Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Й деп ун болгаш Й, й деп ужуктер
Обращаем Ваше внимание: Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии (2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации).

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

ПРИЁМ ЗАЯВОК ТОЛЬКО ДО 21 ОКТЯБРЯ!

Конкурс "Законы экологии"

Й деп ун болгаш Й, й деп ужуктер

библиотека
материалов

hello_html_m1ee4d010.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m50cbb4f.gifhello_html_m58ad3f66.gifhello_html_m562e6de8.gifhello_html_4a8e46f5.gifФевраль 6 2015 чыл 1 класс. Ужуглел кичээли. Башкы Дупчур С.К.

ТемаПедагогиктиг сорулга

Кичээлдин хевириКичээлдин аргазыПланнатынган туннелдер (эртемнин)


[й] деп ун, Й й деп ужуктер.[й] деп уннун онзагай байдалдары биле таныжылгага уругларнын чугаазын сайзырадырынга, угаап бодаарынга эптиг байдалдарны тургузар.

Чаа билиг кичээлиЧаа технологияны ажыглаары (И.К.Т)[й] деп ун, оон ужуктери биле таныжар. Состерде й деп уннун туружун тодарадыр. Чугаазын сайзырадыр. Ун-ужуктуг сайгарылганы кылыр. Бичии й-ны бижип ооредир. Чугаа тургузар, кижизидилгелиг сорулгаларны чедип алыр.


Бугу тала-биле ооредиринин кылдыныглары

Регулятивтиг

Ооренген темазынга сонуургалын оттурар байдалды тургузар. Бодунун билиин сайгарып, куусеткен ажылын шын унелеп билиринге тускай аргаларны башкынын дузазы-биле чогаадыр.

Ооредиглиг

Ооренген билиглеринге бодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр илередип билири.

Коммуникативтиг

Куш-ажылды болгаш, куш-ажылдын кижилерин унелээр, ог-буле кежигууннеринин аразында хундулээр сагыш-човаар, дузалажыр чорукка кижизидер.

Теманын кол утказы

(билиглер болгаш темалар)

Ооредиринин дериг херекселдери

Ун, ужук, слог, домак, чугаа деп билиглер. Ун ужуктуг сайгарылга, дурген чугаа.

Ужук кассазы, чыынды полотно, ужук кожаазы, аттыг болгаш сюжеттиг чурук, таблица, ноутбук, телевизор, смайликтер.

Кичээлдин чорудуу

Кичээлдин кезектери

Кичээлдин тургузуу

Башкынын ажыл-чорудулгазы

Оореникчинин ажыл-чорудулгазы

Планнатынган туннелдер (УУД)

1

2

3

4

5

6

I

Организастыг кезээ

Хоглуг конга кынгырт диди

Кичээливис эгелээли

Холдарынар туттунчупкаш

Хулумзуруп корушпушаан

Кузээшкинни кылыылынар

Кичээливис эки эртсин, Кичээнгейлиг ажылдаалы

Киржип келген башкыларга

Кадыкшылды, чедиишкинни кузедивис!

Оореникчилернин кичээлге белеткелин хынап хайгаараар. Уругларнын хей-адын кодуруп, кичээлге белеткээр.

Уруглар башкынын созун дыннап, аалчылар-биле мендилежип хулээп ап баттарын кичээлге белеткээр.

Башкынын хайгааралы.

II

Чугаа сайзырады

рынга мергежилге

лер

Дурген-чугаа-биле ажыл.

Уруглар, ооренген уннеринер дугайында кандыг дурген-чугаалар ооренген ийик бис. Кым чугаалаптарыл?

Уруглар чангыстап самбыра мурнунче унуп келгеш дынзыг-тода чугаалаар.

Уннерни тода адаар.

III

Кичээлдин темазын тодарадыр

Слайд. Кодан хой.

Чурукту кичээнгейлиг коргеш, кичээлдин темазын тодарадыр силер. Чуну ооренир дир бис?
Дурген-чугаа-биле ажыл

Хойжулаза-хойжулазын

Хондур-дундер хойжулазын

Хондур-дундур хойжулааштын

Кодан сынмас хойлуг болзун!

Кандыг чаа ун дыннадынар?

[й]


IV

Чаа теманы ооредири, [й] де пун, Й й деп ужуктер.


  1. Беседа  1. Улегер-домак-биле ажыл.

Хойлуг кижи каас

Инектиг кижи тодуг

Чурукта чылдын кайы уезин коргузуп турар дыр?

Кымны коруп тур силер?

Оолду кым деп адап алыр бис?

Чуну коруп тур силер?

Чуге хойну азырап турар бис?

Домактардан чогаадып корунерем. Силерге Орлан таарышты бе?

Чуге?

Силерден кым хой кадарганыл?
Чай.Оолду коруп тур бис.

ОрланХойларХой азырал мал.

Хой чараш мал.

Хойлар оттап чорлар.

Орлан хой кадарып чор.

Кырган авамнын хойу хой.

Хойнун эдин (судун, дугун, кежин) алыр.

Орлан менээ таарышты.

Орлан кежээ оол.

Ол ада-иезинге дузалажып турар.V

Дыштанылга минутазы

Аккыр харым чагла-чагла

Адыш долдур дозуп алыйн

Арыг кылдыр холдарымны

Арным база чунуп алыйн

Эчик-эчик экизин

Эжим сени база чууйн

Башкынын хайгааралы

Уруглар чугаалавышаан шимчээшкиннерни кылыр


VI

Чаа ун оон ужуктери-биле таныжылга
  1. Домак-биле ажыл

Орлан хой кадарып чор  1. Хой деп состун ун-ужук сайгарылгазы

  2. Чаа уннуг состен ылгаары.

Чаа уннун артикуляциязын тайылбырлаары.  1. Чаа уннун ужуктери-биле таныжылга (парламал, бижимел)  1. [й] деп ужукту карандаштар-биле тургузар.


Бо домакта каш сос барыл?

[й] кандыг унул?

Чуге?

[й] дыл ортузунун, дылдын бажы адакы диштерге дээрге дылдын ортузу кодурлуп кээр.

Чаа унну ададыр.

Кымнын аданда [й] деп ун барыл?

Й й

Чуге домейил?

Чузу ылгалдыгыл?
Дорт сос

Хой-1 слог, 1-ужук, 3 ун.

[й] ажык эвес ыыткыр

[й]Сайын, Айыраа[й] деп ужукке

[й] Й й бортчугештиг

Уруглар парта кырынга [й] деп ужукту салыр.Слайд. Йорээл.

Айыыл-халап чайлап чорзун

Ада-чурт тайбын турзун

Аарыг-аржык оршээлдиг бооп

Аас-кежик бургеп турзун!

Башкы аяныг номчуур.

Оорнеикчилер эдертир номчааш [й] уннуг состерни тывар.


VII

Слогтар, состер номчулгазы (утказын тайылбыр

лаар)Улегерлеп алган состер-биле ажыл.

Таблица-биле ажыл

ай ий хой дой

Ой ой хой бай

Борбак ай. Чирик ий.

Хой хой. Бичии дой.

Слайд. Йод, йогурт, йога.


Состерни номчуткаш утказын тайылбырладыр.

[й] деп ужук кайызында турар дыр?

Йод дээрге чул? (грек сос).

Йогурт (турк сос).Йога деп чул? (индий сос).

Ай-дээрде ай

Ай-февраль ай

Ай-казып чиир дазыл.

Состун соолунде турар.Йод - эмЙогурт – суттен кылган чем.

Йога – спорттун хевири.


VIII

Дыштанылга минутазы

Матпаадар балыктаар

Бажы-Курлуг малдаар

Ортаа-Мерген от салыр

Уваа-Шээжен уран-шевер

Бичии-Мерген бижик коор

Кылбас-тутпас чувези чок

Кызыл-Маадыр алышкылар


Уруглар чугаалап тургаш салааларын масаажтаар, бижииринге белеткээр.


IX

Бичии й деп ужукту бижидер

й деп ужуктун бижиирин тайылбырлаар.

Чичии й деп ужук чуу деп ужукке домей дир?

Ылгалдыг чувези чул?

Бортчугешти уттуп болбас.

й деп ужукке домейй деп ужук бортчугештиг.

й деп ужук болу бээр.X

Быжыглааш

кын

Слайд Ог-буле. Чугаа тургузар.

Кымнарны коруп тур силер?

Чангыс сос-биле чуу дээрил?

Авай, ачай, кырган-авай, кырган-ачай, угбай, акый.

Ог-буле.


XI

Кичээлдин туннели (рефлексия)

Оюн «Кым хойну адаарыл?»

Кичээлде чаа чуну билип алдынар?

[й] деп ун состун кайызынга чоруурул?

Кичээлге чуу эн солун болду?

Кым ооренген чуулувусту шуптузун билип алды? Кым бергедээшкин

нерге таварышты? Чуну-даа билип албаан кижи бар бе? Ажылынарны туннеп смайликтеринерни коргузунер. Кичээлге шупту эки ажылдадынар уруглар. Эр-хейлер

[й] деп ун. Оон ужуктери Й й.

Эгезинге, ортузунга, соолунге.

Уруглар смайликтери- биле кичээлге бодунун ажылдаанын туннээр.

Уруглар туруп кээр.

Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 25 октября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Краткое описание документа:

Бо план-конспект бирги класска й деп унну болгаш Й, й деп ужуктерни ооредирин куруненин федералдыг ооредилге стандартызынын аайы-биле тургустунган. Кичээлге информастыг-коммуникативтиг технология ажыглап эрттирген. Й деп уннун ужуун орус дылдан улегерлеп алган состернин эгезинге шын бижиирин оореникчилерге билиндирип турар.

Общая информация

Номер материала: 284414

Похожие материалы