Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Классному руководителю Другие методич. материалыВнеклассное мероприятие для начальных классов

Внеклассное мероприятие для начальных классов

библиотека
материалов

Внеклассное мероприятие на татарском языке

«Без тынычлык яклы!»

Тема: Без тынычлык яклыбыз!

Максат: табигатьне саклау 32м а8а карата с0ю т2рбиял21, с2л2тле балаларны 1стер1, сугышка каршы булуны к1рс2т1.

%и3азлау: плакат «Х2ерле ирт2, д0нья балалары», ч2ч2кл2р, агачлар.

Плакат: «Без – табигать балалары,

Безне8 б2хетле чаклар…

%ир 0стенн2н т0нне куып,

Д0рл2п янар учаклар.»

Плакат: «Безг2 тату яш2р 0чен

%ирд2 кир2к тынычлык

Катнашалар: Кызыл Калфак, милли киемд2ге балалар, Кыз – ч2ч2к, 2би, Б1ре

Кич2 барышы.

Залга 5ырлый – 5ырлый Кызыл Калфак кер2.

- Ис2нмесез, дуслар. Мине таныдыгызмы? Эйе, мин – Кызыл Калфак, 2киятт2н килдем. 2нием бик т2мле б0кк2нн2р пешерде. Шуны 2бием2 илт2 китеп барам.

Карап тормый ара еракка,

Дуслар кил2 кунакка.

Дуслык – безне8 тормыш 1з2ге,

Дуслык безне8 б2йр2м биз2ге.

Шатлыклар – к18елебезд2,

Ал кояш к1гебезд2.

Килегез, дуслар, кунакка,

Б2йр2м бит б1ген безд2.

(шул вакытта 5иде кыз с2хн2г2 биеп чыга, «%иде кыз» биюе)

Кызыл Калфак: -Б2й, 2 сез кемн2р буласыз?

1 кыз. – Без 5идег2н йолдыз кызлары.

2 кыз. – Б1ген б2йр2м диг2ч, без д2 тыныч кына к1кт2 кала алмадык, 5ирг2 т0штек.

Кызыл Калфак: - А8лашылды. 2йд2гез, берг2л2п 2бием2 барыйк. Ми8а да к18елсез булмас.

3 кыз – Б2йр2мсез бик к18елсез бит,

к18елсездер сезг2 д2,

Б2йр2мн2р кир2к сезг2 д2,

Кир2к 32мм2безг2 д2.

4 кыз. – Илд2 б2йр2м! 0йд2 б2йр2м!

Мен2 шу8а к1р2 без.

Шатланабыз, с0ен2без,

Елмаябыз, к0л2без.

5 кыз. У8 битк2е8 якты айга ошаш,

Сул битк2е8, г1я, ал кояш.

Бер кулы8да сандугачкай сайрый,

Бер кулы8да мо8лы курай 5ырлый.

Барсы берг2: Башкортстан 5ырлы ил,

Башкортстан нурлы ил.

5 кыз. С0ям сине, с0ям, хозур 5ирем,

С0ям сине, с0ям, горур 5ирем.

У8ган бала булып тормыш й0ген,

Халык гамен и8г2 алды8 б1ген.

Барсы берг2: Башкортстан – данлы ил,

Башкортстан – шанлы ил.

С0ям сине, с0ям, батыр 5ирем,

С0ям сине, с0ям, матур 5ирем!

( 5ыр Башкортстан турында)

Кызыл Калфак: - Карагыз 2ле, нинди матур ч2чк2л2р! Бик матур г0лл2м2 ясыйм 2ле.

( Ч2чк2г2 1рел2, л2кин ч2чк2 Ой, Ой, авырттырасы8 бит, ди. Ч2чк2 торып баса.)

А. Игебаевны8 «Мин - ч2чк2» шигырен с0йли.

Ч2чк2 с0йли. Мин ч2чк2, 1земч2

Сагышым, гамем бар,

Тоямын барын да,

Минем д2 5аным бар.

Йокыга мин зир2к,

Бик ирт2 уянам.

Та8 нурын с2л2мл2п

Ихлас куанам.

Сусасам эч2м мин

Саф чык суларын.

Та5ыма се8дер2м

Чалт кояш нурларын.

Эй, н2ни дусларым,

Кадеремне белегез.

%ирг2 бер ямь биреп,

!ссен бу, дис2гез,

Ч2чк2не 0зм2гез,

)зм2гез, 52лл2гез,

Аз гына булса да.

Минем д2 яшисем

Кил2 бит д0нъяда.

6 кыз. Чыгыйк та, дуслар, с2хр2г2,

С2лам бирик 32р ч2чк2г2.

)з2м диг2н уйдан чигенеп,

К1з2тик 2ле иелеп.

Бер карыйк 2ле тукталып,

%2йге ч2чк2л2рг2 сокланып,

Безг2 т0б2п мо8лы к1зл2рен

2йтер алар 0нсез с1зл2рен.

7 кыз. Безне8 к1зг2 туры карарлар,

Безне инсафлыга санарлар.

Чыгып й0рс2к шулай с2хр2г2,

С2лам биреп 32рбер ч2чк2г2,

Без тоярбыз г1з2ллекне

32м кайтырбыз 0йг2 2йл2неп.

(Шул вакыт Б1ре кер2, Кызыл Калфак куркып кит2)

Б1ре: - Куркма Кызыл Калфак. Мин си8а тимим. Шушы г1з2ллекк2 сокланып, к1кне8 тынычлыгын, з28г2рлеген бозмыйча, явызлык кылудан баш тартам. 2йд2, Кызыл Калфак, дус булыйк.

(Кулга кул тотынышалар)

( Кошлар сайравы ишетел2 32м кин2т туктый, «Иярле ат без менг2нн2р» к0е я8гырый 32м егетл2р кер2)

1 кыз. - 22 июнь. Та8 атып кил2. Г1з2л авыллар, ш232рл2р тыныч йокыда. 2нил2рне8 5ылы кочагында, т2мле т0шл2р к1реп, н2ни сабыйлар изр2п йоклый. Берни белми изр2п йоклаган сабыйлар з28г2р к1кк2 карап х2р2к2тсез калды, к1к й0зен канлы корым каплады. Аяусыз сугыш к1пме язмышларны аерды. Сугыш ятим итк2н балалар «2ти» дип 2йт2 алмады. Бу б2хетне сугыш м28гелекк2 алып калды. Тынычлык, 5и81 миллионлаган корбаннар бел2н бирелде безг2. (Егетл2р башкаруында «Иярле ат без менг2нн2р» 5ыры башкарыла.)

2 кыз. - №аман 2рнет2 к18елне

Канлы сугышны8 яралары.

Тату яш2рг2 телибез

Без д0нья балалары.

Ш232р, авылларда,

Ди8гез, далаларда

К0чле я8гырый талап с1зе:

Берг2: - Туплар шартламасын!

Тагы капламасын

Сугыш ялкыны д0нья й0зен.

2 кыз. - №аман ныграк

Безне8 сафларны8 аралары.

Берд2м тынычлык яклыйк

Без д0нья балалары!

Кызыл Калфак.: - Карагыз 2ле, 2н2 тегенд2 кемн2р ик2н? ( кулларын ма8гайларына куеп карыйлар)

Ике малай кулларына шарлар тотып, 5ырлый 5ырлый кер2л2р.

Б1ре: - Башкортстан иленд2

К1пме завод т0зел2.

Торбасыннан агу оча,

К1пме гомер 0зел2.

Шунда туган, шунда 1с2

Завод 3аман т0зел2.

Халкым к18еле 0зел2.

Уяу булыйк, кешел2р,

Эй, балалар, уйлагыз.

Илебезне8 язмышына

Саф битараф булмагыз.

Урал тавы, Агиделк2й,

2тил2рд2н аманат,

Саклагызчы, яклагызчы,

Кылмагызчы хыянат.

Ч2чк2: - Сез – ч2чк2л2р, дисез безне –

Аларны сындырмагыз.

Сез бит к0чле – сугышларны

Моннан со8 булдырмагыз!

)зм2гез ул ч2чк2л2рне –

Безсез нишл2р кил2ч2к?!

Без булмасак, 5иребез бит

Суыначак, киб2ч2к.

Л2кин 2ле 5иребезд2н

Кан 32м яшь исе кил2.

Юк, 1л2рг2 тел2мибез –

Безне8 яшисе кил2!

Берг2: - Безне8 яшисе кил2!

Кызыл Калфак.: - Мен2 кызлар, егетл2р, тизд2н 2бием янына да барып 5ит2ч2кбез. 2лл2 бер2р уен уйнап алабызмы?

Берг2: - Уйныйк, уйныйк! «Кара – каршы 2йтеш1» уенын уйныйк.

3 кыз. -Б2йр2мн2р безд2 5ит2рлек,

!зе б2йр2м – балачак!

Балачакны8 шат еллары,

М28ге ист2 калачак!

Б2йр2мн2р бик к1п болай да.

2 шулай да, 2 шулай да

И8 ш2п б2йр2м - балачак!

Егет: - Ч1лл2рне без г0лг2 к1мдек,

Йолдызларга без очтык.

Безг2 тату яш2р 0чен

Берг2: - %ирд2 тынычлык кир2к!

Егет: - Мир – это главное слово на свете,

Мир очень нужен нашей планете!

Мир нужен взрослым!

Мир нужен детям!

Мир нужен всем!

Егет: - У смелых и юных

Есть правда одна

И вера одна.

У смелых и юных

Есть воля одна,

И песня одна

И песня летит,

Широка и сильна,

На всех языках

Нам понятна она:

- Мир! Мир! Мир!

Кызыл Калфак: - Мен2 килеп т2 5иттек. 2н2 2бием 1зе д2 к1ренде. (2би чыга)

2би: - Ис2нмесез, балалар! Ничек килеп 5иттегез? Арымадыгызмы?

Берг2: - Юк, юк, арымадык!

Кызыл Калфак (к2рзинен 2биг2 бир2) : - Мен2 2нием т2мле б0кк2нн2р 5иб2рде. Ал 2бием.

2би: - Р2хм2т, балам, р2хм2т. Бигр2к игелеклесе8 д2 инде. Мен2 сезг2 сораулар да 2зерл2г2н идем. 5авап алырсызмы ик2н? Сынап карыйк 2ле.

2би: - Бер диг2ч т2 ни яман?

Балалар: - Берд2н - берем, 5ирген2м, 5имерелс2, шул яман.

2би: - Ике диг2ч т2 ни яман?

Балалар: - Илсез калса8, шул яман.

2би: - 0ч диг2ч т2 ни яман?

Балалар: - )лгесез киск2н тун яман!

2би: - Д1рт диг2ч т2 ни яман?

Балалар: - Д1рт почмаклы 0е8д2 ялгыз калса8 шул яман.

2би: - Биш диг2ч т2 ни яман?

Балалар: - Биш бармаклы кулы8ны кавыштырса8, шул яман!

2би: - Алты диг2ч ни яман?

Балалар: - Алдакчы булса8, шул яман!

2би: - %иде диг2ч ни яман?

Балалар: - Егет кеше 30н2рсез булса, шул яман!

2би: - Сигез диг2ч ни яман?

Балалар: - Сикс2н яшьлек 2бие8 су ташыса, шул яман!

2би: - Тугыз диг2ч ни яман?

Балалар: - Туксан яшьлек карт2т28 утын ярса, шул яман!

2би: - №ай, афарин, балалар, 5и8дегез.

Дуслык, 5итезлек, зир2клек,

Тамчылардан юл.

Д0реслекк2 32м намуска

2йд2п торыр ул.

!з иле8не8 32м табигатьне8

Серл2рен д2 бел.

Уен, к0лке 32м балачак

Юлдаш булсын гел!

Егет: - Эй, 2би, онытып та торабыз. Без бит бию 2зерл2г2н идек. Егетл2р, 2йд2гез 2ле, егетлегебезне к1рс2тик! (Егетл2р татар биюен биил2р)

Кыз: - Табигатьне саклыйкчы, дуслар!

Саклыйкчы чиста суларны.

Хуш ис б0ркк2н н2фис ч2чк2л2рне,

Урманнарны, чиксез кырларны.

Барысын да, саклыйкчы, дуслар,

Карап кына читт2н узмыйк.

Безне8 и8 зур байлык – табигатьк2

Ярд2м кулыбызны сузыйк.

Егет: - Тугайдагы матур г0л - ч2чк2л2р

Безг2 р2хм2т 5ырын 5ырласын.

Яраланмый 1ск2н агачларда

Кошлар мо8ы 3ич т2 тынмасын.

Кыз: - С0йл2р с1зл2р бик к1п алар,

С0йли белеп с0йл2с28.

Озын с1зне8 кыскасы шул,

Кеше булырга тел2с28,

2д2пле бул, с2л2с2т бул,

Кешелекле 32м тыйнак,

Батыр бул, матур бул,

П0хт2 32м 5ыйнак.

Кызыл Калфак: - Мин 2йтк2н тылсымлы 5ирг2

Мен2 килеп т2 5иттек.

Берг2л2шеп к1пме илне,

К1пме тауны 1теп киттек.

Алган белем булыр безг2

Табигатьт2н бер б1л2к.

Хушлашыйк, мин каламын,

Сезг2 ак б2хет тел2п.

%ыр «Безне8 ил»

Кыз: - Шушыны8 бел2н б1генге кич2без т2мам. Карап утыруыгыз 0чен зур р2хм2т.Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Проверен экспертом
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и среднем общем и среднем профессиональном естественнонаучном образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс профессиональной переподготовки «Организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Тайм-менеджмент - персональная эффективность преподавателя»
Курс повышения квалификации «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта»
Курс повышения квалификации «Целеполагание как основа современного образования в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС ДО»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Разработка адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО»
Курс повышения квалификации «Инструменты и методы воспитания российской гражданской идентичности согласно ФГОС»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.