Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
6 месяцев назад

Монгуш Анисья Белек-Байыровна

учитель начальных классов

МБОК Кызыл-Тайгинская СОШ

Материалов: 4

Просмотров: 1413

Комментарии автора: 0

Комментарии автору: 0


Инфоурок / Сайты учителей / Монгуш Анисья Белек-Байыровна
  • 4 материала
Презентация урока по родному языку 4 класса на тему "Чугаа кезээ.Чуве ады"

Начальные классы
Презентации 10.05.2015 Просмотров: 535 Комментариев: 0

Сорулгалары;— Чангыстын болгаш хойнун санында турар состернин онзагай байдалдары биле таныжып оорениири;—Оларны состер иштинден ылгап билирин чанчыктырары; Ог-булезинге ынак, оларны хундулеп билиринге ооредиири;Ооредилгеге ажыглаар материалдар:—Ном—Таблицалар —Кыдырааштар —компьютер Кичээлдин чорудуу• Кичээлдин кол сорулгазын тодарадыры •Онаалга хыналдазы

Исследовательский проект на тему "Кадыкшыл-сээн холунда"

Начальные классы
Другие методич. материалы 10.05.2015 Просмотров: 259 Комментариев: 0

Тыва чернин бадып чыдар суу-аржаан, оон унген оът -сигени, кат-чимизи база эм шынарларлыг бооп турар.Эм унуштерни алырда баштай оран-тандызынга чалбарыыр, чажыын чажар, оргулун салыр. Кижи тыппас эм унуштерни безин ан-мен дузазы-бмле чедип алыр турган. Тыва улустун шаг-шаандан бээр ижип, эмненип келген кайгамчыктыг чараш ажыктыг байлаа –ыт-кады.Делегейде бо чадан ыяштын 300 хире хевирлери сонгу чуктен эгелээш, изиг тропиктерге чедир унген.

Презентация классного часа на тему "Тарбаган-ховар ан"

Начальные классы
Презентации 10.05.2015 Просмотров: 281 Комментариев: 0

Кызыл дептерде кирген аннар, куштарныбилир бис бе? Оларнын аразында бир хован ан-тарбаган-дыр. Тарбаганнын озуп-ковудээрин, каяа, кайда чурттап турараын болгаш оон хеврлерин билип ап болур силер. Тарбаган Овур, Монгун-Тайгада болгаш Моол талазында озуп- ковудеп турар. Оон эдъи, узу эм шынарлыг.

Разработка классного часа для 4 класса "Кадыкшыл-сээн холуда"

Классному руководителю
Другие методич. материалы 10.05.2015 Просмотров: 338 Комментариев: 0

Тыва чернинбадыпчыдарсуу-аржаан, оонунгеноът -сигени,кат-чимизи база эм шынарларлыгбооптурар.Эмунуштерниалырдабаштайоран-тандызынгачалбарыыр, чажыынчажар, оргулунсалыр. Кижи тыппас эм унуштернибезинан-мендузазы-бмлечедипалыртурган. Тыва улустун шаг-шаанданбээрижип, эмненипкелгенкайгамчыктыгчарашажыктыгбайлаа–ыт-кады. Делегейдебочаданыяштын 300 хирехевирлерисонгучуктенэгелээш, изигтропиктергечедирунген. БистинТывадаоон 3 ангыхевири бар.


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх