Инфоурок / Физика / Конспекты / Урок фізики за темою: "Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища. Лабораторна робота № 1. "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті"

Урок фізики за темою: "Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища. Лабораторна робота № 1. "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті"

библиотека
материалов

Урок 1 7 клас Дата проведення______________ Клас________

Учитель фізики Панченко О.М.

Тема: Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища. Лабораторна робота № 1. "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті" Інструктаж з БЖД. (не оцінюється)

Мета уроку.

 • Освітня: в загальних рисах ознайомити учнів з предметом вивчення фізики як природничої науки; сформувати початкові поняття про природу і матерію як об’єкти вивчення фізики і інших природних наук; домогтися засвоєння ними окремих фізичних понять: фізичне тіло і фізичне явище, речовина; у процесі виконання лабораторної роботи ознайомити з призначенням та обладнанням фізичного кабінету, із правилами безпеки у фізичному кабінеті та загальною структурою підручника;

 • Розвивальна: розвивати спостережливість, уміння виявити причини фізичних явищ.

 • Виховна: формувати діалектичний підхід до вивчення явищ та інтерес до навчального предмета фізики і бажання вивчати новий предмет та способи мислительної діяльності: вмінь узагальнювати і конкретизувати, означати поняття і пояснювати їх суть тощо; викликати бажання берегти природу та прагнення використовувати знання на користь людства.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

- наводити приклади фізичних явищ і процесів, руху і взаємодії, застосування фізичних знань у житті людини;

- розрізняти фізичне тіло і речовину;

- формулювати правила безпеки у фізичному кабінеті;

- пояснити значення фізики в житті людини, сфери застосування фізичного знання;

- спостерігати за різними фізичними явищами і процесами;

- дотримуватися правил безпеки у фізичному кабінеті.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування практичних умінь.

Технологія: інтерактивна

Структура уроку

1. Розминка

0,5хв

2. Організаційний момент

1 хв

3. Актуалізація опорних знань

1,5 хв

4. Мотивація навчальної діяльності

3 хв

5. Етап отримання нових знань

18 хв

6. Фізкультхвилинка

1 хв

7. Етап закріплення знань

9хв

8. Фронтальне виконання лабораторноъ роботи №1

7хв

9. Підведення підсумків уроку. Самооцінка, рефлексія

3 хв

10. Домашнє завдання

1 хв

Основні поняття: природа, фізика, фізичне тіло, фізичні явища, речовина, матерія.

Обладнання: візок, колба, кулька, камертон на підставці, електрофорна машина, кільцеві керамічні магніти, штатив, спиртівка, гумовий корок, опуклі або увігнуті дзеркала, збиральна лінза, відеозаписи сонячних і місячних затемнень, діючи моделі (двигун внутрішнього згоряння, гідравлічний прес), мультимедійна презентація «Фізичні явища», відео, пристрій для демонстрації блискавки, кип’ятильник Франкліна, обладнання для Л.Р.№1.

Епіграф до уроку.

Отож бо фізиці підвладне в світі все.

Технічний розвиток нам фізика несе.

Хід уроку

І. Розминка. Створення сприятливого психоемоційного клімату.

Знайомство. Всі ми різні і водночас дуже схожі. Давайте перевіримо.

Хто любить кататися на велосипеді, підніміть угору праву руку.

Хто вміє плавати, покажіть праву долоню.

Хто добре відпочив улітку, плесніть у долоні, а всі, в кого є друзі, посміхніться.

Як бачите, ми краще пізнали одне одного.

ІI. Організаційний момент.

1. Привітання. Закріплення робочих місць за учнями.

2. Ознайомлення з правилами поведінки в кабінеті.

3. Характеристика підручника. Щоб вивчення фізики було цікавим та корисним нам необхідний підручник: автор: Генденштейн Л.Е і кілька зошитів, які ми зараз підпишемо.

Зошит для робіт з фізики;

Зошит для контрольних робіт;

Зошит для лабораторних робіт.

4. Настанови щодо ведення зошитів і записів у них та користування підручником.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Мозковий штурм.

Спробуйте заплющити очі і пригадати все, що ви пов’язуєте зі словом «Природа». Наприклад:

Вhello_html_m505876ba.pngисновок. Природаце весь матеріальний світ, що нас оточує: повітря, вода, земля, люди, тварини, рослини, планети, зорі, бактерії тощо.

IV. Мотивація навчальної діяльності (осмислення значимості знань з теми для кожного учня).

Ви вже 6 років навчались у школі та багато чого знаєте. Настав час познайомитись вам з основною наукою про природу – фізикою, дуже цікавою і корисною наукою. Закони, які вивчає фізика, є відображенням реальної дійсності. Деякі хитрості Пані Природи ми будемо спостерігати, відкривати разом з Аристотелем, Галілеєм, Ньютоном! Природу не можна перехитрити й обдурити, але її можна пізнати і зрозуміти, щоб жити з нею у мирі та злагоді.

Вhello_html_73a9e17c.pngажко було чоловіку мільйон років тому
Зовсім він не знав природи,
Сліпо вірив у чудеса.
Він всього-всього боявся.
І не знав, як пояснити
Бую, грім і землетрус
Важко було йому жити.
І він вирішив, чого ж боятись –
Краще просто все пізнати.
В усе самому втрутитися,
Людям правду розказати
Він створив землі науку
І коротко «фізикою» назвав.
Під такаю назвою короткою
Він природу розпізнав.

Взагалі «фізика» - це грецьке слово і в перекладі означає «природа». Цю назву використовував Аристотель у Іvст. до н.е. Фізика – основа техніки, і її значення потрібне кожній сучасній людині. Вивчення фізики дисциплінує розум, розвиває логічне мислення. Фізики – дуже допитливі люди. Їх цікавість, що навколо нас виникає, чому і як.

Хто з вас, підходячи до дзеркала, бачив щось незвичайне в своєму відображенні? (одного з учнів запрошують до дзеркала, яке висить на дощі).
- Правильно, права рука стала лівою, а ліва – правою.
- Зараз ви впевнитеся в тому, що цікаво не тільки те, що виникає, але і те, як воно виникає і чому.

Отже тема нашого уроку: Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища. Лабораторна робота № 1. "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті" Інструктаж з БЖД.

Питання до учнів. Чого ви очікуєте від уроку? (Учні проговорюють свої очікування, після чого учитель повідомляє свої: сподіваюсь, що саме початкові уявлення про фізичні тіла і явища розширять ваш кругозір).


V. Етап отримання нових знань.

Учитель. Фізика вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху. (до конспекту)

Як ви гадаєте, фізика в наш час — єдина наука про природу? Якщо ні, то спробуйте назвати інші природничі науки?

Діти майже напевно назвуть ботаніку, зоологію, біологію, геологію, географію, астрономію, хімію, а деякі більш мудроване (мікробіологію, генетику, акустику або ентомологію). За кожною з названих наук уточняються об'єкт вивчення.


Назва науки

Що вивчає

Бота́ніка

наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і походження

Зоологія (від зоо... . і ... логия )

це біологічна дисципліна, що вивчає навколишній світ тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям

Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ— життя, дав.-гр. λόγος— слово; наука)

система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про живих істот, що населяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про зв'язки між живими істотами і живих істот з неживою природою

Геологія (від др.-греч. γῆ - "Земля" та від λόγος - "Слово")

комплекс наук про склад, будову земної кори і розміщених в ній корисних копалин, не включає історію як відрізки

Геогра́фія (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох слів: γεια Земля і γραφει писати, описувати

наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини

Астроно́мія (грец. αστρονзірка і νομος— закон)

одна з найдавніших наук, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери.

Хі́мія

одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Мікробіологія

наука про живі організми, невидимих ​​неозброєним оком ( мікроорганізмах): бактерії, архебактерії, мікроскопічні гриби і водорості, часто цей список продляют найпростішими і вірусами.

Гене́тика (грец. γεννώ— породжувати)

це наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу. Через універсальність генетичного коду генетика лежить в основі вивчення всіх форм життя від вірусів до людини.

Аку́стика (від грец. ακουστικός— слуховий, такий, що слухається), у вузькому значенні слова

вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі в газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться в діапазоні від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі— область фізики, що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012— 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування цих коливань (хвиль).

Ентомологія (від др.-греч. ἔντομον - Комаха і λόγος - Слово, вчення)

розділ зоології, що вивчає комах

Бачите, який довгий перелік наукми отримали, а це ж лише мала їх частина! Всі ці науки (їх називають природничими) вивчають природу, явища, які в ній відбуваються. Вони тісно повязані з фізикою та спираються на її досягнення.

Явищами природи називають все, що закономірно відбувається в природі. Пояснити явище – значить вказати на його причини: зміна дня і ночі пояснюється обертанням Землі навколо своєї осі; виникнення вітру пов’язане з різним нагріванням повітря в різних місцях.

Кожна наука має свою мову. Нам необхідно познайомитися з основними поняттями і термінами.

Фізичним тілом називають будь-який предмет (до конспекту) ( учні наводять приклади: рослини, тварини, гори, рукотворні об’єкти).

Речовина – це те, з чого складаються фізичні тіла (до конспекту) ( приклади учнів: деревина, гума, пісок, залізо).

hello_html_37fc1577.png


Фізичні явища відбуваються в навколишньому світі. Цей світ складається з матерії.

Питання до учнів. Чи зможете ви назвати якийсь вид матерії, що не є речовиною?( учні називають світло, радіохвилі)

Світло та радіохвилі є прикладом поля.

Розрізняють два види матерії: речовина та поле. Про поле (наприклад електричне) ми будемо докладніше говорити у 9 класі.

hello_html_495f8b16.png

Явища природи, вивченням яких займається фізика називаються фізичними явищами. Всі ці явища можна поділити на групи:

1hello_html_6ba14c8a.png) механічні (падіння каменя, кочення кульки, рух Землі навколо Сонця)(продемонструвати, наприклад, рух візка по столу);

2) теплові (кипіння води, танення льоду, утворення хмар) (продемонструвати дослід: круглодонну колбу закріпити на штативі і на 1/3 налити в неї підігрітої до кипіння води. Кип'ятити 2-3 хвилини на спиртівці, аби пара витіснила з колби повітря. Потім колбу щільно закрити гумовим корком, щоб у колбу не потрапило повітря, й одночасно погасити спиртівку, щоб пара не витіснила корок або не розірвала колбу. Вийняти колбу з лапки штатива, перевернути догори дном і вставити її у кільце штатива. Облити колбу водою. Учні спостерігають, як вода в колбі починає бурхливо кипіти);

3) електричні (блискавка, нагрівання провідника струмом)(продемонструвати електричний розряд між двома зарядженими кулями);

4) магнітні (притягання залізних предметів до магніту, взаємодія магнітів) (продемонструвати дослід: до однієї зі сторін картону прикласти магніт, а до другої металевий предмет (можна маленьку дитячу залізну іграшку). Розмістити аркуш картону вертикально і рухати магнітом. При цьому рухатиметься і предмет);

5) світлові (світіння лампи або полум’я, отримання зображень за допомогою лінзи або дзеркала) (можна виставити оптичну лаву, увімкнути лампу, перед щілиною поставити трикутну призму так, щоб на екрані було видно спектр).

Учні працюють в групах. Робота з підручником, прочитати § 1 с. ____ і заповнити таблицю: “Явища природи”.Явища

Характерні прояви

Приклади

Механічні

Переміщення тіла, зміна форми або об’єму тіла.

 • Падіння тіл на Землю (притягання тіл до землі).

 • Рух літака, машин, людей тощо.

Теплові

Зміна температури чи агрегатного стану речовини.

 • Нагрівання, охолодження.

 • Кипіння рідини.

 • Випаровування води

 • Замерзання води.

Електричні

Супроводжується переміщенням заряджених частинок речовини.

 • Електричний струм.

 • Взаємодія заряджених тіл.

 • Блискавка.

 • Протягування дрібних предметів до гріб енці, потертого об волосся.

Магнітні

Супроводжуються поворотом магнітної стрілки

 • Протягування до магнітів залізних предметів.

 • Обертання магнітної стрілки.

 • Електромагніт.

Звукові

Коливання частинок середовища, що поширюється в просторі.

 • Писк при польоті комара.

 • Дзинчання при польоті мухи.

 • Гуркіт двигуна.

Світлові

Передача енергії променями.

 • Світіння Сонця, електричної лампи.

 • Розкладання світла на сім кольорів (веселка)

 • Відбивання і заломлення променів.

Хімічні

Молекули змінюються за складом

 • Горіння вугілля, дров.

 • Гасіння соди оцтом.

Під час заповнення таблиці демонструю кожен вид фізичних явищ за допомогою лабораторного обладнання або ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 7-9».

VІ. Фізкультхвилинка.

Вправа «Пальчики» (тонкі рухи пальців рук позитивно впливають на розвиток дитячої звуковимови, кращому засвоєнню інформації та загальних інтелектуальних здібностей.).

Текст до вправи (учні проговорюють вголос):

Світ навколо нас складається з матерії. Існують два види матерії: речовина, з якої складаються всі фізичні тіла, і поле.

У світі, що нас оточує, постійно відбуваються зміни. Ці зміни називаються явищами. Теплові, світлові, механічні, звукові, електромагнітні явища — усе це приклади фізичних явищ. Предмет вивчення фізики — структура та властивості матерії, фізичні явища і їхній взаємозв'язок.

Фізика вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху.

Явища природи - все, що відбувається в природі.

Фізичні явища: механічні; теплові; електричні; магнітні; світлові.

Фізичним тілом називають будь-який предмет.

Речовина - це те, з чого складаються фізичні тіла.

Матерією називають усе, що існує у Всесвіті.

VІІ. Етап закріплення знань.

Учні працюють в групах. Виберіть одне або декілька завдань і виконайте. Поясніть свій вибір

Завдання 1. Назвіть (запишіть) фізичним терміном, предмети представленні на рисунках.

hello_html_m36ccfe6b.png

Завдання 2. Знайдіть співвідношення за зразком і занесіть їх до зошита:

Зhello_html_649c34e1.pngавдання 3. Розподіліть слова за такими групами: свинець, грім, завірюха, ранок, Місяць, спирт, ножиці, снігопад, стіл, мідь, нафта, кипіння, постріл, гелікоптер,повінь, північне сійво, крейда, блискавка, крапля води, циркуль, ртуть, молоко, авторучка, лід, танення льоду, вода.

hello_html_147e897.png
Завдання 4. Накресліть  в зошиті таблицю й розподіліть  в ній явища по видам: 
Крапля падає, випарювання солі, лід плавиться, горіння эл. лампи, горить сірник, чути звуки музики, тане сніг, утворення тіні, співає канарка, морські брижі, кипить вода, сонячний зайчик, веселка, плеве човен, високо в небі рухається літак, шпильку притягує магніт, нагрівання долонь при терті, блискавки при грозі, миготять зорі, шелестить листя, ранковий туман, затемнення Сонця, замерзання води, електромагніт піднімає вантаж, електричний струм тече дротами.

Явища природи

механічні

теплові

електричні

магнітні

світлові


VІІІ. Фронтальне виконання лабораторної роботи №1


Учні разом з учителем повідомляють і записують до зошитів для лабороторних робіт (можна використовувати зошити з печатною основою для лабораторних робіт або роздрукованні бланки робіт на А4) тему, мету і обладнання до лабораторної роботи; прослуховують інструктаж учителя щодо правил безпеки під час роботи в кабінеті фізики та запишіть основні положення у зошит; відповідають на запитання; роблять висновок та записують їх до зошитів.


План виконання роботи:

 • Вивчення інструкції до л.р.

 • Бесіда про дотримання правил безпеки.

 • Виконання роботи згідно інструкції

 • Оформлення письмового звіту

 • Висновок про виконання роботи.


Лабораторна робота № 1


Тема. Кабінет фізики та його обладнання. Правила безпеки під час роботи в кабінеті фізики

Мета: ознайомитися з обладнанням кабінету; з правилами виконання лабораторних робіт; з інструкціями до засобів вимірюванняй ви­вчити правила безпеки під час проведення лабора­торних робіт.

Обладнання: прилади та пристрої, наявні в кабінеті (наприклад: лінійка, термометр, мензурка, секун­домір, терези, мікроскоп тощо); інструкція з безпеки для кабінету фізики.

Хід роботи

1. Уважно прочитайте інструкцію з безпеки для кабінету фізики.


Приблизна інструкція безпеки для кабінету фізики

навчального закладу загальноосвітньої середньої школи


Вимоги безпеки перед початком роботи

1) Чітко з'ясувати порядок і правила безпечного прове­дення досліду.

2) Звільнити робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

3) Перевірити наявність і надійність з'єднувальних провідників, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

4) Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчи­теля.

5) Виконувати тільки ту роботу, що передбачена завдан­ням або доручена вчителем.


Вимоги безпеки під час виконання роботи

1) Бути уважними і дисциплінованими, точно вико­нувати вказівки вчителя.

2) Розмістити прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або переки­данню.

3) Для ввімкнення телевізора, комп'ютера, магнітофона використовувати стабілізатор напруг.

4) Під час проведення дослідів не допускати граничних навантажень вимірювальних приладів.

5) Слідкувати за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не торкатися обертових частин машин і не на­хилятися над ними.

6) Для складання експериментальних установок корис­туватися провідниками з міцною ізоляцією без видимих по­рушень (з наконечниками і запобіжними чохлами).

7) Складаючи електричне коло, уникати перетину про­відників. Користуватися провідниками із відпрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу забороняється!

8) Користуватися інструментом з ізолюючими ручками.

9) Після закінчення роботи вимкнути джерело електро­живлення, а потім розібрати електричне коло.

10) Не залишати робоче місце без дозволу вчителя.


Вимоги безпеки після закінчення роботи

Прибирати робоче місце після закінчення практичного заняття з дозволу вчителя.


Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

1) У разі травмування (поранення, опіку тощо) або при поганому самопочутті повідомити вчителя.

2) У разі виникнення пожежі необхідно:

- вийти з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- вимкнути електромережу, зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався на сусіднє приміщення;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.


2. Уважно прослухавши розповідь учителя про фізичний кабінет та його обладнання (Фізичний кабінет складається з двох кімнат: класної кімнати та лабораторії, призначених для проведення навчального експерименту, який є важливою невід'ємною частиною шкільного курсу фізики. У кабінеті є учнівські столи з стільцами, класна дошка, демостраційний стіл, робоче місце учителя, державна символіка, куточок безпеки, таблиці. У лаборанській розміщено умивальник із проточною водою, аптечка, засоби пожежогасіння, прилади. Обладнання фізичного кабінету не є численним і різноманітним але до кожного приладу додається інструкція, у якій описано його технічні характеристики, будову і принцип дії, а також визначено правила користування цим приладом.

Головні вимоги до навчального обладнання - простота конструкції, наочність, надійність, безпечність, зручність у користуванні.

У процесі вивчення фізики ви зможете ознайомитись із більшістю приладів, які знаходяться у фізичному кабінеті, і набути практичних навичок у користуванні ними. Деякі прилади я запропоную вам виготовити самостійно при вивченні тих чи інших питань курсу фізики.), встановіть відповідність між приладами, пристроями, обладнанням та їх призначенням.

Обладнання Призначення


Лінійка


Використовується для вивчення об'єктів мікросвіту.

Термометр

Використовується для вимірювання маси тіла.

Мензурка

Використовується для вимірювання часу.

Секундомір

Використовується для вимірювання лінійних розмірів тіл.

Мікроскоп

Використовується для вимірювання температури.

Терези

Використовується для вимірювання об'єму тіла.


3. Дайте відповіді на контрольні запитання:


1) Де в кабінеті фізики розташована інструкція з техніки безпеки?

2) Чим додатково обладнане місце учня в кабінеті фізики?

3) Чим обладнане місце вчителя в кабінеті фізики?

4) Укажіть дії, що дозволені під час виконання лабораторної роботи:


Дії учня

Так

Ні

1. Звертання за допомогою до вчителя (піднята рука)2. Обмін обладнанням з сусідами3. Звертання по допомогу до учня в сусідньому ряду4. Допомога учню, що сидить за сусідньою партою5.Чи почнете ви дослід, якщо не знаєте порядку його проведення та вимог безпеки?5. Зміна плану роботи без узгодження з учителем6. Голосне обговорення ходу виконання роботи7.Чи можна торкатися приладів, які стоять на вашому робочому столі, без дозволу вчителя?8. Як необхідно діяти, якщо ваш однокласник одержав травму під час виконання досліду?9.Чи можна, почувши дзвоник з уроку, залишати робоче місце без дозволу вчителя?
5. Зробіть висновки щодо:

 • призначення шкільного кабінету фізики;

 • дотримання правил безпечних умов праці при виконанні лабораторних робіт;

 • правил поведінки під час уроків і перерв.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи ми ознайомилися з _______

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ та вивчили______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ІХ. Підведення підсумків уроку. Самооцінка, рефлексія

Висновки Обговорюють висновки у групах. Вправа «Коло ідей»


Оцініть свою діяльність на «сходинках знань»

hello_html_68757fbe.png

Рефлексія (вираження почуттів, які виникли у учнів під час уроку)

Учитель звертає увагу учнів на смайлики, які знаходяться на партах. Пропонує учням обрати той смайлик, який відображає почуття від уроку, наклеїти на дошку.


Х. Домашнє завдання.

Обери домашнє завдання:

1. Високого рівня оцінка – творче завдання

2. Достатнього рівня оцінка – прочитайте §1, усно відповіді на запитання в кінці § с.13; ще раз попрацюйте з інструктивною карткою.

3. Середнього і початкового рівнів оцінка – запрошую на індивідуальну консультацію!

Творче завдання:

Фізика зберігає вічну молодість: потік відкриття нових знань з кожним роком зростає. Підготуйте приклади явищ, які були відкриті за останні 10 років і які вразили вас і весь світ.

Отже, ваше перше знайомство з фізикою відбулося. Вважайте, що ми разом вирушили у довгу мандрівку. Хотілося б, щоб ви з перших кроків зрозуміли: мандрівка буде нелегкою, проте дуже цікавою. У когось вона триватиме 5 шкільних років, а у когось і все життя. Хай щастить вам на цьому шляху!

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Короткий опис    

до уроку фізики

 ( 7клас, підручник Ф.Я. Божинова,М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна) з теми:"Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища.  Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища. Лабораторна робота № 1. "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті"

Урок може бути проведено в любому навчальному закладі.

Урок та завдання розроблено відповідно до  програми для загальноосвітніх  навчальних  закладів. Фізика. Астрономія. 7-11класи- К.: Ірпінь: Перун, 2005

Це перший урок в І розділі "Починаємо вивчати фізику"

 

Общая информация

Номер материала: 136870

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG