Инфоурок / Классному руководителю / Конспекты / Класс шагы: «Россияныӊ чонунуӊ улуг маадырлыг чоруунга төлептиг болур бис!».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

Педагогическая деятельность в соответствии с новым ФГОС требует от учителя наличия системы специальных знаний в области анатомии, физиологии, специальной психологии, дефектологии и социальной работы.

Только сейчас Вы можете пройти дистанционное обучение прямо на сайте "Инфоурок" со скидкой 40% по курсу повышения квалификации "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" (72 часа). По окончании курса Вы получите печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образца (доставка удостоверения бесплатна).

Автор курса: Логинова Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, учитель высшей категории. Начало обучения новой группы: 27 сентября.

Подать заявку на этот курс    Смотреть список всех 224 курсов со скидкой 40%

Класс шагы: «Россияныӊ чонунуӊ улуг маадырлыг чоруунга төлептиг болур бис!».

библиотека
материалов

«Россияныӊ чонунуӊ улуг маадырлыг чоруунга төлептиг болур бис!».


Өөредиглиг сорулгазы:

  1. Уругларныӊ патриоттуг медерелин, Төрээн чуртунга шынчы ынакшылды, Россияныӊ чонунуӊ чаӊчыл –ёзулалдарынга болгаш төөгүлүг эрткен үеге камналгалыг хамаарылганы хевирлээри.

  2. Кижизидилгелиг сорулгалары:

- улуг болгаш биче Төрээн чуртунга хүндүткелди кижизидер;

- чурттуӊ маадырлыг эрткен үезинге хүндүткелди кижизидер;

- дайынныӊ хоочуннарынга хүндүткелди кижизидер;

- төрээн чериниӊ, суурунуӊ, хоорайыныӊ, өг-бүлезиниӊ культуразыныӊ төөгүзүн өөренириниӊ хереглелдерин болгаш сонуургалдарын оттурары;

- чырык чер кырынга тайбыӊтурзун дээш, сагыш-сеткилиниӊ байы-биле, арыг шынчызы-биле боттарыныӊ амы-тынын безин харамнанмас, амыдыралда херек кырында бадыткап чоруур төөгүлүг кижилерниӊ, маадырларныӊ чижектерин көргүзери;

- хөй-хөй салгалдарныӊ талантызы болгаш ынакшылы сиӊген улусчу ужурларныӊ онзагайларынга хүндүткелди кижизидер.


Дерилгези: интерактивтиг самбырада слайдыда чуруктар, эки турачы Вера Чүлдүмовна Байлактыӊ чуруу, Бай-Тал чурттуг фронтучуларныӊ чуруктары, дайын шөлүнден чагаалар.Чорудуу:

Ι. Организастыг кезээ.

А) уруглар-биле мендилежир.

Б) уругларга келген аалчыларны таныштырар.

- Кайгамчыктыг, чоргааранчыг кылдыр байырлап эрттиреривис төөгүлүг болуушкун чоокшулап келген: 1941 – 1945 чылдарда болган Ада-чурттуӊ Улуг дайынынга совет чоннуӊ тиилээнинден бээр 65 чыл ою. 1941 чылдыӊ июнь 22-де эртенгиниӊ 4 шакта оор ёзу-биле фашистиг Германия Совет Эвилелиниӊ кызыгаарларын деербедеп кирип, халдаан. Амыр-дыштыш тайбыӊ турган амыдырал шериглержи амыдырал-биле, аарышкы болгаш чидириглери-биле, Россияныӊ чок дээн оолдары, кыстарыныӊ чидириглери-биле солушкан.

Ада-чурттуӊ Улуг дайынынга совет чоннуӊ тиилээнинден бээр 65 чылдар эрткен, ынчалза-даа бистиӊ сагыш-сеткиливиске аарышкылыг, маадырлыг эрткен үе ам-даа дүвүренчиг берге болуп артпышаан.

Ада-чурттуӊ дайынынга бистиӊ чонувус боттарыныӊ дайынчы күзел –соруктуун, коргуш чогун көргүскеннер.

Бистиӊ тыва чон база дайынны анаа-ла көрүп орбааннар.

Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ каржы-дошкун оттуг чылдарыныӊ үезинде «Бүгү-ле күштү фронтуже!» деп кыйгыныӊ адаа-биле Тываныӊ арат чону акы-дуӊмалышкы Совет Эвилелиниӊ чоннары-биле бир дөмей Кызыл Шеригге материалдыг дузаламчыдан аӊгыда, ок-боозун холга туткаш, немец-фашистиг эжелекчилерни узуткаарынга киржир күзелин дайынныӊ баштайгы хүннеринде-ле даӊгыраглаан. Улуг Төрээн чуртувустуӊ өске-даа улустары-биле кады немец-фашистиг эжелекчилерни чылча шаварынга Тываныӊ эки турачы аъттыг эскадронунуӊ дайынчылары эвээш эвес эрес-маадырлыг чоруктарны дайын шөлүнге кылып, боттарыныӊ интернационалчы хүлээлгезин ак сеткилдиг күүсеткеннер.

Фронтуга тыва чон 5 эшелон белекти, 1 эскадрилья самолёттарны, муӊ-муӊ дайынчы аъттарны, хөй түӊнүг акша дузаламчызын көргүскен. Тываныӊ эрес оолдар, кыстары, танкистер болгаш аъттыг шериглер эки тура-биле фронтуга барып киришкеннер. Ам бөгүнде бис оларныӊ коргуш, чаныш-сыныш чок маадырлыг демисешкеш, чедип алган тиилелгезиниӊ ачызында аас-кежиктиг, тодуг-догаа, хостуг –шөлээн өөренип, ажылдап, чурттап чоруур бис. Ам дараазында «День Победы» деп сураглыг ырны дыӊнаалыӊар. ( дыӊнаар)


Башкы:

- Бо ырны кым деп артист ырлап турарыл?


- Ырны дыӊнааш, чүү сагыжыӊарга кирди, уруглар?


- Бөгүнгү хүн дугайында кым чүнү чугаалаксап тур?


- Ада-чурттуӊ Улуг дайыны кажан, канчаар эгелээнил? Кымнар тиилээнил?


- Дайынныӊ изиг тулчуушкуннары кайы хоорайларга болуп турганыл?


- Тывалар каш эки турачылар киржип, оларныӊ кажы дедир чуртунче ээп келгеннерил?

- Билириӊер эки турачыларны, « Совет Эвилелиниӊ Маадыры» аттыӊ эдилекчилерин адап көрүӊерем. Чаӊгыс чер чурттугларыӊардан кымнарны адап болур силер?


- Куулар Дарыяа Намзырай уруу, Хомушку Чудурук Эртине оглу, Чудурукпай Иргит Эртине оглу.


- Эр хейлер! Кончуг эки-дир.

- Дараазында бистиӊ чаӊгыс чер – чурттуувус, дайынныӊ хоочуну Куулар Дарыяа Намзырай уруунуӊ дугайында дыӊнадыгны Доржу Чойган номчуп бээр-дир. ( номчуур)

Фронтудан чагаалар.

- Дайыннын эге хүннеринден эгелээш-ле хүн бүрүде фронтуже муӊ –муӊ чагаалар чоруп турган. Оон эвээш эвес чагаалар янзы-бүрү хоорайларже, суурларже чоруп турган.

- Төрээн аалын, төрээн кижилерин, авазын сагынмайн турган кижи фронтуга черле чок турган.

- Ынчангаш дыка хөй чагаалар мынчаар эгелеп турган: «Эргим ынак авай», «Төрээннерим», «күжүр уругларым», «ынак эжим»…


- Чагаалардан көөрүвүске, дайын дугайында кыска медээлер база кирип турган. ( чижек чагааларны номчуур)


Ам дараазында дайын дугайында шүлүктү Салчак Алиса номчуп бээр-дир.


Башкы:

- Бистиӊ бурунгуларывыс 20 вектиӊ дошкун ханныг дайынын тиилеп алган, харын-даа кижи делегейиниӊ төөгүзүнде-даа чадавас. Эрткен үе дораан уттундуруп каар. Ырак төөгүнүӊ – эрткен дайынныӊ салгалдары өскен. Чоннуӊ төөгүлүг тураскаалдары ам-даа дириг. Бо хүнге чедир ол төөгүлүг, кайгамчыктыг, үнелеп ханмас тураскаалдар 1941 чылдыӊ эге айларындан эгелээш, бисти Тиилелгениӊ өөрүшкүзүнге чедирген.

Ада-чурттуӊ Улуг дайыны бистиӊ чаӊгыс төөгүлүг черивис, маадырлыг шөлдеривис турган болгаш ол-ла хевээр артып калыр. А ол дайынга тиилелге – карактарда чаштарлыг бистиӊ ниити байырлалывыс болуп арткан.


Кичээливисти төндүрүп тура, Россияныӊ Улустуӊ артизи Лев Лещенконуӊ ырлап турары «День Победы» деп сураглыг ырызын ырлажыылыӊар.


Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 27 сентября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Краткое описание документа:

Өөредиглиг сорулгазы:

1.      Уругларныӊ патриоттуг медерелин, Төрээн чуртунга шынчы  ынакшылды, Россияныӊ чонунуӊ чаӊчыл –ёзулалдарынга болгаш төөгүлүг эрткен үеге камналгалыг хамаарылганы хевирлээри.

2.      Кижизидилгелиг сорулгалары:

- улуг болгаш биче Төрээн чуртунга хүндүткелди кижизидер;

- чурттуӊ маадырлыг эрткен үезинге хүндүткелди кижизидер;

- дайынныӊ хоочуннарынга хүндүткелди кижизидер;

- төрээн чериниӊ, суурунуӊ, хоорайыныӊ, өг-бүлезиниӊ культуразыныӊ төөгүзүн өөренириниӊ хереглелдерин болгаш сонуургалдарын оттурары;

- чырык чер кырынга тайбыӊтурзун дээш, сагыш-сеткилиниӊ байы-биле, арыг шынчызы-биле боттарыныӊ амы-тынын безин харамнанмас, амыдыралда херек кырында бадыткап чоруур төөгүлүг кижилерниӊ, маадырларныӊ чижектерин көргүзери;

 

- хөй-хөй салгалдарныӊ талантызы болгаш ынакшылы сиӊген улусчу ужурларныӊ онзагайларынга хүндүткелди кижизидер.

Общая информация

Номер материала: 433963

Похожие материалы

2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии.

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

Конкурс "Законы экологии"