бир командадан бирев айтывну башын айта, экинчи командадан бирев айтывну битдире

2 бал. Аз сёйле, кеп тынгла…

(уялмассан)

2 бал.  Къаргъа къаргъаны…

( гёзюн чокъумас)

2 бал. Халкъ бириксе …

.       (эл тувар)

2 бал. Игит уьйде тувар…

.    (къырда оьлер)

2 бал. Уллу айтгъанны этмеген…

          (мурадына етмеген)

2 бал.  Айтылгъан сёз…

 (атылгъан окъ)

 

2 бал. Тил билмесе…

 (ёл билмес)

2 бал. Тили барны…

(ёлу бар)

1бал. Къумукъ сатирик кимдир? (Н.Ханмурзаев)

3 тапшурув «Ким айтар?»

1бал. Къумукъ театр кимни атын юрюте? (А.Салаватов)           

1бал. Къумукъ сатирик  кимдир? (Н.Ханмурзаев)

5 бал. «Бары да сезлери бир гьарп булан башланагъан  хабар тизив»                       

5бал.  «Ким утар» Эришге айтывлар айтыв. Командаларда тартышыв

Ял алыв мюгьлет

Муаллим къушланы атларын орусча айта, яшлар къумукъча атын айта

Гусак- ата къаз

Лебедь – къув

Грач – жагъа

Удод – гюгюк

Скворец – савурсгъан

Филин –ябалакъ

Журавль – турна

Коршун – тююлген

Жаворонок – торгъай

Иволга – саричажымчыкъ

4 тапшурув Масхара соравлар

1 бал. Эки къолда 10 бармакъ бар, онг къолда нече бармакъ бар?

(беш бармакъ)

1бал.  Къайсы оьзенни къою бар?

 (Къойсув)

1бал. Къайсы йыл барындан да къысгъа?

(Янгы йыл)

1бал.  Къумукъ тилде чыгъагъан газетлени,  журналланы атлары

(«Ёлдаш», «Къумукътюз», Тангчолпан», Къарчыгъа», «Дагъыстанлы къатын»)

10 бал. Проектордан соравлар салына. Тартышыв

«Насип» деген шиъруну  автору кимдир?

(Й.Къазакъ)

Къумукъ адабиятны кюрчюсюн салгъанланы бириси

(Ю.Гереев)

Къайсы асарда орусланы уллу язывчусу  Лев Толстойну  келпети суратлангъан?

(Аткъай  «Къубагийик мююзлер»)

«Шавхалны къаласы» автору кимдир?

 (М. А .Османов)

Б. Астемировну   «Тангчолпан» деген асары кимге багъышлангъан?

(З. Батырмурзаевгъа)

Кимни сезлеридир? –Халкъ эшитсе нечик сёйлер?...

(Н.Батырмурзаев  «Языкъ Гьабибат»  Абдулкеримни)

Къумук ъ тилде биринчи китапны ким чыгъаргъан?

(М.А.Османов)

А.Салаватовну къайсы асарына гере опера салынгъан?

(«Айгъази»)

Бизинюртну шаирлери ваязывчулары

(М.Бийболатов, С.Бийболатова,  К.Акъгезов,  У.Сулейманова,  Б.Гамзаева)

Сёзлени жутун къумукъча айт

Понедельник , вторник,  среда. четверг,  пятница,  суббота,  воскресенье

Гьар командадан бирев чыгъып,оьзюню сочинениясын охуй «Не татлидир ана тил!»

 

Дарсны натижасы чыгъарыла ( Жюри балланы санай. Яшлар къыйматлана,  яшлар къыйматланагъанда командада яхшы, жагь ортакъчылыкъ этгенлер гёзалгъа тутула).

Муаллимни сёзю:

-Яшлар, биз бу дарсыбызда чебер сёзню усталары, язывчуларыбызны, шаирлерибизни асарларын такрарладыкъ. Яшлар, гелигиз, бизин балдай татли  бай тилибизни  аздырмайыкъ, ана тилибизни анабыз йимик  сюейик, анна тилибиз – КЪУМУКЪ ТИЛ булан оьктем болайыкъ.

Рефлексия. Экранда язылып чыгъа (яшлар бирисин айыра)

1.Дарс къужурлу эди,оюмну теренлешдирдим, билимимни артдырдым.

2.Дарс ялкъывлу эди, гьакълашмадым,  пайдалы маълуматлар алмадым, билимиме къошум этмедим.

 

Курс повышения квалификации
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель русского языка и литературы
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»
Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»
Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика музейного дела и охраны исторических памятников»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.