312790
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015

Скидка 0%

112 курсов профессиональной переподготовки от 3540 руб.

268 курсов повышения квалификации от 840 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

Инфоурок Начальные классы Рабочие программыКалендарно-тематическое планирование по УЖУГЛЕЛ для 1 класса тувинской школы

Календарно-тематическое планирование по УЖУГЛЕЛ для 1 класса тувинской школы

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов Узнать подробнее
библиотека
материалов

Ужуглел. Календарь-тематиктиг план. 1 класс.

Бирги улдун – 43 шак
Кичээлдин темазы

арын

шагы

Кичээлдин хевириКол сорулгалары

Грамматиктиг хевирлери

Оореникчилернин билиинин деёнелинге негелделер.

Чуну билиндирерил?

Чуну кылып билир ужурлугул?

Хыналданын

хевирлери


Бажынга онаалга

Эрттирер

хуну

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


БЕЛЕТКЕЛ УЕЗИ 12 ШАК

1

Билиг кичээли

3

1

Киирилде кичээл

Школа, класс, башкы биле таныжылга

Кым? – башкы, оореникчи Кымнар? Кайда?

Чуну билиндирерил?

оореникчи кижинин школага сагыыр дурумнерин


Класс-биле

ниити ажыл


Шулук Оореникчи болдум

02.09.14


2

Чугаа.

Бижилге кыдыраажы-биле таныжылга

Школа-биле таныжылга.


4-5

1

Чаа тема

Торээн чурт

Кым? Чуу? Кымнын чуртул? Кандыг?

Кайда турарыл?


Тыва-бистин торээн чуртувус. Ол каас-чараш, бай-байлак. Тывада хой нация чон чурттап турар. Кызыл-Тыванын тову. Кызылда тоогулуг тураскаалдар, каас-чараш черлер хой.

Чуну кылып билир ужурлугул?


чурук-биле ажыл. Кыдырааш, ном


Школа дугайында чурук чуруур

Арын3-4

03.09.14

3

Чугаа хун чуруму

6-7

1

Чаа тема

оореникчи кижиниё х\н чурумун сагып билири


Кым? - оол

Канчап тур? Канчанган? Канчаар?

Кандыг болурул?

Чуу? Чулер?

Школачы кижи хун чурумун сагып чаёчыгар ужурлуг. Арыг-силиг, эт-херекселин эки кылдыр эдилээр.


Класс-биле

ниити ажыл

Чурукка чугаа тургузар

Арын 5-6-7


04.09.14

4

Домак. Ооредилге херекселдери


8-9

1

Быжыглаашкын кичээли


Чугаа домактардан тургустунар.

Домактын эгезин улуг ужук-биле бижиир, соонга улуг сек салыр. Схема. ооредилге херекселдериЧугаа чуден тургустунарыл?

Домак деп ч\л


Чугаа домактан тургустунар. Схемага домакты к=рг\зери. Домак кандыг-бир бодалды илередир. Домактар аразынга \н доктаашкынын кылыр. Чугааны домактарга чарары. +=редилге херекселдерин шын адап билири.


Аттыг. Сюжеттиг чуруктар-биле ажыл


Домак чогаадыр

Арын 8-9


10.09.14

5


Домак.

Ойнаарактар.

10

1

Чаа тема

Чугаа. Домак

Ойнаарактар.


Чуу?-бомбук, адыг, хамнаарак, пирамида Кандыг?-ала


Чуну кылып билир ужурлугул?

Чугааны домактарга чарары. Домактар чогаадыр.Схемалар-биле ажыл Домактар тургузары арын 9-10

11.09.14

6

Сос.

Куш-ажыл херекселдери


11

1

Быжыглаашкын кичээл

Домак. Сос

Кым?-уруг, оол, Чуу?-сиген, хопээн

Чулер?-херекселдер

Чуну билиндирерил?

Домакты состерге чарып билири. Схема езугаар домак тургузары. Херекселдер аттарын шын адап билири.


Аттыг. Сюжеттиг чуруктар-биле ажыл


Чурук-биле ажыл

арын 11-12

12.09.14

7

Сос.

Ногаа аймаа

12

1

Чаа тема

Домак тургузары

Чуу?-огород, чал, дужут

Чулер?-морковьтар…

Канчап турлар?

Чуну кылып билир ужурлугул?

Бердинген сос-биле домак тургузары.Ажыл дугайында чугаа тургузары. Нога аймаан шын адап билир


Болуктер-биле ажыл


Состерни слотаар

Арын 13-14

15.09.14

8

Сос. Слог.Азырал дириг амытаннар

13

1

Быжыглаашкын кичээли

Сотернии слогтарга чарары.

Чуу?-азырал амытан, ферма

Канчаар?-азыраар, кадарар, саар

Чуну билиндирерил?

Состу слогтарга чарып билири. Состу схемага слогтарга чарары.


Класс-биле ажыл


Слог-уннуг анализ

Арын 16

16.09.14

9

Слог.

Бажын херексели.


14

1

Чаа темаЧугаа. Домак.Сос

Слог.


чуу?-бажын ишти, мебель аймаа. Кандыг?-арыг-силиг, Канчаар?-аштаар, эде салыр

Ажык ун, ажык эвес ун


Чуну кылып билир ужурлугул?

Домакты тургускаш, оон иштинде состерни схемага слогтарга чарары


Класс-биле ажыл


Слог уннуг анализти кылыр

17.09.14

10

Ажык болгаш ажык эвес \ннер-биле таныжылга


16

2

Чаа тема

Состер ажык, ажык эвес уннерден тургустунарын билиндирер

Чуу?-ары, бойдус

Канчаар?-камнаар, ажылдаар

Ажык ун-кызыл, ажык эвес ун-кок оон-биле демдеглээр. уннерни адап турда ылгалы

Болуктер-биле ажыл


Шулук Найырал доктаадыр

18.09.14

19.09.14

11

Хыналда ажыл


1

Билиг хыналдазыныё кичээли


22.09.14

УЖУГЛЕЛ УЕЗИ -122 ШАК Бирги чада – 50 шак


А деп ун болгаш А,а деп уннер. Улуг А-ны бижиири

17

1

Чаа тема

А деп унну ылгап тывары, адаары


Чуу? Чулер?

Кым?


Чуну билиндирерил?

А деп уннуну туружун тодарадып билири. Улуг А-ны кижи адынга, домак эгезинге бижиири


Касса-биле ажыл


[А] деп ун, ужук

кирген состер номчуур, тывар

бижиир арын 18

23.09.14


А деп уннун узадыр адаттынары.

18

1

Быжыглааш

кын

Кыска, узун а-ны адаары.

Д омак.

Кым?-ава, уруглары, опея

Канчаар?-ойнадыр, аргалаар, кодурер

Чуну кылып билир ужурлугул?

Кыска, узун а-ны адаары.

Домактар тургузары. А деп ужуктуг состерни адаары.Сигналдыг карточкалар-биле ажыл

Ужуглелдин бижилгези ар бижиир


24.09.14


Бичи а-ны бижиири

18

1

Быжыглааш

кын

Кыска, узун а-ны адаары.

Домак.


А деп ужуктуг состерни адаары.

Сигналдыг карточкалар-биле ажыл

Ужуглелдин бижилгези ар бижиир

25.09.14


Л деп ун болгаш Л,л деп ужуктер


19

1

Чаа тема

Ажык, ажык эвес уннер.

Домак. Сос


Чуу?- ала-сааскан, лаа

Кымнар?-уруглар


Чуну билиндирерил?

Ажык, ажык эвес уннерни ылгап билири. Кыска, узун слогтарны кожуп номчууру.Домак тургузары.Сигналдыг карточкалар-биле ажыл


Л деп ун кирген состер

бижиири, арын 19-20

26.09.14


Л деп ун болгаш Л,л деп ужуктер. Дедир слогтарны номчууру. Бичии л деп ужукту бижиири


20

1

быжыглаашкын

Ажык, ажык эвес уннер.

Домак. Сос


Чуу?-аал, чайлаг, Чулер?-хойлар, аъттар, оглер, даглар…


Чуну кылып билир ужурлугул?

Ажык, ажык эвес уннерни ылгап билири. Кыска, узун, дедир слогтарны кожуп номчууру.


Касса-биле ажыл


Ужуглелдин бижилгези

бижиир

29.09.14


Катаптаашкын. Улуг Л деп ужукту бижиири

21

1

Катаптаашкын


ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Чуруктар, схема-биле ажыл


Домак тургузары.

ооренген ун, ужуктери кирген состерни номчуп, бижип билири


Ун,ужук схемазы-биле ажыл


Шулукту ооренир

30.09.14


Катаптаашкын. Чугаа сайзырадылгазы. «Кушкаш биле дилги» (Тыва тоол)


21

1

Катаптаашкын


ооренген ун, ужуктерин катаптаар


Касса-биле ажыл. Состер тургузары
Тоолдунутказын чугаалаар

01.10.14


О деп ун болгаш

О.о деп ужуктер


22

1

Чаа тема

О деп ун-биле таныжар. Домак тургузар. Состерни слогтарга чарары


Ол чул?-Ол оол. Ол орун.


Тоолду чуруктар езугаар дес-дараалай чугаалап билири


Домак схемазы-биле ажыл


Номчуур, бижиир

арын 22

02.10.14


Бичии о-ну бижиири


23

1

Чаа тема

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл. Номчулга.


От-кос, одаг дугайында чугаа тургузар.


Чуну билиндирерил?

ооренген ужуктерин шын бижип, танып билири. ужуктерни шын тудуштур бижип билириДомак схемазы-биле ажыл


Арын 22-23 номчуур

03.10.14


О.о деп ужуктерни бижиири.


23

1

быжыглаашкын

Номчулга

Чаа ун-биле таныжылга.Чуну кылып билир ужурлугул?

Кыска, узун ажык уннерлиг слогтар, состерни шын адап, номчуп, кассага тургузуп билири

ооренген ужуктерин шын кожуп бижиири. Дыёнап бижиири

Сигналдыг карточкалар-биле ажыл

Касса-биле ажыл


Ужуглелдин бижилгези

бижиир

06.10.14


М деп ун болгаш

М.м деп ужуктер

Улуг М деп ужукту бижиири


24

1


Чаа тема

ам-аам, ом-оом деп дедир слогтарны номчууру


Кым?-моге, Моге салыкчызы, Канчаар?-хурежир, шуур

Чуну кылып билир ужурлугул?

Кыска, узун ажык уннерлиг слогтар, состерни шын адап, номчуп, кассага тургузуп билири


Касса-биле ажылАр 24-25 номчуур


07.10.14


М деп ун болгаш

М.м деп ужуктер, Бичии м-ны бижиири

24

1

Быжыглаашкын


ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Амаа дугайында чугаа тургузар


Чуну кылып билир ужурлугул?

Кыска, узун ажык уннерлиг слогтар, состерни шын адап, номчуп, кассага тургузуп билири


Касса-биле ажыл


Ужуглелдин бижилгези ар 12

бижиир

08.10.14


Катаптаашкын


1

Быжыглаашкын кичээл

ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Чуу? Могу, манчы, маска

Кыска, узун ажык уннерлиг слогтар, состерни шын адап, номчууру

Дужуруп бижилге

Ооренген ужуктерин катаптаар

09.10.14


С деп ун болгаш

С.с деп ужуктер

26

1

Чаа тема кичээли


Чаа ун, ужук-биле таныжар


Чуу?-инек, сиген, ас, сал. Инекти саар.

Чуну кылып билир ужурлугул?

Кыска, узун ажык уннерлиг слогтар, состерни шын адап, номчуп, кассага тургузуп билири


Дужуруп бижилге.Арын 25

номчуур

10.10.14Бичии с деп ужукту бижиири


27

1

быжыглаашкын

ооренгенен, ужуктерин катаптаар


Тонун маа ас. Тонга аскы турар. (Домактарнын схемазын тургузуп, слогтарга состерни чарар)

ооренген ужуктерин шын кожуп бижиири. Дыннап бижиири, номчууруОоренген ужуктерин адап бергеш бижидер.


Арын 26

бижиир

13.10.14


Улуг С деп ужукту бижиири

27

1

быжыглаашкын

ооренгенен, ужуктерин катаптаар


Сиген чиирге сут ковудээр.

Дыннап бижиири, номчууру

Сигналдыг карточкалар-биле ажыл


Ар 15 бижиир

14.10.14


Н деп ун болгаш

Н.н деп ужуктер


28

1

Чаа тема


Чаа ун, ужук-биле таныжар


Ном дугайында беседа.Чуну кылып билир ужурлугул?

Чаа уннун соске туружун шын илередип, тып билири.

Касса-биле ажыл.Ун-ужуктуг анализти кылыр

15.10.14


Бичии н деп ужукту бижиири.

Улуг

Н деп ужукту бижиири.

29

1

Быжыглаашкын


ооренген ун, ужуктерин катаптаар


Ол ала мал. Ол моол оол. Санаа ном ал.


Чуну билиндирерил?

Кижилер аттарын улуг ужук-биле бижиири, узун состерни слогтап номчууру. Н деп ужукту чараштыр бижиири

Сигналдыг карточка


Ар 16-17 бижиир

16.10.14


Дужуруп бижилге


29

1

Билиг хыналдазынын кичээли

ооренген ен, ужуктерин катаптаар


Н деп ужукту чараштыр бижиири

Дужуруп бижиир.


Ун-ужуктуг анализти кылыр

17.10.14


Ч деп ун болгаш

Ч.ч деп ужуктер

31

1


Чаа тема


Чаа ун, ужук-биле таныжар


Оол номчуттунган. Чылан оолче союп бар чыткан.

Чуну кылып билир ужурлугул?

Самбырадан домактарны частырыг чокка дужуруп бижиири


Карточкаларга бот ажыл


Ар 31-ни номчуур


20.10.14


Ч деп ун болгаш

Ч.ч деп ужуктер

Бичии ч деп ужукту бижиири.


32

1

Катаптаашкын


А-ча, чаан, ча-чам слогтарны номчууру

Кым?- Чалаа, Санаа, Чамаа.

Кымнар?-уруглар, оолдар.


Чуну билиндирерил?

Кыска, узун ажык уннерни шын номчууру


Карточкаларга бот ажыл


Кыдыраашта бижилгени бижиир

21.10.14


Улуг

Ч деп ужукту бижиири.

32

1

катаптаашкын

Ча-чаа чо-чоо айй-дедир слогтарны номчууру

Чараш, чалгаа деп состер-биле ажыл


Чурук-биле ажыл

Кыдыраашта бижилгени бижиир

22.10.14


Ы деп ун болгаш

Ы.ы деп ужуктер


33

1

Чаа тема


Чаа ун, ужук-биле таныжар


Сыын-сыынчы, мал-малчын, Сын-сыннар


Чуну билиндирерил?

Созуглел дугайында билиндирери. Харылзаалыг домактар.

Касса-биле ажыл


Кыдыраашта бижилгени бижиир

23.10.14


Ы деп ун болгаш

Ы.ы деп ужуктер

Бичии ы деп ужукту бижиири.

34

1

БыжыглаашкынЧы-чыы, сы-сыы, лы-лыы, ны-ныы деп аай слогтарны шын номчууру

Кым?-аалчы, аалчы. Канчаар?-чалаар, шайладыр, хундулээр, чугаалажыр

Ы деп ужукту чараштыр бижиири.

Ы деп ун кирген состерни шын номчууру


Дужуруп

Бижилге (15мин)


Бичи ы-нын арынын бижиир

24.10.14


Хыналда ажыл1

Быжыглаашкын

Аалчы – деп эгени бижээш ун-ужуктуг анализин кылыр

27.10.14


Тоол «Анай биле Кымыскаяк»

49

1

Билиг хыналдазынын кичээли

Чугаа сайзырадылгазынын кичээли

Тоолду чурук дузазы-биле чугаалап ооренир

Чуге? Деп айтырыгга харыылаарТоолду катаптаар. Рольдап чугаалаар

28.10.14


У деп ун болгаш У.у деп ужуктер

35

1

Чаа тема

Чаа ун, ужук-биле таныжарТыва состерде У деп уннун туружун билиндирери. Шын номчууру


Касса-биле ажыл29.10.14


Бичии у деп ужукту бижиири.


36

1

Быжыглаашкын


Улуг, бичи ужуктерин шын бижип ооредип алыр


Кыска, узун ажык уннерлиг слогтар, состерни шын адап, номчуп, кассага тургузуп билири


Наборлуг полотнога болгаш кассаларга ажыл.30.10.14


Улуг У деп ужукту бижиири.

36

1

катаптаашкын

У кирген состерни шын номчуп бижиири


У,у деп ужуктерни чараштыр бижип, шын кожуп билири


Сигналдыг карточка-биле ажыл


31.10.14


Р деп ун болгаш

Р.р деп ужуктер

37

1

Чаа тема


Р деп ун кирген состерни шын номчууру

Схема-биле ажыл. ун, ужук анализи


Чуну билиндирерил?

Тыва состерде Р деп уннун туружун билиндирери. Шын номчууру


Айтырыгларга харыы.10.11.14


Бичии р деп ужукту бижиири.

Улуг

Р деп ужукту бижиири.


37

1

быжыглаашкын

Узун состерни слогтарга чарып тургаш, шын номчууру

Чары, чулар, чай. Чары-азырал амытан дээрзин билиндирер.


Р,р деп ужуктерни шын бижиири, оске ужуктер-биле тудуштурарыныё аргаларын билиндирери

Тыва дылда у деп уннун туружун, оон озагайын билиндирери.


Дужуруп бижилге.11.11.14


Хыналда ажыл


1

Быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар
Ооренген ужуктерин адап бергеш бижидер.


12.11.14


Ү деп ун болгаш

ү деп ужуктер

40

1

Чаа тема

ү деп ун кирген состерни шын номчууру


Домак, сос анализи.

Схема-биле ажыл. Номчулга


Тыва дылда у деп уннун туружун, оон озагайын билиндирери.


Сигналдыг карточкалар13.11.14


Бичии ү деп ужукту

бижиири.

40

1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар


Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл. Номчулга


У,у биле у,деп ужуктернин бижилгезиниё ылгалын билиндирер, шын кожарынче кичээнгейни улгандырар


Номчулга.

Бот ажыл.14.11.14


Улуг

Ү деп ужукту бижиири.

40

1

катаптаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар


Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл. Номчулга


Шын номчууру, бичии и деп ужукту чараштыр бижиири


Дужуруп бижилге.17.11.14


И деп ун болгаш

И.и деп ужуктер

Бичии и деп ужукту бижиири.


42

1

Чаа темаИ деп ун кирген состерни шын номчууру


Силос, чимис, сула, исчи, имир, сиир деп состенин уткалары-биле ажылдаар.

Улуг И деп ужукту шын бижиири. Ажык эвес уннер соонга и деп унну шын номчууруКласс-биле ниити ажыл18.11.14


Улуг

И деп ужукту бижиири.


42

1

Катаптаашкын


Хыналда ажылга белеткел


Касса-биле ажыл.

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

Улуг И деп ужукту шын бижиири. Ажык эвес уннер соонга и деп унну шын номчууру


Дужуруп бижилге.19.11.14


Хыналда ажыл


1

Быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар
Ооренген ужуктерин адап бергеш бижидер.


20.11.14


Э деп ун болгаш

Э.э деп ужуктер

44

1

Чаа тема


Чаа ун-биле таныжар, кыска, узун слогтарны, состерни номчууру

Касса-биле ажыл.

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.


Чуну билиндирерил?

Э деп уннун тыва состерге туружун

онзагайлап билиндирер.

Шын номчууру,

Класс-биле ниити ажыл

чуруктар21.11.14


Бичии э деп ужукту бижиири.


45

1

Катаптаашкын


Узун ажык уннерлиг слогтарны, состерни шын номчууру


Камналга дугайында беседа

Улуг, бичии Э,э деп ужуктерни чараштыр бижиири


Болуктер-биле ажыл
24.11.14


Улуг

Э деп ужукту бижиири.


45

1

катаптаашыкн

Узун ажык уннерлиг слогтарны, состерни шын номчууру


Камналга дугайында беседа

Улуг, бичии Э,э деп ужуктерни чараштыр бижиири


Чурук-биле ажыл


25.11.14


Кыска е деп ун болгаш оон ужуу.46

1

Чаа тема


Чаа ун-биле таныжар


Чугаа тургузары.

Домак, сос анализи.

Чуну кылып билир ужурлугул?

Дужуруп бижилге уезинде ооренген ужуктерин шын кожуп билирин, чазыг чок бижииринге чанчыктырар


Словарьлыг диктант.
26.11.14


Кыска е деп ужукту бижиири

46

1

катаптаашкын

Е деп ужукту чараштыр бижиири

Схема-биле ажыл.


Класс-биле ажыл.27.11.14


Э.ээ,е деп уннер, оларнын ужуктери


47

1

Билиг хыналдазыныё кичээли

ооренген ун, ужуктеринин бижимелин катаптаар

Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

Э,э деп ужуктерни шын бижиири, оске ужуктер-биле тудуштурарынын аргаларын билиндирери


Класс-биле ажыл.28.11.14


Хыналда ажыл1

Катаптаашкын


ооренген ун, ужуктеринин бижимелин катаптаарОоренген ужуктерин адап бергеш бижидер.


01.12.14


Ш деп ун болгаш

Ш,ш деп ужуктер


50

1

Чаа тема


Чаа ун-биле таныжар. Сос эгезинге чаа унну шын номчууру


Схема-биле ажыл.

Улуг Ш деп ужукту чараштыр бижиири.

Болуктер-биле ажыл02.12.14


Бичии ш деп ужукту бижиири.

Улуг

Ш деп ужукту бижиири.


51

1

Катаптаашкын


ооренген ун, ужуктеринин бижимелин катаптаар

Схема дузазы-биле домак тургузуп, оон иштинден кирген состун ун-ужук анализин кылыры


Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири


Класс-биле ниити ажыл

чуруктар
03.12.14


Ѳдеп ун болгаш

Ѳ деп ужуктер
52

1

Чаа тема


Чаа ун-биле таныжар оон тыва состерге туружунун онзагайын билиндирер

Кандыг?-улуг, кандыг?бичии

ѳг-бүле,ава,

Дужуруп бижилге уезинде ооренген ужуктерин шын кожуп билирин.

Касса-биле ажыл04.12.14


Бичии ѳ деп ужукту бижиири.


52

1

быжыглаашкын


ооренген ун, ужуктеринин бижимелин катаптаар

арыг-силиг чорук

Чоок кижилеринин аттары

Чазыг чок бижииринге чанчыктырар


Ог дугайында тывызыктар05.12.14


Улуг

Ѳ деп ужукту бижиири.

53

1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктеринин бижимелин катаптаар

арыг-силиг чорук

Чоок кижилеринин аттары

Чазыг чок бижииринге чанчыктырар


Ог дугайында чугаа


08.12.14


катаптаашкын


109.12.14

ИЙИГИ ЧАДА – 42 шак


Д деп ун болгаш

Д.д деп ужуктер

56

1

Чаа тема


Сос эгезинге ыыткыр Д деп унну шын номчуп, дыннап чанчыктырар

Чугаа тургузары.

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.


Д деп ун шын адап, номчуп болгаш

Д.д деп ужуктерни танып билиринге чанчыктыраружуктер кожаазы-биле ажыл10.12.14


Улуг Д деп ужукту бижиири

56

1


Шын бижилгезин чедип алыры

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

Дужуруп бижилге уезинде ооренген ужуктерин шын кожуп билирин, чазыг чок бижииринге чанчыктырар11.12.14


Бичии д деп ужукту бижиири


56

1

Катаптаашкын


Сос эгезинге ыыткыр Д деп унну шын номчуп, дыннап чанчыктырар

Чугаа тургузары.


Номчулга болгаш бижилге

Дужуруп бижилге

(10мин)12.12.14


Б деп ун болгаш

Б.б деп ужуктер


58

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Созуглел-биле ажыл

Тыва дылда Б деп уннун туружун, оон онзагайын билиндирери15.12.14


Улуг Б деп ужукту бижиири


1


Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Оон тыва состерге туружунун онзагайын билиндирер

Номчулга болгаш бижилге


Сигналдыг карточкалар-биле ажыл16.12.14


Бичии б деп ужукту бижиири


58

1

Быжыглаашкын


Шын бижилгезин чедип алыры

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

Номчулга болгаш бижилге


Класс-биле ажыл
17.12.14


Г деп ун болгаш

Г,г деп ужуктер

60

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи..


Г,г деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


Касса-биле ажыл.18.12.14


Улуг Г деп ужукту бижиири

60

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Схема-биле ажыл

Г деп уннун тыва состернин ортузунга болгаш соонга чоруур туружун билиндирер


Инд. ажыл


19.12.14


Бичии г деп ужукту бижиири


60

1

быжыглаашкын


Схема дузазы-биле домак тургузуп, оон иштинден кирген состун ун-ужук анализин кылыры

Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири


Болуктер-биле ажыл22.12.14


В деп ун болгаш

В.в деп ужуктер


63

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи.


В,в деп ужуктерни шын бижиири, оске ужуктер-биле тудуштурарынын аргаларын билиндирери

Класс-биле ниити ажыл23.12.14


Улуг В деп ужукту бижиири


64

1

быжыглаашкын

Шын бижилгезин чедип алыры

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

В,в деп ужуктерни чараштыр бижип, шын кожуп билири


Домак схемазы-биле ажыл


24.12.14


Бичии в деп ужукту бижиири


63-64

1

быжыглаашкынВ деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


тывызыктар


25.12.14


Т деп ун болгаш

Т.т деп ужуктер

( состун эгезинге турда )

65

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи..


Номчулга болгаш бижилге

Касса-биле ажыл.26.12.14


Т деп ун болгаш Т.т деп ужуктер (бижилге болгаш

т состун соолунге турда)


66

1

быжыглаашкын

Шын бижилгезин чедип алыры

Созуглел-биле ажыл

Т,т деп ужуктерни чараштыр бижип, шын кожуп билири


Класс-биле ниити ажыл12.01.15


Т деп ун болгаш

Т.т деп ужуктер

( бижилге болгаш т состун ортузунга турда)


67

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Чугаа тургузары.


Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири


Болуктер-биле ажыл13.01.15


Т-Д деп уннер болгаш

Т.т-Д,д деп ужуктер


68

1

быжыглаашкын

Хыналда ажылга белеткел


Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

Дужуруп бижилге уезинде ооренген ужуктерин шын кожуп билирин, чазыг чок бижииринге чанчыктырар


Словарьлыг диктант.14.01.15


Хыналда ажыл


1

Билиг хынлдазы

Ооренген билиглерни хынаарОоренген ужуктерин адап бергеш бижидер.


15.01.15


К деп ун болгаш К,к деп ужуктер


70

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи..


К деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


Касса-биле ажыл.16.01.15


Улуг К деп ужукту бижиири


71

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Схема-биле ажыл

Номчулга болгаш бижилге

Сигналдыг карточкалар-биле ажыл


19.01.15


Бичии к деп ужукту бижиири


72

1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Чугаа тургузары.


К деп ужуктуг состерни адаары.20.01.15


П деп ун болгаш П, п деп ужуктер


73

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи..


П деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


Болуктер-биле ажыл21.01.15


Улуг П деп ужукту бижиири


74

1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Схема-биле ажыл

П,п деп ужуктерни чараштыр бижип, шын кожуп билири


Домак схемазы-биле ажыл


22.01.15


Бичии п деп ужукту бижиири

75

1

быжыглаашкын


Созуглел-биле ажыл
23.01.15


Ң деп ун болгаш ң, п деп ужуктер


76

1

Чаа тема

Н-Ң ужуктернин ылгавырын билиндиреип алыры

Оон тыва состерге туружунун онзагайын билиндирер

Ң деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар

Касса-биле ажыл.26.01.15


Бичии ң деп ужукту бижиири


77

1

быжыглаашкын

Схема-биле ажыл.


Ң деп ужуктуг состерни адаары.

Сигналдыг карточкалар-биле ажыл


27.01.15


Улуг Ң деп ужукту бижиири

77

1

быжыглаашкын

Номчулга.Болуктер-биле ажыл28.01.15


Хыналда ажыл


129.01.15


Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер


78

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи.

Х деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


Касса-биле ажыл.
30.01.15


Улуг Х деп ужукту бижиири

79

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Схема-биле ажыл

Х деп ужуктуг состерни адаары.

Сигналдыг карточкалар-биле ажыл


02.02.15


Бичии х деп ужукту бижиири

79

1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

Ооренген ужуктерин шын кожуп бижиири. Дыннап бижиири, номчууру

тывызыктар03.02.15


З деп ун болгаш З, з деп ужуктер

80

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи.

Дужуруп бижилге уезинде ооренген ужуктерин шын кожуп билирин, чазыг чок бижииринге чанчыктырар


Наборлуг полотнога болгаш кассаларга ажыл.04.02.15


Улуг З деп ужукту бижиири

81

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру


Чаа уннун соске туружун шын илередип, тып билири.

Болуктер-биле ажыл


05.02.15


Бичии з деп ужукту бижиири

81

1

быжыглаашкын

Шын бижилгезин чедип алыры

Чугаа тургузары.


Номчулга болгаш бижилге

Класс-биле ниити ажыл

чуруктар


06.02.15


Ж деп ун болгаш Ж, ж деп ужуктер

82

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Схема-биле ажыл

Ооренген ужуктерин шын кожуп бижиири. Дыннап бижиири, номчууру

Сигналдыг карточкалар-биле ажыл


09.02.15


Улуг Ж деп ужукту бижиири

83

1

быжыглаашкын

Схема-биле ажыл. Номчулга.


Ж деп ужуктуг состерни адаары.

Касса-биле ажыл.10.02.15


Бичии ж деп ужукту бижиири

83

1

быжыглаашкын


Созуглел-биле ажыл


Класс-биле ниити ажыл

чуруктар


11.02.15


Й деп ун болгаш Й, й деп ужуктер

84

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Й уннуг ужуктер кирген состерге ун-ужуктуг анализ

Й деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


Класс-биле ниити ажыл12.02.15


й деп ужукту бижиири

85

1

быжыглаашкын

Хыналда ажылга белеткел


Уя-2уж,2ун, 2слог

Оюн-3уж, 4 ун….

Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири


Словарьлыг диктант.13.02.15


Катаптаашкын


216.02.15


Хыналда ажыл


1


Ооренген билиглерни хынаарОоренген ужуктерин адап бергеш бижидер.


17.02.15


Частырыглар-биле ажыл


1

быжыглаашкынХыналда ажыл бижээш кылган частырыглары-биле ажылды чорудуп тайылбырны кылыр18.02.15

УШКУ ЧАДА – 15 ШАК


Ъ (кадыг демдек)

88

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.

Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи..

Номчулга болгаш бижилге

Класс-биле ниити ажыл

чуруктар


19.02.15


Бичии ъ (кадыг демдекти) бижиири . Улуг Ъ демдекти бижиири

89

1

быжыглаашкын

Шын бижилгезин чедип алыры

Оон тыва состерге туружунун онзагайын билиндирер

Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири


Болуктер-биле ажыл


20.02.15


Е,е деп ужуктер


90

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.

Е деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар

Ребустар


24.02.15


Улуг Е деп ужукту бижиири

91

1

быжыглаашкын

Схема-биле ажыл. Номчулга.

Чугаа тургузары.


Кижилер аттарын улуг ужук-биле бижиири, узун состерни слогтап номчууру. Е деп ужукту чараштыр бижиири

Касса-биле ажыл.25.02.15


Бичии е деп ужукту бижиири

91

1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар


Чаа уннун соске туружун шын илередип, тып билири.

Болуктер-биле ажыл26.02.15


Ё деп ун болгаш ё деп ужук

92

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чогаадыкчы ажыл. Домак, сос анализи.

Ооренген ужуктерин шын кожуп бижиири. Дыннап бижиири, номчууру

Класс-биле ниити ажыл
27.02.15


Ё деп ужукту бижиири


92

1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Чугаа тургузары.


Номчулга болгаш бижилге

Словарьлыг диктант.

Дужуруп бижилге1

быжыглаашкын

Схема-биле ажыл. Номчулга.


Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири


Ооренген ужуктерин адап бергеш бижидер.
Я,я деп ужуктер

95

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.Класс-биле ниити ажыл
Улуг Я деп ужукту бижиири

95

1


Я ажык ун соонга чорда ийи ун илередир


Я деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар

тывызыктар
Бичии я деп ужукту бижиири

96

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууруКласс-биле ниити ажыл

чуруктар
Ю,ю деп ужуктер


1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.


Чаа уннун соске туружун шын илередип, тып билири.

Болуктер-биле ажыл
Улуг Ю деп ужукту бижиири


1

быжыглаашкын

Ю ажык ун соонга чорда ийи ун илередир


Чугаа тургузары.


Класс-биле ниити ажыл
Бичии ю деп ужукту бижиири


1

быжыглаашкын

ооренген ун, ужуктерин катаптаар

Домак, сос анализи. Схема-биле ажыл.


ребустар
Катаптаашкын


1
ДОРТКУ ЧАДА- 15 ШАК


Ь (чымчак демдек)


98

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.

Оон тыва состерге туружунун онзагайын билиндирер

Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири. Номчулга болгаш бижилге


тывызыктар
Ь (чымчак демдекти) бижиири


99

1

быжыглаашкын

Ь кирген состу шын номчууру

Ь кирген состерни катаптаары


Чаа уннун соске туружун шын илередип, тып билири.

Болуктер-биле ажыл

Ооренген ужуктерин катаптаары Хыналда диктант1

быжыглаашкын

Хыналда ажылга белеткел Ооренген билиглерни хынаар

Схема-биле ажыл


Словарьлыг диктант. Ооренген ужуктерин адап бергеш бижидер.

Частырыглар-биле ажыл.


1

быжыглаашкынХыналда ажыл бижээш кылган частырыглары-биле ажылды чорудуп тайылбырны кылыр

Ф деп ун болгаш Ф,ф деп ужуктер

101

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.

Ф – ажык эвес эжеш (ф-в), дулей.


Ф деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


Сигналдыг карточкалар-биле ажыл
Улуг Ф деп ужукту бижиири

102

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Улегерлеп алган (орус) состерге чоруур

Светофор, Федя,ферма.

Кижилер аттарын улуг ужук-биле бижиири, узун состерни слогтап номчууру. Ф деп ужукту чараштыр бижиири

Класс-биле ниити ажыл

чуруктар
Бичии ф деп ужукту бижиири

102

1

быжыглаашкын


Чугаа тургузары.

Чаа уннун соске туружун шын илередип, тып билири.

Класс-биле ниити ажыл
Катаптаашкын


1

Ц деп ун болгаш Ц,ц деп ужуктер

104

1

Чаа тема

Чаа ун-биле таныжар.

Ц-С (шын адалгазы).


Номчулга болгаш бижилге

Болуктер-биле ажыл
Улуг Ц деп ужукту бижиири

105

1

быжыглаашкын

Шын бижилгезин чедип алыры

Ц-характеристиказы.Наборлуг полотнога болгаш кассаларга ажыл.
Бичии ц деп ужукту бижиири

105

1

быжыглаашкын

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Чугаа тургузары.

Номчулга болгаш бижилге

Домак схемазы-биле ажыл
Щ деп ун болгаш Щ,щ деп ужуктер

106

1

быжыглаашкын

Чаа ун-биле таныжар.

Улегерлеп алган (орус) состерге чоруур.

Щ деп ужуктерни танып билиринге чанчыктырар


Класс-биле ниити ажыл

чуруктар
Щ,щ улуг,бичи ужуктернин бижилгези

107

1

Чаа тема

Сос эгезинге чаа унну шын номчууру

Щи, щетка,плащ.

Щ-Ш шын адалгазы.


Самбырадан домакты частырыг чок дужуруп бижээш, схемага корузуп билири


Болуктер-биле ажыл

Катаптаашкын.


1

быжыглаашкын

Хыналда ажылга белеткел

Схема-биле ажыл


Словарьлыг диктант.
Хыналда ажыл1


Ооренген билиглерни хынаарОоренген ужуктерин адап бергеш бижидер.
Алфавит

110

1

быжыглаашкын

Алфавитти

шээжи-биле билген турар.

Тыва алфавите 36 ужук.Класс-биле ниити ажылУЖУГЛЕЛ СООНДАГЫ УЕ- 32 шак


Аалчы час.

Домак.

111

1

Чаа тема


Шын медер диг номчууру.


Шээжи-биле доктаадыры

Билири: Медерелдиг, чугурту номчууру, утказын чугаалап билири.

Кылып билири:

Аянныг номчууру.

Класс-биле ажыл.
Байлак Тыва. (1-ги кезээ)

112

2


Шын медер диг номчууру.

Созуглелдин утказын дамчыдып билири

Кылып билири:

Аянныг номчууру.

Байлак Тывам. (2-ги кезээ)

113

1

1Быжыглаашкын


Будун состу слог тавайн,

чоорту чугурту номчууру

Созуглелдин утказын дамчыдып билири


Шын адап, номчуп, бижип билири. Ужуктун характеристиказын кылыры


Класс-биле ниити ажыл
Алышкы бис, угбашкы бис

114

1

Холушкак хевирнин кичээли


Дыл-домаан сайзырадыр


Шын адап, номчуп, бижип билири.

шулукту

аянныг чугаалаар

Час.


116

1

Чаа тема


Айтырыгга долу харыы


Ыыткыр номчуп билир болуру.

Шээжи-биле аянныг чугаалаары.

Суг бажын

дагыыр.


117

1

БыжыглаашкынЧ.адын х.с -га ажыглап билири: дамырактар, ийлер,

Билири:аянныг номчууру, шээжилээри.

Кылып билири:

Состерден домактар тургузары.


Класс-биле ниити ажыл

Номчулга техниказын хыналдазы


1

билиг хыналдазыНомчуурунун дургенин хынаар.

Созуглелдин утказын дамчыдып билири


Шын адап, номчуп билири.

Бот ажыл.
Баштайгы космонавт.

118

1

Катаптаашкын

Будун состу слог тавайн,

чоорту чугурту номчууру

Кижи адын шын бижиириЮ.А.Гагарин – баштайгы космонавт.Космос деп чул?


Бот ажыл. Болуктер аайы-биле даалгалар

Айтырыг,кыйгырыг,медээ домактары.

Куштар-бистин оннуктеривис

119

1

Чаа тема


Шын дыннап тургаш бижииринге чанчыктырар


Схемаларга домак чогаадыр

Айтырыг, кыйгырыг, медээ домактарын тургузары. Рольдап номчуп, ойнап билири.

.


Класс-биле ниити ажыл

Чараш куштар чанып келди

120

1

Холушкак хевирнин кичээли


Аянныг номчулга, шээжилээр.

Чуве аттарын хойнун санынга ажыглап билири

Билири: Медерелдиг, чугурту номчууру, утказын чугаалап билири.

Кылып билири:

Аянныг номчууру.

Бот ажыл. Словарьлыг диктант

Майнын бири-частын болгаш куш-ажылдын байырлалы.

122

1

Холушкак хевирнин кичээли


Дыл-домаан сайзырадыр


Созуглелдин утказын дамчыдып билири


Билири:аянныг номчууру, шээжилээри.

Кылып билири:

Состерден домактар тургузары.


Майнын тос.

123

1

Чаа тема


Айтырыгга долу харыыБайырлалдын утказын билген турар. Дурген номчуп билири. Ун, ужук анализи.


шулукту

аянныг чугаалаар

Сос. Слог.

Элик оглу

125

2

Катаптаашкын


Чараш бижилге


Ун, ужук анализи.

Состе чеже слог барын илередип билири

Билири: Дириг амытаннарга, э-оорунге чымчак сеткилдиг, бергелерге дузалажып чоруур дээрзин билиндирер


Бот ажыл. Болуктер аайы-биле даалгалар

Хойларым аттарлыг

болур.

127

1

Чугаа сайзырадылгазы


Будун состу слог тавайн,

чоорту чугурту номчууру


Созуглелдин утказын дамчыдып билири

Билири:

Азырал дириг амытаннарнын шола аттары. Схема езугаар домак чогаадыры. Рольдап номчуп, ойнап билири.


Бистин суурувус


1

Катаптаашкын


Медерелдиг номчулга


Чуу? Кандыг?


Кылып билири:Чыл дургузунда ооредилге номнарынын эдилелин анализтеп коор


Класс-биле ниити ажыл
Тенекпей.


1

Чугаа сайзырадылгазы


Дыл-домаан сайзырадыр


Корум-чурум дугайында

Шын адап, номчуп, бижип билири.

Дужуруп бижилге.


1

Билиг хыналдазы


Чараш бижилге


Чулер? Чулерни? Канчаар?

Чараш бижилге

Бот ажыл. Болуктер аайы-биле даалгалар
Катаптаашкын. Шын унелиг.

129

1

Чаа тема


Айтырыгга долу харыы. Чугурту номчууру


ун, ужук анализи


Аянныг номчууру, шээжилээри.


Анайлар болгаш бору


1

Чугаа сайзырадылгазы


Айтырыгга долу харыы


Чуу? Чулер? Чузун?


Алфавит. Медерелдиг, дурген номчулга. Рольдап номчуп, ойнап билири.


Класс-биле ниити ажыл

Адыг оолдары биле


1

Чугаа сайзырадылгазы


Айтырыгга долу харыы


Чуу? Чулер? Чузун?


Медерелдиг, дурген номчулга.

Класс-биле ниити ажыл

Хыналда ажыл


1

Билиг хыналдазынын кичээли


Ооренген билиглерин хынаар

Канчанган? Дужуруп бижилге

Тест-биле ажыл кылып билири


Бот ажыл. Словарьлыг диктант
Ун. ужук.

Авай,ачай.

132

2


ун, ужук анализи


Чузу? Кандыг?


Сос.Чугаа. Домак.Схемалар


Бот ажыл
Айболит эмчи


1

Аянныг номчулга кичээли


Будун состу слог тавайн,

чоорту чугурту номчууру

Созуглелдин утказын дамчыдып билири

Билири:аянныг номчууру, шээжилээри.

Кылып билири:

Состерден домактар тургузары.


Класс-биле ниити ажыл

Ийи эжишки.(Л. Толстой)


1

Чаа тема


Айтырыгга долу харыы. Чугурту номчууру


Чуве аттарын хойнун санынга ажыглап билири

Билири:аянныг номчууру, шээжилээри.

Кылып билири:

Состерден домактар тургузары.


Бот ажыл. Болуктер аайы-биле даалгалар

Номну канчаар эдилээрил(Л. Чадамба)

134

1

Быжыглаашкын


Утказын эдерти чугаалаары

Медерелдиг, дурген номчууру.

Словарь ажылы.


Домактар соолунге улуг сек.

Канчаар?

Билири: Медерелдиг, чугурту номчууру, утказын чугаалап билири.

Кылып билири:

Аянныг номчууру.

шулукту

аянныг чугаалаар

Ужуглелим, байырлыг!

135

1

Быжыглаашкын


Дыл-домаан сайзырадыр


Чугаа. Ун, ужук.


Тест-биле ажыл кылып билири


Класс-биле ниити ажыл

Ниити катаптаашкын.


2

Билиг хыналдазынын кичээли
Алфавит. Медерелдиг, дурген номчулга.


Бот ажыл.
Чылдын хыналда тестизи.


1

Билиг хыналдазынын кичээли


Ооренген билиглерин хынаар


Сос.Чугаа. Домак.Схемалар


Хыналда тест

Частырыглар-биле ажыл.

Катаптаашкын.


1

Билиг хыналдазынын кичээли


Ооренген билиглерин хынаар

Нарын состер.


Алфавит. Медерелдиг, дурген номчулга.


Бот ажыл.НИИТИ

166 ШАККурс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Дѳрт чылдын эге школанын 1-ги клазынга «ужуглел» 3 кезектен тургустунган:  ѳѳредиринин мурнунда белеткел уези,бижик ѳѳредилгези, ужуглел соонда номчулга болгаш бижилге.

Бо шактарны улдуннар аайы-биле улелгезин башкы боду тургузуп алыр, кичээлдерге чижеглей хувааны мындыг:

 1 улдунда – 43 шак

 2 улдунда – 37 шак

 3 улдунда – 48 шак

 4 улдунда – 38 шак

        Бижик ѳѳредилгезинин уелеринин аайы-биле шактар хуваалдазы мындыг:

Белеткел уези-12 шак

ужуглел уези- 122 шак

ужуглел соондагы уе- 32 шак

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.