Инфоурок / Классному руководителю / Другие методич. материалы / Виступ на батьківських зборах за темою "Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів"

Виступ на батьківських зборах за темою "Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів"


библиотека
материалов

7


Загальноосвітня школа І ступеня № 3


Особливості розвитку

творчих здібностей

молодших школярів

виступ на загальношкільних

батьківських зборах


Підготувала

вчитель вищої категорії

«старший учитель»

Добровольська С.В.


м. Мелітополь

Проблема розвитку творчості і творчих здібностей учнів хвилювала в різні часи не тільки відомих педагогів, але й дослідників, мислителів, філософів, науковців. Якщо говорити про творчість дитини, слід наголосити, що учні найчастіше не створюють щось зовсім нове, але створення, відкриття суб’єктивно нового для дитини вже є проявом творчості. Робота не за шаблоном, не за зразком є також показником розвинутих творчих здібностей. Творчість є одним із засобів підвищення емоційного тонусу особистості, закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції, а головне — актуалізації позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й творчих здібностях.

На думку С. Л. Рубінштейна, творчість – діяльність людини, яка створює нові матеріальні і духовні цінності, які, в свою чергу, мають суспільну значимість. Безумовно, продукти творчої діяльності молодших школярів не мають суспільної значимості, вони відзначаються лише певними елементами новизни і носять скоріше за все суб’єктивний характер. Звичайно, елементи новизни, які школяр вносить у свою діяльність, мають досить відносний характер, проте вони є передумовою динамічності тих знань, якими володіє дитина. З розширенням цих знань з’являється можливість більш високого рівня прояву новизни, оригінальності.

Розвиток творчості в учнів є важливим не лише тому, що завданням сучасної освіти є формування творчої особистості, а й тому, що людина, яка вміє творчо мислити, в нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, такій людині буде легше адаптуватися в житті. Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність пошуку шляхів виходу нашої економіки із занепаду, впровадження нових технологій – усе це потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості. Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань як загальноосвітніх, так і позашкільних закладів.

Школа першого ступеня покликана забезпечити моральне становлення особистості дитини,розвиток її здібностей, формування бажання й уміння вчитися, створити умови для повноцінного опанування загальнонавчальних умінь і навичок, самовираження в різних видах діяльності, що сприятиме розвитку ініціативи, уяви, фантазії, творчого мислення.

У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних вони виявляються дуже яскраво й виразно, а інших залишаються дрімати всередині. Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці.

«Відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо творчої, інтелектуально повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим у практичній роботі», - уважав В.Сухомлинський, а виховання діяльного творчого розуму необхідно розпочинати з першого дня перебування дитини в школі.

Особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку полягають у необхідності поєднання закономірностей і специфіки процесу творчості з віковими особливостями дітей певного віку, з специфікою організації навчально-виховного процесу в початковій школі та дидактичними вимогами до означеного процесу, з необхідністю забезпечення наступності у загальному розвитку дитини на рівні молодшого школяра.

Молодший шкільний вік – це важливий етап виховання творчого мислення дитини. Але у пошуках методів розвитку творчого потенціалу слід ураховувати особливість психіки, своєрідність пізнавальної та емоційної сфер дітей цього віку. Особливу увагу слід звертати на такі моменти:

 • Організувати спостереження ( Молодші школярі «дивляться», але «не бачать»). Потрібно акцентувати увагу дітей на суттєвому, новому, тому, що робить роботу оригінальною.

 • Стимулювати творчу уяву. (Діти цього віку яскраво сприймають світ, для них характерна особлива емоційність уяви). Потрібно допомогти зрозуміти почуте, побачене, пережите, допомогти віднайти зв’язки і відношення між явищами та предметами, і тим самим закласти основи творчого мислення.

 • Розвинути потребу творчості. Створити атмосферу престижності творчого

процесу. Варто використати притаманну дітям цього віку імпульсивність та спрямувати її на творчість: запропонувати придумати загадку, казку, риму, самостійно знайти щось цікаве у природі та інше.

 • Підтримати позитивні емоції. (Відомо, що діти молодшого шкільного віку цінують думку дорослих, радіють власним і чужим успіхам.) Тому наше завдання – дозволити дитині отримати почуття задоволення від власної творчої праці.

 • Виховувати вольові риси характеру. (У творчому процесі важливу роль відіграють такі вольові риси характеру, як: сміливість, самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, здатність до ризику.)

 • Будь який вид діяльності повинен містити елементи творчості.

Для того, щоб здатність до творчості не залишилася лише в пасивному стані, щоб отримати певні результати, потрібен постійний стимул, двигун, який активізуватиме творчість. Таким двигуном можуть стати творчі завдання на уроках:

-намалювати ілюстрацію до твору;

-придумати казку;

-написати твір;

-інсценізація;

-розв’язання нестандартних завдань.

Також розвиває творчість дитини участь у святах,конкурсах, змаганнях , олімпіадах, вікторинах,гуртках.

Все це використовують у своїй роботі вчителі нашої школи,а наші учні із задоволенням приймають участь у виставках, святах, конкурсах.

Пропоную вам переглянути графіки результативності участі учнів нашої школи в шкільних і міських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах.

Кожного року наші діти є переможцями міських олімпіад з української мови, математики, англійської мови, Всеукраїнських конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник». Три роки поспіль команда школи нагороджується «Золотим сертифікатом» за перемоги в конкурсі «Колосок», та учні 4-х класів посідають перші місця у створенні «Відгуків на прочитану книгу».

Наприкінці кожного навчального року ми підбиваємо підсумки роботи з талановитими дітками і честуємо їх на «Святі надій».

Важливу роль у розвитку творчих здібностей молодших школярів відіграєте ви, батьки, оскільки на цьому етапі дитячого розвитку вирішальна роль у вихованні належить сім’ї. Вам слід поважати своїх дітей як особистостей, приймати їх індивідуальність, помічати успіхи і заохочувати до них, зважати на інтереси дітей, підтримувати вияви їхньої творчості, прояви самостійності, ініціативності.

Для дитини ви повинні створити умови, щоб вона мала змогу самостійно здійснювати свою індивідуальну діяльність. Завдання ваше полягає в максимальному сприянні, стимулюванні активності та розвитку в дитини винахідливості, ініціативи,

творчого підходу до навчання. Бажано , щоб у дитини був улюблений затишний куточок, де вона може повністю усамітнитися і спокійно подумати.

Рекомендації батькам щодо розвитку творчих здібностей дитини.


 1. Застосовуйте раніше невизнані або не використані можливості дитини.

 2. Підтримуйте бажання дитини працювати самостійно.

 3. Не втручайтесь в творчий процес сина чи доньки.

 4. Давайте дитині свободу вибору галузі та методів досягнення мети.

 5. Створюйте умови для конкретного втілення творчих ідей дитини.

 6. Заохочуйте дитину до участі в груповому творчому процесі.

 7. Приєднуйтесь до роботи над проектами, запропонованими самою дитиною.

 8. Не тисніть на дитину, створюйте невимушену, вільну атмосферу.

 9. Схвалюйте результати діяльності сина або доньки в певній галузі, пропонуйте випробувати себе в інших сферах діяльності.

 10. Підкреслюйте позитивне значення індивідуальних можливостей дитини.

 11. Розвивайте потенційні можливості дитини, якщо вона в чомусь відстає.

 12. Підтримуйте своїм авторитетом дитину.

 13. Створюйте ситуації, в яких ваша дитина, що не виявляла особливих успіхів в навчанні, матиме можливість тісно спілкуватись із більш здібною дитиною.

 14. Залучайте дитину до фантазування, і, по можливості, допомагайте втілювати в життя навіть самі неймовірні фантазії.

 15. Виявляйте терпиме ставлення (принаймі тимчасово) до можливого безладдя у зв’язку з творчою роботою дитини.

 16. Заохочуйте максимальне залучення дитини до спільної творчої діяльності зі старшими дітьми.

 17. Постійно переконуйте дитину, що ви для неї є однодумцем, а не опонентом.

 18. Не соромтесь висловлювати свою думку чи давати поради, але й не наполягайте на них.

 19. Не насміхайтесь навіть над самими неймовірними фантазіями чи мріями вашої дитини.

 20. Цінуйте, поважайте та пишайтесь своє дитиною і обов’язково демонструйте своє позитивне, схвальне ставлення.

"Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без нього вона засушена квітка".

(В. Сухомлинський).
Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Важливу роль у розвитку творчих здібностей молодших школярів відіграють батьки, оскільки на цьому етапі дитячого розвитку вирішальна роль у вихованні належить сім’ї. Їм  слід поважати своїх дітей як особистостей, приймати їх індивідуальність, помічати успіхи і заохочувати до них, зважати на інтереси дітей, підтримувати вияви їхньої творчості, прояви самостійності, ініціативності. Для дитини батькам слід створювати умови, щоб вона мала змогу самостійно здійснювати свою індивідуальну діяльність.

      

Общая информация

Номер материала: 159475

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG