Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Олимпиада по родному (черкесскому) языку и литературе в 5-9 классах.

Олимпиада по родному (черкесскому) языку и литературе в 5-9 классах.

Скачать материал
  • Другое

Олимпиада по родному языку и литературе

7 класс

1.Точкэхэм я п1эк1э хьэрыфхэу ы ятх:

А.щ1эх…у В.къэк1…1амэ

Б.1…умых Г.къыхуэт…1ащ2.Хьэрф дэгъэхуахэр дэгъэувэжын:

Щ1…лэгъуэ, гъэкъ…бзэн, ху…бащэ, х…дэхэк1, ещ…нэрей, ед…хэщ1эн, етху…нэ махуэм, 1эщ1…гъэшхуэ, къу…жэ, д…хэк1ейуэ, гу…п…гъэ, б…къуэн.3.Псалъэухахэр зэпкърыхын:

Жыг щхъуант1э баринэхэм мэзым зыщагъаф1э.

Псы къиуам дыгъуасэ лъэмыжыр трихащ.4.Бдзэжьеящэ щы1эц1эр къэхъуащ:

А.щы1эц1ит1 зэхыхьэу.

Б.щы1эц1эрэ глаголрэ зэхыхьэу.

В.щы1эц1эрэ плъыфэц1эрэ зэхыхьэу.5.Сочиненэ мыин тхын: «Ныбжьэгъу пэж», «Сыт сэ тхылъыр ф1ыуэ щ1эслъагъур», «Сэ адыгэ нэмысыр къызэрызгуры1уэр».

. Олимпиада по родному языку и литературе.

8 класс.

1.Адыгэбзэм зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъыгъуэу и1эщ:

А.- 4

Б.- 6

В.- 82. Хьэрф дэгъэхуахэр дэгъэувэжын.

М…хуэшхуэ, щ…бэрык1уэ, пш…хъуалъэ, б…къуэн, гъэкъ…бзэн, пс…лъэн, х…бзэщ1э, ж…1эжащ, гъ…вэ бэв, м…к1уэж, х…дэшхуэ, къу…жэдэс, д…хэшхуэ, къ…бзэлъабзэ.3.Мы псалъэухар синтаксическэ зэпкърыхыныгъэ щ1ын:

Пщыхьэщхьэм ирихьэл1эу къесын щ1эзыдза шыц уэсым зэман мащ1эк1э тафэхэри, унэ к1ыхьымрэ абы и бгъумк1э зыщызукъуэдий бэкхъхэмрэ я щхьэхэри щыгъын хужьк1э ихуэпахэщ, жыжьаплъэу тафэм хэгъуащэу.4.Мы псалъэхэр урысыбзэк1э зэдзэк1ын:

Самэ-…

Псыхъуэгуащэ-…

Мэлъхъэдис-…

Бгъэ-…

5.Сочиненэ мыин тхын: «Сэ си лъэпкъыр ф1ыуэ солъагъу», «Сыт сэ тхылъыр ф1ыуэ щ1эслъагъур», «Ныбжьэгъу пэж».Олимпиада по родному языку и литературе

5 класс.

  1. Псэлъэуха зэхэлъхьэн: зэры1уатэ, зэрыупщ1э, хэ1этык1а.2. Мы псэлъэухахэм псэлъэуха убгъуэ къыхэщ1ык1ын.

Дадэр йоплъ. Хьэщ1эр къэк1уащ.3. Псалъэхэр синоним зэхуохъу:

А. захуэ-къуаншэ

Б.фызыжь-нэуэжь

В.пыпхъуэ-хьэвэ

Г.фаф1э-фэншэ

4. Схемэм тету псалъэуха зэхэлъхьэн.5. Сыт хуэдэ псалъэжь щы1э анэ-адэр зэрагъэщхь щы1эц1эхэу?Краткое описание документа:

  Олимпиада по родному языку и литературе 

                                              7 класс

1.Точкэхэм  я  п1эк1э  хьэрыфхэу  ы  ятх:

  А.щ1эх…у                                                                 В.къэк1…1амэ

  Б.1…умых                                                                 Г.къыхуэт…1ащ

 

2.Хьэрф дэгъэхуахэр дэгъэувэжын:

  Щ1…лэгъуэ,  гъэкъ…бзэн,  ху…бащэ,  х…дэхэк1,  ещ…нэрей,  ед…хэщ1эн,  етху…нэ  махуэм,  1эщ1…гъэшхуэ,  къу…жэ,  д…хэк1ейуэ,  гу…п…гъэ, б…къуэн.

 

3.Псалъэухахэр зэпкърыхын:

Жыг щхъуант1э баринэхэм мэзым зыщагъаф1э.

Псы къиуам дыгъуасэ лъэмыжыр трихащ.

 

4.Бдзэжьеящэ щы1эц1эр къэхъуащ:

А.щы1эц1ит1 зэхыхьэу.

Б.щы1эц1эрэ глаголрэ зэхыхьэу.

В.щы1эц1эрэ плъыфэц1эрэ зэхыхьэу.

 

5.Сочиненэ мыин тхын: «Ныбжьэгъу пэж», «Сыт сэ тхылъыр ф1ыуэ щ1эслъагъур», «Сэ адыгэ нэмысыр къызэрызгуры1уэр». 

Автор
Дата добавления 14.01.2015
Раздел Другое
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров718
Номер материала 300703
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх