350619
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 6.900 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.500 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ 50%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокДругоеДругие методич. материалыВнеклассное открытое мероприятие на тему "Хундулээчел мээн Тывам"

Внеклассное открытое мероприятие на тему "Хундулээчел мээн Тывам"

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Барун-Хемчикского кожууна Республики Тываhello_html_a5a5db3.jpg

Кызыл – Мажалык – 2016

Класстан дашкаар ажык хемчег

«Х\нд\лээчел мээн Тывам”

Сорулгазы:

1. Тыва чоннуё ёзулалдар дугайында билиглерин билиндирери, билир ч\\лдерин катаптаары.

2.    Тыва улустуё х\нд\лээчел, эвилеё-ээлдек, сонуургак эки чанчылдарынга уругларны кижизидери.

3.    Национал оюннарныё чамдык хевирлери-биле таныштырары.

4.    Аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры.Дерилгези: ТСО, \легер домактар бижээн карточкалар, тос карак, тыва аъш-чем, тыва хеп.Хемчегнин чорудуу:

 

I. Организастыг кезээ.

Оореникчилерни \ст\\, алдыы аалдыё уруглары кылдыр олуртур.

 

II. Ш\л\к «Ёзулал»

А. А. ДаржайАткан даёны уткуп тура, мендилежир,

Ашкан хунну \деп тура, байырлажыр –

«Экии!» болгаш «Байырлыг!» дээн ёзулалдыё

Аразында амыдырал оруу бар ийин.Эртенгиниё хаяа-чырыын кайывыс-даа

Экизинип, таалал-биле уткуп алгаш,

Аас-кежик оштай унген чаа х\нге

Амыр-биле чолукпушаан с\д\н =рг\\р.Баштак – х=гл\г чугаалажып, куспактажып,

«База катап душкужеге байырлыг!» - деп,

+=рлерниё дыёзыг холун чымчак туткаш,

+гже углай кежээликтей чаныптар бис.Аткан даёны уткуп тура, мендилежир,

Ашкан х\нн\ \деп тура, байырлажыр –

«Экии!» болгаш «Байырлыг!» - дээн ёзулалдыё

Аразында амыдырал оруу бар ийин.Х\нд\лежилге ёзулалы

Тыва улустун бир чоргааралы х\нд\лээчел чоруу болур.

Х\нд\лел ёзулалын билбес болгаш сагывас кижини мирит

кулугур деп бурунгулар соодап чораан.

Х\нд\лел ёзулалын сагыыры дээрге ажы-толд\ эвилен

ээлдек, ак сеткилдиг болгаш ойбуннуг кижилер кылдыр

кижизидери.

«Революция мурнунда орус колонистер Тывадан

ангыда, каяа-даа ындыг х\нд\лээчел экииргек улус

корбедивис деп бир \н-биле бадыткааннар» - деп

сураглыг тоог\ч\ В.И. Дулов бижээн.Чолукшуур ёзулал

Чолукшуур ёзулал болза кончуг ховар болур. Бир чыл болганда, бир чолукшуур ёзулал бар. Ол болза эрги чылды \деп, чаа чылдын Шагаа х\ннеринде чолукшууру болур. Биче назылыг кижи мурнай чолукшуур чурумнуг.

Чолукшууру дээрге - ийи кижи уткуштур адыштарын оору алзы чада сунчуру болур. Биче назылыг кижи улуг назынныг кижиниё адыштарын ==ру к=рундур азы х\нче к=рундур сунган холдарыныё шенектериниё адаандан салгара хейдиктиргензиг карыштыр чолукшуур ёзулалыныё ужур-утказы болза холда туткан ок-бижек чок, каргыштыг кара сеткил чок болгаш ханы хайыралдыг дээнин к=ргузуп турар.

Амырлажыр ёзулал

Амырлажыр ёзулал бир хонгаш-ла, албан болур. Кожа-хелбээ чурттап турар кижилер эртениё-не ужуражып келгеш, албан амырлажыр.

Шаанда тывалар хол тудушпас, чугле амырлажып мендилежир турган. Чижээ:

- Амыр тур силер бе, ыёар? – деп, биче назылыг кижи айтырар.

- Амыр тур бис. Силер амыр тур силер бе, ыёар? – деп, улуг назылыг кижи улаштыр харыылаар, айтырар.

Моолдап «Сайн байна?», орустап «Здравствуйте!» дээн состерден тывалап «Эки бе?» деп термин 1930 чылдын с==лунде Тывага кончуг нептерээн.

Аалчы кижилерни х\нд\лээриАалчы =г даштынга келгеш, бодунун келгенин медээлеп,

ч=д\рг\леп азы дааштаар. Бо дээрге =гже кирериниё

ч=пшээрелин дилеп, эжик соктааны-биле д=мей бооп турар.

Аалчы =г даштында бызаа челези, анай, хураган х=нези

артай баспас, =гже кирерде кымчы, кижен, боо-чепсек тудуп

алгаш кирбес. Курунга чораан хынныг бижээн уштуп

кылаёнады астып алыр. +=ктерин д=герезин ==ктеп алыр.

+гже кирерде баштай оё будун эргин арта базып

киргеш,=гнун солагай талазыныё чуък баарынга оё будун

дискектенип олурар. Хонар аалчы б=рг\н уштуп алыр,

хонмас аалчы б=рг\н ужулбас.Чемни салырыныё, ап бээриниё ёзулалы+гн\н херээжен ээзи бир дугаарында с\тт\г шайын аякка

куткаш, баштай =гн\н эр ээзинге бээр, =г-булениё кол

кижизи деп демдеглеп, х\нд\леп к=ргени ол. Ооё соонда

боттарынын улуг назылыг кижилеринге, оон аалчыларныё

улуунга солагай холун оё холунуё шенээнге туткаш, оё холу

биле азы ийи холдап ап бээр. Уругларын бичиизинден тура

=гге келген кижини х\нд\леп, шай кудар кылдыр

чаёчыктырып кижизидерлер.

Х=нектин эмискиин д=рже к=р\нд\р, а сывын аалчыларже

к=р\нд\р салыр. Шайны ишкеш эё-не баштай ак чемнерден

=ремени амзап чигеш, ооё соонда =ске чемнерни чиир. Баштай

холун чемниг тавакка дээскеш, оон алыр. Чемненип тургаш аяк

д\в\ дырбап болбас.

Оюн «Б=д\\н\нден б=д\\н\».I.   Айтырыг – харыы.

1)   Шагаа кымнарныё байырлалы-дыр? (Азия чонунуё)

2)   Шагаага кажандан тура белеткенирил? (Кузун)

3)   Чолукшууру деп ч\л?

 4)  Амырлажыры деп ч\л?

5)  Тыва кандыг чемнер барыл, адап к=р\ёерем?

6)   +гн\н эр ээзиниё х\нд\ткелдиг олуду?

II.    /легер с=сте н\г\л чок, \ер сугда балык чок.

1)   Даай кижиге дегбес … (холу сирилээш апаар)

2)   Даай к=ргенде – чээн омак … (даг к=ргенде – б=ру омак)

3)   Чалгаадан с=с \нер … (чазыйдан оор \нер)

4)   Кара сеткил чыда .. (харам сеткил дужак)

5)   Хопчу кадын – сааскан … (хоптак хаан – каарган)

III.    Тывызыым дытта, тоолум дошта.

1)   Эът кижи демир курлуг (салаа, билзек)

2)   Отка кыппас, сугга д\шпес. ( дош)

3)   Ток-ток топурак, так-так тапырак (маска, балды)

IY.    Т\ёнелдерни \нд\рери.

Ыры «Шагаа»

Созу О.Сувакпит, аялг. В. Кертик-оолдуу.Шагдан тура дойлаарывыс

Шагаа хуну чедип келди

Дашкаар унуп силигленип,

Даштыг тейге сандан салыыл.

Припев: Суттен чажып, отче оргуп

               Чудулгевис сагыылынар.

Амыр-менди солушпушаан,

Ак чем амзап йорээл салчыыл

Алгы дожеп, шанак мунуп

Артыы дагдан чунгулаалы

Припев: Даалы, кажык, тевек ойнап

               Талалажып кагжыылынар

Хырбачаны, согажаны

Хырый кезип ууже бузуп

Улуг паштар чык-ла долдур

Улай-улай улдуртуулу

Припев: Далган, тараа, саржаг, чокпек

               Тавак долдур сыгажыылы

               Аарыг-аржык чагдавазын

        Башкы: -  Шагаага Бугу чон кустен эгелеп белеткенип эгелээр турган, ол ышкаш кожа-хелбээ аалдарнын ог-булезинде база улуг белеткел чоруп турар.1.   Айтырыг – харыы.

1)   Шагаа кымнарнын байырлалы-дыр? (Азия чонунун)

2)   Шагаага кажандан тура белеткенирил? (Кузун)

3)   Чолукшууру деп чул?

 4)  Амырлажыры деп чул?

5)  Тыва кандыг чемнер барыл, адап корунерем?

6)   Огнун эр ээзинин хундуткелдиг олуду?

2.    Улегер состе нугул чок, уер сугда балык чок.

1)   Даай кижиге дегбес … (холу сирилээш апаар)

2)   Даай коргенде – чээн омак … (даг коргенде – бору омак)

3)   Чалгаадан сос унер … (чазыйдан оор унер)

4)   Кара сеткил чыда .. (харам сеткил дужак)

5)   Хопчу кадын – сааскан … (хоптак хаан – каарган)

3.    Тывызыым дытта, тоолум дошта.

1)   Эът кижи демир курлуг (салаа, билзек)

2)   Отка кыппас, сугга душпес. ( дош)

3)   Ток-ток топурак, так-так тапырак (маска, балды)

6.    Туннелдерни ундурери.Улегер домактар моорейи

Эвилен кижээ чон ынак.

 

Хатчыл чернин ыяжы илден,

кайгал эрнин караа илден.

 

Довурактан тодар,

малгаштан байыыр.

 

Алгынын чымчаа идээзинде,

аъттын чаажы ээзинде.

 

Карак шевери хаая,

хол шевери ховар.

 

Челелиг бызаа арган,

чевен кижи самдар.

 

Кан сугга кадар,

кижи бергээ дадыгар. Дус чокта амдан чок,

тура чокта куш чок.

 

Ажылдан дескен - турегге дужер

билигден дескен - чазыгга дужерПаш тиккенде, от салыр

бала кодургенде, тараа соктаарОттунчек ооенир,

ожеш ооделевес.Кадарчыга даянгыыш херек,

хаалгага сенчи херек.Хомге шивегей херек,

хорукке хомур херек.Дарганга хорук херек,

далганга омааш херек.Ажыл хуваарга арыг кирер,

ажык хуваарга куруг унер.Экинин чурттунга ыяш чыдар,

бактын чурттунга баг чыдар.Чалгаа кижи часка четпес,

чарык доскаар куске четпес.Холум - холум кылдыр ажылдаар,

хырным - хырным кылдыр чиир.Чурээ чок кижи каткыжы,

суду чок мал эдиген.Чединместе чевен аттыг,

чеми чокта харам аттыг.Харам кижинин караа куду.Аъ т турээнде, турлаам дээр.

Кижи турээнде, торелим дээр.Аът багын мунуп билир,

торел багын кирип билир.Аштаанын уттуптар,

донганын утпас.Аштай-аштай, тодугга чедер,

дона-дона, чылыгга чедер.Багда дон быжыг,

состе шын быжыг.Бай мен дээш балдыр эъди октава,

чок мен дээш чода эъди чиве.Бак келзе, туттунма,

эки келзе, салдынма.Бак сагыш башка халдар.Баштай ушкан эжин каттырбас.

Общая информация

Номер материала: ДБ-010780

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс «Инспектор по кадрам»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и предоставление туристских услуг»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс повышения квалификации «Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов»
Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Управление ресурсами информационных технологий»
Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление процессом по предоставлению услуг по кредитному брокериджу»
Курс профессиональной переподготовки «Управление корпоративной информационной безопасностью: Администрирование и эксплуатация аппаратно-программных средств защиты информации в компьютерных системах»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.