Инфоурок / Украинский язык / Конспекты / Урок по украинскому языку 11 класс. Правопис прикладок. Порівняльний зворот. Його функції в реченні

Урок по украинскому языку 11 класс. Правопис прикладок. Порівняльний зворот. Його функції в реченні


библиотека
материалов

Урок української мови 

(11 клас, р.)

Учитель: Звягінцева Галина Валеріївна

 

Тема. Правопис прикладок. Порівняльний зворот. Його функції в реченні

Мета: систематизувати  знання учнів про прикладку як різновид означення, порівняльний зворот як вид обставин, правопис  прикладок , розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах; розвивати творче мислення

Тип уроку: систематизації та закріплення вивченого матеріалу

Обладнання:  презентація, картки

 

Хід уроку

     I. Організація класу.

II. Оголошення теми і мети уроку. (Слайд 1). Ми систематизуємо  знання про прикладку як різновид означення, порівняльний зворот як вид обставин,  повторимо правопис  прикладок , розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах. На кожному етапі уроку я пропоную себе оцінювати. Систему оцінювання виконання того чи іншого завдання  я буду подавати. В кінці уроку я виставлю оцінки за результатами вашого самооцінювання.

III. Перевірка домашнього завдання.

1.Фронтальне опитування

 На уроках української літератури ми почали вивчати творчість О. Довженка. Додому будо завдання дібрати афоризми-синоніми до вислову О. Довженка «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє». До якого твору належать ці слова? Зачитайте ті вислови, що ви дібрали. Як ви розумієте слова Довженка, дібрані висловлювання? Що ви знаєте про авторів дібраних висловлювань?

 (Висловлювання учнів)

Я також, готуючись до уроку, відшукала багато висловлювань на подану тему. Видно, ця тема хвилювала людей завжди. Подивіться, які  афоризми сподобалися мені

 

hello_html_0.gif      Варто тільки пильніше вдивитися в сьогодення, майбутнє раптом проявиться само собою.

                                                                                       М. Гоголь

hello_html_0.gif      Людина дивиться в майбутнє власним минулим.

                                                                                       Перл Бак (амер.письменниця)   

hello_html_0.gif      Урок майбутнього є в осмисленні минулого.

                                                                                       Анрі  Реньо-Варен (фр. художник)

hello_html_0.gif      Минуле завжди чекає нас попереду в масці майбутнього.

                                                                                        Нік Синявін

Оцінювання

   2. Тестування за темою «Головні і другорядні члени речення»

(слайд)

1.Двоскладним називається речення, яке....

А) має завершену думку;

Б) має другорядні члени речення

В) має два головних члена речення

Г) має граматичну основу

 

(Слайд)2. Визначте підмет в реченні Це «добре» звучало тепер м’яко, як сердечна просьба.

А) Це

Б) «добре»

В) Це «добре»

Г) просьба

 

(Слайд)3. Укажіть граматичну основу в реченні  Жити –не значить тільки брати. (Д. Ткач)

А) підмет  - брати, присудок – жити;

Б) підмет – жити, присудок – не значить тільки брати;

В) підмет – жити, присудок –  брати;

Г) підмет – жити, присудок – не значить тільки.

 

 (Слайд)4. Визначте вид присудка в реченні Гарним був тоді Київ.

А) простий дієслівний

Б) простий іменний

В) складений іменний

Г) складений дієслівний

 

(Слайд)5. Укажіть вид обставини, вжитої в реченні  Нові люди міркують по-новому.

А) способу дії

Б) міри і ступеню

В) місця

Г) часу

 

(Слайд)6. Укажіть речення, у якому наявні узгоджені  означення

А) З вітром весняним сосна розмовляла (Леся Українка).

Б) Бажання вчитися було в нього ще змалку (М. Коцюбинський).

В) Вгорі висіла лампа під абажуром

Г) Шлях праворуч був хибним

 

Перевірка (Слайд)

Самооцінка

 

IY. Систематизація знань з теми «Правопис прикладок»

 (Слайд)1. Метод «Незакінченого речення»

 

Спробуйте закінчити речення (на дошці)

Прикладка – це…      (різновид означення, що виражається іменником)

Прикладка вказує на…     (ознаку предмета і водночас дає йому іншу назву) (вік людини, місце проживання, професію, рід занять, якісну характеристику)

Прикладка відповідає на питання…     (який?)

2. Перевірка (Слайд)

3. – Які різновиди прикладок ви знаєте за будовою? (поширені, непоширені) (Слайд)

    - За способом зв’язку з означуваним словом? ( узгоджене,  неузгоджене) (слайд)

Y. Правопис прикладок:

На прикладах згадайте і сформулюйте правила написання прикладок через дефіс (Слайд)

¾    звіробій-трава, Донець-ріка, ворон-птах

¾    хлопець-розумник, дівчина-красуня.

¾    співачка-легенда, герой-рятівник, хлопчик-малюк.

¾    гриб-паразит, жук-короїд, льон-довгунець.

¾    художник-пейзажист і пейзажист-художник, фізик-учитель і учитель-фізик.

Правила:

Через дефіс

1.   Якщо прикладкою виступає родова назва (якщо спочатку іде видове, а потім родове поняття)

      Наприклад: Дніпро-ріка

2.   Якщо іменник, що має означальне, стоїть на другому місці

      Наприклад: весна-чарівниця

3.   Якщо означуваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями

      Наприклад: майстер-годинникар

4. Прикладка, яка характеризує предмет за якісними ознаками, віком, національністю: співачка-легенда, герой-рятівник, хлопчик-малюк.

5.   Якщо прикладка входить до складу терміна

      Наприклад: заєць-русак,

Окремо         

Якщо прикладкою виступає видова назва

         Наприклад: річка Дніпро

 

2.      Якщо іменник, що має означальне значення, стоїть перед означуваним іменником

         Наприклад: чарівниця весна

 

 

5. Хто пам’ятає, як і коли  відокремлюються прикладки на письмі?

 Відокремлення прикладок тире (слайд)

¾    Прикладки з уточнювальним значенням, перед якими можна поставити а саме, що стоять найчастіше в кінці речення.

          Далеко, далеко, на самім горизонті леліло опалове світло – одблиск сонця (Леся Українка).

 

¾    Для інтонаційного виділення прикладки.

         З черемх читаю – з книг столистих – рослинну мудрість вічних пущ  (Б.-і. Антонич).

Відокремлення прикладок комами (слайд)

1. Поширену прикладку, що стоїть після означуваного слова.

лиш дуб, рослинний лев,над лісом гордий і скупий монарх підводить вранці сонця жезл над марнотратним світом (Б.-І.Антонич).

2. Прикладку, що стосується особового займенника.

Це цікаво й дає цілком нові враження. Яких мені, письменникові, треба  (В. Королів-Старий).

3. Прикладку, що стосується власної назви.

Першим озвався Гуд, старий друг Кавказу (В. Королів-Старий).

4. Прикладки, що приєднуються до означуваного слова уточнювальними словами, наприклад, особливо, як-от, зокрема, тобто, або, на ім’я, на прізвище та ін.

Їдете ви компанією, тобто колективом… (Остап Вишня).

5. Прикладку, що приєднується сполучником як і має відтінок причини.

Як світлолюбна рослина, звіробій росте на сонячних схилах і узліссях.

Увага! Якщо сполучник як має значення ”у ролі, у функції”, прикладка не відокремлюється комами

Як протизапальний засіб звіробій використовують у вигляді відвару.

 

YI. Виконання тесту на зіставлення (слайд)

 

YII. Перевірка. Оцінювання.

YIII. Скласти 2 речення  з прикладками, що відокремлюються:

комами, тире.  (Слайд)

IX Систематизація   знань з теми  «Порівняльний зворот. Його функції в реченні»

            1. Серед обставин ми визначали різновиди (часу, мети, місця, причини, умови, допусту тощо )

            (Слайд)Окремим видом обставини є порівняльний зворот — частина простого речення, що містить у собі порівняння і зв'язується з пояснюваним словом порівняльними сполучниками як, мов, немов, неначе, мовби:
А вдома чекає відпочинок і сон, короткий (наскільки?), як літня ніч (Коцюбинський).
Пасма вулиць сплетені (як?), мов нерви (Б.-І. Антонич).

Порівняльний зворот від решти речення відокремлюється комою або (у середині речення) двома комами (порівняйте: Сплетені, мов нерви, пасма вулиць) – Борошно, мов біла кров, лилось (Симоненко).

Примітка (Слайд)

1.      Порівняльний зворот може також виконувати роль означення: Пущу над сонцем хмару, (яку?) як брову (Тичина). та іменної частини складеного присудка: Хлопець був наче молодий дубок.
В останньому випадку кома перед сполучником не ставиться.

2.      Якщо перед порівняльним сполучником стоять слова зовсім, майже, то порівняльний зворот комою не відокремлюється: День був майже як влітку теплий.

3.      Не виділяється і зворот, що став фразеологізмом: Товариства виникали по селах як гриби після дощу (В. Минко).

X. Практична робота. Кодова вибіркова вправа. (Слайд)

І. Запишіть № речень ті речення, в яких порівняльні звороти відокремлюються комами.


1. На заході півнеба охопили нерухому заграву, дощ лив як з відра (О. Гончар). 2. Тягуче закашлявся грім, і об листя запорощали великі мов боруб'яхи краплі (В. Симоненко).

4.      Веселий дощ посипався мов крізь сито, вмить заснував прозору далечінь (В. Скомаровський). 4. Отак і людина б'ється як та риба об лід (Нар. творчість). 5.І вже струмочки  наче  діти  побігли смішно по траві (М. Сомноворічна ніч як казка (Є. Гуцало). 6. Капітан Косачів немов прокинувся од сну (Ю. Збанацький). 7. Моя любов як море, що висохнуть не може... (В. Сосюра).

5.      Перевірка  (Слайд). Оцінювання

II. Творча робота: (Слайд)

Застосовуючи речення з прикладками і порівняльними зворотами створити вислів на тему:

 

 

XI. Підбиття підсумків

- Що ми сьогодні повторили?

- Порахуйте бали вашої самооцінки. Оцінювання.

YI. Домашнє завдання

Поповнити матеріалом за вивченою темою портфоліо (для підготовки до ЗНО)

* Написати есе за темою:

      Честь не можна відняти, її можна     втратити.

     *  Дібрати вислови, афоризми  про честь.Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа: 


Урок української мови 

(11 клас)

Учитель: Звягінцева Галина Валеріївна

 

Тема. Правопис прикладок. Порівняльний зворот. Його функції в реченні

Мета: систематизувати  знання учнів про прикладку як різновид означення, порівняльний зворот як вид обставин, правопис  прикладок , розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах; розвивати творче мислення

Тип уроку: систематизації та закріплення вивченого матеріалу

Обладнання:  презентація, картки

 

Хід уроку

     I. Організація класу.

II. Оголошення теми і мети уроку. (Слайд 1). Ми систематизуємо  знання про прикладку як різновид означення, порівняльний зворот як вид обставин,  повторимо правопис  прикладок , розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах. На кожному етапі уроку я пропоную себе оцінювати. Систему оцінювання виконання того чи іншого завдання  я буду подавати. В кінці уроку я виставлю оцінки за результатами вашого самооцінювання.

III. Перевірка домашнього завдання.

1.Фронтальне опитування

 На уроках української літератури ми почали вивчати творчість О. Довженка. Додому будо завдання дібрати афоризми-синоніми до вислову О. Довженка «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє». До якого твору належать ці слова? Зачитайте ті вислови, що ви дібрали. Як ви розумієте слова Довженка, дібрані висловлювання? Що ви знаєте про авторів дібраних висловлювань?

 (Висловлювання учнів)

Я також, готуючись до уроку, відшукала багато висловлювань на подану тему. Видно, ця тема хвилювала людей завжди. Подивіться, які  афоризми сподобалися мені

 

      Варто тільки пильніше вдивитися в сьогодення, майбутнє раптом проявиться само собою.

                                                                                       М. Гоголь

      Людина дивиться в майбутнє власним минулим.

                                                                                       Перл Бак (амер.письменниця)   

      Урок майбутнього є в осмисленні минулого.

                                                                                       Анрі  Реньо-Варен (фр. художник)

      Минуле завжди чекає нас попереду в масці майбутнього.

                                                                                        Нік Синявін

Оцінювання

   2. Тестування за темою «Головні і другорядні члени речення»

(слайд)

1.Двоскладним називається речення, яке....

А) має завершену думку;

Б) має другорядні члени речення

В) має два головних члена речення

Г) має граматичну основу

 

(Слайд)2. Визначте підмет в реченні Це «добре» звучало тепер м’яко, як сердечна просьба.

А) Це

Б) «добре»

В) Це «добре»

Г) просьба

 

(Слайд)3. Укажіть граматичну основу в реченні  Жити –не значить тільки брати. (Д. Ткач)

А) підмет  - брати, присудок – жити;

Б) підмет – жити, присудок – не значить тільки брати;

В) підмет – жити, присудок –  брати;

Г) підмет – жити, присудок – не значить тільки.

 

 (Слайд)4. Визначте вид присудка в реченні Гарним був тоді Київ.

А) простий дієслівний

Б) простий іменний

В) складений іменний

Г) складений дієслівний

 

(Слайд)5. Укажіть вид обставини, вжитої в реченні  Нові люди міркують по-новому.

А) способу дії

Б) міри і ступеню

В) місця

Г) часу

 

(Слайд)6. Укажіть речення, у якому наявні узгоджені  означення

А) З вітром весняним сосна розмовляла (Леся Українка).

Б) Бажання вчитися було в нього ще змалку (М. Коцюбинський).

В) Вгорі висіла лампа під абажуром

Г) Шлях праворуч був хибним

 

Перевірка (Слайд)

Самооцінка

 

IY. Систематизація знань з теми «Правопис прикладок»

 (Слайд)1. Метод «Незакінченого речення»

 

Спробуйте закінчити речення (на дошці)

Прикладка – це…      (різновид означення, що виражається іменником)

Прикладка вказує на…     (ознаку предмета і водночас дає йому іншу назву) (вік людини, місце проживання, професію, рід занять, якісну характеристику)

Прикладка відповідає на питання…     (який?)

2. Перевірка (Слайд)

3. – Які різновиди прикладок ви знаєте за будовою? (поширені, непоширені) (Слайд)

    - За способом зв’язку з означуваним словом? ( узгоджене,  неузгоджене) (слайд)

Y. Правопис прикладок:

На прикладах згадайте і сформулюйте правила написання прикладок через дефіс (Слайд)

¾    звіробій-трава, Донець-ріка, ворон-птах

¾    хлопець-розумник, дівчина-красуня.

¾    співачка-легенда, герой-рятівник, хлопчик-малюк.

¾    гриб-паразит, жук-короїд, льон-довгунець.

¾    художник-пейзажист і пейзажист-художник, фізик-учитель і учитель-фізик.

Правила:

Через дефіс

1.   Якщо прикладкою виступає родова назва (якщо спочатку іде видове, а потім родове поняття)

      Наприклад: Дніпро-ріка

2.   Якщо іменник, що має означальне, стоїть на другому місці

      Наприклад: весна-чарівниця

3.   Якщо означуваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями

      Наприклад: майстер-годинникар

4. Прикладка, яка характеризує предмет за якісними ознаками, віком, національністю: співачка-легенда, герой-рятівник, хлопчик-малюк.

5.   Якщо прикладка входить до складу терміна

      Наприклад: заєць-русак,

Окремо         

Якщо прикладкою виступає видова назва

         Наприклад: річка Дніпро

 

2.      Якщо іменник, що має означальне значення, стоїть перед означуваним іменником

         Наприклад: чарівниця весна

 

Общая информация

Номер материала: 387506

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG