Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Другое КонспектыУрок по родному языку

Урок по родному языку

библиотека
материалов3 КЛАСС. Ачыкъ дерс .

Д/темасы: Этимни заманлары бла шагърей этиу.

Д/мураты:Сабийлени ётген дерслеринден билимлерин тинте, джангы дерс бла шагърей этиу, тил байлыкъларын ёсдюрюу. Дерсни бегите, алгъан билимлерин тестле толтуртура бегитиу.

Д/окъуу керекле: Суратла компьютерде, карточкала, китабла, тетрадла, тестле, оюнла карточкала бла.

Д/барыуу:

1. Оргмомент. Дерсге хазырланыу, сабийле къалай хазырланнганларын тинтиу.

Устазны соруулары сабийлеге:

- Сабийле, досканы къыйырында Этим –деб нек тагъылгъанды къагъытчыкъ?

- Не билебиз этимни юсюнден, ким айтыр.(Сабийле айтадыла –Этим затны ишин кёргюзеди. )

-Къаллай соруулагъа джууаб береди?(не этеди? не этди? не этерикди? –деген соруулагъа джууаб береди.)

- Этимни бизни тилибизде къаллай къуллугъу барды?(этимсиз биз джукъ ангыларыкъ тюлбюз нени юсюнден, затны не этгени ачыкъланмаса)

- Бизни ненча тилибиз барды?( сёлешиу, джазма тилле)

-Сёлешиу тил неледен къуралгъанды?(тауушладан)

- Джазма тил а?(харифледен).

-Энди келигиз бир къауумубуз кеслери ишлерге неле берейик? (карточкала)-Къалгъанла доскада нелени кёресиз? Бу сёзлени эки тизгиннге бёлейик(сабийле бирем-бирем чыгъадыла доскагъа, сёзлени эки тизгиннге

бёледиле (Джашчыкъ, тоб,къалакъ, сохта, завод, ана, киштик, ийнек, врач, элтеди,къарылгъач, Люба, береди, келеди, къызыл) Ат. Этим)

-Нек бёлдюк алай? Къайдан билдигиз?( соруула берсек)

-Сабийле,бу сёзледе тинтерге орфограммаланы тюблерин сыза ким тюз джазаргъа болушур?(Сабийле билгенле бирем-бирем доскагъа чыгъыб, тюблерин сыза къалай джазылгъанларын ачыкълайдыла)

- Тинтейик тюзмю келишдирдик?( бир сёз артыкъды – къызыл)

- Бу сёз къайсы соруугъа джууаб береди?(къаллай?)

- Тилни къайсы кесегине киредиле?( Сыфат)

-Сыфат деб неге айтабыз? Затны несин кёргюзеди?

- Къызыл –деген сёзню къурамы бла тинтейик( къызыл, къызылча, къызылчыкъ, )

- Бирча кесегине не дейбиз сёзледе?(тамыр)

- Тамырдан къалгъан кесегине не дейбиз?(джалгъау)

- Была къаллай сёзледиле?(бир тамырлы, джууукъ сёзле)

з- Энди юч къауум болуб (группала бла) ишлерикбиз.(Устаз къагъытлада джазылыб ишле береди, барыны планы бирчады, текстлери башха-башхадыла.)

- Барыбыз да не этерге керекбиз?Планын окъучугъуз.

1. Текстны окъу. Айтымлада атла бла этимлени айырыб тюблерин сызыгъыз. Этимлени белгилегиз.)

Джаз келеди. Терекле чагъадыла. Кюн джылынады.Чыпчыкъла учуб келедиле. Джарыкъ джырларын джырлайдыла.

2. Текстны окъу. Айтымлада атла бла этимлени айырыб тюблерин сызыгъыз. Этимлени белгилегиз.)

Кёб турмай джай келликди. Кёк джашнарыкъды. Джылы джангур джауарыкъды. Сабийле лагерледе иги солурукъдула. Келир джылгъа иги хазырланныкъдыла.

3. Текстны окъу. Айтымлада атла бла этимлени айырыб тюблерин сызыгъыз. Этимлени белгилегиз.)

Бурун къобуз болмагъанды. Тойну къобузсуз этгендиле. Къобуз орнуна сыбызгъы сокъгъандыла. Неда ауузлары бла джырлагъандыла, тепсегендиле.

Физмин.

- Атланы айтсам, энишге чёгебиз, этимлени айтсам, къолларыбызны къагъабыз.( доска, тетрадь, келеди, барады анам, ашайды)

-Энди бери къарагъыз. Мени къолумда къаллай сёзлери бла карточала бардыла?( Тюнене- Эртде ,Бюгюн, Тамбла)

- Келигиз биринчи карточка бла ишлейик. Тюнене- Эртде

-Бу карточкагъа келишген къайсы текстди?(3)

-Ол къауумдан бирем-бирем сабийле чыгъыб магнит бла джабышдырады сёзлени.

- Этимлени айырайыкъ хар айтымда, тизгиннге джазайыкъ:

болмагъанды

этгендиле

сокъгъандыла

джырлагъандыла

тепсегендиле

- Къаллай соруугъа джууаб этдиле ?( не этгенди? не этгендиле?)

- Нек бердик эки соруу?

- Не этгенди?_ненча санны кёргюзеди?(бирлик сан)- Не этгендиле?- ненча санны кёргюзеди?(кёблюк сан)

- Ат бирлик санда, кёблюк санда тюрленсе, этим а тюрленемиди?(хо)

-Энди бу затла къайсы заманны кёргюзеди (Озгъан заманны)

-Энди экинчи карточканы алайыкъ Бюгюн.

- Бу карточкагъа уа, къайсы группаны тексти келишеди? (1).

- Ол группаны сабийлери ишлейдиле.

-Бу текстде уа, этимле къайсыладыла? Айырыб столбикге джазайыкъ, сорууларын салайыкъ.

келеди

чагъадыла

джылынады

келедиле

джырлайдыла

Не этеди? Не этедиле?- къачан болгъанын кёргюзеди?( Бусагъат заман.)

-Аперимле!

-Энди арт карточканы алайыкъ. Тамбла.

Кёб турмай джай келликди. Кёк джашнарыкъды. Джылы джангур джауарыкъды. Сабийле лагерледе иги солурукъдула. Келир джылгъа иги хазырланныкъдыла.

- Этимлени айырайыкъ:

келликди

джашнарыкъды

джауарыкъды

солурукъдула

хазырланныкъдыла

-Къайсы соруулагъа джууаб этедиле?( Не этерикди? не этерикдиле?)

- Ол а къайсы заманны кёргюзеди?(Боллукъ заманны).

- Энди сабийле, этим неледе тюрленди?(заманлада)

-Ненча заманда тюрлендирдик?(юч)

- Атларын къалай айтыргъа боллукъбуз?( Бусагъат заман. Озгъан заман. Боллукъ заман)

-Хар бирини кесини соруу бармыды?(Хо)

-Энди сабийле, келигиз оюм чыгъарайыкъ:

- Этим кёргюзеди затны ……..

- Этим санлада …………

- Этим заманлада ………….

Дерсибизни муратын ачыкъладыкъмы?

-Энди иги ангыладыкъ эсек, тестлерибизни этиучюбюзча толтурайыкъ.( Хар сабийге къагъытлада тестле бериб толтуртады устаз)- Энди муну бла дерсибиз бошалады. Не джангы зат билдигиз?

- Къалай ишледик дерсде?

- Аперимле!

Сыбызгъы макъам.

Тест. Этим.

1. Джорукъну боша: Тюз джууабларыны тюблерин сыз:

Этим- тилни кесегиди, кёргюзеди затны ……….., соруулагъа джууаб береди;

1.ким? не?

2.не этеди? не этерикди? не этгенди?

3.къаллай?

*неллай?

2.Къайсы сёздю этим;

1.къууанчлы,

2.къууанч

3.къууанады

4.къууанч тыбырлы

3.Этим бусагъат заманда береди соруу;

1.не этерикди?

2.не этеди?

3.не этгенди?

4.не этгендиле?

4. Озгъан заманда береди соруу;

1.не этеди?

2.не этгенди?

3.не этерикди?

4.не этеме?

5. Боллукъ заманда этим береди соруу;1.не этеди?

2.не этерикди?

3.не этгенди?

4.не этди?

ТЮНЕНЕ – ЭРТДЕ

ОЗГЪАН ЗАМАН

БЮГЮН

БУСАГЪАТ ЗАМАН

ТАМБЛА

БОЛЛУКЪ ЗАМАН- Этим кёргюзеди затны ……..- Этим санлада …………- Этим заманлада ………….

КЕЛЕДИ

ЧАГЪАДЫЛА

ДЖЫЛЫНАДЫ

КЕЛЕДИЛЕ

ДЖЫРЛАЙДЫЛА

КЕЛЛИКДИ

ДЖАШНАРЫКЪДЫ ДЖАУАРЫКЪДЫ

СОЛУРУКЪДУЛА

ХАЗЫРЛАННЫКЪДЫЛА

ЭТГЕНДИЛЕ

СОКЪГЪАНДЫЛА

ДЖЫРЛАГЪАНДЫЛА

ТЕПСЕГЕНДИЛЕ

ЭТИМ

НЕ ЭТЕДИ?НЕ ЭТДИ?НЕ ЭТЕРИКДИ?АТКИМ? НЕ?

16

Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Специалист в области охраны труда
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Проверен экспертом
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации, как средство привлечения новых клиентов»
Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»
Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»
Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Репетиторы онлайн

✅ Подготовка к ЕГЭ/ГИА
✅ По школьным предметам

✅ На балансе занятий — 1

Подробнее