Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Конспект урока по теме "Метин" ("Текст")

Конспект урока по теме "Метин" ("Текст")

  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

Дата 29.01.2015

Учитель Мавлитова Э.В.

Предмет Къырымтатар тили

Сыныф 2-Б


Мевзу: Метин устюнде иджадий иш


Макъсад: Метин акъкъында умумий малюмат бермек. Къырымтатар тили акъкъында бильгилерни теренлиштирмек, талебелернинъ нутукъыны инкишаф этмек. Ана тилине севги ашламакъ.

Донатма: ресимлер, джедвеллер.


Дерс кетишаты:

1. Селямлашув. Шиир окъула.

Мектепке истеп барам,

Сабадан анда олам,

Дерсни динълеп отурам,

Бильгимни мен арттырам.


2. Янъы мевзугъа азырланув. Темиз язув дакъкъасы.

Къ Къ

А) кечекен мевзуны текрарламакъ ичюн Аталар сёзни дефтеринъизге язып алынъыз.

Ишкир иш къыдыра, тенбель аш къыдыра.

Б) Къаиделернен чалышув

Метин деп неге айталар?

Бири­биринен манаджа багълы олгъан джумлелерге метин дейлер. Метинде джумлелер белли бир тертипте ерлеше. Метинге серлева къоймакъ мумкюн.

Эр бир метиннинъ мевзусы ола. Метинде джумлелер бир фикирни бильдирелер. Метиннинъ мевзусы серлевада акс олуна.

3. Янъы мевзу илян этиле.

Метин устюнде иджадий иш

4. Янъы мевзу устюнде иш.

Метин парчаларгъа болюне. Там фикирни бильдирген метин парчасына абзац (сатыр башы) дейлер. Абзац янъы сатырдан башланып, биринджи сатыры бираз сагъ тарафкъа чекилип язылыр.

216-мешгъулиет. Метинни окъунъыз.

Яман адам озь сёзлери ве арекетлеринен башкъаларгъа буюк зарар кетире биле. Амма эйилик эр вакъыт яманлыкътан кучьлюдир. Инсанлар эйи адамларнынъ къадрине етелер ве хатырлайлар, агъыр дакъикъада оларгъа ярдым этелер, яман сойларындан исе узакъча олмагъа тырышалар.

Бу метин не акъкъында? Метинге серлева къоюнъыз. Экинджи абзацны дефтеринъизге язып алынъыз.

зарар — зиян эийлик — яхшылыкъ


5. Раатлыкъ дакъкъасы.


Кузьде фиданлар сачтыкъ

Язда мейва ашадыкъ

Акъ дут къара дут

Биз къачайыкъ сен тут.


6. Мустакъиль иш. Дерсликтен чалышув.

217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз.

Къышта кунеш аз къыздыра. Кокни сыкъ­сыкъ къара булутлар къаплай. Къар ягъа. Аяз тюше. Озен ве гольчиклерни буз къаплай. Къышта авада чалышмакъ сагълыкъ ичюн пек файдалыдыр. Буюклер азбарнынъ къарыны темизлейлер. Осюмликлернинъ тамырларыны къарнен къапаталар. Балалар исе буюклерге ярдым этелер.

Бу метинде къач парча бар? Биринджи парчада не акъкъында айтыла? Я экинджи парчада?


7. Нетидже.

- Бу дерсте не огрендик биз?

- метин не демектир?

- метинге не къоймакъ мумкюн?

- дерсте энъ зияде нени бегендиниз?


217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз. 217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз. 217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз. 217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз.. 1. Къышта орманны не къаплай? а) думан; б) къар ёргъаны. 2. Къуругъан осюмликлер ве япракъларнен не ола? а) къар тюбюнде къала ; б) аякъ астында къала. 3. Орманда яшагъан сыгъынлар чокъ вакъыт насыл юрелер? а) токъ юрелер; б) ач юрелер. 4. Сыгъын бузавынен къайда ашыкъып бара? а) озенге; б) черенге. 5. Къашкъырлардан къоркъкъан сыгъынлар не япалар? а) койге таба чапалар; б) ормангъа чапалар. 6. Асанчыкъ не япа? а) сыгъынларны азбаргъа йибере; б) сыгъынларны къува.

Учюнджи абзацны дефтеринъизге кочюринъиз.

Эв вазифеси:


221-мешгъулиет. Сёзлерден джумлелер тизинъиз.

Эмджем, меним, чалыша, обсерваторияда. О, телескопнен, анда, козете, семаны. Базар куню, бизге, кельген эди, о. Манъа, меракълы, чокъ, айтты, шейлер. Мен де, козетмеге, севем, йылдызларны. Мен, олмакъ истейим, астроном алим.

Джумлелерни дефтеринъизге язынъыз. Олар манаджа бири­биринен багълымы? Метинге серлева къоюнъыз. Джумлелерден схемаларгъа келишкен сёзлерни тапынъыз.


Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Краткое описание документа:

Дата 29.01.2015

Учитель Мавлитова Э.В.

Предмет Къырымтатар тили

Сыныф 2-Б

Мевзу: Метин устюнде иджадий иш

Макъсад: Метин акъкъында умумий малюмат бермек. Къырымтатар тили акъкъында бильгилерни теренлиштирмек, талебелернинъ нутукъыны инкишаф этмек. Ана тилине севги ашламакъ.

Донатма: ресимлер, джедвеллер.

Дерс кетишаты:

1. Селямлашув. Шиир окъула.

Мектепке истеп барам,

Сабадан анда олам,

Дерсни динълеп отурам,

Бильгимни мен арттырам.

2. Янъы мевзугъа азырланув. Темиз язув дакъкъасы.

Къ Къ

А) кечекен мевзуны текрарламакъ ичюн Аталар сёзни дефтеринъизге язып алынъыз.

Ишкир иш къыдыра, тенбель аш къыдыра.

Б) Къаиделернен чалышув

Метин деп неге айталар?

Бири­биринен манаджа багълы олгъан джумлелерге метин дейлер. Метинде джумлелер белли бир тертипте ерлеше. Метинге серлева къоймакъ мумкюн.

Эр бир метиннинъ мевзусы ола. Метинде джумлелер бир фикирни бильдирелер. Метиннинъ мевзусы серлевада акс олуна.

3. Янъы мевзу илян этиле.

Метин устюнде иджадий иш

4. Янъы мевзу устюнде иш.

Метин парчаларгъа болюне. Там фикирни бильдирген метин парчасына абзац (сатыр башы) дейлер. Абзац янъы сатырдан башланып, биринджи сатыры бираз сагъ тарафкъа чекилип язылыр.

216-мешгъулиет. Метинни окъунъыз.

Яман адам озь сёзлери ве арекетлеринен башкъаларгъа буюк зарар кетире биле. Амма эйилик эр вакъыт яманлыкътан кучьлюдир. Инсанлар эйи адамларнынъ къадрине етелер ве хатырлайлар, агъыр дакъикъада оларгъа ярдым этелер, яман сойларындан исе узакъча олмагъа тырышалар.

Бу метин не акъкъында? Метинге серлева къоюнъыз. Экинджи абзацны дефтеринъизге язып алынъыз.

зарар — зиян эийлик — яхшылыкъ

5. Раатлыкъ дакъкъасы.

Кузьде фиданлар сачтыкъ

Язда мейва ашадыкъ

Акъ дут къара дут

Биз къачайыкъ сен тут.

6. Мустакъиль иш. Дерсликтен чалышув.

217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз.

Къышта кунеш аз къыздыра. Кокни сыкъ­сыкъ къара булутлар къаплай. Къар ягъа. Аяз тюше. Озен ве гольчиклерни буз къаплай. Къышта авада чалышмакъ сагълыкъ ичюн пек файдалыдыр. Буюклер азбарнынъ къарыны темизлейлер. Осюмликлернинъ тамырларыны къарнен къапаталар. Балалар исе буюклерге ярдым этелер.

Бу метинде къач парча бар? Биринджи парчада не акъкъында айтыла? Я экинджи парчада?

7. Нетидже.

- Бу дерсте не огрендик биз?

- метин не демектир?

- метинге не къоймакъ мумкюн?

- дерсте энъ зияде нени бегендиниз?

217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз. 217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз. 217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз. 217-мешгъулиет. Окъунъыз. Метинге серлева къоюнъыз.. 1. Къышта орманны не къаплай? а) думан; б) къар ёргъаны. 2. Къуругъан осюмликлер ве япракъларнен не ола? а) къар тюбюнде къала ; б) аякъ астында къала. 3. Орманда яшагъан сыгъынлар чокъ вакъыт насыл юрелер? а) токъ юрелер; б) ач юрелер. 4. Сыгъын бузавынен къайда ашыкъып бара? а) озенге; б) черенге. 5. Къашкъырлардан къоркъкъан сыгъынлар не япалар? а) койге таба чапалар; б) ормангъа чапалар. 6. Асанчыкъ не япа? а) сыгъынларны азбаргъа йибере; б) сыгъынларны къува.

Учюнджи абзацны дефтеринъизге кочюринъиз.

Эв вазифеси:

221-мешгъулиет. Сёзлерден джумлелер тизинъиз.

Эмджем, меним, чалыша, обсерваторияда. О, телескопнен, анда, козете, семаны. Базар куню, бизге, кельген эди, о. Манъа, меракълы, чокъ, айтты, шейлер. Мен де, козетмеге, севем, йылдызларны. Мен, олмакъ истейим, астроном алим.

Джумлелерни дефтеринъизге язынъыз. Олар манаджа бири­биринен багълымы? Метинге серлева къоюнъыз. Джумлелерден схемаларгъа келишкен сёзлерни тапынъыз.

Автор
Дата добавления 25.03.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров444
Номер материала 459110
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх