180038
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015

Скидка 0%

112 курсов профессиональной переподготовки от 3540 руб.

268 курсов повышения квалификации от 840 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

Инфоурок Украинский язык ТестыЗошит з української мови "Завдання для самоконтролю по підготовці до ЗНО" (11 клас)

Зошит з української мови "Завдання для самоконтролю по підготовці до ЗНО" (11 клас)

библиотека
материалов


Підготовка до ЗНО

Тест-контроль

У кожному завданні правильним є тільки один варіант із кількох запропонованих. Кожне правильно виконане завдання - 1 бал.

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1. Які терміни стосуються фонетики?

А. Приголосні звуки, м’який знак.

Б. Тире, апостроф, наголос.

В. Знаки письма, слово.

Г. Звуки мовлення , фонема.

Д. Голосні звуки, апостроф.

2.Звуки поділяються на :

А. 6 голосних і 27 приголосних.

Б. 6 голосних і 32 приголосних.

В. 10 голосних і 28 приголосних.

Г. 10 голосних і 23 приголосних.

Д. 10 голосних і 38 приголосних.

3.У котрому рядку приголосні, які мають парні глухі?

А. [б] [г] [л] [р].

Б. [с] [к] [з] [р].

В. [д] [дз] [г] [б].

Г. [г] [к] [м] [в].

Д. [дж] [ш] [ф] [ц].

4.У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м’яких?

А. [к] [л] [дз] [г].

Б. [с] [дз] [д] [н].

В. [г] [к] [х] [дз].

Г. [з] [к] [ч] [б].

Д. [б] [п] [ф] [г].

5.У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку?

А. Оповідання, повість, роман, сюжет.

Б. Герой, ґазда , апельсин, абрикос.

В. Морква, мужність, сокіл, футляр.

Г. Держава, Десна, дійсність, Дністер.

Д. Кішка, клас, клуб, ковзанка.

6. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Сміється [с 'м і й е ٰ ц':а].

Б. Вітаєшся [в' і т а є ш с я ].

В. Пісня [п' і с 'н а].

Г. Юний [й у н' и й].

Д. Заквітчаєшся [з а к в і т ч а й е с' : я].

7. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Чумацький [ч у м а ц к и й].

Б. Засмажся [з а с м а з' с' а ].

В. Навчання [н а в ч а н : а].

Г. Пробудження [п р о б у д ж е н':а].

Д. Дзвоник [д з в о н' и к].

8. У котрому рядку допущена помилка у фонетичній транскрипції слова?

А. Ллється [л 'є 'ц ٰ :а].

Б. Бездоріжжя [б еи з д о р' і ж :а ].

В. Щоденний [ш ч о д е н: и й].

Г. Їжак [й і ж а к].

Д. Доводиться [д о в од ие ц' : а].

9. У котрому рядку слова у транскрипції подані правильно?

А. [с еи л о '] [ж еи т ':а] [Ба т 'к ' і вш ч и н а].

Б. [с е л о ] [ж и т:а] [Ба т 'к ' і в ш ч и н а].

В. [с е л о ] [ж и т 'а] [Б а т 'к ' і в щ и н а].

Г. [с е и л о ] [ж и т ':а] [Б а т к і в ш ч и н а].

Д. [с е и л о] [ж ие т ':а] [Б а т 'к і в ш ч и н а].

10. У якому рядку на місці крапок потрібно писати літеру е?

А. Ч…пурний, х…тренький, в…рбовий, ж…ття.

Б. Д…сяток, ап…льсин, зб…режений, прав…дний.

В. Тр…вога, в…шневий, п…люга,м…р…хтіти.

Г. Завм…рати, розт…рати, кр…вавий,справ…дливий.

Д. Щ…дрування, к…п'яток, ш…л…стіти, в…сло.

11. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

А. Пів…Європи, пів…огірка, різдв… яний, м…яч.

Б. Лук…ян, ін…єкція, п…єдестал, пів…яблука.

В. Зв…язок, об…єкт, порт…єра , бур…я, мавп…ячий.

Г. Св…ято, моркв…яний, р…ябий, дит…ясла, здоров…я.

Д. Пів…ягідки, Григор…єв, різьб…ярство, Руж…є.

12. У якому рядку в усіх словах на місці крапок пишеться знак м’якшення?

А. Жін…ці, сопіл…ці, снігурон…ці, мен…шість, кізон…ці.

Б. Вол…єра, буд…те, Уман…щина, Вас…чин, ремін…чик.

В. Тріс…ці, сопіл…ці, вишен…ці, промін…чик, сяд…те.

Г. Гуцул…щина, щіл…ний, нян…чити, павіл…йон, вступ… .

Д. Близ…ко ,сіл…ський, смієт…ся, щиріст…, внучен…ці.

13. У котрому рядку не допущено помилку при подвоєнні приголосних?

А. Життєпис, долар, іподром, акумулятор, брутто.

Б. Статтей, лібрето, зміїний, довгожданий, тераса.

В. Лляти, зміїний, долар, юнат, іподром, бонна.

Г. Несказанно, страйкком, небачений, ссавець, ріля.

Д. Спросоння, суддя, барокко, піщаний, гречаний.

14. У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и?

А. ...деал , в…мпел, С…нгапур, р…мляни ,мас…в.

Б. Мед…ц…на, ч…нара, мед…к, с…гнал, т…тан.

В. Фабр…ка, Ч…лі, тр…умф, ш…фр , с…гнал.

Г. Дж…нси, фабр…ка, ком…с…я, ц…рк, ц…фра.

Д. М…ссурі, Аркт…ка , Л…сабон , ант…теза, ав…тор.

15. У котрому рядку допущено помилку при правописі префіксів?

А. Безцільний, скалічений, розрівняти, стиснути, безсмертний.

Б. Схибити, безсторонній, розмноження, схопити, сказати.

В. Безцензурний, безуспішний, зжувати, створити, зцілення.

Г. Схований, безладний, роскроїти, беззаконня, зсунути.

Д. Стиснути, безпечний, сформувати, розкидати, роз’їхались.

16. У якому рядку в усіх словах спрощення на письмі не відбувається?

А. Чес…ний, щас…ливий, контрас…ний, тріс…нути, зліс…ний.

Б. Корис…ний, учас…ник, мас…ний,тріс…нути, тис…нути.

В. Пристрас…ний, шіс…сот, ус…ний, хворос…няк, шелес…нути.

Г. Компос…ний, шіс…надцять, турис…ський, кіс…лявий, аген…ство.

Д. Очис…ний, ус…ний, хворос…няк, капос…ний, віс…ник.

17. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів із великої букви?

А. Служба Безпеки, Золоті ворота, Великдень.

Б. Державний гімн України, Стрийський парк, День учителя.

В. Республіка Польща, Андріївський узвіз, Києво-Печерська Лавра.

Г. Червона Шапочка, Лисичка-Сестричка, Золотоноша.

Д. Ректор університету, Рада Безпеки, Коліївщина

18. У котрому рядку всі слова з великої букви написано правильно?

А.Національний банк, Конгрес українців, Товариство Червоного Хреста.

Б. Служба безпеки, Національний Рух України, Президент корпорації.

В. Версальний Мир, товариство української мови, Західна Україна.

Г. Голова верховної ради, Кременецькі ліси, Велика ведмедиця.

Д. Чумацький шлях, прем’єр –міністр України, Дід Мороз.

19. У якому рядку всі прикметники пишуться з суфіксом –ськ?

А. Канад…кий, парубо…кий, кандидат…кий, вол…кий.

Б. Казан…кий, сива…кий, лати…кий, товари…кий.

В. Казах…кий, тбілі…кий, кирги…кий, вороне…кий.

Г. Брат…кий, черка…кий, туні…кий, запорі…кий.

Д. Волин…кий, пра…кий, гаа…кий, люд…кий.

20. У якому рядку допущено помилку у написанні складних слів, сполук?

А. Кінець кінцем, льон-довгунець, соціал-демократ, по-батьківськи, більш-менш.

Б. Жовто-блакитний, що-небудь, як-от, абихто, півٰ яблука.

В. Де-небудь, все одно, як –не-як, будь-що –будь, пів-Європи.

Г. З давніх-давен, по-перше, тут-таки, ось-ось, сяк-так.

Д. Із-за , начеб-то, пішов-таки, ідіть же бо, велотрек .

21. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом?

А. /Не/ нависть, не дослухати, /не/ мічний, /не/ хтуючи.

Б. /Не/ один, /не/ вчивши, /не/ розумний, /не/ ми, /не/ був.

В. /Не/ абиякий, /не/ увечері, /не/ благонадійний, /не/ мовчатиму.

Г. /Не/ вже , /не/ абияк, /не/ варто, /не/ озорий, /не/ года.

Д. /Не/ вблаганний, /не/ високий, /не/ почувши, /не/ ми.

22. Яке значення фразеологізму?

Ханьки м’яти

А. Битися.

Б. Вчитися.

В. Вибивати подушку.

Г. Нічого не робити.

Д. Багато говорити.

23.Фразеологізм «носити воду решетом» означає:

А. Говорити зайве.

Б. Наповнювати водою бочку.

В. Набирати воду решетом.

Г. Важко працювати.

Д. Марно гаяти час.

24.У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення літературної мови?

А.Писати за зразком; у міру того як.

Б. Заходи щодо підвищення ефективності праці.

В. Трапилось через непорозуміння.

Г. Комісія по складанню акта ; піти по службових справах.

Д. За взаємною згодою; за свідченням очевидців.

25.Позначте рядок, який містить тлумачення слова «депортація»:

А. Вигнання , висилка з держави як міра карного покарання.

Б. Фаза промислового циклу.

В. Політична організація суспільства.

Г. Система державних заходів.

Д. Притягання до відповідальності.

26.У якому рядку слова утворені суфіксально-префіксальним способом?

А. Найкращий, джерельце, заробіток, здалека.

Б. Зібрання, перемога, прадід, землекоп.

В. Натиснути, зазеленіти, по-козацькому, добре.

Г. Школяр, по-нашому, перебіг, глиняний, підземний.

Д. Щоденно, невесело, наручний, підводний.

27.У якому рядку всі іменники належать до І відміни?

А. Микола, батько, школа, ліс, кіно.

Б. Молодість, село, радість, ягнятко, дружба.

В. Школа, парта, пуща, сторінка, пісня.

Г. Бригада, тривога, ягня, теля, сторінка.

Д. Співак, гай, узбіччя, листя, молодість.

28.У якому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення – ею, (-єю)?

А. Душа, пісня, мрія, земля, вишня.

Б. Лисиця, сторона, сукня, школа, дружба.

В. Бригада, садиба, турбота, вечірка, груша.

Г. Вечеря, гуща, волошка, муха, площа.

Д. Шапка, легеня, рука, мелодія, зима.

29. У якому рядку допущено помилку в закінченні іменника?

А. Дніпра, шляху, мороза, квадрата.

Б. Дуба, піску, Діда Мороза, бензину.

В. Кавказу, духу, інею ,ситцю, нападу.

Г. Вальсу, баскетболу, Василя, очерету.

Д. Ситцю, тенісу, сюжету, Криму.

30. У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників?

А. Кращий, зеленіший, більш вдалий, менш чіткий.

Б. Найбільший, щонайсильніший, вищий, сухіший.

В. Тепліший, менш тепліший, самий теплий, гірший.

Г. Менш рішучий, світліший, найсвітліший, більш рідкий.

Д. Сміливіший, чіткіший, спритніший, якнайкращий.

31. У котрому рядку правильно записані відмінкові форми числівників?

А. Трьомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами двадцятьома п’ятьма.

Б. Сімдесятьох девятьох, триста двадцятьох.

В. Вісьмомастами двадцятьма, сорок шести.

Г. Сороками п’яти,семистами двадцятьма вісьмома.

Д. Шістдесятьох дев’ятьох, сто десяти.

32. У котрому рядку всі дієслова ІІ дієвідміни?

А. Вміщуємо, здушимо, зціляємо, кришимо.

Б. Кричу, булькотіти, цокотіти, шуміти.

В. Випрасуєш, впевнимо, зачислимо, кричимо.

Г. Жадають, жнивувати, захрипіти, осмислюємо.

Д. Читаю, працюємо, берегти, гриміти.

33. У якому рядку можливе тире перед іменною частиною складеного іменного присудка, вираженою порівняльним зворотом(розділові знаки частково пропущено)?

А. Василько стояв мов у воду опущений.

Б. А небо бездонне як море.

В. Пісня шириться, росте, розвивається вона мов хвиля морська.

Г. Вечірнє небо світиться красою, і соняхи гудуть як тулумбас.

Д. Для мене мови народів як зорі на небі.

34. У котрому рядку слова у словосполученнях пов’язані зв’язком керування?

А. Палало яскраво, вибігла з хати, табель успішності.

Б. Йду до річки, працювати старанно, йти пішки.

В. Розгорнути книгу, співати пісню, переписаний лист.

Г. Оголошено набір, старанний учень, табель успішності.

Д. Зграя птахів, шум дерев, лист до друзів.

35. Зазначити речення з однорідними членами, у якому правильно поставлені розділові знаки?

А. Як не любить той край, що дав тобі, і силу, і гострий зір очей, і розум молодий… .

Б.Москва і Київ, Мінськ і Одеса, Брест і Керч,міста-герої.

В.Вівса, пшениці, ячмені –все разом зіллялось в одну могутню хвилю.

Г. Кленові, бузкові, і калинові гущавини аж розлягаються від того співу.

Д. Ні долі ні волі у мене нема, зосталась тільки надія одна.

36. У якому рядку неправильно поставлені розділові знаки при відокремлених членах речення?

А. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатинками.

Б. Орли клекотіли, плаваючи над глибокими, повними спеки міжгір’ями.

В. Дикі голуби, горлички, здивовано позирають на нас із верхів’я посадки.

Г. Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини.

Д. Крім акацій, тут ще кілька тополь росте, дикий виноград по верандах в’ється.

37. Зазначити речення з однорідними членами, у якому неправильно поставлені розділові знаки?

А. Вітер –пустун ніби бавиться з посивілими деревами, налітає трепетно й поривно, гойдає , трусить осокори.(І.Цюпа)

Б. Місять пливе оглядати, і небо, і зорі, і землю, і море.(Т.Шевченко)

В. І в душі разом заговорила й одрада ,й жаль, і докора.(П.Мирний).

Г. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Д. Ні спека, ні бурі, ні морози – ніщо не вб’є любов мою.(В.Сосюра).

38.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку в оформленні звертання ?

А. Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша хоч і розп’ята на хресті історії , але свята. (Я.Гоян).

Б. Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.(Л.Костенко).

В. Не треба сліз, не хмур, кохана брови, і не схиляй лице своє сумне. (В.Сосюра).

Г. Скажи мені правду, мій добрий козаче. Що діяти серцю, коли заболить?( А.Чужб).

Д. О краю мій, коханий краю, Коли ж це стратив я життя?

39.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?

А. На самій вершині Баєвої гори Тимко й Орися зупинилися і якось, не змовляючись, повернулися обличчям до села ,що лежало біля їх ніг, покрите світло-сизим серпанком.(І.Тютюнник).

Б. Я б нікого й пальцем не зачепила аби мене ніхто не зачіпав .(Нечуй-Левицький).

В. Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом радісний дзвін.

Г. Як вродить, тоді вийдеш на жниво і скажеш: «Спочинь , земле!» (В.З).

Д. «Треба конче знайти дорогу, -подумав Василько.-Вернусь назад до саней і звідти поїду навпростець дорогою».

Відповіді

1 – Г

2 – Б

3 – В

4 – Д

5 – Б

6 – А

7 – Б

8 – А

9 – Д

10 – Б

11 – Б

12 – Д

13 – А

14 – Б

15 – Г

16 – Г

17 – В

18 – А

19 – Б

20 - Д

21 – А

22 – Г

23 – Д

24 – Г

25 – А

26 – Д

27 – В

28 – А

29 – В

30 – В

31 – А

32 – Б

33 – Д

34 – Д

35 – В

36 – Г

37 – Б

38 – В

39 – Б
Ненаголошені е, и, о


1) перевір наголосом (зміни форму слова або добери спільнокореневе):

великий – велич, непримиренний – мир, голубка-голуб;


2) - е – -ере-, -еле-; -ен-, -енк-, -ер-, -есеньк-, -ечк-, -тель-:

берег, пелена, козеня, семеро, вихователь;


3)при зміні чи доборі спорідненого слова сумнівний ненаг. випадає:

човен – човна, хлопець – хлопця;


4) у дієсл. І дієв. : пишуть-пишемо;


5) и – -ри-, -ли- між приголосними у відкритому складі:

кривавий, блищати, бриніти;


6)у дієсл. ІІ дієв.: сидять-сидимо;


7) о – при змінюванні немає наголош. у, і в наступному складі:

поріг-порога, кожух-кожушина;


8) слова іншомовного походження перевір за орфографічним словником!


Завдання

Виписати слова із пропущеними літерами, вставити їх, позначити орфограми, назвати правила(пронумерувати їх).

Сімейні звичаї та обряди

Сімейне ж..ття українців трад..ційно супроводжувалося різноманітними обрядами та р..туалами, які в образно-символічній формі відзначали певні етапи ж..ття людини та найважливіші стадії розв..тку родини в її ж..ттєвому циклі: утвор..ння сім'ї, народж..ння д..тини, її повноліття, сімейні ювілеї, смерть когось із членів родини. У циклі сімейної обрядовості п..р..пл..лися дії, символи, словесні формули та атрибути, вин..кн..ння яких належить до різних історичних періодів з пр…таманними кожному з них нормами і поглядами.

Біля витоків свого формування сімейні обряди та р..туали тісно ст…калися з магічними заходами, котрі мали заб..зпечити сім'ї та окремій людині щастя, багатство, плодючість, зах..стити її від злих сил. Із розв..тком раціональних знань магічні обряди поступово втрачали свій первісний зміст, все більше набуваючи розважального характеру.

Так формувався багатошаровий і багатофункціональний обрядовий компл..кс. Таким в основному він зал..шається і тепер, хоча й зазнав значних трансформацій та спрощень.


«Ненаголошені голосні в корені слів»

Вибірково-розподільний диктант

Записати слова у відповідні колонки, уставляючи потрібні голосні. Пояснити правопис ненаголошених голосних у корені слів за допомогою правил:

І. Ненаголошені голосні в корені слів, що перевіряються наголосом.

ІІ. Ненаголошені голосні в корені слів, що перевіряються за словником.

ІІІ. Ненаголошені голосні в корені слів входять до складу буквосполучень –оро, -оло, -ере, -еле.

Б..р..говий, абон..мент, в..р..скун, бакт..рія, в..р..тено, газ..тяр, гл..бочина, др…йфувати, др…жати, од..ниця, пат..фон, в..р..сневий, в..ршина, п..л..на, р..веранс, р..візія, р..дати, р..льєф, тв..рдиня, р..бристий, р..вучи, т..атрал, р..френ, п..л..ринка, р..зонанс, т..лятко, т..мненький, х..жацтво, щ..б..туха, в..лос..пед.Ват, грип, група,

лібрето, сума,

фортисимо,

шасі, шофер,

бравісимо,

колектив

За збігу однакових приголосних префікса й кореня, якщо в мові вживається непрефіксальне слово

Ірраціональний, інновація,

імміграція,

ірреальний

В географічних, особових та інших власних назвах

Аддис-Абеба, Уссурі, Бонн, Одіссей, Будда, Руссо, Марокко, Канни, Ніцца, Яффа, Калькутта

Зберігаються в похідних словах від географічних, особових та інших власних назв

марокканець (Марокко), андоррський (Андорра)

У жіночих та чоловічих іменах

Геннадій, Ілля, Белла, Римма, Ізабелла, Еммануїл, ІннаПодвоєні літери

1) збіг однакових приг. на межі морфем:

* префікса і кореня: віддати;

* префікса і префікса: возз’єднання;

* кореня або основи і суфікса: стінний;

* дієслівної основи на -с та –ся: розрісся, піднісся;


2) у складних словах: міськком, юннат;

3) у прикм. із наголошеними суфіксами – енн-, -анн-, -янн- ( = дуже): несказанний, священний, невблаганний;

4) у словах ссати, Ганна, лляний, овва, бовван та похідних від них

Подовження приголосних (10 зв.: д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш)

5)у іменниках:сер.р. ІІ відм. на –я: знання, життя

(але облич, сторіч, століть);

6) жін. р. в орудн.в. перед ю: розкішшю, подорожжю;

7)жін.,чол, спільн. р.І в.( крім род. на –ей): рілля, Ілля;

8)у прислівниках на – я, -ю: зрання, навмання;

9) у лити та похідних: ллє, ллєш, виллю, наллється;

10) іншомовні: імміграція, контрреволюція; Голландія, Джульєтта, Аполлон; бонна, ванна, нетто, брутто, вілла, мадонна, панно, булла;

немає подовження приголосних


11)при збігу приг. в кінці кореня: радістю, ніжністю;

12) основа на губний: любов’ю, кров’ю;

13)основа на р: матір’ю.

ПРАВОПИС СУФІКСІВ

ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

-ИНН-,

-ІНН-,

-АНН-,

-ЯНН-

В іменниках середнього роду, що означають збірні поняття

Картоплиння, гарбузиння

-ЕН-

В іменниках середнього роду, що означають живі істоти

Вовченя, гусеня

В іменниках середнього роду, утворених від дієслів із голосним основи «И», «І»

Горіння, ходіння

-ЕН-,

-АН-

У дієприкметникових суфіксах із наголосом на основі

Ба'жаний, незлі'чений, неоці'нений

В іменниках середнього роду, утворених від дієслів із голосним основи «А», «Я»

Зростання, сприяння

-ИН-

У прикметниках із значенням присвійності, утворених від назв тварин, після приголосних

(крім «Р»)

Качиний, орлиний, голубиний

-АНН-,

-ЕНН-

У прикметникових суфіксах із наголосом на суфіксі для підкреслення найвищої міри ознаки

Несказа'нний, нездійсне'нний, невблага'нний


Завдання

Виписати слова з подвоєними літерами, розподіливши їх на частини мови. Виконати морфологічний розбір одного іменника.

Вівчарство


Окремою галуззю тваринництва в Україні було вівчарство, де протягом тривалого часу формувалися цікаві традиції. Адже овець розводили з давніх-давен, оскільки вони забезпечували селян найнеобхіднішим: із шкір та вовни виготовляли одяг; м'ясо і молоко були цінними продуктами харчування; літування в кошарах на рільних площах сприяло удобрюванню ґрунту тощо. Вівчарство в українському селянському господарстві узгоджувалось із усталеним напрямком і основними засадами культури господарювання. Хліборобські засади господарств на більшості території України і значною мірою ландшафт зумовлювали особливості випасання худоби в цілому і овець зокрема. Якщо для великої худоби були характерними вигінний, відгінний, а навіть змішаний типи (коли корів залишали у селі, а воли і коні стаціонарно літувалися на відповідних пасовищах), то для овець побутувала відгінна форма випасання і лише у степовій зоні переважала вигінна.Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини, поясніть їх написання. З'ясуйте лексичне значення незрозумілих або невідомих слів за «Тлумачним словником».

Мазь, вісь, сіль, тінь, паморозь, розкіш, почесть, грань, велич, віддаль, масть, гнучкість, печаль, мить, повість, блакить, свіжість, любов, даль, кров, мідь, деталь, вірність, ненависть, подорож, світлотінь, пастораль, Керч, пасивність, державність, постать, галузь, пристань, міць, радість, честь, єдність, ртуть, гостинність, вічність.


Запиши по 6 прикладів, щоб краще запам’ятати правило

Збіг однакових приголосних


на межі двох префіксів


на межі префікса й кореня


на межі двох суфіксів


на межі двох частин складноскорочених слів


на межі дієслівної основи й постфікса -ся


на межі кореня і суфікса


У збільшувально-підсилювальному

суфіксі  -енн-


У прикметниках із наголошеними суфіксами 

-анн(ий), -янн(ий), -енн(ий)


У прикметниках

на -енн(ий), -янн(ий) старослов’янського походження


В іменниках і прислівниках,

утворених від прикметників із подвоєними -нн-


У кількох словах подвоюються букви

Н,С,В , що позначають тверді приголосні відмінку іменників жіночого роду ІІІ відміни м’який приголосний (зубний або шиплячий) стоїть не між двома голоснимиПриголосні 

Д,Т, З, С, Л, Н, Ж, Ш, Ц

подовжуємо, коли вони стоять після голосного

ПРАВИЛО

ПРИКЛАД

Перед Я,Ю,І,Є 

в усіх відмінках іменників середнього роду ІІ відміни (крім Р. в. мн.)

із закінченням 


Якщо в Р. відмінку множини

іменники середнього роду

закінчуються на -ІВ,

подовження зберігається


Перед Я,Ю,І,Е 

в усіх відмінках деяких іменників чоловічого, жіночого та спільного роду

І відміни

(окрім Р.в. мн. із закінченням -ей)


Перед Ю в Ор. відмінку іменників жіночого роду однини ІІІ відміни,

якщо в Н.відмінку основа їх має закінчення на один м’який або шиплячий приголосний


Приголосний Л у дієслові ЛИТИ перед Я,Ю

 у формах теперішнього часу

та похідних
М’який знак

пиши

1) після д, т, з, с, ц, л, н (“Де ти з’їси ці лини”)

2) у кінці складу, у середині слова перед тверд., о:

кінь, заєць, просьба, Батьківщина, цього;

3) після л перед м’яким: їдальня, більше;

4) у дієсловах на ться-, ть: навчаються, сміється;

5) у суф. –ськ-, -зьк-, -цьк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-:

міський, празький, доленька, гарнюсінький;

6) у сполуч. –ньк-, -льк- і похід. –ньц-, -льц-, -льч-:

лялька – ляльці, нянька – няньці;

7) у словах іншомовного походження, рос. власн. н.:

медальйон, рельєф, Ільюшин;


не пиши

8)після б, п, в, м, ф; ж, ч, ш, щ; г, к, х:

піч, голуб, любов, кров, ріжте, посаг;

9) після р у кінці слова або складу:

Сибір, Харків (але Горький), вірте;

10) після м’яких, крім л:

пісня, свято, вінця (тьмяний тьма, різьбяр – різьба);

11) після н перед ж,ч,ш,щ, -ськ-: тонший,менше, український, волинський;

12) у –лк-,-лч-, -нк-,-нч-, -ск-,-сч-:

рибалчин – рибалка, невістчин – невістка.


Завдання

Переписати текст, вставити пропущені літери. Виконати словотвірний розбір підкреслених слів.

Мисливство


Мисливство в Україні мало давні й міцні традиції. Питома вага ц..ого заняття в господарс..кій системі, розміри й способи мисливства склалися історично і залежали від багат..ох факторів. Насамперед ц..ому сприяли природно-кліматичні та географічні умови: у лісах водилося чимало дичини — вовки, ведмеді, вепри, олені, борсуки, лисиці, зайці, куниці тощо, а також нині втрачені тури, дикі коні, зубри, лосі, різноманітне птаство — качки, гуси, куріпки, дрофи, у ріках — видри та бобри. Полювання мало дві мети: вберегти господарство від шкідників, а також поповнити запаси харчування й сировини для домашн..ого виробництва в умовах натурал..ного господарства.Правила переносу слів


1) по складах: чай-ка, сон-це;

7) односкладові: край, день;


2)дж, дз = 2 звуки: під-земний, під-живити;

8)дж,дз=1звук: ра-джу, дзво-ник;

3)подовження: обли-ччя, облич-чя;

9)подвоєння на межі значущих частин: воз-з’єднання (один перенос)

4)апостроф, ь не відрив.: бур’-ян, кіль-це;

10) , : ; – пиши 1 раз: будь-хто, казна-як;

5)йо, ьо не розрив.: ма-йор, ньо-го;

11)склад =1букві: око, моя, або;

6)складні слова: біло-сніжний, паро-плав

12)не відрив. 1 букву від кореня: довгожда-ний, пере-йти


13) не відрив. скорочень слів:

ім. Т.Г.Шев-ченка, 150 м, НАТО
Уживання у - в, з – зі - із

Прийменник у

*між приголосними: запитав у Василя;

*на початку реч. перед приголосним: У Дарини карі очі;

*перед в, ф, льв, св, тв, хв.: у Львові;

*після розділового знаку: це було ,у Києві.

Прийменник в

*між голосними: думки в Анни;

*після голосного перед більшістю приголосних: спитали в доні.


Прийменник з

*перед голосним незалежно від закінчення попереднього слова: Василь з Оксаною;

*перед приголосним, якщо попереднє слово на голосний: Дарина з Костем.


Прийменник із

*перед з, с, ц, ч, ш, щ та між групами приголосних: разом із сусідами, сукня із шовку.


Прийменник зі

*перед сполученням кількох приголосних: поруч зі мною, вийти зі школи.Для милозвучності вживаються

з – зі – із – зо

в – у – уві

над – наді – надо

під – піді – підо

перед – переді – передо
Велика та мала літери в назвах людей, істот і посадПрізвища і прізвиська (зокрема діячів давнини), імена, імена по батькові, а також зменшені імена

Григо́рій Са́вович Сковорода́, Ма́рко́ Луки́ч Кропивни́цький, Петро́ Сагайда́чний (Конаше́вич)

Особові наймення індіанців

Чингачгу́к, Мале́нький Во́вк

Пестливі форми імен

Богда́ночко (про Богдана Хмельницького), Пе́трик, Петру́сь, Ганну́ся, Катру́ся, Оле́ся, Уля́нка

Псевдоніми, конспіративні клички, народні наймення-символи

Ма́рко́ Вовчо́к (Марія Олександрівна Вілінська), Ле́ся Украї́нка (Лариса Петрівна Коса́ч), Оле́на Пчі́лка (Ольга Петрівна Коса́ч), Оста́п Ви́шня (Павло Михайлович Губенко), Я́нка Купа́ла (Іван Домінікович Луцевич), Яку́б Ко́лас (Костянтин Михайлович Міцкевич), Скита́лець (Степан Гаврилович Петров), Марк Твен (Самюель-Ленхорн Клеменс); Кобз́ар (про Тараса Шевченка); Каменяр (про Івана Франка), Хміль (про Богдана Хмельницького);

Складники китайських, корейських, в’єтнамських, бірманських, індонезійських, таїландських індивідуальних найменувань

Сунь Ятсе́н, Вень Тиню́нь, Лі Бо; Лім Хон Ін; Хо Ши Мін; У Ну Мунг, У Чин Су; Вілуйо́ Пуспоюдо́, Суджоно́ Ходино́то́; Кула́б Сайпради́т, Ватака́н

Іншомовні прізвища з початковими частками О’, Д’, Ван-, Мак-, Сан-, Сен-, Ібн

О’Ге́нрі, О’Ке́йсі, О’Ко́ннор, Д’Аламбе́р, Д’Артанья́н, Ван-Да́мм, Ван-Дейк, Мак-Маґо́н, Сан-Марти́н, Сен-Симо́н; Ібн Русте́, Ібн Си́на

Наймення відомих літературних героїв зі словом Дон (“пан”)

Дон Жуа́н, Дон Хуа́н, Дон Кіхо́т

Складні імена, прізвища, псевдоніми (кожний їх складник)

Зино́вій-Богда́н, Богда́н-І́гор, Вільге́льм-Ри́хард, Жан-Жа́к, Джеймс-Фенімо́р, Марі́я-Тере́за, Марі́я-Антуане́тта, Е́рих-Марі́я; Ба́йда-Вишневе́цький, Кві́тка-Основ’я́ненко, Нечу́й-Леви́цький

Множинні форми від прізвищ на позначення роду, династії або вжитих у стилістично піднесеному тоні

Вишневе́цькі, Кайдаші́, Симире́нки; Бурбо́ни, Вели́кі Мого́ли, Га́бсбурґи, Рома́нови, Рю́риковичі

Присвійні прикметники від імен та прізвищ із суфіксами -ів (-ов-а, -ев-а, -ов-е, -ев-е), -їв (-єв-а, -єв-е), -ин (-ин-а, -ин-е), -їв (-єв-а, -єв-е), що вказують на належність чого-небудь комусь

Грінче́нків словни́к, Франко́ве сло́во, Гри́цева нау́ка, Андрі́їв приз, Ле́сині ві́рші, Марі́їн лист

Прикметникові утворення від прізвищ

Но́белівська пре́мія, ву́лиця Го́голівська, Шевче́нківська енциклопе́дія, Франкі́вська кімна́та

Індивідуальні назви іпостасей (осіб) Святої Трі́йці, найменувань Богородиці та слова, що їх заміняють (також кожне слово складних і складених найменувань)

Бог, Бог-Оте́ць, Я́гве (Єго́ва), Бог-Си́н, Бог-Ду́х Святи́й, Госпо́дь Всеви́шній, Вседержи́тель, Син Бо́жий, Святи́й Дух, Богоро́диця, Бо́жа Ма́тір, Пречи́ста [Ді́ва], Богома́тір, Трі́йця

Біблійні назви

Ада́м, А́вель, Ісу́с Христо́с, Марі́я Магдали́на, Петро́, Павло́, Матві́й, Мойсе́й, Лука́, Йо́сип Прекра́сний, Ю́да Іскаріо́т, Іва́н Богосло́в, Іва́н Хрести́тель (Предте́ча)

Назви міфологічних істот і божеств

Перу́н, Ла́да, Мара́, Купа́ло, Яри́ло, Дажбо́г, Сваро́г, Коляда́, Со́нце-Дажбо́г, Вого́нь-Сваро́жич, Род, Стрибо́г, Хорс, Ве́лес, Лель; Зевс, Юпі́тер, Афі́на (Ате́на), Афроди́та, Вене́ра; Ахілле́с, Анте́й, Гера́кл, Промете́й;

Назви персоніфікованих дійових осіб у байках, казках, драматичних творах

Вовк, Кіт, Ле́бідь, Рак, Щу́ка, Міро́шник, Жа́ба, Віл, Зозу́ля, Пі́вень, Сви́та, Торби́на, Перекоти́по́ле, Виногра́д; Ко́цький, Черво́на Ша́почка, Попелю́шка, Дід Моро́з, Са́нта-Кла́ус, Снігу́ронька

Кожне слово складних назв казкових дійових осіб

Іва́сик-Теле́сик, Іва́н-Побива́н

Перше слово персоніфікованих словосполучень

Той, що гре́блі рве; Той, що в скалі́ сиди́ть

Клички тварин (свійських і приручених)

Рябко́, Сірко́ (собаки); Сніжи́нка (кішка); Гнідко́, Стріла́ (коні); Круторо́гий, Си́вий (воли); Голу́бка, Ли́ска (корови); Ра́ві, Ша́ші (слони); Кра́сень, Фарао́н (папуги)

В офіційних документах пошанні звертальні форми в офіційному та приватному листуванні

Па́не, Добро́дію, Громадя́нине, Дру́же та ин.; Па́не Президе́нте, Па́не Голо́во

В офіційних документах персоніфіковані найменування сторін, що укладають угоди, контракти

А́втор, Видавни́цтво, Замо́вник, Викона́вець, Постача́льник, Покупе́ць

В офіційних документах персоніфіковані наймення у практиці міжнародних відносин та в актах міжнародного значення

Висо́кий Гість, [Висо́кі] Догові́рні Сто́рони

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) в Україні

Президе́нт Украї́ни (Президе́нт), Голова́ Конституці́йного Су́ду Украї́ни, Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Прем’є́р-міні́стр Украї́ни (Прем’є́р-міні́стр), Генера́льний прокуро́р Украї́ни

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) інших країн згідно з нормами офіційного протоколу

Президе́нт І́ндії, Президе́нт Ме́ксики, Ма́ршал Се́йму (Сена́ту) Респу́бліки По́льща, Прем’є́р-міні́стр Кана́ди

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) міжнародного й дипломатичного рівнів

Генера́льний секрета́р ООН, Генера́льний ко́нсул (але Надзвича́йний і Повнова́жний Посо́л)

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) у церковній ієрархії

Дала́й-ла́ма, Патрія́рх Ки́ївський і всіє́ї Украї́ни-Ру́си, Па́па Ри́мський, Святі́йший оте́ць

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі)у світському і церковному етикеті

Ва́ше Превосходи́тельство, Ва́ша Королі́вська Вели́чність, Ва́ша Свя́тістьта

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі)різного рангу згідно з нормами офіційного протоколу

Міні́стр осві́ти Украї́ни, Посо́л Ісла́мської Респу́бліки Іра́н, Президе́нт Націона́льної акаде́мії нау́к Украї́ни, Генера́льний ко́нсул Кана́ди, Принц Уе́льський

Символи (релігійні, містичні, філософські та ин.), зумовлені текстовою стилістичною настановою

Во́ля, До́ля, Душа́, Життя́, Ідея́, Нова́ Украї́на, Потойбі́чність, Пра́вда, Сме́рть, Те́мрява, Філосо́фія Без Дзе́ркала, Ща́стя


Службові слова — складники иншомовних індивідуальних особових найменувань (вам, да, де, ді, дю, дер, ед, ель, ла, ле, лос, фон та ин.)

Лю́двіґ ван Бетхо́вен, Леона́рдо да Ві́нчі, Ло́пе де Ве́ґа, Кур де Жебелі́н, Брето́н де лос Ерре́рос, Ко́ла ді Ріє́нцо, ді Вітто́ріо, дю Гар, Нур ед Дин, Абд ель Кери́м, ле Шапельє́, фон дер Гольц

Слова дон (“пан”) і дона (“пані”) перед особовим ім’ям як форма ввічливого звертання

дон Мануе́ль, дон Фердина́нд, до́на Клари́та, до́на Ро́са

Компонент «-паша» в тюркських особових назвах

Геди́к-паша́, Осма́н-паша́

Кваліфікаційні прикладки після імен

Іва́н-царе́нко, Ки́рик-мужичо́к

Узагальнені назви — похідні від імен і прізвищ та утворення від них

донжуа́н (донжуа́нство, донжуа́нський), ловела́с, ме́нтор (ме́нторський), мецена́т (мецена́тство), робінзо́н (робінзона́да), бра́унінг (пістолет), галіфе́ (штани), ди́зель (двигун), макінто́ш (одяг), макси́м (кулемет), рентге́н (апарат), френч (одяг)

Загальні назви — похідні від найменувань персонажів казок, вистав, творів для дітей тощо

ба́ба-яга́, дід-моро́з, іва́н-покива́н, попелю́шка, черво́на ша́почка

Родові, узагальнені та образні назви міфологічних істот

а́нгел, де́мон, лісови́к, му́за, ні́мфа, руса́лка, тита́н, фавн, фе́я, бог Перу́н, моло́х війни́, змагання геркуле́сів, ю́да (зрадник)

Множинні прізвища, вжиті в стилістично зневажливому тоні

кали́тки, кві́слінги, пузирі́, хлестако́ви

Загальні назви, утворені від власних імен (прізвищ)

банде́рівець, геґелья́нець, махно́вець, фрейди́зм, шевченкія́на

Назви народів, племен, а також людей за національною ознакою або за місцем проживання

австрі́йці, бельгі́йці, венесуе́льці, коре́йці, япо́нці; ацте́ки, помо́ри, ти́верці; америка́нець, боліві́єць, слова́чка, чех, шриланкі́йка; волиня́нин, закарпа́тець, кия́нка, львів’я́нин, одеси́т, полта́вець, полта́вка, харків’я́нин

Назви посад, звань, наукових ступенів тощо

архімандри́т, ві́це-президе́нт, ві́це-прем’є́р, ві́це-прем’є́р-міні́стр, генера́льний дире́ктор, глава́ держави, держа́вний секрета́р, єпи́скоп, президе́нт акаде́мії нау́к, проре́ктор, ре́ктор, уче́ний секрета́р, федера́льний ка́нцлер; акаде́мік, генера́л-лейтена́нт, заслу́жений дія́ч мисте́цтв, наро́дний арти́ст Украї́ни, лауреа́т Держа́вної пре́мії і́мени Тара́са Шевче́нка, профе́сор, член-кореспонде́н; до́ктор нау́к, кандида́т нау́к

Назви найвищих посад іноземних держав, а також високих посад різного рангу, якщо цього не вимагає офіційний протокол

президе́нт США, міні́стр закордо́нних справ Че́хії, міні́стр осві́ти Украї́ни, посо́л Бе́льгії, президе́нт Націона́льної акаде́мії наук Украї́ни

Множинні або узагальнені клички тварин

ли́ски, рябки́, сірки́

Загальні назви тварин

бульдо́г, вівча́рка, дог, пі́нчер, сенберна́р (породи собак); йоркши́р (порода свиней); лего́рн (порода курей); симента́лка (порода корів)

Прикметники, утворені від власних особових імен за допомогою суфіксів -івськ- (-ївськ-), -инськ-(-їнськ-)

бальза́ківський вік, микола́ївські часи́, катери́нинська Росі́я, рентге́нівський зні́мок, шевче́нківський стиль

Прикметники, утворені від власних особових імен , якщо вони входять до складу стійких словосполучень

а́вгієві ста́йні, ахілле́сова п’ята́, горді́їв ву́зол, дамо́клів меч, езо́півська мо́ва, прокру́стове ло́же, ю́дині срібняки́; архіме́дова спіра́ль, базе́дова хворо́ба, бертоле́това сіль


Велика та мала літери в географічних та астрономічних назвахНазви населених пунктів та їх частин

Адди́с-Абе́ба, Алу́шта, Бі́ла Це́рква, Бордж-Ома́р-Ідри́с, Бофо́рт-Уе́ст, Бри́нтон-Парк, Володи́мир-Воли́нський, Га́мбург, Дніпропетро́вськ, Жо́вті Во́ди, Кейпта́ун, Нови́й Орлеа́н, Нью́-Йорк, Пресиде́нсіа-Рокс-Са́єнс-Пе́нья

Назви інших топографічних об’єктів

А́зія, Антаркти́да, Півні́чна Аме́рика (материки); Альбе́рт-Ніл, Амудар’я́, Рейн, Те́мза (річки); Байка́л, Балато́н, Сент-Люсі́я, Сева́н (озера); Абу́-Кір, Вели́кий Сирт (затоки); Босфо́р, Дардане́лли (протоки); Ваа́ль-Ві́лче (водосховище); Мала́ А́зія (півострів); Аксе́ль-Хе́йберг, Вели́кий Шапта́р(острови); Плани́на, Схі́дна Сьє́рра-Ма́дре, Сьє́рра-Нева́да (гори)

Назви сторін горизонту

(у переосмислених назвах):

Близьки́й Схід (у знач. “група країн”), Дале́кий Схід (у знач. “частина країни”, “група країн”), За́хід (у знач. “частина країни”, “група країн”), Кра́йня Пі́вніч (у знач. “територія, що прилягає до Північного Льодовитого океану”), Пі́вдень (у знач. “частина країни”), Схід (у знач. “група країн”, “частина країни”)

Назви переосмислених географічних об’єктів

Верса́ль (у знач. “Версальський мир”), Ка́нни (у знач. “оточення та розгром”), Лати́нська Аме́рика (у знач. “південний американський континент”), Мю́нхен (у знач. “Мюнхенська угода 1938 р.”), Парна́с (у знач. “світ поезії”), Седа́н (у знач. “воєнний розгром”), Чо́рна А́фрика (у знач. “частина континенту на південь від Сахари”)

Назви індивідуалізованих родових одиниць як складників видових географічних найменувань (у тому числі й іншомовних)

Земля́ Фра́нца-Йо́сифа, Нова́ Земля́, Півні́чна Земля́ (острови); Висо́кий За́мок (гора), Костянти́нів Ка́мінь (гора); Че́ський Ліс (гори); Ісси́к-Куль (куль — “озеро”), Мую́н-Кум (кум — “пісок”), Порт-Едуа́рд, По́р-то-Но́во, По́рту-Але́гре

Назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць (також індивідуалізованих родових позначень як їхніх складників)

Автоно́мна Респу́бліка Крим, Ара́бська Респу́бліка Єги́пет, Аргенти́нська Респу́бліка, Башкортоста́н, Бруне́й Даруссала́м, Держа́ва Бахре́йн, Держа́ва Куве́йт, Домініка́нська Респу́бліка, Є́менська Ара́бська Респу́бліка

Назви союзів держав

Європе́йське Економі́чне Співтовари́ство, Європе́йський Сою́з, Лі́га На́цій, Організа́ція Об’є́днаних На́цій, Співдру́жність Незале́жних Держа́в

Назви держав, регіонів і територій, одиниць територіального поділу (традиційні або неофіційні назви)

Букови́на, Ві́нниччина, Вну́трішня Молда́вія, Воли́нь, Галичина́, Екваторія́льна А́фрика, Закавка́ззя

Назви образно переосмислені назви держав та географічних об’єктів

Краї́на Вра́нішньої Сві́жости (Корея), Краї́на Клено́вого Листка́ (Канада), Краї́на Мільйо́нів Слоні́в (Лао́с), Краї́на Ти́сячі Озе́р (Фінляндія), Краї́на Вра́нішнього Со́нця (Японія)

Назви держав і територій (історичні назви)

Вели́кий Луг (Луг), Воло́щина, Га́лицько-Воли́нське князі́вство, Запорі́зька Січ (Січ, Запорі́жжя), Золота́ Орда́ (Орда́), Галиле́я, Киї́вська Русь (Русь), Моско́вська Русь (Моско́вія, Моско́вщина), Сарма́тія

Назви вулиць з індивідуалізованими родовими позначеннями як їх складниками

Бо́ричів Тік, До́брий Шлях, Козя́чий Брід, Єлисе́йські Поля́, Яросла́вів Вал

Назви астрономічних

об’єктів (також народні назви)

Вели́ка Ведме́диця (Вели́кий Віз), Козорі́г, Марс, Мі́сяць, Сату́рн, Со́нце, Юпі́тер, Кво́чка, Па́сіка, Чума́цький (Моло́чний) Шлях; Мо́ре Дощі́в, Мо́ре Некта́ру


Родові позначення у назвах населених пунктів та їх частин, географічних та топографічних об’єктів

мі́сто Бі́лгород-Дністро́вський, село́ Сухи́й Яр, ху́тір Відра́дний, Личакі́вське кла́довище, маси́в Теремки́; А́денська зато́ка, Брази́льське плоскогі́р’я, Бре́йда-фіо́рд

Родові позначення у назвах сторін горизонту

ві́тер із за́ходу, норд-о́ст, півде́нний за́хід, пі́вдень краї́ни, пі́вніч, схід о́бласті

Родові позначення у назвах неофіційних груп та офіційних союзів держав (також у минулому)

Балка́нські краї́ни, краї́ни Ба́лтії, Варша́вський до́гові́р (1955 р.), краї́ни Близько́го Схо́ду, Західноєвропе́йський сою́з, пан’європе́йський сою́з, Північноатланти́чний до́гові́р (1949 р.)

Родові позначення у назвах автономних областей та округів, а також країв, провінцій, штатів, воєводств, префектур, областей, районів, сільрад тощо; так само об’єктів старого державного та адміністративного територіального поділу

Жито́мирська о́бласть, Золотоні́ський райо́н Черка́ської о́бласти, штат Колора́до, Красноя́рський край, Куля́бівська сільра́да

Родові позначення у назвах вулиць (бульварів, провулків, проспектів, набережних, узвозів), шляхів (залізничних, морських та ін.), а також майданів, площ, парків тощо

Андрії́вський узві́з, Бе́хтерівський прову́лок, бульва́р Капуци́нів, Військо́во-Грузи́нська доро́га, ву́лиця Пили́па О́рлика, Музе́йний заву́лок,

Родові позначення у назвах транспортних об’єктів:

Ки́ївський вокза́л (у Москві), Півде́нний вокза́л (у Полтаві), ста́нція Ки́їв-Воли́нський, платфо́рма Соро́чий Брід, ста́нція метро́ “Майда́н Незале́жності”

Родові позначення у назвах астрономічних об’єктів

зі́рка Альтаї́р, коме́та Галле́я, Тунгу́ський метеори́т, сузі́р’я Вели́кого Пса, тума́нність Андроме́ди

Службові слова — складники назв держав, населених пунктів та інших географічних об’єктів

Анс-д’Ено, Антигуа і Барбу́да, Барро́у-ін-Фе́рнес, Берген-оп-3о́м, Ві́ла-дус-Реме́діос, Ка́бо-Грасья́с-а-Дьє́с, Ка́шія́с-ду-Су́л, Коло́нія-дель-Сакраме́нто, Корти́на-д’Ампе́ццо, Ма́рдель-Пла́та, Ньюка́сл-апо́н-Тайн, Па́со-де-лос-Лі́брес, Порт-о-Пре́нс

Назви страв, напоїв, тканин тощо, утворених від географічних найменувань

боло́нья, босто́н, джерсі́ (тканини); маде́ра, тока́й (сорти вин); байка́л, сая́ни (напої)


Усі слова складених назв найвищих державних установ України

Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни, Генера́льна Прокурату́ра Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни


Усі слова складених назв найвищих міжнародних організацій

Всесві́тня Ра́да Ми́ру, Генера́льна Асамбле́я ООН, Ра́да Безпе́ки

Усі слова складених назв установ, у назвах яких першому слову — видовому найменню підпорядковані інші видові найменування

Адміністра́ція Президе́нта Украї́ни, Асамбле́я Ра́ди Євро́пи, Конгре́с Всесві́тньої Ра́ди Ми́ру, Конгре́с США, Прези́дія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Сейм Литви́, Украї́нська Ра́да Ми́ру

Обидві частини

видового найменування,

що пишеться через дефіс

Ки́єво-Могиля́нська акаде́мія, Ки́єво-Пече́рська ла́вра, Кири́ло-Мефо́діївське товари́ство, Півде́нно-За́хідна залізни́ця

Перше слово складених видових назв державних, громадських, профспілкових, релігійних та інших установ, органів і організацій України (крім найвищих) і зарубіжних держав

Австралі́йський конгре́с тред-юніо́нів, Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни, Асоція́ція офіце́рів запа́су Украї́ни, Ви́щий арбітра́жний суд Украї́ни, Головна́ держа́вна податко́ва інспе́кція Украї́ни, Військо́во-морські́ си́ли Украї́ни, Ви́ща атестаці́йна комі́сія Украї́ни

Перше слово складених видових назв державних установ, військових і громадських організацій минулого

Держа́вна ду́ма (царської Росії), Зе́мський собо́р, Крайо́ва а́рмія (А́рмія Крайо́ва), Ра́да генера́льної старши́ни, Ра́да старі́йшин, Тимчасо́вий у́ряд, Украї́нські січові́ стрі́льці

Перше слово складених видових назв міністерств і відомств та їхніх структурних підрозділів, урядових та парламентських комісій тощо

Держа́вний ми́тний коміте́т Украї́ни, Комі́сія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни з пита́нь агропромисло́вого ко́мплексу, Комі́сія з держа́вних нагоро́д при Президе́нтові Украї́ни, Міністе́рство еконо́міки Украї́ни

Перше слово складених видових назв установ місцевого значення

Видавни́цтво при Льві́вському університе́ті і́мени І. Я. Франка́, Головне́ управлі́ння вну́трішніх справ (міста, области), Ки́ївський військо́вий о́круг, Коміте́т науко́во-техні́чної терміноло́гії НАН Украї́ни

Перше слово складених видових назв міжнародних громадських, профспілкових та інших організацій (крім найвищих)

Всеєвропе́йська федера́ція кікбо́ксингу, Всесві́тня слу́жба пого́ди, Генера́льна конфере́нція ЮНЕСКО, Дитя́чий фонд ООН, Економі́чна і соціальна ра́да ООН, Конфедера́ція футбо́лу Півде́нної Аме́рики, Міжнаро́дна асоція́ція украї́нських економі́стів

Перше слово складених видових назв політичних організацій України та інших країн світу

Демократи́чне об’є́днання “Украї́на”, Лейбори́стська па́ртія Великобрита́нії, Міжрегіона́льний блок рефо́рм, Наро́дний рух Украї́ни, Організа́ція украї́нських націоналі́стів

Перше слово складених видових назв виробничих об’єднань, підприємств, фірм, культурно-освітніх, наукових, навчальних установ, закладів культури, спорту, торгівлі, побуту тощо (повне офіційне найменування)

Авіаційний науко́во-техні́чний ко́мплекс і́мени О. К. Анто́нова, Ба́нківська академія Націона́льного ба́нку Украї́ни, Буди́нок дитя́чої тво́рчости, Буди́нок худо́жника, Спі́лка худо́жників Украї́ни, Дени́сівська сере́дня загальноосві́тня шко́ла, Ки́ївський ліце́й міжнаро́дних відносинРодові позначення

у складі офіційних

видових найменувань

різного типу

Ки́ївська міська́ ра́да наро́дних депута́тів, Міжнаро́дний коміте́т Черво́ного Хреста́ (організації); Держа́вна Третьяко́вська галере́я, Ка́рлів університе́т, Ки́ївський літерату́рно-меморія́льний буди́нок-музе́й Тара́са Шевче́нка

Родові назви типу банк, видавництво, відділення, комплекс, компанія, рада, сектор, товариство, управління, президія, приймальня, фірма в неофіційному вживанні

агропромисло́вий ко́мплекс, акціоне́рне товари́ство, банк “Украї́на”, видавни́цтво “Осві́та”, ві́дділ культу́ри, відді́лення гуманіта́рних нау́к, компа́нія з торгі́влі нерухо́містю, прези́дія худо́жньої ра́ди теа́тру, прийма́льня міні́стра, се́лищна ра́да, се́ктор о́бліку

Традиційні неофіційні назви вітчизняних і закордонних державних (представницьких та адміністративних) органів

бундесра́т, департа́мент, пала́та, джирга́, конгре́с, ландта́г, меджлі́с, муніципаліте́т, парла́мент, сейм, сена́т, со́ртинг, у́ряд, хура́л


Велика та мала літери в назвах історичних подій, епох, пам’яток,

назвах календарних дат


Назви історичних

подій та епох

Вели́ка францу́зька револю́ція, Відро́дження (епо́ха Відро́дження, ра́ннє Відро́дження, украї́нське Відро́дження), Гетьма́нщина, Дру́га світо́ва війна́ (також традиційно Вели́ка Вітчизня́на війна́), епо́ха Просві́тництва, епо́ха Ренеса́нсу (Ренеса́нс), епо́ха Реформа́ції (Реформа́ція), Коза́ччина, Колії́вщина, Льодове́ побо́їще, Лютне́ва револю́ція, Льві́вське збро́йне повста́ння 1848 р., Семирі́чна війна́, Хмельни́ччина

Назви релігійних свят і постів

Благові́щення, Ве́рбна неді́ля, Вели́кдень (Па́сха), Богоя́влення Госпо́днє (Водо́хреща, Водо́хрещі, Йорда́н, Йорда́нь), Вве́дення (Уве́дення), Вознесі́ння Госпо́днє (Вознесі́ння, Знесі́ння, Уше́стя), Гро́мниця, Зеле́ні свя́та, Іва́на Купа́ла (Іван Купа́ло), Петра́ і Па́вла, Покро́ва Пресвято́ї Богоро́диці (Покро́ва), (Пе́рша, Дру́га) Пречи́ста, Різдво́ Христо́ве, Різдвя́ні свя́та, Свят-ве́чір (Коляда́), Свято́го Ду́ха, Со́рок святи́х, Стрі́тення, Те́плого Оле́кси

Назви календарних та історичних дат і свят

День Євро́пи, День Збро́йних сил Украї́ни, День знань, День мілі́ції, День незале́жности Украї́ни, День перемо́ги (Свя́то перемо́ги, 9 Тра́вня), День прав люди́ни, День прикордо́нника, День Ру́ху неприєдна́ння

Назви історичних та архітектурних пам’яток, пам’ятників тощо

Андрі́ївська це́рква, До́мський собор, Е́йфелева ве́жа, Ерміта́ж, Зимо́вий пала́ц, Золоті́ воро́та, Колізе́й, моги́ла Невідо́мого солда́та, обелі́ск Ві́чної сла́ви, па́м’ятник Перемо́ги, па́м’ятник Сла́ви, собо́р Пари́зької богома́тері (Нотр-Да́м), собо́р Свято́го Петра́, Софі́йський собо́р (Свята́ Софі́я), Хоти́нський за́мок, це́рква Свято́го Йорге́на


Родові назви історичних подій та епох

анти́чний світ, визво́льна війна́ украї́нського наро́ду 1648-54 рр., гре́ко-пе́рські ві́йни, громадя́нська війна́, доба́ феодалі́зму, епо́ха класици́зму (класици́зм), епо́ха романти́зму (романти́зм), золоти́й вік, космі́чний вік, рефо́рма 1861 р., сере́дні віки́, середньові́ччя, хресто́ві похо́ди

Родові назви геологічних та археологічних періодів

ази́льська культу́ра, кам’яни́й вік, кре́йдовий пері́од, мі́дний вік, неолі́т, палеозо́йська ера, палеолі́т, трипі́льська культу́ра

Родові назви календарних дат

день відчи́нених двере́й, день зу́стрічі випускникі́в, день інформа́ції, саніта́рний деньВелика літера в заголовках, назвах книг, творів мистецтва,

наукових праць, офіційних документів, почесних нагород


Заголовки текстів, їхніх частин, розділів, підрозділів, параграфів тощо (у заголовках-словосполученнях — перше слово)


Назви художніх і мистецьких творів, підручників, наукових праць тощо (у назвах-словосполученнях і реченнях — перше слово, а також наявні в них видові найменування)

Вели́ка рідня́”, “Гайдама́ки”, “Дай се́рцю во́лю, заведе́ в нево́лю”, “До́мбі і син”, “Енеї́да”, “Ма́йстер і Маргари́та”, “Сад гетсима́нський”, “Тро́нка”, “Хіба́ реву́ть воли́, як я́сла по́вні?” (художні твори); “Боге́ма”, “Запоро́жець за Дуна́єм”, “Мазе́па”, “Пая́ци”, “Фау́ст” (опери); “Дивлю́сь я на не́бо”, “Пові́й, ві́тре, на .Вкраї́ну”, “Стої́ть гора́ висо́кая” (пісні); “Запоро́жці пи́шуть листа́ туре́цькому султа́нові”, “Я́влення Христа́ наро́дові” (картини); “Камі́нний хрест”, “Ті́ні забу́тих пре́дків” (кінофільми); “Істо́рія Украї́ни”, “Матема́тика”, “Чи́танка” (підручники); “Словни́к украї́нської мо́ви”, “Грама́тика украї́нської мо́ви”, “Істо́рія украї́нської літерату́ри” (наукові праці); Енциклопе́дія дома́шнього господа́рства

Перше слово складених назв музичних творів

Дев’я́та симфо́нія Бетхо́вена, Дру́га симфо́нія Л. Реву́цького, Пе́рший конце́рт П. І. Чайко́вського

Назви газет, журналів, писемних пам’яток

(у складених — перше слово і видові найменування)

Вечі́рній Ки́їв”, “Го́лос Украї́ни”, “Де́йлі експре́с”, “Украї́на молода́”, “Літерату́рна Украї́на” (газети); “Вітчи́зна”, “Все́світ”, “Дзвін”, “Слово і час” (часописи); “Літо́пис Самови́дця”, “Ру́ська пра́вда”, “Сло́во о по́лку І́горевім” (писемні пам’ятки)

У подвійних назвах — перші слова обох складників

Андрі́й Солове́йко, або Вче́ніє світ, а невче́ніє — тьма”, “Глита́й, або ж Паву́к”, “Де́йлі те́леграф енд Мо́рнінг пост”

Перше слово назв законодавчих, виконавчих, дипломатичних та інших офіційних документів:

Акт проголо́шення незале́жности Украї́ни, Деклара́ція про держа́вний сувереніте́т Украї́ни, Декре́т Кабіне́ту Міні́стрів Украї́ни, Догові́р про заборо́ну випро́бування я́дерної збро́ї в атмосфе́рі, в космі́чному про́сторі і під водо́ю, Жене́вські уго́ди (1954 р., 1962 р.), Зако́н Украї́ни “Про осві́ту”, Зая́ва Генера́льної Асамбле́ї ООН, Зве́рнення Президе́нта Украї́ни до Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Кни́га поче́сних госте́й, Ко́декс Украї́ни про адміністрати́вні правопору́шення, Комюніке́ про зу́стріч на найви́щому рі́вні, Конве́нція про доро́жній рух, Конституці́йний зако́н, Конститу́ція Украї́ни (Основни́й закон)

Назви нагород, відзнак (у складених — перше слово і видові найменування):

Держа́вна пре́мія і́мени Тара́са Шевче́нка, “За відмі́нні у́спіхи в навча́нні, пра́ці і за зразко́ву поведі́нку”, “За оборо́ну Ки́єва”, “Меда́ль матери́нства” (медалі); “Ма́ти-героїня», “Матери́нська сла́ва”, “Перемо́га” (ордени), Похва́льна гра́мота, Поче́сний знак Президе́нта Украї́ни, Ку́бок УЕФА

Назви культових книг

Апо́стол, Бі́блія (Сло́во Бо́же, Святе́ Письмо́), Єва́нгелія (Єва́нгеліє), Кора́н, Міне́я, Псалти́р, То́ра, Тріо́дь, Часосло́в


Назви в неофіційних назвах документів різного типу (в тому числі і родові складники видових назв, якщо вони не стоять на початку)

акт, директи́ва, зако́н, зая́ва; Ми́тний ко́декс Украї́ни, по́льсько-украї́нське комюніке́, Ві́денська конве́нція (1961 р.), підписати мемора́ндум, згі́дно з нака́зом, Північноатланти́чний пакт (1949 р.), постано́ва у́ряду Украї́ни, підписа́ти протоко́л, Корабе́льний стату́т, ука́з Президе́нта Украї́ни

Назви нагород, відзнак тощо

Королі́вський ку́бок, золота́ меда́ль, о́рден Поче́сного легіо́ну, о́рден Свято́го Володи́мира, Гонку́рівська пре́мія, Міжнаро́дна пре́мія ми́ру, пре́мія і́мені Іва́на Огіє́нка


Назви культових книг (у тому числі пам’яток культури)

Ки́ївський псалти́р, Мстисла́вове єва́нгеліє, Остроми́рове єва́нгеліє, Пересо́пнииьке єва́нгеліє, Нови́й запові́т (заві́т), Стари́й запові́т (Ве́тхий заві́т)

Назви навчальних

дисциплін,

наукових спеціальностей

украї́нська мо́ва, дошкі́льна психоло́гія, зага́льне мовозна́вство, міжнаро́дне пра́во, філосо́фія, фіна́нси і креди́т


Велика та мала літери в назвах форумів, з’їздів, сесій, конгресів, науковихконференцій, симпозіумів, фестивалів, спортивних змагань


Офіційна назва внутрішніх та міжнародних форумів різного характеру

Всесві́тній конгре́с за мир і життя́, про́ти я́дерної збро́ї; Конгре́с за́хисту культу́ри (Париж, 1935 р.); Всесві́тня конфере́нція з авто́рського пра́ва; Всеукраї́нська педагогі́чна конфере́нція; VII Міжнаро́дна конфере́нція з пробле́м семанти́чних дослі́джень; І Міжнаро́дний симпо́зіум: “Люди́на: мо́ва, культу́ра, пізна́ння”; II Міжнаро́дний з’ї́зд славі́стів; II Всеукраї́нські чита́ння з прав люди́ни

Офіційна назва внутрішніх та міжнародних фестивалів, конкурсів, змагань

І́гри до́брої во́лі, Олімпі́йські і́гри, Міжнаро́дний ко́нкурс дитя́чого малю́нка, Міжнаро́дний ко́нкурс пія́ністів і скрипалі́в і́мени П. І. Чайко́вського; Міжнаро́дний кінофестива́ль краї́н А́зії, А́фрики, Лати́нської Аме́рики


Родові найменування у складі назв форумів, змагань, зібрань тощо різного типу і рангу

виробни́ча нара́да, зимо́ва Олімпіада, Ка́ннський кінофестива́ль, конгре́с україні́стів, Панамерика́нські і́гри, Потебня́нські чита́ння, се́сія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Всеукраї́нський церко́вний собо́р


Велика та мала літери в найменуваннях сортів рослин

ВЕЛИКА

Спеціалізовані видові найменування сортів рослин (у назвах — словосполученнях — перше слово)

Анто́нівка, Бі́лий нали́в, Го́лден де́лішес, Папе́рівка, Снігови́й кальві́ль (яблуні); Лісова́ красу́ня, Украї́нська гли́ва (груші); Реко́рд, Уго́рка (сливи); Шпа́нка ра́ння (вишня); Епіку́р (картопля), Чо́рний принц (тюльпан)

мала

Узагальнені найменування сортів рослин

анто́нівка, бе́ра, гли́ва, уго́рка, шпа́нка


АПК (агропромисловий комплекс), АТС (автоматична телефонна станція), ВКВ (вільно конвертована валюта), ВО (виробниче об’єднання), ВПК (військово-промисловий комплекс), КНР (Китайська Народна Республіка), МП (мале підприємство), НЛО (непізнаний літальний об’єкт), СНД (Співдружність Незалежних Держав), СНІД (синдром набутого імунного дефіциту), УРП (Українська республіканська партія), УТН (Українські телевізійні новини), ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), ДАІ (Державна автоінспекція)


Транслітеровані ініціально-буквені та ініціально-звукові абревіатури

АНП, АНС, ППА (зарубіжні інформаційні агентства); АРЕНА (політична партія в Бразилії), НАТО, ФІДЕ, ФІФА

Власне буквені транслітеровані абревіатури (за традицією)

Бі-бі-сі́, Ен-бі-сі́, Сі-бі-е́с, Сі-бі-сі́

Комбіновані складово-ініціальні скорочення

ВА-банк, ДемПУ, КрАЗ, КиївНДІПміст, ЛуМЗ, УкрНДІРГ

Скорочені географічні назви

Бенілю́кс, Донба́с, Кузба́с, Танза́нія; Півн. мор. шлях, Півд. Аме́рика

Деякі графічні скорочення (бібліографічні скорочення назв міст, окремі умовні позначки, буквені символи при маркуванні, покажчики, деякі умовні скорочення одиниць виміру тощо)

А (автобус — знак на зупинці), А-72, А-76, Б-100/130 (марки автоавіабензину), А (ампер), В (вольт), Г (газовий — у маркуванні кам’яного вугілля), Д (“Динамо”), Д. (Дніпропетровськ), Д-144, Д-458, Д-493 (дорожні машини)


Скорочення, що є родовими назвами

держадміністра́ція, держустано́ва, керспра́в, колдо́гові́р, медінститу́т, облвиконко́м, помре́ж, райвійськкома́т, сільра́да

Ініціально-звукові скорочення, що функціонують у мові як звичайні слова

вуз, дзот, дот, загс, муно, неп

Власне буквені (питомі й запозичені) скорочені родові найменування

есе́р, есе́с, усу́с, цека́, чека́

Відмінкові закінчення ініціально-звукових і комбінованих абревіатур, переданих великими літерами

з ВАКу, перед ВАКом, на КрАЗі, від МАЗу, ТЮГу, ТЮГом, у ЦУМі, з УНІАНом

Більшість умовних (графічних) скорочень різного типу

англ., а/п, вид-во, г, д-т, кг,

м, мм, р-н, см, ст., т, ф-т


Завдання

Дослідження-зіставлення.

Прочитати пари слів. Дослідити, чи змінюється лексичне значення зі зміною голосної літери в корені. Увести подані пари слів у словосполучення.

Грузький – грязький; літальний – летальний; сильце – сільце; вітати – витати; дотувати – датувати; веліти – воліти;багатир – богатир; пестун – пустун; валюта – волюта.


Виправити помилки.

Обґрунтувати виправлення.

Більш ясніший, менш рішучіший, самий розумний, сильніший мене, найдобрий, найбільш дешевий, за дуже великий.


Утворити прикметники від географічних назв:

Банська Бистриця, Ріо-де-Жанейро, Руде Село, Коста-Рика, Усть-Путила, Гаага, Калош, Прип’ять, Атлантик-Сіті.


Вставити, де потрібно, пропущені літери та знаки (м’який знак чи апостроф)

Ро(с,з)садник, лібрето..о, а..нали, хворос..няк, варшав..янка, аж..отаж, пів..яблука, вар..єте, (з,с)чинити, пропус..ний, камін..чик, пис..нути, бояз..кіс..ть, різ..б..ярство, комп..ютер, порт..єра, баро..ко, жаліс..ний, (з,с)цілити, ан..отація, хрусн..ути, проїз..ний, мавп..ячий, ін…єкція, інтриган…ський, духм..яний, конс..єрж, фо…є, пів…юрти, івано…франків ці, ж…рі.


Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Северинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Шищенко

Наталія Миколаївна

2016
Підготовка до ЗНО

Тест-контроль

У кожному завданні правильним є тільки один варіант із кількох запропонованих. Кожне правильно виконане завдання - 1 бал.

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1. Які терміни стосуються фонетики?

А. Приголосні звуки, м’який знак.

Б. Тире, апостроф, наголос.

В. Знаки письма, слово.

Г. Звуки мовлення, фонема.

Д. Голосні звуки, апостроф.

2.Звуки поділяються на :

А. 6 голосних і 27 приголосних.

Б. 6 голосних і 32 приголосних.

В. 10 голосних і 28 приголосних.

Г. 10 голосних і 23 приголосних.

Д. 10 голосних і 38 приголосних.

3.У котрому рядку приголосні, які мають парні глухі?

А. [б][г][л][р].

Б. [с][к] [з][р].

В. [д][дз] [г] [б].

Г. [г][к] [м] [в].

Д. [дж][ш] [ф] [ц].

4.У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м’яких?

А. [к][л][дз][г].

Б. [с][дз][д][н].

В. [г][к] [х] [дз].

Г. [з][к] [ч] [б].

Д. [б][п] [ф] [г].

5.У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку?

А. Оповідання, повість, роман, сюжет.

Б. Герой, ґазда , апельсин, абрикос.

В. Морква, мужність, сокіл, футляр.

Г. Держава, Десна, дійсність, Дністер.

Д. Кішка, клас, клуб, ковзанка.

6. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Сміється[с 'м ’ і й е ٰ ц':а].

Б. Вітаєшся[в' і т а є ш с я ].

В. Пісня[п' і с 'н а].

Г. Юний[й у н' и й].

Д. Заквітчаєшся [з а к в і т ч а й е с' : я].

7. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Чумацький[ч у м а ц к и й].

Б. Засмажся[з а с м а з' с' а ].

В. Навчання[н а в ч а н : а].

Г. Пробудження[п р о б у д ж е н':а].

Д. Дзвоник[д з в о н' и к].

8. У котрому рядку допущена помилка у фонетичній транскрипції слова?

А. Ллється[л 'є 'ц ٰ :а].

Б. Бездоріжжя[б еи з д о р' і ж ’:а ].

В. Щоденний[ш ч о д е н: и й].

Г. Їжак[й і ж а к].

Д. Доводиться[д о в од ие ц' : а].

9. У котрому рядку словау транскрипції подані правильно?

А. [с еи л о '][ж еи т ':а][Ба т'к ' і вш ч и н а].

Б. [с е л о ][ж и т:а][Ба т'к ' і в ш ч и н а].

В. [с е л о ][ж и т 'а][Б а т'к ' і в щ и н а].

Г. [с е и л о ][ж и т ':а][Б а т кі в ш ч и н а].

Д. [с е и л о][ж ие т ':а][Б а т'к ’ і в ш ч и¢ н а].

10. У якому рядку на місці крапок потрібно писати літеру е?

А. Ч…пурний, х…тренький, в…рбовий, ж…ття.

Б. Д…сяток, ап…льсин, зб…режений, прав…дний.

В. Тр…вога, в…шневий, п…люга,м…р…хтіти.

Г. Завм…рати, розт…рати, кр…вавий,справ…дливий.

Д. Щ…дрування, к…п'яток, ш…л…стіти, в…сло.

11. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

А. Пів…Європи, пів…огірка, різдв… яний, м…яч.

Б. Лук…ян, ін…єкція, п…єдестал, пів…яблука.

В. Зв…язок, об…єкт, порт…єра , бур…я, мавп…ячий.

Г. Св…ято, моркв…яний, р…ябий, дит…ясла, здоров…я.

Д. Пів…ягідки, Григор…єв, різьб…ярство, Руж…є.

12. У якому рядку в усіх словах на місці крапок пишеться знак м’якшення?

А. Жін…ці, сопіл…ці, снігурон…ці, мен…шість, кізон…ці.

Б. Вол…єра, буд…те, Уман…щина, Вас…чин, ремін…чик.

В. Тріс…ці, сопіл…ці, вишен…ці, промін…чик, сяд…те.

Г. Гуцул…щина, щіл…ний, нян…чити, павіл…йон, вступ… .

Д. Близ…ко ,сіл…ський, смієт…ся, щиріст…, внучен…ці.

13. У котрому рядку не допущено помилку при подвоєнні приголосних?

А. Життєпис, долар, іподром, акумулятор, брутто.

Б. Статтей, лібрето, зміїний, довгожданий, тераса.

В. Лляти, зміїний, долар, юнат, іподром, бонна.

Г. Несказанно, страйкком, небачений, ссавець, ріля.

Д. Спросоння, суддя, барокко, піщаний, гречаний.

14. У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и?

А. ...деал , в…мпел, С…нгапур, р…мляни ,мас…в.

Б. Мед…ц…на, ч…нара, мед…к, с…гнал, т…тан.

В. Фабр…ка, Ч…лі, тр…умф, ш…фр , с…гнал.

Г. Дж…нси, фабр…ка, ком…с…я, ц…рк, ц…фра.

Д. М…ссурі,Аркт…ка , Л…сабон , ант…теза, ав…тор.

15. У котрому рядку допущено помилку при правописі префіксів?

А. Безцільний, скалічений, розрівняти, стиснути, безсмертний.

Б. Схибити, безсторонній, розмноження, схопити, сказати.

В. Безцензурний, безуспішний, зжувати, створити, зцілення.

Г. Схований, безладний, роскроїти, беззаконня, зсунути.

Д. Стиснути, безпечний, сформувати, розкидати, роз’їхались.

16. У якому рядку в усіх словах спрощення на письмі не відбувається?

А. Чес…ний, щас…ливий, контрас…ний, тріс…нути, зліс…ний.

Б. Корис…ний, учас…ник, мас…ний,тріс…нути, тис…нути.

В. Пристрас…ний, шіс…сот, ус…ний, хворос…няк, шелес…нути.

Г. Компос…ний, шіс…надцять, турис…ський, кіс…лявий, аген…ство.

Д. Очис…ний, ус…ний, хворос…няк, капос…ний, віс…ник.

17. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів із великої букви?

А. Служба Безпеки, Золоті ворота, Великдень.

Б. Державний гімн України, Стрийський парк, День учителя.

В. республіка Польща, Андріївський узвіз, Києво-Печерська Лавра.

Г. Червона Шапочка, Лисичка-Сестричка, Золотоноша.

Д. ректор університету, Рада Безпеки, Коліївщина.

18. У котрому рядку всі слова з великої букви написано правильно?

А.Національний банк, Конгрес українців, Товариство Червоного Хреста.

Б. Служба безпеки, Національний Рух України, Президент корпорації.

В. Версальний Мир, товариство української мови, Західна Україна.

Г. Голова верховної ради, Кременецькі ліси, Велика ведмедиця.

Д. Чумацький шлях, прем’єр –міністр України, Дід Мороз.

19. У якому рядку всі прикметники пишуться з суфіксом –ськ?

А. Канад…кий, парубо…кий, кандидат…кий, вол…кий.

Б. Казан…кий, сива…кий, лати…кий, товари…кий.

В. Казах…кий, тбілі…кий, кирги…кий, вороне…кий.

Г. Брат…кий, черка…кий, туні…кий, запорі…кий.

Д. Волин…кий, пра…кий, гаа…кий, люд…кий.

20. У якому рядку допущено помилку у написанні складних слів, сполук?

А. Кінець кінцем, льон-довгунець, соціал-демократ, по-батьківськи, більш-менш.

Б. Жовто-блакитний, що-небудь, як-от, абихто, півٰ яблука.

В. Де-небудь, все одно, як -не-як, будь - що - будь, пів-Європи.

Г. З давніх-давен, по-перше, тут-таки, ось-ось, сяк-так.

Д. Із-за , начеб-то, пішов-таки, ідіть же бо, велотрек .

21. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом?

А. /Не/ нависть, не /дослухати, /не/ мічний, /не/ хтуючи.

Б. /Не/ один, /не/ вчивши, /не/ розумний, /не/ ми, /не/ був.

В. /Не/ абиякий, /не/ увечері, /не/ благонадійний, /не/ мовчатиму.

Г. /Не/ вже, /не/ абияк, /не/ варто, /не/ озорий, /не/ года.

Д. /Не/ вблаганний, /не/ високий, /не/ почувши, /не/ ми.

22. Яке значення фразеологізму?

Ханьки м’яти

А. Битися.

Б. Вчитися.

В. Вибивати подушку.

Г. Нічого не робити.

Д. Багато говорити.

23.Фразеологізм «носити воду решетом» означає:

А. Говорити зайве.

Б. Наповнювати водою бочку.

В. Набирати воду решетом.

Г. Важко працювати.

Д. Марно гаяти час.

24.У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення літературної мови?

А. Писати за зразком; у міру того як.

Б. Заходи щодо підвищення ефективності праці.

В. Трапилось через непорозуміння.

Г. Комісія по складанню акта; піти по службових справах.

Д. За взаємною згодою; за свідченням очевидців.

25.Позначте рядок, який містить тлумачення слова «депортація»:

А. Вигнання, висилка з держави як міра карного покарання.

Б. Фаза промислового циклу.

В. Політична організація суспільства.

Г. Система державних заходів.

Д. Притягання до відповідальності.

26.У якому рядку слова утворені суфіксально-префіксальним способом?

А. Найкращий, джерельце, заробіток, здалека.

Б. Зібрання, перемога, прадід, землекоп.

В. Натиснути, зазеленіти, по-козацькому, добре.

Г. Школяр, по-нашому, перебіг, глиняний, підземний.

Д. Щоденно, невесело, наручний, підводний.

27.У якому рядку всі іменники належать до І відміни?

А. Микола, батько, школа, ліс, кіно.

Б. Молодість, село, радість, ягнятко, дружба.

В. Школа, парта, пуща, сторінка, пісня.

Г. Бригада, тривога, ягня, теля, сторінка.

Д. Співак, гай, узбіччя, листя, молодість.

28.У якому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення – ею, (-єю)?

А. Душа, пісня, мрія, земля, вишня.

Б. Лисиця, сторона, сукня, школа, дружба.

В. Бригада, садиба, турбота, вечірка, груша.

Г. Вечеря, гуща, волошка, муха, площа.

Д. Шапка, легеня, рука, мелодія, зима.

29. У якому рядку допущено помилку в закінченні іменника?

А. Дніпра, шляху, мороза, квадрата.

Б. Дуба, піску, Діда Мороза, бензину.

В. Кавказу, духу, інею ,ситцю, нападу.

Г. Вальсу, баскетболу, Василя, очерету.

Д. Ситцю, тенісу, сюжету, Криму.

30. У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників?

А. Кращий, зеленіший, більш вдалий, менш чіткий.

Б. Найбільший, щонайсильніший, вищий, сухіший.

В. Тепліший, менш тепліший, самий теплий, гірший.

Г. Менш рішучий, світліший, найсвітліший, більш рідкий.

Д. Сміливіший, чіткіший, спритніший, якнайкращий.

31. У котрому рядку правильно записані відмінкові форми числівників?

А. Трьомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами двадцятьома п’ятьма.

Б. Сімдесятьох дев’ятьох, триста двадцятьох.

В. Вісьмомастами двадцятьма, сорок шести.

Г. Сороками п’яти, семистами двадцятьма вісьмома.

Д. Шістдесятьох дев’ятьох, сто десяти.

32. У котрому рядку всі дієслова ІІ дієвідміни?

А. Вміщуємо, здушимо, зціляємо, кришимо.

Б. Кричу, булькотіти, цокотіти, шуміти.

В. Випрасуєш, впевнимо, зачислимо, кричимо.

Г. Жадають, жнивувати, захрипіти, осмислюємо.

Д. Читаю, працюємо, берегти, гриміти.

33. У якому рядку можливе тире перед іменною частиною складеного іменного присудка, вираженого порівняльним зворотом (розділові знаки частково пропущено)?

А. Василько стояв мов у воду опущений.

Б. А небо бездонне як море.

В. Пісня шириться, росте, розвивається вона мов хвиля морська.

Г. Вечірнє небо світиться красою, і соняхи гудуть як тулумбас.

Д. Для мене мови народів як зорі на небі.

34. У котрому рядку слова у словосполученнях пов’язані зв’язком керування?

А. Палало яскраво, вибігла з хати, табель успішності.

Б. Йду до річки, працювати старанно, йти пішки.

В. Розгорнути книгу, співати пісню, переписаний лист.

Г. Оголошено набір, старанний учень, табель успішності.

Д. Зграя птахів, шум дерев, лист до друзів.

35. Зазначити речення з однорідними членами, у якому правильно поставлені розділові знаки?

А. Як не любить той край, що дав тобі, і силу, і гострий зір очей, і розум молодий… .

Б.Москва і Київ, Мінськ і Одеса, Брест і Керч, міста-герої.

В.Вівса, пшениці, ячмені –все разом зіллялось в одну могутню хвилю.

Г. Кленові, бузкові, і калинові гущавини аж розлягаються від того співу.

Д. Ні долі ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна.

36. У якому рядку неправильно поставлені розділові знаки при відокремлених членах речення?

А. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатинками.

Б. Орли клекотіли, плаваючи над глибокими, повними спеки міжгір’ями.

В. Дикі голуби, горлички, здивовано позирають на нас із верхів’я посадки.

Г. Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини.

Д. Крім акацій, тут ще кілька тополь росте, дикий виноград по верандах в’ється.

37. Зазначити речення з однорідними членами, у якому неправильно поставлені розділові знаки?

А. Вітер – пустун ніби бавиться з посивілими деревами, налітає трепетно й поривно, гойдає, трусить осокори.(І.Цюпа)

Б. Місяць пливе оглядати, і небо, і зорі, і землю, і море.(Т.Шевченко)

В. І в душі разом заговорила й одрада, й жаль, і докора.(П.Мирний).

Г. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Д. Ні спека, ні бурі, ні морози – ніщо не вб’є любов мою.(В.Сосюра).

38.У якому реченні допущено пунктуаційну помилкув оформленні звертання?

А. Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша хоч і розп’ята на хресті історії, але свята.

Б. Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.

В. Не треба сліз, не хмур, кохана брови, і не схиляй лице своє сумне.

Г. Скажи мені правду, мій добрий козаче. Що діяти серцю, коли заболить?

Д. О краю мій, коханий краю, Коли ж це стратив я життя?

39.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?

А. На самій вершині Баєвої гори Тимко й Орися зупинилися і якось, не змовляючись, повернулися обличчям до села, що лежало біля їх ніг, покрите світло-сизим серпанком.

Б. Я б нікого й пальцем не зачепила аби мене ніхто не зачіпав.

В. Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом радісний дзвін.

Г. Як вродить, тоді вийдеш на жнива і скажеш: «Спочинь, земле!»

Д. «Треба конче знайти дорогу, - подумав Василько. - Вернусь назад до саней і звідти поїду навпростець дорогою».

Відповіді

1 – Г

2 – Б

3 – В

4 – Д

5 – Б

6 – А

7 – Б

8 – А

9 – Д

10 – Б

11 – Б

12 – Д

13 – А

14 – Б

15 – Г

16 – Г

17 – В

18 – А

19 – Б

20 - Д

21 – А

22 – Г

23 – Д

24 – Г

25 – А

26 – Д

27 – В

28 – А

29 – А

30 – В

31 – А

32 – Б

33 – Д

34 – Д

35 – В

36 – Г

37 – Б

38 – В

39 – Б

Ненаголошені е, и, о

1) перевір наголосом (зміни форму слова або добери спільнокореневе):

великий – велич, непримиренний – мир, голубка-голуб;

2) - е– -ере-, -еле-; -ен-, -енк-, -ер-, -есеньк-, -ечк-, -тель-:

берег, пелена, козеня, семеро, вихователь;

3)при зміні чи доборі спорідненого слова сумнівний ненаг. випадає:

човен – човна, хлопець – хлопця;

4) у дієсл. І дієв. : пишуть-пишемо;

5) и – -ри-, -ли- між приголосними у відкритому складі:

кривавий, блищати, бриніти;

6)у дієсл. ІІ дієв.: сидять-сидимо;

7) о – при змінюванні немає наголош. у, і в наступному складі:

поріг-порога, кожух-кожушина;

8) слова іншомовного походження перевір за орфографічним словником!

Завдання

Виписати слова із пропущеними літерами, вставити їх, позначити орфограми, назвати правила(пронумерувати їх).

Сімейні звичаї та обряди

Сімейне ж..ття українців трад..ційно супроводжувалося різноманітними обрядами та р..туалами, які в образно-символічній формі відзначали певні етапи ж..ття людини та найважливіші стадії розв..тку родини в її ж..ттєвому циклі: утвор..ння сім'ї, народж..ння д..тини, її повноліття, сімейні ювілеї, смерть когось із членів родини. У циклі сімейної обрядовості п..р..пл..лися дії, символи, словесні формули та атрибути, вин..кн..ння яких належить до різних історичних періодів з пр…таманними кожному з них нормами і поглядами.

Біля витоків свого формування сімейні обряди та р..туали тісно ст…калися з магічними заходами, котрі мали заб..зпечити сім'ї та окремій людині щастя, багатство, плодючість, зах..стити її від злих сил. Із розв..тком раціональних знань магічні обряди поступово втрачали свій первісний зміст, все більше набуваючи розважального характеру.

Так формувався багатошаровий і багатофункціональний обрядовий компл..кс. Таким в основному він зал..шається і тепер, хоча й зазнав значних трансформацій та спрощень.

«Ненаголошені голосні в корені слів»

Вибірково-розподільний диктант

Записати слова у відповідні колонки, уставляючи потрібні голосні. Пояснити правопис ненаголошених голосних у корені слів за допомогою правил:

І. Ненаголошені голосні в корені слів, що перевіряються наголосом.

ІІ. Ненаголошені голосні в корені слів, що перевіряються за словником.

ІІІ. Ненаголошені голосні в корені слів входять до складу буквосполучень –оро, -оло, -ере, -еле.

Б..р..говий, абон..мент, в..р..скун, бакт..рія, в..р..тено, газ..тяр, гл..бочина, др…йфувати, др…жати, од..ниця, пат..фон, в..р..сневий, в..ршина, п..л..на, р..веранс, р..візія, р..дати, р..льєф, тв..рдиня, р..бристий, р..вучи, т..атрал, р..френ, п..л..ринка, р..зонанс, т..лятко, т..мненький, х..жацтво, щ..б..туха, в..лос..пед.

ПОДВОЄНІ

НЕПОДВОЄНІ

В окремих загальних назвах зберігається подвоєння

Аннали, бонна, брутто, ванна, мадонна, манна, мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра, мокко

У загальних назвах іншомовного походження приголосні не подвоюються

Ват, грип, група,

лібрето, сума,

фортисимо,

шасі, шофер,

бравісимо,

колектив

За збігу однакових приголосних префікса й кореня, якщо в мові вживається непрефіксальне слово

Ірраціональний, інновація,

імміграція,

ірреальний


В географічних, особових та інших власних назвах

Аддис-Абеба, Уссурі, Бонн, Одіссей, Будда, Руссо, Марокко, Канни, Ніцца, Яффа, Калькутта


Зберігаються в похідних словах від географічних, особових та інших власних назв

марокканець (Марокко), андоррський (Андорра)


У жіночих та чоловічих іменах

Геннадій, Ілля, Белла, Римма, Ізабелла, Еммануїл, Інна


Подвоєні літери

1) збіг однакових приг. на межі морфем:

* префікса і кореня: віддати;

* префікса і префікса: возз’єднання;

* кореня або основи і суфікса: стінний;

* дієслівної основи на -с та –ся: розрісся, піднісся;

2) у складних словах:міськком, юннат;

3) у прикм. із наголошеними суфіксами – енн-, -анн-, -янн- ( = дуже): несказанний, священний, невблаганний;

4) у словахссати, Ганна, лляний, овва, бовван та похідних від них

Подовження приголосних (10 зв.: д, т, з, с, ц, л, н,ж, ч, ш)

5)у іменниках:сер.р. ІІ відм. на –я: знання, життя

(але облич, сторіч, століть);

6) жін. р. в орудн.в. перед ю:розкішшю, подорожжю;

7)жін.,чол, спільн. р.І в.( крім род. на –ей): рілля, Ілля;

8)у прислівниках на – я, -ю:зрання, навмання;

9) у лити та похідних:ллє, ллєш, виллю, наллється;

10) іншомовні: імміграція, контрреволюція; Голландія, Джульєтта, Аполлон; бонна, ванна, нетто, брутто, вілла, мадонна, панно, булла;

немає подовження приголосних

11)при збігу приг. в кінці кореня:радістю, ніжністю;

12) основа на губний: любов’ю, кров’ю;

13)основа на р: матір’ю.

ПРАВОПИС СУФІКСІВ

ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

-ИНН-,

-ІНН-,

-АНН-,

-ЯНН-

В іменниках середнього роду, що означають збірні поняття

Картоплиння, гарбузиння

-ЕН-

В іменниках середнього роду, що означають живі істоти

Вовченя, гусеня

В іменниках середнього роду, утворених від дієслів із голосним основи «И», «І»

Горіння, ходіння

-ЕН-,

-АН-

У дієприкметникових суфіксах із наголосом на основі

Ба'жаний, незлі'чений, неоці'нений

В іменниках середнього роду, утворених від дієслів із голосним основи «А», «Я»

Зростання, сприяння

-ИН-

У прикметниках із значенням присвійності, утворених від назв тварин, після приголосних

(крім «Р»)

Качиний, орлиний, голубиний

-АНН-,

-ЕНН-

У прикметникових суфіксах із наголосом на суфіксі для підкреслення найвищої міри ознаки

Несказа'нний, нездійсне'нний, невблага'нний

Завдання

Виписати слова з подвоєними літерами, розподілившиїх на частини мови. Виконати морфологічний розбір одного іменника.

Вівчарство

Окремою галуззю тваринництва в Україні було вівчарство, де протягом тривалого часу формувалися цікаві традиції.Адже овець розводили з давніх-давен, оскільки вони забезпечували селян найнеобхіднішим: із шкір та вовни виготовляли одяг; м'ясо і молоко були цінними продуктами харчування; літування в кошарах на рільних площах сприяло удобрюванню ґрунту тощо. Вівчарство в українському селянському господарстві узгоджувалось із усталеним напрямком і основними засадами культури господарювання. Хліборобські засади господарств на більшості території України і значною мірою ландшафт зумовлювали особливості випасання худоби в цілому і овець зокрема. Якщо для великої худоби були характерними вигінний, відгінний, а навіть змішаний типи (коли корів залишали у селі, а воли і коні стаціонарно літувалися на відповідних пасовищах), то для овець побутувала відгінна форма випасання і лише у степовій зоні переважала вигінна.

Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини, поясніть їх написання. З'ясуйте лексичне значення незрозумілих або невідомих слів за «Тлумачним словником».

Мазь, вісь, сіль, тінь, паморозь, розкіш, почесть, грань, велич, віддаль, масть, гнучкість, печаль, мить, повість, блакить, свіжість, любов, даль, кров, мідь, деталь, вірність, ненависть, подорож, світлотінь, пастораль, Керч, пасивність, державність, постать, галузь, пристань, міць, радість, честь, єдність, ртуть, гостинність, вічність.

Запиши по 6 прикладів, щоб краще запам’ятати правило

Подвоєння приголосних

ПРАВИЛО

ПРИКЛАД

Збіг однакових приголосних

на межі двох префіксів


на межі префікса й кореня


на межі двох суфіксів


на межі двох частин складноскорочених слів


на межі дієслівної основи й постфікса -ся


на межі кореня і суфікса


У збільшувально-підсилювальному

суфіксі -енн-


У прикметниках із наголошеними суфіксами

-анн(ий), -янн(ий), -енн(ий)


У прикметниках

на -енн(ий), -янн(ий) старослов’янського походження


В іменниках і прислівниках,

утворених від прикметників із подвоєними -нн-


У кількох словах подвоюються букви

Н,С,В , що позначають тверді приголосні


ПРИГОЛОСНІ НЕ ПОДОВЖУЄМО

ПРАВИЛО

ПРИКЛАД

У назвах молодих істот (тварин)


Не подовжується Н у прикметниках, які не вказують на більшу, ніж звичайна, міру якості, та в дієприкметниках, навіть якшо суфікс -єн- чи -ан- у них наголошений


Якщо в Ор. відмінку іменників жіночого роду ІІІ відміни м’який приголосний (зубний або шиплячий) стоїть не між двома голосними


Приголосні

Д,Т, З, С, Л, Н, Ж, Ш, Ц

подовжуємо, коли вони стоять після голосного

ПРАВИЛО

ПРИКЛАД

Перед Я,Ю,І,Є

в усіх відмінках іменників середнього роду ІІ відміни (крім Р. в. мн.)

із закінченням


Якщо в Р. відмінку множини

іменники середнього роду

закінчуються на -ІВ,

подовження зберігається


Перед Я,Ю,І,Е

в усіх відмінках деяких іменників чоловічого, жіночого та спільного роду

І відміни

(окрім Р.в. мн. із закінченням -ей)


Перед Ю в Ор. відмінку іменників жіночого роду однини ІІІ відміни,

якщо в Н.відмінку основа їх має закінчення на один м’який або шиплячий приголосний


Приголосний Л у дієслові ЛИТИ перед Я,Ю

у формах теперішнього часу

та похідних


М’який знак

пиши

1) після д, т, з, с, ц, л, н(“Де ти з’їси ці лини”)

2) у кінці складу, у середині слова перед тверд., о:

кінь, заєць, просьба, Батьківщина, цього;

3) після л перед м’яким:їдальня, більше;

4) у дієсловах на ться-, ть:навчаються, сміється;

5) у суф. –ськ-, -зьк-, -цьк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-:

міський, празький, доленька, гарнюсінький;

6) у сполуч. –ньк-, -льк- і похід. –ньц-, -льц-, -льч-:

лялька – ляльці, нянька – няньці;

7) у словах іншомовного походження, рос. власн. н.:

медальйон, рельєф, Ільюшин;

не пиши

8)після б, п, в, м, ф; ж, ч, ш, щ; г, к, х:

піч, голуб, любов, кров, ріжте, посаг;

9) після р у кінці слова або складу:

Сибір, Харків (але Горький), вірте;

10) після м’яких, крім л:

пісня, свято, вінця (тьмяний тьма, різьбяр – різьба);

11) після н перед ж,ч,ш,щ, -ськ-: тонший,менше, український, волинський;

12) у –лк-,-лч-, -нк-,-нч-, -ск-,-сч-:

рибалчин – рибалка, невістчин – невістка.

Завдання

Переписати текст, вставити пропущені літери. Виконати словотвірний розбір підкреслених слів.

Мисливство

Мисливство в Україні мало давні й міцні традиції. Питома вага ц..ого заняття в господарс..кій системі, розміри й способи мисливства склалися історично і залежали від багат..ох факторів. Насамперед ц..ому сприяли природно-кліматичні та географічні умови: у лісах водилося чимало дичини — вовки, ведмеді, вепри, олені, борсуки, лисиці, зайці, куниці тощо, а також нині втрачені тури, дикі коні, зубри, лосі, різноманітне птаство — качки, гуси, куріпки, дрофи, у ріках — видри та бобри. Полювання мало дві мети: вберегти господарство від шкідників, а також поповнити запаси харчування й сировини для домашн..ого виробництва в умовах натурал..ного господарства.

Правила переносу слів

1)по складах:чай-ка, сон-це;

7) односкладові: край, день;

2)дж, дз = 2 звуки:під-земний, під-живити;

8)дж,дз=1звук:ра-джу, дзво-ник;

3)подовження: обли-ччя, облич-чя;

9)подвоєння на межі значущих частин: воз-з’єднання (один перенос)

4)апостроф,ь не відрив.: бур’-ян, кіль-це;

10) , : ; – пиши 1 раз: будь-хто, казна-як;

5)йо, ьо не розрив.: ма-йор, ньо-го;

11)склад =1букві: око, моя, або;

6)складні слова: біло-сніжний,паро-плав

12)не відрив. 1 букву від кореня: довгожда-ний, пере-йти


13) не відрив. скорочень слів:

ім. Т.Г.Шев-ченка, 150 м, НАТО

Уживання у - в, з – зі - із

Прийменник у

*між приголосними: запитав у Василя;

*на початку реч. перед приголосним: У Дарини карі очі;

*перед в, ф, льв, св, тв, хв.: у Львові;

*після розділового знаку: це було ,у Києві.

Прийменник в

*між голосними: думки в Анни;

*після голосного перед більшістю приголосних: спитали в доні.

Прийменник з

*перед голосним незалежно від закінчення попереднього слова: Василь з Оксаною;

*перед приголосним, якщо попереднє слово на голосний: Дарина з Костем.

Прийменник із

*перед з, с, ц, ч, ш, щ та між групами приголосних: разом із сусідами, сукня із шовку.

Прийменник зі

*перед сполученням кількох приголосних: поруч зі мною, вийти зі школи.

Для милозвучності вживаються

з – зі – із – зо

в – у – уві

над – наді –надо

під – піді – підо

перед – переді –передо

Велика та мала літери в назвах людей, істот і посад


Прізвища і прізвиська (зокрема діячів давнини), імена, імена по батькові, а також зменшені імена

Григо́рій Са́вович Сковорода́, Ма́рко́ Луки́ч Кропивни́цький, Петро́ Сагайда́чний (Конаше́вич)

Особові наймення індіанців

Чингачгу́к, Мале́нький Во́вк

Пестливі форми імен

Богда́ночко (про Богдана Хмельницького), Пе́трик, Петру́сь, Ганну́ся, Катру́ся, Оле́ся, Уля́нка

Псевдоніми, конспіративні клички, народні наймення-символи

Ма́рко́ Вовчо́к (Марія Олександрівна Вілінська), Ле́ся Украї́нка (Лариса Петрівна Коса́ч), Оле́на Пчі́лка (Ольга Петрівна Коса́ч), Оста́п Ви́шня (Павло Михайлович Губенко), Я́нка Купа́ла (Іван Домінікович Луцевич), Яку́б Ко́лас (Костянтин Михайлович Міцкевич), Скита́лець (Степан Гаврилович Петров), Марк Твен (Самюель-Ленхорн Клеменс); Кобз́ар (про Тараса Шевченка); Каменяр (про Івана Франка), Хміль (про Богдана Хмельницького);

Складники китайських, корейських, в’єтнамських, бірманських, індонезійських, таїландських індивідуальних найменувань

Сунь Ятсе́н, Вень Тиню́нь, Лі Бо; Лім Хон Ін; Хо Ши Мін; У Ну Мунг, У Чин Су; Вілуйо́ Пуспоюдо́,Суджоно́ Ходино́то́; Кула́б Сайпради́т, Ватака́н

Іншомовні прізвища з початковими частками О’, Д’, Ван-, Мак-, Сан-, Сен-, Ібн

О’Ге́нрі, О’Ке́йсі, О’Ко́ннор, Д’Аламбе́р, Д’Артанья́н, Ван-Да́мм, Ван-Дейк, Мак-Маґо́н, Сан-Марти́н, Сен-Симо́н; Ібн Русте́, Ібн Си́на

Наймення відомих літературних героїв зі словом Дон (“пан”)

Дон Жуа́н, Дон Хуа́н, Дон Кіхо́т

Складні імена, прізвища, псевдоніми (кожний їх складник)

Зино́вій-Богда́н, Богда́н-І́гор, Вільге́льм-Ри́хард, Жан-Жа́к, Джеймс-Фенімо́р, Марі́я-Тере́за, Марі́я-Антуане́тта, Е́рих-Марі́я; Ба́йда-Вишневе́цький, Кві́тка-Основ’я́ненко, Нечу́й-Леви́цький

Множинні форми від прізвищ на позначення роду, династії або вжитих у стилістично піднесеному тоні

Вишневе́цькі, Кайдаші́, Симире́нки; Бурбо́ни, Вели́кі Мого́ли, Га́бсбурґи, Рома́нови, Рю́риковичі

Присвійні прикметники від імен та прізвищ із суфіксами -ів (-ов-а, -ев-а, -ов-е, -ев-е), -їв (-єв-а, -єв-е), -ин (-ин-а, -ин-е), -їв (-єв-а, -єв-е), що вказують на належність чого-небудь комусь

Грінче́нків словни́к, Франко́ве сло́во, Гри́цева нау́ка, Андрі́їв приз, Ле́сині ві́рші, Марі́їн лист

Прикметникові утворення від прізвищ

Но́белівська пре́мія, ву́лиця Го́голівська, Шевче́нківська енциклопе́дія, Франкі́вська кімна́та

Індивідуальні назви іпостасей (осіб) Святої Трі́йці, найменувань Богородиці та слова, що їх заміняють (також кожне слово складних і складених найменувань)

Бог, Бог-Оте́ць, Я́гве (Єго́ва), Бог-Си́н, Бог-Ду́х Святи́й, Госпо́дь Всеви́шній, Вседержи́тель, Син Бо́жий, Святи́й Дух, Богоро́диця, Бо́жа Ма́тір, Пречи́ста [Ді́ва], Богома́тір, Трі́йця

Біблійні назви

Ада́м, А́вель, Ісу́с Христо́с, Марі́я Магдали́на, Петро́, Павло́, Матві́й, Мойсе́й, Лука́, Йо́сип Прекра́сний, Ю́даІскаріо́т, Іва́н Богосло́в,Іва́н Хрести́тель (Предте́ча)

Назви міфологічних істот і божеств

Перу́н, Ла́да, Мара́, Купа́ло, Яри́ло, Дажбо́г, Сваро́г, Коляда́, Со́нце-Дажбо́г, Вого́нь-Сваро́жич, Род, Стрибо́г, Хорс, Ве́лес, Лель; Зевс, Юпі́тер, Афі́на (Ате́на), Афроди́та, Вене́ра; Ахілле́с, Анте́й, Гера́кл, Промете́й;

Назви персоніфікованих дійових осіб у байках, казках, драматичних творах

Вовк, Кіт, Ле́бідь, Рак, Щу́ка, Міро́шник, Жа́ба, Віл, Зозу́ля, Пі́вень, Сви́та, Торби́на, Перекоти́по́ле, Виногра́д; Ко́цький, Черво́на Ша́почка, Попелю́шка, Дід Моро́з, Са́нта-Кла́ус, Снігу́ронька

Кожне слово складних назв казкових дійових осіб

Іва́сик-Теле́сик, Іва́н-Побива́н

Перше слово персоніфікованих словосполучень

Той, що гре́блі рве; Той, що в скалі́ сиди́ть

Клички тварин (свійських і приручених)

Рябко́, Сірко́ (собаки); Сніжи́нка (кішка); Гнідко́, Стріла́ (коні); Круторо́гий, Си́вий (воли); Голу́бка, Ли́ска (корови); Ра́ві, Ша́ші (слони); Кра́сень, Фарао́н (папуги)

В офіційних документах пошанні звертальні форми в офіційному та приватному листуванні

Па́не, Добро́дію, Громадя́нине, Дру́же та ин.; Па́не Президе́нте, Па́не Голо́во

В офіційних документах персоніфіковані найменування сторін, що укладають угоди, контракти

А́втор, Видавни́цтво, Замо́вник, Викона́вець, Постача́льник, Покупе́ць

В офіційних документах персоніфіковані наймення у практиці міжнародних відносин та в актах міжнародного значення

Висо́кий Гість, [Висо́кі] Догові́рні Сто́рони

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) в Україні

Президе́нт Украї́ни (Президе́нт), Голова́ Конституці́йного Су́ду Украї́ни, Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Прем’є́р-міні́стр Украї́ни (Прем’є́р-міні́стр), Генера́льний прокуро́р Украї́ни

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) інших країн згідно з нормами офіційного протоколу

Президе́нт І́ндії, Президе́нт Ме́ксики, Ма́ршал Се́йму (Сена́ту) Респу́бліки По́льща, Прем’є́р-міні́стр Кана́ди

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) міжнародного й дипломатичного рівнів

Генера́льний секрета́р ООН, Генера́льний ко́нсул (але Надзвича́йний і Повнова́жний Посо́л)

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі) у церковній ієрархії

Дала́й-ла́ма, Патрія́рх Ки́ївський і всіє́ї Украї́ни-Ру́си, Па́па Ри́мський, Святі́йший оте́ць

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі)у світському і церковному етикеті

Ва́ше Превосходи́тельство, Ва́ша Королі́вська Вели́чність, Ва́ша Свя́тістьта

Назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі)різного рангу згідно з нормами офіційного протоколу

Міні́стр осві́ти Украї́ни, Посо́л Ісла́мської Респу́бліки Іра́н, Президе́нт Націона́льної акаде́мії нау́к Украї́ни, Генера́льний ко́нсул Кана́ди, Принц Уе́льський

Символи (релігійні, містичні, філософські та ин.), зумовлені текстовою стилістичною настановою

Во́ля, До́ля, Душа́, Життя́, Ідея́, Нова́ Украї́на, Потойбі́чність, Пра́вда, Сме́рть, Те́мрява, Філосо́фія Без Дзе́ркала, Ща́стя


Службові слова — складники иншомовних індивідуальних особових найменувань (вам, да, де, ді, дю, дер, ед, ель, ла, ле, лос, фон та ин.)

Лю́двіґ ван Бетхо́вен, Леона́рдо да Ві́нчі, Ло́пе де Ве́ґа, Кур де Жебелі́н, Брето́н де лос Ерре́рос, Ко́ла ді Ріє́нцо, ді Вітто́ріо, дю Гар, Нур ед Дин, Абд ель Кери́м, ле Шапельє́, фон дер Гольц

Слова дон (“пан”) і дона (“пані”) перед особовим ім’ям як форма ввічливого звертання

дон Мануе́ль, дон Фердина́нд, до́на Клари́та, до́на Ро́са

Компонент «-паша» в тюркських особових назвах

Геди́к-паша́, Осма́н-паша́

Кваліфікаційні прикладки після імен

Іва́н-царе́нко, Ки́рик-мужичо́к

Узагальнені назви — похідні від імен і прізвищ та утворення від них

донжуа́н (донжуа́нство, донжуа́нський), ловела́с, ме́нтор (ме́нторський), мецена́т (мецена́тство), робінзо́н (робінзона́да), бра́унінг (пістолет), галіфе́ (штани), ди́зель (двигун), макінто́ш (одяг), макси́м (кулемет), рентге́н (апарат), френч (одяг)

Загальні назви — похідні від найменувань персонажів казок, вистав, творів для дітей тощо

ба́ба-яга́, дід-моро́з, іва́н-покива́н, попелю́шка, черво́на ша́почка

Родові, узагальнені та образні назви міфологічних істот

а́нгел, де́мон, лісови́к, му́за, ні́мфа, руса́лка, тита́н, фавн, фе́я, бог Перу́н, моло́х війни́, змагання геркуле́сів, ю́да (зрадник)

Множинні прізвища, вжиті в стилістично зневажливому тоні

кали́тки, кві́слінги, пузирі́, хлестако́ви

Загальні назви, утворені від власних імен (прізвищ)

банде́рівець, геґелья́нець, махно́вець, фрейди́зм, шевченкія́на

Назви народів, племен, а також людей за національною ознакою або за місцем проживання

австрі́йці, бельгі́йці, венесуе́льці, коре́йці, япо́нці; ацте́ки, помо́ри, ти́верці; америка́нець, боліві́єць, слова́чка, чех, шриланкі́йка; волиня́нин, закарпа́тець, кия́нка, львів’я́нин, одеси́т, полта́вець, полта́вка, харків’я́нин

Назви посад, звань, наукових ступенів тощо

архімандри́т, ві́це-президе́нт, ві́це-прем’є́р, ві́це-прем’є́р-міні́стр, генера́льний дире́ктор, глава́ держави, держа́вний секрета́р, єпи́скоп, президе́нт акаде́мії нау́к, проре́ктор, ре́ктор, уче́ний секрета́р, федера́льний ка́нцлер; акаде́мік, генера́л-лейтена́нт, заслу́жений дія́ч мисте́цтв, наро́дний арти́ст Украї́ни, лауреа́т Держа́вної пре́мії і́мени Тара́са Шевче́нка, профе́сор, член-кореспонде́н; до́ктор нау́к, кандида́т нау́к

Назви найвищих посад іноземних держав, а також високих посад різного рангу, якщо цього не вимагає офіційний протокол

президе́нт США, міні́стр закордо́нних справ Че́хії, міні́стр осві́ти Украї́ни, посо́л Бе́льгії, президе́нт Націона́льної акаде́мії наук Украї́ни

Множинні або узагальнені клички тварин

ли́ски, рябки́, сірки́

Загальні назви тварин

бульдо́г, вівча́рка, дог, пі́нчер, сенберна́р (породи собак); йоркши́р (порода свиней); лего́рн (порода курей); симента́лка (порода корів)

Прикметники, утворені від власних особових імен за допомогою суфіксів -івськ- (-ївськ-), -инськ-(-їнськ-)

бальза́ківський вік, микола́ївські часи́, катери́нинська Росі́я, рентге́нівський зні́мок, шевче́нківський стиль

Прикметники, утворені від власних особових імен , якщо вони входять до складу стійких словосполучень

а́вгієві ста́йні, ахілле́сова п’ята́, горді́їв ву́зол, дамо́клів меч, езо́півська мо́ва, прокру́стове ло́же, ю́дині срібняки́; архіме́дова спіра́ль, базе́дова хворо́ба, бертоле́това сіль

Велика та мала літери в географічних та астрономічних назвах


Назви населених пунктів та їх частин

Адди́с-Абе́ба, Алу́шта, Бі́ла Це́рква, Бордж-Ома́р-Ідри́с, Бофо́рт-Уе́ст, Бри́нтон-Парк, Володи́мир-Воли́нський, Га́мбург, Дніпропетро́вськ, Жо́вті Во́ди, Кейпта́ун, Нови́й Орлеа́н, Нью́-Йорк, Пресиде́нсіа-Рокс-Са́єнс-Пе́нья

Назви інших топографічних об’єктів

А́зія, Антаркти́да, Півні́чна Аме́рика (материки); Альбе́рт-Ніл, Амудар’я́, Рейн, Те́мза (річки); Байка́л, Балато́н, Сент-Люсі́я, Сева́н (озера); Абу́-Кір, Вели́кий Сирт (затоки); Босфо́р, Дардане́лли (протоки); Ваа́ль-Ві́лче (водосховище); Мала́ А́зія (півострів); Аксе́ль-Хе́йберг, Вели́кий Шапта́р(острови); Плани́на, Схі́дна Сьє́рра-Ма́дре, Сьє́рра-Нева́да (гори)

Назви сторін горизонту

(у переосмислених назвах):

Близьки́й Схід (у знач. “група країн”), Дале́кий Схід (у знач. “частина країни”, “група країн”), За́хід (у знач. “частина країни”, “група країн”), Кра́йня Пі́вніч (у знач. “територія, що прилягає до Північного Льодовитого океану”), Пі́вдень (у знач. “частина країни”), Схід (у знач. “група країн”, “частина країни”)

Назви переосмислених географічних об’єктів

Верса́ль (у знач. “Версальський мир”), Ка́нни (у знач. “оточення та розгром”), Лати́нська Аме́рика (у знач. “південний американський континент”), Мю́нхен (у знач. “Мюнхенська угода 1938 р.”), Парна́с (у знач. “світ поезії”), Седа́н (у знач. “воєнний розгром”), Чо́рна А́фрика (у знач. “частина континенту на південь від Сахари”)

Назви індивідуалізованих родових одиниць як складників видових географічних найменувань (у тому числі й іншомовних)

Земля́ Фра́нца-Йо́сифа, Нова́ Земля́, Півні́чна Земля́ (острови); Висо́кий За́мок (гора), Костянти́нів Ка́мінь (гора); Че́ський Ліс (гори); Ісси́к-Куль (куль — “озеро”), Мую́н-Кум (кум — “пісок”), Порт-Едуа́рд, По́р-то-Но́во, По́рту-Але́гре

Назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць (також індивідуалізованих родових позначень як їхніх складників)

Автоно́мна Респу́бліка Крим, Ара́бська Респу́бліка Єги́пет, Аргенти́нська Респу́бліка, Башкортоста́н, Бруне́й Даруссала́м, Держа́ва Бахре́йн, Держа́ва Куве́йт, Домініка́нська Респу́бліка, Є́менська Ара́бська Респу́бліка

Назви союзів держав

Європе́йське Економі́чне Співтовари́ство, Європе́йський Сою́з, Лі́га На́цій, Організа́ція Об’є́днаних На́цій, Співдру́жність Незале́жних Держа́в

Назви держав, регіонів і територій, одиниць територіального поділу (традиційні або неофіційні назви)

Букови́на, Ві́нниччина, Вну́трішня Молда́вія, Воли́нь, Галичина́, Екваторія́льна А́фрика, Закавка́ззя

Назви образно переосмислені назви держав та географічних об’єктів

Краї́на Вра́нішньої Сві́жости (Корея), Краї́на Клено́вого Листка́ (Канада), Краї́на Мільйо́нів Слоні́в (Лао́с), Краї́на Ти́сячі Озе́р (Фінляндія), Краї́на Вра́нішнього Со́нця (Японія)

Назви держав і територій (історичні назви)

Вели́кий Луг (Луг), Воло́щина, Га́лицько-Воли́нське князі́вство, Запорі́зька Січ (Січ, Запорі́жжя), Золота́ Орда́ (Орда́), Галиле́я, Киї́вська Русь (Русь), Моско́вська Русь (Моско́вія, Моско́вщина), Сарма́тія

Назви вулиць з індивідуалізованими родовими позначеннями як їх складниками

Бо́ричів Тік, До́брий Шлях, Козя́чий Брід, Єлисе́йські Поля́, Яросла́вів Вал

Назви астрономічних

об’єктів (також народні назви)

Вели́ка Ведме́диця (Вели́кий Віз), Козорі́г, Марс, Мі́сяць, Сату́рн, Со́нце, Юпі́тер, Кво́чка, Па́сіка, Чума́цький (Моло́чний) Шлях; Мо́ре Дощі́в, Мо́ре Некта́ру


Родові позначення у назвах населених пунктів та їх частин, географічних та топографічних об’єктів

мі́сто Бі́лгород-Дністро́вський, село́ Сухи́й Яр, ху́тір Відра́дний, Личакі́вське кла́довище, маси́в Теремки́; А́денська зато́ка, Брази́льське плоскогі́р’я, Бре́йда-фіо́рд

Родові позначення у назвах сторін горизонту

ві́тер із за́ходу, норд-о́ст, півде́нний за́хід, пі́вдень краї́ни, пі́вніч, схід о́бласті

Родові позначення у назвах неофіційних груп та офіційних союзів держав (також у минулому)

Балка́нські краї́ни, краї́ни Ба́лтії, Варша́вський до́гові́р (1955 р.), краї́ни Близько́го Схо́ду, Західноєвропе́йський сою́з, пан’європе́йський сою́з, Північноатланти́чний до́гові́р (1949 р.)

Родові позначення у назвах автономних областей та округів, а також країв, провінцій, штатів, воєводств, префектур, областей, районів, сільрад тощо; так само об’єктів старого державного та адміністративного територіального поділу

Жито́мирська о́бласть, Золотоні́ський райо́н Черка́ської о́бласти, штат Колора́до, Красноя́рський край, Куля́бівська сільра́да

Родові позначення у назвах вулиць (бульварів, провулків, проспектів, набережних, узвозів), шляхів (залізничних, морських та ін.), а також майданів, площ, парків тощо

Андрії́вський узві́з, Бе́хтерівський прову́лок, бульва́р Капуци́нів, Військо́во-Грузи́нська доро́га, ву́лиця Пили́па О́рлика, Музе́йний заву́лок,

Родові позначення у назвах транспортних об’єктів:

Ки́ївський вокза́л (у Москві), Півде́нний вокза́л (у Полтаві), ста́нція Ки́їв-Воли́нський, платфо́рма Соро́чий Брід, ста́нція метро́ “Майда́н Незале́жності”

Родові позначення у назвах астрономічних об’єктів

зі́рка Альтаї́р, коме́та Галле́я, Тунгу́ський метеори́т, сузі́р’я Вели́кого Пса, тума́нність Андроме́ди

Службові слова — складники назв держав, населених пунктів та інших географічних об’єктів

Анс-д’Ено, Антигуа і Барбу́да, Барро́у-ін-Фе́рнес, Берген-оп-3о́м, Ві́ла-дус-Реме́діос, Ка́бо-Грасья́с-а-Дьє́с, Ка́шія́с-ду-Су́л, Коло́нія-дель-Сакраме́нто, Корти́на-д’Ампе́ццо, Ма́рдель-Пла́та, Ньюка́сл-апо́н-Тайн, Па́со-де-лос-Лі́брес, Порт-о-Пре́нс

Назви страв, напоїв, тканин тощо, утворених від географічних найменувань

боло́нья, босто́н, джерсі́ (тканини); маде́ра, тока́й (сорти вин); байка́л, сая́ни (напої)

Велика та мала літери в назвах установ та організацій


Усі слова складених назв найвищих державних установ України

Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни, Генера́льна Прокурату́ра Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни

Усі слова складених назв найвищих міжнародних організацій

Всесві́тня Ра́да Ми́ру, Генера́льна Асамбле́я ООН, Ра́да Безпе́ки

Усі слова складенихназв установ, у назвах яких першому слову — видовому найменню підпорядковані інші видові найменування

Адміністра́ція Президе́нта Украї́ни, Асамбле́я Ра́ди Євро́пи, Конгре́с Всесві́тньої Ра́ди Ми́ру, Конгре́с США, Прези́дія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Сейм Литви́, Украї́нська Ра́да Ми́ру

Обидві частини

видового найменування,

що пишеться через дефіс

Ки́єво-Могиля́нська акаде́мія, Ки́єво-Пече́рська ла́вра, Кири́ло-Мефо́діївське товари́ство, Півде́нно-За́хідна залізни́ця

Перше слово складених видових назв державних, громадських, профспілкових, релігійних та інших установ, органів і організацій України (крім найвищих) і зарубіжних держав

Австралі́йський конгре́с тред-юніо́нів, Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни, Асоція́ція офіце́рів запа́су Украї́ни, Ви́щий арбітра́жний суд Украї́ни, Головна́ держа́вна податко́ва інспе́кція Украї́ни, Військо́во-морські́ си́ли Украї́ни, Ви́ща атестаці́йна комі́сія Украї́ни

Перше слово складених видових назв державних установ, військових і громадських організацій минулого

Держа́вна ду́ма (царської Росії), Зе́мський собо́р, Крайо́ва а́рмія (А́рмія Крайо́ва), Ра́да генера́льної старши́ни, Ра́да старі́йшин, Тимчасо́вий у́ряд, Украї́нські січові́ стрі́льці

Перше слово складених видових назв міністерств і відомств та їхніх структурних підрозділів, урядових та парламентських комісій тощо

Держа́вний ми́тний коміте́т Украї́ни, Комі́сія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни з пита́нь агропромисло́вого ко́мплексу, Комі́сія з держа́вних нагоро́д при Президе́нтові Украї́ни, Міністе́рство еконо́міки Украї́ни

Перше слово складених видових назв установ місцевого значення

Видавни́цтво при Льві́вському університе́ті і́мени І. Я. Франка́, Головне́ управлі́ння вну́трішніх справ (міста, области), Ки́ївський військо́вий о́круг, Коміте́т науко́во-техні́чної терміноло́гії НАН Украї́ни

Перше слово складених видових назв міжнародних громадських, профспілкових та інших організацій (крім найвищих)

Всеєвропе́йська федера́ція кікбо́ксингу, Всесві́тня слу́жба пого́ди, Генера́льна конфере́нція ЮНЕСКО, Дитя́чий фонд ООН, Економі́чна і соціальна ра́да ООН, Конфедера́ція футбо́лу Півде́нної Аме́рики, Міжнаро́дна асоція́ція украї́нських економі́стів

Перше слово складених видових назв політичних організацій України та інших країн світу

Демократи́чне об’є́днання “Украї́на”, Лейбори́стська па́ртія Великобрита́нії, Міжрегіона́льний блок рефо́рм, Наро́дний рух Украї́ни, Організа́ція украї́нських націоналі́стів

Перше слово складених видових назв виробничих об’єднань, підприємств, фірм, культурно-освітніх, наукових, навчальних установ, закладів культури, спорту, торгівлі, побуту тощо (повне офіційне найменування)

Авіаційний науко́во-техні́чний ко́мплекс і́мени О. К. Анто́нова, Ба́нківська академія Націона́льного ба́нку Украї́ни, Буди́нок дитя́чої тво́рчости, Буди́нок худо́жника, Спі́лка худо́жників Украї́ни, Дени́сівська сере́дня загальноосві́тня шко́ла, Ки́ївський ліце́й міжнаро́дних відносин


Родові позначення

у складі офіційних

видових найменувань

різного типу

Ки́ївська міська́ ра́да наро́дних депута́тів, Міжнаро́дний коміте́т Черво́ного Хреста́ (організації); Держа́вна Третьяко́вська галере́я, Ка́рлів університе́т, Ки́ївський літерату́рно-меморія́льний буди́нок-музе́й Тара́са Шевче́нка

Родові назви типу банк, видавництво, відділення, комплекс, компанія, рада, сектор, товариство, управління, президія, приймальня, фірма в неофіційному вживанні

агропромисло́вий ко́мплекс, акціоне́рне товари́ство, банк “Украї́на”, видавни́цтво “Осві́та”, ві́дділ культу́ри, відді́лення гуманіта́рних нау́к, компа́нія з торгі́влі нерухо́містю, прези́дія худо́жньої ра́ди теа́тру, прийма́льня міні́стра, се́лищна ра́да, се́ктор о́бліку

Традиційні неофіційні назви вітчизняних і закордонних державних (представницьких та адміністративних) органів

бундесра́т, департа́мент, пала́та, джирга́, конгре́с, ландта́г, меджлі́с, муніципаліте́т, парла́мент, сейм, сена́т, со́ртинг, у́ряд, хура́л

Велика та мала літери в назвах історичних подій, епох, пам’яток,

назвах календарних дат


Назви історичних

подій та епох

Вели́ка францу́зька револю́ція, Відро́дження (епо́ха Відро́дження, ра́ннє Відро́дження, украї́нське Відро́дження), Гетьма́нщина, Дру́га світо́ва війна́ (також традиційно Вели́ка Вітчизня́на війна́), епо́ха Просві́тництва, епо́ха Ренеса́нсу (Ренеса́нс), епо́ха Реформа́ції (Реформа́ція), Коза́ччина, Колії́вщина, Льодове́ побо́їще, Лютне́ва револю́ція, Льві́вське збро́йне повста́ння 1848 р., Семирі́чна війна́, Хмельни́ччина

Назви релігійних свят і постів

Благові́щення, Ве́рбна неді́ля, Вели́кдень (Па́сха), Богоя́влення Госпо́днє (Водо́хреща, Водо́хрещі, Йорда́н, Йорда́нь), Вве́дення (Уве́дення), Вознесі́ння Госпо́днє (Вознесі́ння, Знесі́ння, Уше́стя), Гро́мниця, Зеле́ні свя́та, Іва́на Купа́ла (Іван Купа́ло), Петра́ і Па́вла, Покро́ва Пресвято́ї Богоро́диці (Покро́ва), (Пе́рша, Дру́га) Пречи́ста, Різдво́ Христо́ве, Різдвя́ні свя́та, Свят-ве́чір (Коляда́), Свято́го Ду́ха, Со́рок святи́х, Стрі́тення, Те́плого Оле́кси

Назви календарних та історичних дат і свят

День Євро́пи, День Збро́йних сил Украї́ни, День знань, День мілі́ції, День незале́жности Украї́ни, День перемо́ги (Свя́то перемо́ги, 9 Тра́вня), День прав люди́ни, День прикордо́нника, День Ру́ху неприєдна́ння

Назви історичних та архітектурних пам’яток, пам’ятників тощо

Андрі́ївська це́рква, До́мський собор, Е́йфелева ве́жа, Ерміта́ж, Зимо́вий пала́ц, Золоті́ воро́та, Колізе́й, моги́ла Невідо́мого солда́та, обелі́ск Ві́чної сла́ви, па́м’ятник Перемо́ги, па́м’ятник Сла́ви, собо́р Пари́зької богома́тері (Нотр-Да́м), собо́р Свято́го Петра́, Софі́йський собо́р (Свята́ Софі́я), Хоти́нський за́мок, це́рква Свято́го Йорге́на


Родові назви історичних подій та епох

анти́чний світ, визво́льна війна́ украї́нського наро́ду 1648-54 рр., гре́ко-пе́рські ві́йни, громадя́нська війна́, доба́ феодалі́зму, епо́ха класици́зму (класици́зм), епо́ха романти́зму (романти́зм), золоти́й вік, космі́чний вік, рефо́рма 1861 р., сере́дні віки́, середньові́ччя, хресто́ві похо́ди

Родові назви геологічних та археологічних періодів

ази́льська культу́ра, кам’яни́й вік, кре́йдовий пері́од, мі́дний вік, неолі́т, палеозо́йська ера, палеолі́т, трипі́льська культу́ра

Родові назви календарних дат

день відчи́нених двере́й, день зу́стрічі випускникі́в, день інформа́ції, саніта́рний день

Велика літера в заголовках, назвах книг, творів мистецтва,

наукових праць, офіційних документів, почесних нагород


Заголовки текстів, їхніх частин, розділів, підрозділів, параграфів тощо (у заголовках-словосполученнях — перше слово)


Назви художніх і мистецьких творів, підручників, наукових праць тощо (у назвах-словосполученнях і реченнях — перше слово, а також наявні в них видові найменування)

“Вели́ка рідня́”, “Гайдама́ки”, “Дай се́рцю во́лю, заведе́ в нево́лю”, “До́мбі і син”, “Енеї́да”, “Ма́йстер і Маргари́та”, “Сад гетсима́нський”, “Тро́нка”, “Хіба́ реву́ть воли́, як я́сла по́вні?” (художні твори); “Боге́ма”, “Запоро́жець за Дуна́єм”, “Мазе́па”, “Пая́ци”, “Фау́ст” (опери); “Дивлю́сь я на не́бо”, “Пові́й, ві́тре, на .Вкраї́ну”, “Стої́ть гора́ висо́кая” (пісні); “Запоро́жці пи́шуть листа́ туре́цькому султа́нові”, “Я́влення Христа́ наро́дові” (картини); “Камі́нний хрест”, “Ті́ні забу́тих пре́дків” (кінофільми); “Істо́рія Украї́ни”, “Матема́тика”, “Чи́танка” (підручники); “Словни́к украї́нської мо́ви”, “Грама́тика украї́нської мо́ви”, “Істо́рія украї́нської літерату́ри” (наукові праці); Енциклопе́дія дома́шнього господа́рства

Перше слово складених назв музичних творів

Дев’я́та симфо́нія Бетхо́вена, Дру́га симфо́нія Л. Реву́цького, Пе́рший конце́рт П. І. Чайко́вського

Назви газет, журналів, писемних пам’яток

(у складених — перше слово і видові найменування)

“Вечі́рній Ки́їв”, “Го́лос Украї́ни”, “Де́йлі експре́с”, “Украї́на молода́”, “Літерату́рна Украї́на” (газети); “Вітчи́зна”, “Все́світ”, “Дзвін”, “Слово і час” (часописи); “Літо́пис Самови́дця”, “Ру́ська пра́вда”, “Сло́во о по́лку І́горевім” (писемні пам’ятки)

У подвійних назвах — перші слова обох складників

“Андрі́й Солове́йко, або Вче́ніє світ, а невче́ніє — тьма”, “Глита́й, або ж Паву́к”, “Де́йлі те́леграф енд Мо́рнінг пост”

Перше слово назв законодавчих, виконавчих, дипломатичних та інших офіційних документів:

Акт проголо́шення незале́жности Украї́ни, Деклара́ція про держа́вний сувереніте́т Украї́ни, Декре́т Кабіне́ту Міні́стрів Украї́ни, Догові́р про заборо́ну випро́бування я́дерної збро́ї в атмосфе́рі, в космі́чному про́сторі і під водо́ю, Жене́вські уго́ди (1954 р., 1962 р.), Зако́н Украї́ни “Про осві́ту”, Зая́ва Генера́льної Асамбле́ї ООН, Зве́рнення Президе́нта Украї́ни до Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Кни́га поче́сних госте́й, Ко́декс Украї́ни про адміністрати́вні правопору́шення, Комюніке́ про зу́стріч на найви́щому рі́вні, Конве́нція про доро́жній рух, Конституці́йний зако́н, Конститу́ція Украї́ни (Основни́й закон)

Назви нагород, відзнак (у складених — перше слово і видові найменування):

Держа́вна пре́мія і́мени Тара́са Шевче́нка, “За відмі́нні у́спіхи в навча́нні, пра́ці і за зразко́ву поведі́нку”, “За оборо́ну Ки́єва”, “Меда́ль матери́нства” (медалі); “Ма́ти-героїня», “Матери́нська сла́ва”,“Перемо́га” (ордени), Похва́льна гра́мота, Поче́сний знак Президе́нта Украї́ни, Ку́бок УЕФА

Назви культових книг

Апо́стол, Бі́блія (Сло́во Бо́же, Святе́ Письмо́), Єва́нгелія (Єва́нгеліє), Кора́н, Міне́я, Псалти́р, То́ра, Тріо́дь, Часосло́в


Назви в неофіційних назвах документів різного типу (в тому числі і родові складники видових назв, якщо вони не стоять на початку)

акт, директи́ва, зако́н, зая́ва; Ми́тний ко́декс Украї́ни, по́льсько-украї́нське комюніке́, Ві́денська конве́нція (1961 р.), підписати мемора́ндум, згі́дно з нака́зом, Північноатланти́чний пакт (1949 р.), постано́ва у́ряду Украї́ни, підписа́ти протоко́л, Корабе́льний стату́т, ука́з Президе́нта Украї́ни

Назви нагород, відзнак тощо

Королі́вський ку́бок, золота́ меда́ль, о́рден Поче́сного легіо́ну, о́рден Свято́го Володи́мира, Гонку́рівська пре́мія, Міжнаро́дна пре́мія ми́ру, пре́мія і́мені Іва́на Огіє́нка

Назви культових книг (у тому числі пам’яток культури)

Ки́ївський псалти́р, Мстисла́вове єва́нгеліє, Остроми́рове єва́нгеліє, Пересо́пнииьке єва́нгеліє, Нови́й запові́т (заві́т), Стари́й запові́т (Ве́тхий заві́т)

Назви навчальних

дисциплін,

наукових спеціальностей

украї́нська мо́ва, дошкі́льна психоло́гія, зага́льне мовозна́вство, міжнаро́дне пра́во, філосо́фія, фіна́нси і креди́т

Велика та мала літери в назвах форумів, з’їздів, сесій, конгресів, науковихконференцій, симпозіумів, фестивалів, спортивних змагань


Офіційна назва внутрішніх та міжнародних форумів різного характеру

Всесві́тній конгре́с за мир і життя́, про́ти я́дерної збро́ї; Конгре́с за́хисту культу́ри (Париж, 1935 р.); Всесві́тня конфере́нція з авто́рського пра́ва; Всеукраї́нська педагогі́чна конфере́нція; VII Міжнаро́дна конфере́нція з пробле́м семанти́чних дослі́джень; І Міжнаро́дний симпо́зіум: “Люди́на: мо́ва, культу́ра, пізна́ння”; II Міжнаро́дний з’ї́зд славі́стів; II Всеукраї́нські чита́ння з прав люди́ни

Офіційна назва внутрішніх та міжнародних фестивалів, конкурсів, змагань

І́гри до́брої во́лі, Олімпі́йські і́гри, Міжнаро́дний ко́нкурс дитя́чого малю́нка, Міжнаро́дний ко́нкурс пія́ністів і скрипалі́в і́мени П. І. Чайко́вського; Міжнаро́дний кінофестива́ль краї́н А́зії, А́фрики, Лати́нської Аме́рики


Родові найменування у складі назв форумів, змагань, зібрань тощо різного типу і рангу

виробни́ча нара́да, зимо́ва Олімпіада, Ка́ннський кінофестива́ль, конгре́с україні́стів, Панамерика́нські і́гри, Потебня́нські чита́ння, се́сія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Всеукраї́нський церко́вний собо́р

Велика та мала літери в найменуваннях сортів рослин

ВЕЛИКА

Спеціалізовані видові найменування сортів рослин (у назвах — словосполученнях — перше слово)

Анто́нівка, Бі́лий нали́в, Го́лден де́лішес, Папе́рівка, Снігови́й кальві́ль (яблуні); Лісова́ красу́ня, Украї́нська гли́ва (груші); Реко́рд, Уго́рка (сливи); Шпа́нка ра́ння (вишня); Епіку́р (картопля), Чо́рний принц (тюльпан)

мала

Узагальнені найменування сортів рослин

анто́нівка, бе́ра, гли́ва, уго́рка, шпа́нка

Велика та мала літери в назвах, що беруться в лапки


  • Назви закладів, підприємств, організацій, що беруться в лапки (якщо назва складається з кількох слів, то з великої літери пишемо перше з них)

“Гара́нт траст ко́мпані” (банк), “Золоти́й ко́лос” (готель), “Арсена́л” (завод), “Льві́вська політе́хніка” (університет), “Фі́лко корпоре́йшн” (фірма), “Ча́йка” (кемпінг)

Назви марок машин

“Анте́й” (літак), “Білору́сь” (трактор), “Ни́ва” (комбайн), “Во́льво”, “Тойо́та” (автомобілі); “Іка́рус”, “Тури́ст” (автобуси)

Назви асортименту продовольчих товарів

“Ки́їв вечі́рній”, “Пташи́не молоко́” (цукерки); “Криштале́ва”, “Украї́нська з пе́рцем” (горілки); “Буке́т Молда́вії” (вино); “Вані́льне”, “Кре́кер” (печиво); “Букови́нський”, “Швейца́рський” (сири); “Ма́льборо”, “Столи́чні” (цигарки)

Усі слова назви, якщо вона пишеться через дефіс або якщо первісне її вживання передбачає великі літери

Доне́цька ша́хта “Ві́тка-Глибо́ка” (шахта), “Ки́ївська Русь—Форту́на” (компанія), “Чума́цький Шлях” (акціонерне товариство)


Родові найменування у складі неофіційної назви підприємства чи організації

буди́нок відпочи́нку “Зоря́”, пансіона́т “Здоро́в’я”, санато́рій “Украї́на”, фа́брика трикота́жних ви́робів “Кия́нка”

Велика та мала літери в скороченнях


Скорочені назви установ, закладів, організацій як видових найменувань (переважно з початковими усіченнями типу Голов, Держ, Діпро, Київ, Мін, Укр та ин.)

Головене́рго, Держстанда́рт, Держтелера́діо, Діпромі́ст, Київга́з, Міносві́ти, Мінфі́н, Укрінба́нк, Укрінфо́рм; Кабмі́н, Укркопспі́лка

Індивідуальні скорочення з початковими усіченнями Євро, Інтер

Євроба́чення, Європарла́мент, Інтерба́чення, Інтерпо́л

Переважна більшість ініціяльних абревіятур (більшість ініціяльно-буквених, частина ініціяльно-звукових, буквено- і звуково-цифрові, буквено-звукові)

АПК (агропромисловий комплекс), АТС (автоматична телефонна станція), ВКВ (вільно конвертована валюта), ВО (виробниче об’єднання), ВПК (військово-промисловий комплекс), КНР (Китайська Народна Республіка), МП (мале підприємство), НЛО (непізнаний літальний об’єкт), СНД (Співдружність Незалежних Держав), СНІД (синдром набутого імунного дефіциту), УРП (Українська республіканська партія), УТН (Українські телевізійні новини), ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), ДАІ (Державна автоінспекція)

Транслітеровані ініціально-буквені та ініціально-звукові абревіатури

АНП, АНС, ППА (зарубіжні інформаційні агентства); АРЕНА (політична партія в Бразилії), НАТО, ФІДЕ, ФІФА

Власне буквені транслітеровані абревіатури (за традицією)

Бі-бі-сі́, Ен-бі-сі́, Сі-бі-е́с, Сі-бі-сі́

Комбіновані складово-ініціальні скорочення

ВА-банк, ДемПУ, КрАЗ, КиївНДІПміст, ЛуМЗ, УкрНДІРГ

Скорочені географічні назви

Бенілю́кс, Донба́с, Кузба́с, Танза́нія; Півн. мор. шлях, Півд. Аме́рика

Деякі графічні скорочення (бібліографічні скорочення назв міст, окремі умовні позначки, буквені символи при маркуванні, покажчики, деякі умовні скорочення одиниць виміру тощо)

А (автобус — знак на зупинці),А-72, А-76, Б-100/130 (марки автоавіабензину), А (ампер), В (вольт), Г (газовий — у маркуванні кам’яного вугілля), Д (“Динамо”), Д. (Дніпропетровськ), Д-144, Д-458, Д-493 (дорожні машини)


Скорочення, що є родовими назвами

держадміністра́ція, держустано́ва, керспра́в, колдо́гові́р, медінститу́т, облвиконко́м, помре́ж, райвійськкома́т, сільра́да

Ініціально-звукові скорочення, що функціонують у мові як звичайні слова

вуз, дзот, дот, загс, муно, неп

Власне буквені (питомі й запозичені) скорочені родові найменування

есе́р, есе́с, усу́с, цека́, чека́

Відмінкові закінчення ініціально-звукових і комбінованих абревіатур, переданих великими літерами

з ВАКу, перед ВАКом, на КрАЗі, від МАЗу, ТЮГу, ТЮГом, у ЦУМі, з УНІАНом

Більшість умовних (графічних) скорочень різного типу

англ., а/п, вид-во, г, д-т, кг,

м, мм, р-н, см, ст., т, ф-т

Завдання

Дослідження-зіставлення.

Прочитати пари слів. Дослідити, чи змінюється лексичне значення зі зміною голосної літери в корені. Увести подані пари слів у словосполучення.

Грузький – грязький; літальний – летальний; сильце – сільце; вітати – витати; дотувати – датувати; веліти – воліти;багатир – богатир; пестун – пустун; валюта – волюта.

Виправити помилки.

Обґрунтувати виправлення.

Більш ясніший, менш рішучіший, самий розумний, сильніший мене, найдобрий, найбільш дешевий, за дуже великий.

Утворити прикметники від географічних назв:

Банська Бистриця, Ріо-де-Жанейро, Руде Село, Коста-Рика, Усть-Путила, Гаага, Калош, Прип’ять, Атлантик-Сіті.

Вставити, де потрібно, пропущені літери та знаки (м’який знак чи апостроф)

Ро(с,з)садник, лібрето..о, а..нали, хворос..няк, варшав..янка, аж..отаж, пів..яблука, вар..єте, (з,с)чинити, пропус..ний, камін..чик, пис..нути, бояз..кіс..ть, різ..б..ярство, комп..ютер, порт..єра, баро..ко, жаліс..ний, (з,с)цілити, ан..отація, хрусн..ути, проїз..ний, мавп..ячий, ін…єкція, інтриган…ський, духм..яний, конс..єрж, фо…є, пів…юрти, івано…франків ці, ж…рі.

Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Маркетинг: теория и методика обучения в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»
Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Техническая диагностика и контроль технического состояния автотранспортных средств»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.