Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Математика / Другие методич. материалы / Використання ІКТ на уроках математики

Використання ІКТ на уроках математикиВнимание! Сегодня последний день приёма заявок на
Международный конкурс "Мириады открытий"
(конкурс сразу по 24 предметам за один оргвзнос)


 • Математика

Поделитесь материалом с коллегами:

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ


        Нові інформаційні технології (НІТ) — сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й надання інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості щодо керування технічними й соціальними проблемами.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Формування нових інформаційних технологій у рамках предметних уроків стимулюють потребу в створенні нових програмно-методичних комплексів спрямованих на якісне підвищення ефективності уроку. Тому, для успішного і цілеспрямованого використання в навчальному процесі засобів інформаційних технологій, викладачі повинні знати загальний опис принципів функціонування та дидактичні можливості програмно прикладних засобів, а потім, виходячи зі свого досвіду і рекомендацій, "вбудовувати" їх у навчальний процес.

Сьогодні залишається відкритим питання: «Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів, в тому числі, при навчанні математики?».

Цілі та завдання використання ІКТ

Цілі використання комп'ютера на уроках математики наступні: розвиток міжпредметних зв'язків математики та інформатики; формування комп'ютерної грамотності, розвиток самостійної роботи учнів на уроці; реалізація індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу, розвиток творчих та дослідницьких здібностей. Входячи з цього, можна сформулювати завдання вчителя математики:

· забезпечити фундаментальну математичну підготовку дітей;

· формувати інформаційну та методичну культуру, творчий дослідницький стиль діяльності учнів;

· підготувати учнів використовувати інформаційні технології та інші інформаційні структури.

Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості - пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів, робить уроки яскравими та цікавими.

Використання ІКТ в навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто вирішення однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства. Можливості комп'ютера, при використанні адаптованих до нього додаткових технологій: програмних продуктів, Інтернету, мережевого та демонстраційного обладнання, складають матеріальну базу інформаційно-комунікативних технологій.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

  • при поясненні нового матеріалу;

  • закріпленні;

  • повторенні;

  • контролі

при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, що співпрацює колективу.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Такому уроку властиво таке:

 • принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

 • керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

 • інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

 • оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

 • підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером.

Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють виключно важливу роль в житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу з використанням ІКТ підвищують ефективність навчання:

- графіка та мультиплікація допомагають учням розуміти складні логічні математичні побудови.

- можливості, що надаються учням, маніпулювати (досліджувати) різними об'єктами на екрані дисплея, змінювати швидкість їх руху, розмір, колір і т. д. дозволяють дітям засвоювати навчальний матеріал з найбільш повним використанням органів почуттів і комунікативних зв'язків головного мозку.

У функції вчителя комп'ютер представляє:

 • джерело навчальної інформації (частково або повністю замінюючий вчителя або книгу);

 • наочна допомога (якісно нового рівня з можливостями мультимедіа і телекомунікації);

 • індивідуальний інформаційний простір;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

На уроках математики комп’ютер для учня це:

 • контролююча машина;

 • навчальний тренажер;

 • моделюючий стенд;

 • інформаційно-довідникові системи;

 • ігрове навчальне середовище;

 • електронний конструктор;

 • експертна система.

Форми використання ІКТ

У процесі викладання математики, інформаційні технології можуть використовуватися в різних формах, зокрема, мультимедіа, використання яких дає різке збільшення часу самостійної роботи. Такий процес навчання дозволяє розвивати мислення, активізувати розумові процеси. Робота буде творчою, якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові завдання і самостійно вирішуються.

Використання на уроках мультимедіа реалізує такі принципи:

Принцип наочності. Дозволяє використовувати на будь-якому уроці ілюстративний матеріал, аудіоматеріал, ресурси рідкісних ілюстрацій. Наочність матеріалу підвищує його засвоєння учнями, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий і емоційний.

Принцип доцільності. Використання мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей.

Принцип міцності. Використання уроків-презентацій технічно дозволяє неодноразово повертатися до вивченого або матеріалу, що вивчається. Використання навчальних програм дозволяє на одному уроці викликати матеріал попередніх уроків.

Принцип науковості: перетворення цього принципу при мультимедіа навчанні отримує більш фундаментальну основу.

Принцип доступності: дана технологія інтегрується з технологією диференційованого навчання і дозволяє одночасно на уроці виводити на монітор або екран різнорівневі завдання, контрольно-тестові завдання, завдання підвищеної складності.

Принцип системності: використання уроків-презентацій дозволяє розробити систему уроків з однієї теми, а також виводячи на екран елементи попередніх уроків, пояснювати нове.

Принцип послідовності: як і на традиційних уроках, навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

           Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

            * Активізувати пізнавальну діяльність учнів

            * Візуалізувати навчальний матеріал    

            * Індивідуалізувати процес навчання 

            * Здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання 

            * Створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, організувати самоконтроль 

            * Забезпечити розвиток творчої активності школярів 

            * Створити бібліотеку навчального електронного приладдя 

            * Використовувати інформаційну базу глобальної мережі INTERNET та локальну шкільну мережу 

            * Реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.

            При плануванні уроків математики з використанням ІКТ треба враховувати:

            • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

            • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,

            • наявність інструментальних середовищ,

            • наявність програм-тренажерів,

            • готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера,

            • можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.

            Комп’ютерні презентації, виконані в різних програмних середовищах, органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають учителю за мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає можливість провести математичний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо. Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці математики.

            Формати використання ІКТ при вивченні математики:

            • самостійне навчання учнів;

            • використання тренінгових (тренувальних) програм;

            • використання діагностичних і контролюючих матеріалів;

            • виконання домашніх самостійних і творчих завдань;

            • використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;

            • використання програм, що імітують досліди, лабораторні роботи, застосування теорії у практичній діяльності людини;

• використання ігрових і цікавих програм;

            • використання інформаційно-довідкових програм.

            Критерії оцінок уроку з використанням ІКТ:

            1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням ІКТ

            2. Форма використання програмного забезпечення

            3. Організація діяльності учнів на уроці

            4. Рівень методичної підготовки вчителя в області використання засобів ІКТ

            5. Дотримання санітарно - гігієнічних вимог

            6. Вплив інформаційних технологій на результативність

             7. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТ

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, - це і рівнева диференціація, тому що в умовах цієї технології учень має право на вибір змісту своєї освіти, рівня засвоєння. При цьому діяльність вчителя повинна забезпечити можливість кожному школяреві опанувати знаннями на обов'язковому або більш високому рівні (за вибором учня).

Застосування інформаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителі, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями досить серйозних тем з інформатики, що, у підсумку , веде до інтенсифікації процесу навчання.

Останні десятиліття поставило школу в ситуацію необхідності введення істотних змін у систему навчання і виховання учнів. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в якійсь мірі сприяють вирішенню цієї проблеми.

57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)


Автор
Дата добавления 06.02.2016
Раздел Математика
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров558
Номер материала ДВ-422911
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх