1313256
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое КонспектыПриключение снегурочки (Харжыгаштын ужуралдары)

Приключение снегурочки (Харжыгаштын ужуралдары)

библиотека
материалов

hello_html_m698d6546.gifМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад «Чечек» комбинированного вида

с. Хандагайты Овюрского кожууна«Харжыгаштың ужуралдары»

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHE1uykmbpBjQegLyVfdk8KAxmTcUM4hwm9F-bNBZNTgHTnQ16XAКижизидикчи: Монгуш А.Д.Хандагайты суур, 2014ч

Чаа чыл байырлалынга таарыштыр каастап каан өрээл.


Дерилгези:

Каастап каан шиви, гирляндылар, Соок-Ирейниң, Харжыгаштың, уптекчилерниң хептери.


Киржикчилери:

Эртирикчи, Соок-Ирей, Харжыгаш, 1-ги уптекчи , 2-ги уптекчи.


Эртирикчи: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!

Лесом частым, полем вьюжным

Зимний праздник к нам идёт.

Так давайте скажем дружно.


Все: Здравствуй, здравствуй, Новый год!


Егор: Что такое новый год!

Это дружный хоровод,

Это смех ребят весёлых

Возле всех нарядных елок.


Джамбулат: Что такое новый год!

Всем известно наперед;

Это дудки и скрипки,

Шутки песни и улыбки.


Норжай: Ёлочка зелёная выросла в лесу,

И под каждой веточкой шишки на весу.


Динара: Пригласили ёлочку мы на Новый год,

И она сказала нам, к вечеру придёт.


Сайынды: И пришла, нарядная, в блеске серебра,

Мы плясать под ёлочкой рады до утра!


Ыры: «В лесу родилась ёлочка»


Санхэ: Чалап тур бис, манап тур бис

Чаа чыл дүрген чедип келем

Чаагай чанчыл- сагылгавыс

Чаларадып өршээп көрем.Солаңгылыг Хар-Кыс-биле

Соок-Ирей келиңерем.

Чолувусту йөрээвишаан,

Чолукшужуп көрүңерем


Ыры, шүлүк танцы-биле

Хамык чаштар белен тур бис

Чаа чыл, дурген чедип келем –

Чалап тур бис, манап тур бис.


Сайынды: Соок Ирей солун ирей

Соңгам соктап келир ирей

Чаа чылдың байырында

Чаагай сөңнүг келир ирей


Ыры «Коңгажыгаш»

Ыры: «Вот так вот»

Ыры: «Садигим»


Уруглар сандайларга олуруп алырлар. Ийи үптекчилер кирип келир.


1-ги уптекчи: Ой, кайда келдивис?

2-ги уптекчи: Билбес мен. Тур... көр даан. Каастап каан шиви.

1-ги уптекчи: Удавас Чаа чыл боор-дыр аа. Борта Соок-Ирей кээр-дир, Харжыгашты база эдертип алыр.

2-ги уптекчи: Бир чуве бодап алдым; Соок-Ирейден Харжыгашты оорлаптаалам? Ооң орнунга шаңналдан негеп аар бис.А ында дыка хөй шоколадтар, конфеталар, мага хандыр чиптер бис!

1-ги уптекчи: Шын-дыр, ийе, ынчалза-даа харжыгашты канчаар оорлаптар бис?

2-ги уптекчи: Бодуун чуве-дир. Бо, менде сок бар. Ынаар удудар эмден кудупкаш, Соок-Ирейге ижиртиптер бис, удуп каарга Харжыгашты оорлаптар бис.

1-ги уптекчи: Че, ынчаар бис. Соок-Ирейни манаалы. Үптекчилер чоруптарлар.Эртирикчи: Тып көрүңерем, биске кым кээр-дир? Тывызыктан салыйн.

Улуг-биче хамык чонга,

Улуг белээн чүктеп келди.

Сонгу доштуг океандан

Кым аалдап кээр-дир?


Уруглар: Соок-Ирей!

Эртирикчи: Кырган-ачай Соок-Ирейни бистиң-биле Чаа чылдың байырлалын уткуур кылдыр кыйгыраалыңарам, уруглар.

Уруглар Соок-Ирейни ыыткыр кыйгырарлар. Соок-Ирей кирип келир.

Соок-Ирей: Чаа чыл-биле, уруглар! Башкылар! Ада-иелер!

Үнүп келген байырлалывыс-биле!

Аас-кежикти, өөрүшкүнү

Силерниң шуптуңарга күзеп тур мен!

Каас чараш шививисти долгандыр

Хороводтап танцылаальңар.

Дыка-ла үр манаанывыс

Чаа чылды уткуулуңар!

Эртирикчи: Кырган-ачай Соок-Ирей, бистин шививис ам-даа чырывайн тур.

Соок-Ирей: Ол коргунчуг чүве эвес-тир.

Хып кел, каас чараш шивижигеш!

Уругларкьғ шуптузун өөртүп көр:

Хөглүг, ыыткыр каткы-хөг

Байырлалга чангыланзын!

Шивиде гирляндылар хып кээр.

Ыры «Ёлочка»

Соок-Ирей: Эр хейлер, уруглар! Дыка-ла хөгледивис изиргени бердим. Суксай бердим,суг болза, ижиптертер.

Үптекчи: Аа, Соок-ирей суксай бердин бе? Бо бистин соогувусту иживит.

Суксааныннын шуут дораан чидириптер.


Соок-ирей: Бо чүү деп сок чувел? Адын чүү дээр чувел?

Эртирикчи: А мону чуу дээр ийик, «Арсикола» деп сок тур. Танывас кижи ону билбес.

Соок-Ирей: Че, ындыг болза ижиптейн (ижер). Ой бо кандай чувел, карактарым шимдинип тур. Удуур деп бардым.

Соок-Ирей сандай кырынга олуруп алгаш «удуп каар».

Үптекчилер: (ырлаар) Ой экизин - экизиин,

Соок-Ирейни удудуп кааптывыс.

Ой экизин - экизиин,

Соок-Ирейни удудуп кааптывыс.

Үптекчилер шиви артынче халчып чоруй баарлар.

Харжыгаш кирип кээр.

Харжыгаш: Экии, шупту! Чаа-чыл-биле өңнуктер! Ойт, кырган-ачам канчап барганы ол? Удуп чыдар кижи шээй...

Үптекчилер шиви артындан унуп кээрлер.

1-ги уптекчи: Удузун, удузун.Аңаа шаптыктаан ажыы чок. Бистиң-биле чоруур сен. Сени бистер белектерге орнаар бис.

Харжыгаш: Ынчаарга хоржок болгай, мен чогумда байырлал болбас.

2-ги уптекчи: Байырлал болбас деп тур сен бе? Боор чуве-дир, Ынчалза-даа Харжыгаш мен боор мен! (Эжинче) Че, Харжыгашты аргаже сөөрт, баргаш солуй кеттинип алыйн.

Үптекчилер Харжыгашты ап алгаш өске өрээлче алгаш чоруй баар. Соок-Ирей оттуп келир.

Соок-Ирей: Ой, ол канчаарым ол? Байырлал уламчылаар тудум, удуп. А Харжыгаш кайыл, ам-даа келбээни ол бе?

Үптекчи: Мында мен кырган-ачай, каастаныр дээш озалдап калдым. Соок-Ирей: Бо Харжыгаш мээң, уруум бе, уруглар?

Үптекчи: Сээң, сээң. Көр даан, чүм кандыг чуве-дир?

Соок-Ирей: Шын Харжыгаш сен сен бе дээрзин, ам хынаптар бис. Кежээлерде чүнү канчаарынга ынак сен, чугаалап көрем.

Үптекчи: Көзер ойнаарынга.

Соок-Ирей: Чоок. Шын Харжыгаш кежээлерде тоол номчуурунга ынак. Харжыгаш кандыг ырылар ырлаарынга ынагыл. Ырлап көрем.

«Капитан Врунгель» деп мультфильмден үзүндү ыры.

Соок-Ирей: Чок, чок. Харжыгаш ындыг сөстер танывас. Силер Харжыгашты оорлап апарган силер. Кайнаар апардыңар?

Үптекчилер: Мен шуут көрбедим. Чоруурум ол.

Үптекчи чоруптар.

Соок-Ирей: Уруглар, Харжыгашты кайыын дилээр болзувуса экил? Аа билип каааптым. Аргаже дилээр бис.

Уруглар «Аннарнын самын» танцылаар.

Соок-Ирей: Шылай берген-даа ышкаш мен.

Эртирикчи: Дыштан кырган-ачай, Соок-Ирей, а уруглар сеңээ шулуктерден чугаалап берзинер.

Уруглар чаа чыл дугайында шулуктерин чугаалаарлар. Соок-ирей уругларны хапта чигири-биле шаннаар.

Эртирикчи: Соок-Ирей, кор даан сенээ уптекчилерден чагаа келген чуве-дир. Соок-ирей чагааны алгаш номчуур.

Соок-Ирей: « Харжыгашты бистен алыр деп бодап тур сен бе, кырган? Бир эвес алыр деп бодаар болзунза, белектерден белетке. Бис удавас чеде бээр бис» кажарларын! Белектер эккел деп! Ынчалза-даа мен бир чуве бодап кааптым... Силерге белек кылдыр!

Соок-Ирей шиви артынче кылаштааш ында хапты ап алыр.Соок-Ирей шиви артындан унуп кээрге уткуштур Харжыгашты артында чажырып алган үптекчилер кирип келир.

1-ги уптекчи: Че, кырган, белек кылдыр чуну белеткеп калдын? -айтырар. 2-ги уптекчи: Шоколад чиксээш шыдавайн тур мен.

Соок-Ирей: Ынчанмайн канчаар бо белеткеп кагдым. Харжыгаш чокта чаа чылды кандыг байырлал дээрил?

1-ги уптекчи: Белээн, бээр-бээр!

2-ги уптекчи: Ма, Харжыгажын ап ал!

Уптекчилер чоруптарлар.

Хаптан улуг конфетаны уштур.

1-ги уптекчи: Кандыг кончуг улуг хап боор! Мында дыка улуг шоколадтар бар боор он!

2-ги уптекчи: Дурген-дурген, тырт, ужул!

1-ги уптекчи: (Хаптак улуг конфетаны уштур. ) Болза-даа улуг шоколад-дыр. чуу дээр-дир? ПИ-ТУ-ШОК. Че, дурген часкаш чиили.

2-ги уптекчи: Бо чуу чувел? ( Дижи-биле ызырар). Чок, бо шоколад эвес-тир. Соок-Ирей бисти мегелеп каан.

Соок-Ирей: Чуу деп бодадынар? Силер ышкаш чалгаапайларга чоп белек бээр байырлал уезинде чараш кылдыр ырлап, танцылап турар уругларга белек чок боор эвес мен. Моон сонгаар тенектенир мурнунда боданынар.

Уптекчилер чоруптарлар.

Харжыгаш: Уругларга бээр белектеривис кайдал, кырган-ачай? Соок-Ирей: Турган чуве.(хапты дилээр). Кайда уттупканым ол?

Харжыгаш: Ам канчаар бис, кырган-ачай?

Соок-Ирей: Мунгарава, уруум, мээн хуулгазын хендирим дузалаар.

Мээн алдын, хуулгаазын,

Борбак хендирим,

Шойлуп-шойлуп чорткаш,

Мээн хавымны тып берип , корем

Хендирни кожеге уунче октаар, оон оожум бодунче чугааланмышаан тыртар: «бар-даа ышкаш...», «тудуп алдым... Хендирин тыртарга ужунда хымыш тыртынып кээр.

Соок-Ирей: Бо канчап бардын, тенекпейим-хендир?

Байырлал таварыштыр ойнап турарың ол бе?

Кырган-ачаң -биле тенектенмейн,

Белектерлиг хавымны тып берип корем!

Соок-Ирей хендирин катап октапкаш оожум бодунче тыртар.

Ийи-уш оолду дузалажыр кылдыр дилээр.Соок-Ирей: Ам эр хей-дыр сен, белектеривис бо-дур. Соок-Ирей-биле Харжыгаш белектерин уругларга улээр.
Курс профессиональной переподготовки
Специалист по охране труда
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Разработка новогоднего утренника старшей группе муниципательной бюджетной дошкольной образовательной учреждении детского сада "Чечек" комбинированного вида.

Что такое новый год!

Это дружный хоровод,

Это смех ребят весёлых

Возле всех нарядных елок.

Разработка новогоднего утренника старшей группе муниципательной бюджетной дошкольной образовательной учреждении детского сада "Чечек" комбинированного вида.

Что такое новый год!

Это дружный хоровод,

Это смех ребят весёлых

 

Возле всех нарядных елок.

Разработка новогоднего утренника старшей группе муниципательной бюджетной дошкольной образовательной учреждении детского сада "Чечек" комбинированного вида.

Что такое новый год!

Это дружный хоровод,

Это смех ребят весёлых

 

Возле всех нарядных елок.

Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.