Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Свидетельство о публикации

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Другое / Конспекты / Демдек ады, кичээлдин планы,10 класс
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 28 июня.

Подать заявку на курс
 • Другое

Демдек ады, кичээлдин планы,10 класс

библиотека
материалов

Демдек ады. 10 класс.

Кичээлдиё хевири: быжыглаашкын кичээли.

Сорулгазы: 1.Демдек адыныё грамматиктиг демдектерин,домакка синтаксистиг ролюн,чада хевирин катаптавышаан быжыглаар.

2.Демдек аттарын аас болгаш бижимел чугаазынга ажыглаар,с=с курлавырын байыдары.

3. С=з\глелдиё дузазы-биле уругларны м=з\-шынарга кижизидер.

Дерилгези: компьютерде слайдылар, пейзаж чуруу.

Кичээлдиё чорудуу:

I.Организастыг кезек.II.Онаалга хыналдазы.Ч\ве адынга хамаарыштыр харыы –диктант кылдыртыр.Аас-биле кылыр.

1.Ч\ве ады ……………… чугаа кезээнге хамааржыр.

2. Ч\ве ады кандыг хевирлерге =скерлип чоруурул?....................................

3.Падежтерни чурум езугаар бижи…………………………………………..

4.Хуу ч\ве аттарынга…………………………….. хамааржыр.

5.Ниити ч\ве аттарынга…………………………..хамааржыр.

6.Тавакчыгаш,хумуёчугаш,оолчук ч\ве аттарыныё ……………хевири.

7.Домакка ч\ве ады………………………..болур.Чижээ……………………..III. Катаптаашкын. Башкыныё с=з\.-Б=г\н каштыё х\н\л? Агаар-бойдус даштын кандыг –дыр?

а) Чурук-биле ажыл.Слайдыда Ногаан-Х=лд\ё чуруу.

-Чурукта ч\н\ к=р\п тур силер? Кайда х=л-д\р. Кым Ногаан-Х=лге чорааныл?.Х=лд\ё =ё\ кандыг-дыр? Х=лд\ё чоогунда ч\лер бар-дыр? +ёнери кандыг-дыр.

D:\Мои документы\Мои рисунки\Ангы -ангы чуруктар\100_2493.JPG

D:\Мои документы\Мои рисунки\Ангы -ангы чуруктар\Олеся 174.jpg

Домактарны деёнеёер.

Чай д\шкен. Черниё кыры ногаарара берген. Дыштанылгада агаарга чоруурга магалыг. Мен чайын Ногаан-Х=лге чордум.

Х=гл\г чай д\шкен.Черниё кыры ногаан хевин кедипкен. Чайгы дыштанылгада арыг агаарга чоруурга магалыг. Мен чайын кайгамчык чараш Ногаан-Х=лге чордум.
1-ги с=з\глел 2-ги с=з\глелден ч\н\ё дузазы-биле ылгалып турар-дыр.

-Эр-хейлер! Демдек аттары кирип турар.

Ынчангаш, б=г\н демдек адыныё дугайында ч\н\ билиривисти кичээлде катаптавышаан ==ренир бис. Таблицада к=ргенивис дег демдек адыныё домакка ужур-дузазын, ролюн, тургустунар аргазын, шын бижилгезин бо кичээлде к==р бис.

Демдек ады ч\велерни шын тодарадып бижииринге херек деп ч\вени \ст\нде чижектерден к=рд\в\с. Бир эвес демдек адыныё дузазы-биле кандыг-бир ч\вени азы ч\\лд\ шын тодарадып алыр болза, ол ч\\лд\ каракка к=рбейн тып ап болур бис.Чижээ: доруг,ч\г\р\к ч\л ол?-аът. А орус дылда бурый,мохнатый,косолапый-медведь.

б) С=з\глел-биле ажыл.

« Кижиде б\г\-ле ч\ве: арын-шырайы-даа, хеп-сыны-даа, сеткил-сагыжы-даа, бодалдары-даа чараш болур ужурлуг… Тергиин чараш арын-шырайлыг болгаш хеп-сынныг, ооё чаражындан карак шокараёнаар кижилерни бо-ла к==р бис, ынчалзажок, оларныё сеткил-сагыжында болгаш бодалдарында кижи алыр ч\ве чок. Чараш хептиё иштинде чамдыкта дендии кара сагыш чаштынып чыдар, ону кандыг-даа =ё-биле агартып шыдавас сен»-дээн А.П.Чеховтуё билдингир чугаазы тыва улустуё \легер домаа «Чыланныё шокары даштында, кижиниё шокары иштинде»-биле кончуг ч\\лдешкек болгаш тыва чоннуё м=з\-б\д\шт\г кижи дугайында эчис сорулгаларыныё бадыткалы болур. «Даштын к==рге чаагай, а иштин к==рге ирик» деп база чугаалаар болгай. Ол кандыг кижил деп ч\ве д=мей-ле к=ст\ бээр. Карак чаап болбас. Бодун канчаар ап чорууру билдине бээр. Чон караа к=ск\. Бак сагыш башка халдаар. Ол ч\\ дээни ол дээрге, кажан-даа кижилерге багай сеткил сеткивес дээни ол-дур. Ынчангаш кижиниё даштыкы хевири-даа, иштики сагыжы-даа арыг, чараш болур ужурлуг. (А.С.Шаалы).

С=з\глел-биле ажылдаарыныё планы:

1.С=з\глелди чараш кылдыр номчуур.

2.Хамаарылганыё болгаш шынарыныё демдек аттарын ушта бижиир.

3.Демдек адыныё к\штелдирер чадазында с=стерни бижиир.

4.Укталган демдек аттарыныё укталган хевирин айтыр.

5. Демдек адыныё синтаксистиг ролю.

1.С=з\глелди номчууру эки ==реникчиге аянныг болгаш чараш кылдыр номчуттурар. С=з\глелдиё утказы-биле ажылдап, кижизидилге ажылы чоргузар.

2. +=реникчилер кылыптарга, слайд-биле хынаптар.

Шынарыныё

Хамаарылганыё

Чараш

Кара

Чаагай

Ирик

Бак

Багай

Арыг

Арын-шырайлыг

Хеп-сынныг

М=з\-б\д\шт\г

Тыва3.Тергиин чараш, дендии кара сагыш- к\штелдирер чада. Тергиин,дендии деп с=стерниё дузазы-биле демдек адыныё к\штелдирер чадазы тургустунган.

4.Укталган демдек аттары (синтаксистиг арга).

Арын-шырайлыг

Хеп-сынныг

М=з\-б\д\шт\г

5.Ат с=ст\г составтыг: чараш болур ужурлуг, к=ск\,арыг,чараш болур ужурлуг.

Тодарадылгалар: тергиин чараш арын-шырайлыг болгаш хеп-сынныг,чараш хептиё, дендии кара сагыш, тыва улустуё,м=з\-б\д\шт\г кижи,бак сагыш, багай сеткил.

в) Мергежилге 198 (аас-биле).

Укталган демдек аттарыныё укталган аргазын айтыр.

Чодур-чодур,м=рзеё-м=рзеё,кара-к=к,ак-к=к,алдын-сарыг-синтаксистиг арга

Чуксуг,дозузуг- морфологтуг арга.

Т\ёнел.Демдек адыныё канчаар тургустунарын ==реникчилерден айтырар.

г) Бердинген с=стерниё дузазы-биле синквейн чогаадыр бис. Уруглар ооё мурнунда база тургузуп турган.(капсырылганы к=р)

Хар. Харжыгаштар, Улуг хар. Уругларныё кылган ажылдарын самбырага бижидер. Очулгазын база кылдыртып болур.1.Баштайгы хар. «Первый снег»

Арыг,чымчак.

Дескинмишаан, д\ж\п бадып тур.

Баштайгы хар-бойдустуё кайгамчык болуушкуну.

Байырлал.

2.Харжыгаштар. «Снежинки»

Арыг,кылагар.

Каастаар,шимээр ,эриичел.

Харжыгаштар-черниё чараш каасталгазы.

Бичии сылдыстар.3.Бир дугаар улуг хар. «Снегопад»

К\шт\г, магаданчыг.

Чаап-ла турар, улгадыр, хуулар.

Бойдус кайгамчык кылдыр =скерли берген.

Хуулгаазын.

Чогааткан синквейннеривисте демдек адыныё домактарда ролюн тодарадыёар. Демдек адыныё ужур-дузазыныё дугайында чугаа чорудар.

К\шт\г, баштайгы, магаданчыг деп с=стерниё тургузуун сайгарар.

д) Домактарда демдек аттарыныё мурнунга к\штелдирер чада тургузар с=стерни киирбишаан аянныгномчуёар. Утказы канчап баар-дыр.

Оолдар тааланчыг аялгадан к=ж\й берген дыёнап олурганнар. Оларга ол \еде аялганыё тевии-биле карактарынга Тыва черниё чараш тайгалары, ногаан шынаа-шыгы, ак-к=к хемнери, казылганныг кара туруг, шорааннары, чалгып чыдар тереё, делгем х=лдери, оон эртпес буурул т==г\н\ё ыыт-даажы… дыёналып турган чадавас.(И.Бадра.)IV.Кичээлдиё т\ёнели.

 • Демдек ады ч\н\ илередирил? Ол =скерлир бе,=скерилбес бе?

 • Утказыныё аайы-биле демдек ады кандыг б=л\ктерге чарлып турарыл? Олар тус-тузунда кандыг демдектерни к=рг\зерил?

 • Кайы демдек аттары чада хевири тургузарыл?

 • Кошкадыр чада канчаар тургустунарыл? Ол кандыг демдекти к=рг\зерил?

 • К\штелдирер чада канчаар тургустунарыл? Ол кандыг демдекти илередирил?

 • Демдек ады домакка кандыг функция тургузуп турарыл?

 • Демдек ады тургустунар аргазы кандыгыл?

 • Нарын демдек аттарын канчаар бижиирил?V.Онаалга. Кайы-бирээзин шилип алыр.

 1. +г-б\лениё бир кежиг\н\н\ё чуруун алгаш, нарын демдек аттары киирип тургаш, мини-чогаадыг бижиир.

 2. Антоним,синоним с=стер киирип тургаш, «Мээё ынак дириг амытаным» деп мини-чогаадыг бижиир.

 3. Час. Шончалай.Хек-Даваннар-деп с=стерниё дузазы синквейн чогаадып эккээр.

VI.Демдек салыры.

Синквейн- француз дылдан келген,очулдурарга «беш» дээн уткалыг. Ынчангаш, синквейн-беш одуругдан тургустунган ш\л\к деп очулдуруп турар.

Синквейнни бижиириниё чуруму:

1-ги одуруг. Чаёгыс с=с.( Ш\л\кт\ё темазы азы ады,ч\ве ады ).

2-ги одуруг. Ийи с=с. (Теманы бижип к=рг\зери, демдек ады азы причастие).

3-к\ одуруг. /ш с=с. (Теманыё шимчээшкини,х=делиишкини. Кылыг с=з\ ).

4-к\ одуруг. Д=рт с=с азы домак.(Бирги одуругда бердинген с=ске авторнуё хамаарылгазы).

5-ки одуруг. Чаёгыс с=с.(Ч\ве ады. Ш\л\кт\ё адынга синоним азы бодалдарныё харылзаазы).

Ажыглаан литература.

1.Е.А.Юнина. Технологии качественного обучения в школеМ,2007,ар 79.

2.Т.П.Лакоценина. Необычные уроки русского языка.Ростов-на –Дону «Учитель» 2008,ар 34.

3.О.И.Горбич. Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе. М. «Первое сентября» 2009,ар 23,78.


Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Автор
Дата добавления 13.02.2016
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров154
Номер материала ДВ-448417
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх