Инфоурок / Физика / Конспекты / Урок фізики за темою: Аналіз лабораторної роботи №1. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці.

Урок фізики за темою: Аналіз лабораторної роботи №1. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці.


библиотека
материалов

Урок 2 7 клас Дата проведення______________ Клас________

Учитель фізики Панченко О.М.

Тема: Аналіз лабораторної роботи №1. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці.

Мета уроку.

  • Освітня: ознайомити учнів з фізичними величинами, методами дослідження явищ та етапами пізнавальної діяльності (спостереження, накопичення фактів, створення теорій, проведення експерименту, вимірювання й обробка результатів); вести поняття фізичної величини, значення й одиниць виміру фізичної величини, способів її вимірювання; мотивувати необхідність дотримання правил.

  • Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння міркувати і робити висновки.

  • Виховна: формувати інтерес до вивчення фізики, пізнавальної самостійності; виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

- розрiзняти значення фiзичної величини та її одиницi;

- записувати значення фiзичних величин, використовуючи приставки СІ (мiкро, мiлi, санти, деци, кiло, мега) для утворення кратних i частинних одиниць;

- характеризувати основнi методи фiзичних дослiджень та етапи пiзнавальної дiяльностi у фiзичних дослiдженнях;

- порiвнювати одиницi фiзичних величин, що мають приставки СІ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.


Структура уроку


1. Організаційний момент.

Аналіз результатів виконання лабораторної роботи

1хв

2. Розминка

1 хв

3. Актуалізація опорних знань

9 хв

4. Мотивація навчальної діяльності

3 хв

5. Етап засвоєння нових знань

18 хв

6. Фізкультхвилинка

1 хв

7. Етап закріплення знань, формування вмінь та навичок

7хв

8. Підведення підсумків уроку. Самооцінка, рефлексія

4 хв

9. Домашнє завдання

1 хв

Основні поняття: спостереження, експеримент, моделювання, вимірю­вальні прилади, одиниця вимірювання, приставка, шкала, ціна поділки шкали.

Обладнання: лінійка, косинець, мензурка, се­кундоміри, терези, амперметри, вольтметри, книжка та аркуш паперу.


Хід уроку

І. Організаційний момент. Аналіз результатів виконання лабораторної роботи.

Привітання та перевірка готовності до уроку. Учитель аналізує виконання лабораторної роботи; завдань, поставлених у роботі. Обговорюємо типові помилки, допущенні при виконанні роботи і під час формулювання висновків.

Підписування робочої карти уроку. Учні працюють з інструктивними картками на всіх етапах уроку.

ІІ. Розминка.

Прочитайте уривок з твору й спробуйте пояснити суть фізичного явища, про яке йдеться у запитанні до твору. 


hello_html_m4f18b0d9.jpg

Іван Франко: Сипле, сипле білий сніг. 
З неба сірої безодні

Міріадами летять 
Ті метелики холодні. 

Чому сніг білий? Адже вода і чистий лід прозорі. (Сніг білий тому, що складається з дрібнесеньких крижинок, а всяка подрібнена прозора речовина (наприклад, розтовчене скло або лід) стає не прозорою, а білою)

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Інтерактивна вправа « Коректор».

Вставте пропущені літери в термінах і сформулюйте їхні визначення.

Пр… да, фіз…а, м…рія, речо…а, т...а, я..ща.

2. Учні одержують незаповнені бланки з таблицями (чи самі креслять такі таблиці):


Фізичне тіло

Речовина

Явище

Учитель диктує слова, а кожен учень записує слово до відповідної колонки у своєму зошиті (чи на аркуші).

Спочатку розбираємо приклад, запропонувавши слова: залізо, дощ, олівець. Записуємо разом з учнями ці слова до відповідної колонки.


Фізичне тіло

Речовина

Явище

олівець

залізо

дощ

Далі учитель зачитує слова, учні працюють самостійно (2 учня на відкидних дошках). Ця робота триває до 5–7 хвилин.

Свинець, грім, рейка, веселка, алюміній, світанок, Місяць, спирт, ножиці, ртуть, снігопад, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, телефон, повінь, постріл, вода, вітер, праска.

Рекомендації щодо оцінювання роботи: перевіряється робота взаємоперевіркою - за кожне правильно написане слово (крім прикладів) - по 0,5 бала. Результат округлюється на користь учня. Бажано відразу ж після закінчення диктанту обговорити правильний розподіл слів по колонках таблиці.

Ключ для перевірки

Фізичне тіло

Речовина

Явище

олівець

залізо

дощ

рейки

свинець

грім

Місяць

алюміній

веселка

ножиці

спирт

світанок

стіл

ртуть

вітер

вертоліт

мідь

снігопад

телефон

нафта

кипіння

окуляри

вода

завірюха

праска


пострілповінь


ІV. Мотивація навчальної діяльності

Ви всі ще дуже молоді, однак у вас є певний обсяг знань. Наприклад, ви самостійно й уже досить давно встановили, що ложка, якщо її випадково впустити, обов'язково впаде вниз, а не злетить угору. Але чи впевнені ви, що все з того, що ви знаєте, є правильним? Уявлення про природу кожна людина ( і первісна і сучасна) одержала й одержує за допомогою органів почуття: зору, слуху, дотику, нюху, смаку. Але для того, щоб як слід розібратися в навколишньому світі, потрібно систематизувати ці уявлення, знайти зв’язки між явищами – тільки тоді з’являються наукові знання.

Сьогодні на уроці ви знайдете відповідь на питання, яким чином учені отримують нові знання.

Отже, тема нашого уроку: Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці.

Плануємо урок разом з учнями.

Діти працюючи в парах обговорюють особистісно-значущі цілі і записують їх до інструктивної картки (за бажанням діти називають цілі, обговорюємо їх).

Учні продовжують працювати з інструктивними картками в парах.

Схема організації діяльності учнів на уроці:


п/п

Пари учнів (низький рівень навчальних досягнень)

Пари учнів (середній рівень навчальних досягнень)

Пари учнів (достатній рівень

навчальних досягнень)

1

Робота з учителем

Робота з учителем

Робота з інструктивною карткою

2

Робота з учителем

Робота з інструктивною карткою

Робота з інструктивною карткою

3

Робота з інструктивною карткою

Робота з інструктивною карткою

Робота з інструктивною карткоюІнструктивна картка до уроку за темою:

ПІБ учнів________________________________________________________________________

Особистісно-значущі цілі__________________________________________________________

ІІ. Розминка.

Прочитайте уривок з твору й спробуйте пояснити суть фізичного явища, про яке йдеться у запитанні до твору. 

hello_html_m4f18b0d9.jpg
Іван Франко: Сипле, сипле білий сніг. 
З неба сірої безодні

Міріадами летять 
Ті метелики холодні. 

Чому сніг білий? Адже вода і чистий лід прозорі. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Інтерактивна вправа « Коректор».

Вставте пропущені літери в термінах і сформулюйте їхні визначення.

Пр… да, фіз…а, м…рія, речо…а, т...а, я..ща.

Накресліть дакі таблиці та запишіть слово до відповідної колонки у своєму зошиті:


Фізичне тіло

Речовина

Явище

олівець

залізо

дощ

Свинець, грім, рейка, веселка, алюміній, світанок, Місяць, спирт, ножиці, ртуть, снігопад, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, телефон, повінь, постріл, вода, вітер, праска.


V. Етап засвоєння нових знань.

Завдання 1. Прочитайте відповідний матеріал підручника та запропонований текст складіть схему проведення наукових досліджень ( як формуються знання про природу в науці?):


Уявлення про природу кожна людина (і первісна, і сучасна) одержувала й одержує за допомогою органів почуттів: зору, слуху, дотику, нюху, смаку. Але для того, щоб як слід розібратися в навколишньому світі, потрібно якось систематизувати ці уявлення, знайти зв’язки між різними явищами - тільки тоді з’являються наукові знання.

Фізика - наука в першу чергу експериментальна, вона спирається на спостереження й досліди.

Обмежитися при вивченні фізичних явищ тільки спостереженнями не можна, навіть якщо ці спостереження проводяться систематично та цілеспрямовано.

Багато хто з вас не раз спостерігав блискавку, але навряд чи хто-небудь на підставі одних спостережень зміг би довести, що блискавка - це гігантський електричний розряд. А при фізичних експериментах (дослідах) учені самі відтворюють явище за різних умов, не очікуючи, поки воно відбудеться в природі. На основі отриманих даних можна вже робити висновки про природу явища.

Досліди проводять з певною метою, за заздалегідь обдуманим планом; під час досліду, як правило, здійснюють вимірювання.

На підставі проведених спостережень і дослідів учені будують теорію, що дозволяє пояснити отримані результати. Якщо теорія побудована правильно, то вона дозволяє передбачити і результати інших експериментів і спостережень - навіть таких, які ще ніхто і ніколи не проводив! Так вченим удалося «на кінчику пера» відкрити далекі планети Сонячної системи (Нептун і Плутон). Вони розрахували: якщо направити телескоп на певну ділянку зоряного неба, то там виявиться невідома раніше планета. І передбачення виправдалося! А от спроби сформулювати закони природи, не спираючись на експериментальні дані, тільки умоглядним шляхом, часто призводили до помилок. Однієї з найвідоміших помилок припустився великий учений античності Аристотель. Він вважав очевидним, що важкі тіла повинні падати на Землю швидше, ніж легкі. Через дві тисячі років інший великий учений, Галілео Галілей, довів неправильність цього твердження: гарматне ядро і мушкетна куля падали з похилої Пізанської вежі практично одночасно.

Якщо їх відпустити одночасно з однакової висоти, то книжка упаде швидше. Якщо аркуш паперу покласти під книжку, то вони упадуть одночасно (бажано, щоб розміри книжки й аркуша були приблизно однаковими).

На цьому прикладі можна показати, як формуються знання про природу в науці.

Отже, усяка фізична теорія будується на основі спостережень і дослідів; коли ж теорія побудована, досліди і спостереження дозволяють перевірити, наскільки вона правильна.

hello_html_67eb1d3a.jpg

Підказка (формування знань про природу в науці подано хаотично)

Спостереження - проведення наукового експерименту - висування робочої гіпотези - формулювання проблеми - створення теорії - передбачення нових ефектів.


Завдання 2. Порівнюючи різні фізичні тіла чи явища, ми можемо помітити, що вони завжди мають деякі відмінності: тіла можуть бути вищими чи нижчими, легкими чи важкими, витісняти при зануренні більше чи менше води із посудини. Явища можуть протікати швидше чи повільніше. Також різні тіла можуть бути по-різному нагріті, мати різний колір.

Фізична величина - кількісна характеристика фізичної властивості об’єкта чи явища.

На уроках у молодших класах ви вже знайомилися з деякими фізичними величинами. Спробуємо систематизувати ваші знання, заповнюючи таблицю. Дуже корисно цю таблицю накреслити не в поточному конспекті, а наприкінці зошита. (це дозволить у міру вивчення нових фізичних величин продовжувати заповнення таблиці).

Читаючи § 2, 3 спілкуючись, використовуючи власний досвід спробуйте відновити втрачені частини шпаргалки:

Назва

Позначення

Одиниці

Прилад

для вимірювання

Довжина


мb

м

Рулетка

Висота

h, H


Мірна стрічка


Завдання 3.

Особливістю фізичних величин є те, що їх можна виміряти.

Виміряти будь-яку величину - значить порівняти її з однорідною величиною, що прийнята за одиницю.

Для кожної фізичної величини є відповідні одиниці. Різних одиниць досить багато: наприклад, довжину можна виміряти в мм, см, дм, м, км і так далі.

Основна одиниця довжини - 1 м.

hello_html_m429c1b2f.png

За міжнародною угодою використовується Міжнародна система одиниць - СІ. У ній прийнято всього 7 основних одиниць (серед них - метр, секунда, кілограм). З усіма одиницями СІ ми познайомимося на наступних уроках фізики.

У процесі вимірювання фізичних величин за допомогою приладів одержують значення фізичних величин. Коли говорять про значення фізичної величини, то мають на увазі деяке число (числове значення величини) й одиницю фізичної величини. Наприклад, відомо, що висота кімнати 2 м. У цьому виразі число 2 - числове значення, м - позначення одиниці довжини, а сполучення 2 м - значення висоти. Записується це так: h = 2 м.

Запишіть значення фізичних величин: висота дорівнює 1 метр; довжина – 5 метрів; ширина – 2 метриhello_html_5e1c113d.gif


VІ. Фізкультхвилинка


(рухавка під музику)VІІ. Етап закріплення знань, формування вмінь та навичок

Виберіть одне або декілька завдань і виконайте. Поясніть свій вибір.

Завдання 1. Запишіть до зошитів таблицю «Префікси, які використовують для утворення кратних та частинних одиниць».

Префікс

Позначення

Множник

гіга

Г

1000000000=109

мега

М

1000000=106

кіло

к

1000=103

гекто

г

100=102

дека

да

10=101

деци

д

0,1=10-1

санти

с

0,01 =10-2

мілі

м

0,001=10-3

мікро

мк

0,000001=10-6

Запишіть за допомогою кратних або частинних одиниць такі значення фізичних величин:

0,0000075м - діаметр червоних кров'яних тілець

5900000000000м- радіус орбіти планети Плутон

hello_html_m666fd2d6.gif6400000 — радіус планети Земля

таким чином: 125000м= 125*103 м=125км

0,000014м=14*10-6 м=14мкм

Завдання 2. Встановіть відповідність. Вкажіть до якою з понять належать подані твердження:

1

Явище, яке спостерігається повсягденно

А

Усі тіла падають на землю

2

Експерементальний факт

Б

Імовірно, різниця у швидкості падіння тіл різної маси пояснюється опором повітря

3

Гіпотеза

В

У вакуумі всі тіла падають з однакової висоти за той самий час

4

Закон природи
Завдання 3. Виберіть із запропонованих фізичні величини:

а) метр; б) довжина; в) висота; г) секунда; д) кілограм


Завдання 4. Назвіть і запишіть відомі вам фізичні величини. Зазначте одиниці цих величин. Якими приладами їхвимірюють?


VІІІ. Підведення підсумків уроку. Самооцінка, рефлексія

Згадайте, що найбільше вас вразило на уроці, спробуйте підібрати до слова «експеримент» та «спостереження» синоніми.

Рефлексія. Оцінка настрою учнів за обраними емоціями.

Учитель: Відмітьте в інструктивній картці двома плюсами, завдання, які виконали. Заповніть нижче лист рефлексії уроку.

ІХ. Домашнє завдання.

Обери домашнє завдання:

  • Високого рівня оцінка – творче завдання.

  • Достатнього рівня оцінка – вивчіть §2, конспект, попрацюйте з інструктивною карткою.

  • Середнього і початкового рівнів – запрошую на індивідуальну консультацію!

Творче завдання (на вибір):

1. Скласти сінквейн до поняття «дослідження».

2. Підготувати доповідь «Стародавні міри довжини» (аршин, вершок, ярд, дюйм тощо);

3. Скласти ребуси, в яких зашифрувати назву фізичної величини її одиниці.Додаток


Назва

Позначення

Одиниці

Прилад для вимірювання

Довжина

L

м

Лінійка

Ширина

в

м

Рулетка

Висота

H, h

м

Мірна стрічкаПлан розповідь про

фізичну величину

Зразок розповіді

про фізичну величину

1. Найменування величини та її умовне позначення.

2. Характеризується об’єкт (явище, властивість, процес).

3. Визначення, характерні ознаки.

4. Формула, що зв’язує дану величину з іншими.

5. Одиниця величини в СІ і її позначення.

6. Способи вимірювання величини.

Густина - фізична величина, умовне позначення- ρ (ро).     Густина характеризує властивість речовини, з якої складається тіло.  

Густина - це маса речовини, укладена в одиниці об’єму 1см3 або 1м3.

Формула густини:  hello_html_e213ab4.png   Одиниці густини: г/см3 і   кг/м3

I-й спосіб: густину рідин вимірюють ареометром;

II-й спосіб: за формулою густини знайти відношення маси тіла, знайдену за допомогою ваг, на об’єм твердого, рідкого, газоподібного тіла, виміряного мензуркою, або на об’єм правильного твердого тіла, обчисленого за допомогою лінійки.
Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Короткий опис

до уроку фізики, 7 клас

 за темою: "Аналіз лабораторної роботи №1.Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент.Фізичні величини та їх одиниці".

Приступаючи до вивчення фізики, учні повинні "виявити" свої органи чуття та усвідомити їхню роль у сприйнятті навколишнього світу. Зазвичай школярі не усвідомлюють того, що їхнє вміння бачити, чути, сприймати дотиком тощо, визначається всім попореднім життєвим досвідом.

За допомогою інструктивної картки до уроку учні зможуть  ознайомитися з фізичними величинами, методами дослідження явищ та етапами пізнавальної діяльності (спостереження, накопичення фактів, створення теорій, проведення експерименту, вимірювання й обробка результатів).

 

Общая информация

Номер материала: 148008

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG