Бостанова Мираш Каликызы

  • Учитель
  • сш №39
  • Казахстан
  • 01.03.1968

Категории по интересам:

ҰБТ да кездесетін мәтінді есептерді шығару жолдары 1. Құрамында никельдің мөлшері 5 % және 40 % болатын екі түрлі сорты бар. Құрамындағы никельдің мөлшері 30 % болатын 140 тонна болат алу үшін екі сорттың әрқайсысынан неше тоннадан алу керек? хт ---- 5 %----0,05 ут ---- 40 %----0,4 140 т ----30 %----0,3 {█(х+у=140@0,05х+0,4у=140*0,3)┤ Жауабы: 100 т, 40 т 2. 40 литр 5 %-дық тұз ерітіндісіне қанша су қосып 4 %-дық тұз ерітіндісін алуға болады? 40 л ----5 % =0,05 хл ----0 % ул ----4 %=0,04 {█(40+х=у@40*0,05+х*0=у*0,04)=≫{█(у=40+х@2=0,04у)=≫┤ ┤ 0,04(40+х)=2 1,6+0,04х=2 0,04х=0,4 х=10 л Жауабы: 10 литр 3. 90 % суы бар 100кг массадан 80 %- тік судан тұратын масса алу үшін қанша суды құрғату керек? 100 кг ---- 90 % х ---- 100 % у ---- 80 % {█(100-х=у@100*0,9-1*х=0,8*у)┤ 90-х=0,8*(100-х) -х+0,8х=80-90 -0,2х=-10 х=50 Жауабы: 50 кг 4. Массалары 80 грамм және 120 грамм екі тұз ерітіндісі бар. 1-ші ерітіндіде 12 грамм, ал 2-ші ерітіндіде 15 грамм тұз бар. Екі ерітіндіні қосқанда пайда болатын ерітіндідегі тұздың концентрациясын анықтаңыз. Шешуі: мұндағы белгісіз үшінші ерітіндідегі тұздың концентрациясы - х % Таза зат - тұз. 80 гр + 120 гр = 200 гр 12 гр + 15 гр = 27 гр 200 гр ---- 100 % 27 гр ---- х % х=(27*100)/200=13,5 % Жауабы: 13,5 % 5. 50 %- тік 100 литр азот қышқылының ерітіндісін алу үшін 30 % - тік және 55 % - тік азот қышқылы бар ерітінділерден қандай мөлшерде алу керек? 100 л →50 %-0,5 Х л →30 %-0,3 У л →55 %-0,55 {█(х+у=100@0,3х+0,55у=100*0,5)=≫{█(у=100-х@0,3х+0,55-(100-х)=50)┤ ┤ 0,3 х + 55 - 0,55 х =50 - 0,25 х = - 5 х=5/(1/4)=20 у = 80 Жауабы: 20 л - 30 %, 80 л - 55 % 6. Концентрациясы 30 %, массасы 200 грамм қантты су ерітіндісіне 100 грамм таза су құйылды. Соңғы ерітіндідегі қанттың концентациясы неше процент? 200 г →30 %-0,3 100 г →0 %-0 300 г →х %- х/100 200 + 100 = 300 200 * 0,3 = 300 * х/100 60 = 3х х = 20 % Жауабы: 20 % 7. Концентрациясы 15 %, массасы 600 грамм тұзды су ерітіндісіне концентрациясы 50 % 240 грамм тұзды су ерітіндісі қосылды. Қоспа ерітіндісінің неше проценті тұз? 600 г →15 %- 3/20 240 г →50 %-0,5 840 г →х %- х/100 600*3/20+240*0,5=840*х/100 90+120=8,4 х 210=8,4х х=210*10/84=25 % Жауабы: 25 % тұз 8. 300 грамм тұзды неше литр суға қосқанда концентрациясы 15 % тұзды су ерітіндісі алынады? х →0 %-0 300 г тұз →100 %-1 у еріт →15 %-0,15 300+х=у 300*1+х*0=у*0,15 у=300/0,15=2000 х=1700 л Жауабы: 1700 л 9. Екі ерітіндіден қоспа ерітінді даярланды. Бірінші ерітіндінің массасы 800 грамм, оның 40 % -ы тұз, екінші ерітіндінің массасы 1,2 килограмм, оның 15 % - ы түз. Осы екі ерітіндіден даярланған қоспаның неше % тұз? 800 г →40 %-0,4 1200 г →15 %-0,15 2000 г →х %- х/100 800*0,4+1200*0,15=2000*х/100 320+180=20 х 20 х=500 х=25 % Жауабы: 25 % тұз 10. Майлылығы 25 % 3 килограмм қаймаққа, майлылығы 45 % 1 кг қаймақ қосылды. Қоспа қаймақтың майлылығы неше процент? 3 кг →25 %-0,25 1 кг →45 %-0,45 4 кг →х %- х/100 3*0,25+1*0,45=4*х/100 0,04 х=1,2 х=1,2/0,04=30 % Жауабы: 30 % Бостанова Мираш

В друзьях у автора: 0

Автор в друзьях: 0

  • Материалы: 2
  • Просмотры: 678
  • Коментарии автора: 0
  • Коментарии автору: 0