Инфоурок / Информатика / Тесты / Желілік технологиядан тест сұрақтары

Желілік технологиядан тест сұрақтары


библиотека
материалов

ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ


НҰСҚА 0001


Сұрақ №1

Локальды желіге қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді

А)клавиатура

В)жол серік

С)сервис

Д)басты компьтер

Е) сервер+


Сұрақ №2

Байланыс арналары арқылы біріктірілген компьютерлер жиынтығы

А(конференция

В)дешифрлеу

С)тағайындау порты

Д) сервер

Е) есептеуіш желі+


Сұрақ №3

Есептеуіш желі: (1.емес нұсқасын таңдаңыз)

А)регионалдық

В) жылдық +

С)қалалық

Д) локалдық

Е)глобалдық


Сұрақ №4

Желінің 1. емес компонентін таңдаңыз:

А) коммутация

В) маршрутизатор

С) көпір

Д)шлюз

Е) концентратор +


Сұрақ №5

Желінің жалпы мәлімет тасу ортасын бөліктерге бөліп, келіп түскен мәліметті басқа сегментке тек адресіне байланысты жөнелтіп отыратын құрылғы

А)шлюз

В)трафик

С)коммутатор

Дконцентротор

Е) көпір+


Сұрақ №6

Желідегі 3-тен көп компьютерге беріледі

А) логин

В)атау

С)сызба

Д)құрылым

Е) адрес+


Сұрақ №7

Екілік ақпаратты жіберу үшін оптоталшықты кабельдерді пайдаланылады

А)жраықты сигналдар

В) жарықты импульстер+

С)кадрды

Д)дыбысты

Е)электрлік сигналдарды


Сұрақ №8

Компьютерлердің физикалық байланысу конфигурациясы

А)шифрлеу

В)біріктірілуі

С)дешифрлеу

Д)байланысу

Е) топология+


Сұрақ №9

Желінің конфигурациясының түрлері:

А)бйланысты, толық байланысты

В)Толық байланысты, толық емес байланысты+

С)байланысты, байланысты емес

Д)толық байланысты, байланысты емес

Е)құрама, құрама емес


Сұрақ №10

Ортаға көптік рұқсатты бақылау және коллизияны анықтау тәсілі бар желі

А)1.жауаптары жоқ

B)FDDI

С)Ethenet+

D)TokenRing

E)Arcnet


Сұрақ №11

Көптеген бас тартулар кезінде бірнеше өзара байланыспайтын желіге бөлініп кететін желі түрі

A)TokenRing

B)Ethernet

C)ArcNet

D)сондай желі түрі жоқ

E)FDDI+


Сұрақ №12

Көптеген бас тартулардан, өзінің жұмыс істеу қабілеттілігін қайта қалпына келтіретін желі түрі

А)Ethernet

В)ArcNet

С)FDDI+

Д)TokenRing

Е)сондай желі түрі жоқ


Сұрақ №13

Эталондық желілік модель

А)ASCII

В)IEEE

С)Xerox

Д)Ethernet

Е)OSI+


Сұрақ №14

Берілгендерді шифрлеу және дешифрлеуді орындайтын деңгей

А)көліктік

В)Ұсыныс+

С)физикалық

Д)арналық

Е)желілік


Сұрақ №15

OSI моделінің төменгі деңгейі:

А)сеанстық

В) физикалық+

С)қолданбалы

Д) желілік

Е)арналық


Сұрақ №16

Дәл осы уақытта қай жақ активті екенін тіркейтін және өзара байланысты басқаратын деңгей

А) физикалық

В)қолданбалы

С)көліктік

Д)желілік

Е) сеанстық+


Сұрақ №17

Маршрутизаторлар жұмыс жасайтын OSI моделінің деңгейі

А)көліктік

В)арналық

С)қолданбалы

Д)бірігу

Е) желілік+


Сұрақ №18

«Нүкте-нүкте» жіберу технологиясы қарастыратын ақпарат алмасу түрі

А)Желінің барлық компоенттері арасында

В)компьютер мен желінің компоненті арасында

С) хост-трансивер мен компьютерлер арасында

Д)компьютерлер мен перифериялық құрылғылар арасында

Е) Тек қана компьютерлер арасында+


Сұрақ №19

Желілік адаптермен желілік топсымның жалғану тәсілін анықтайтын деңгей

А)бірігу

В)желілік

С)көліктік

Д) физикалық+

Е) арналық


Сұрақ №20

Пакеттерді кескіндеуге (фрагменттеу) қабілеті бар, қолайлы адрестеу жүйесімен және кең дидарлы таратулардан бас тартатын хаттамалар стегі

А)IPX/SPX

B) NetBIOS/SMB

С) TCP/IP +

D)SNA
E)
СтекOSI


Сұрақ №21

Қосымшалардың өзара іс-әрекеттері мен мәліметтер алмасуын қамтамасыз ететін хаттамалар

А)арналық

В)маршруттық

С)желілік

Д)көліктік

Е) қолданбалы+


Сұрақ №22

Адрестер өрісінде көрсетілген нөмерлі топты құрайтын бірнеше түйінге бір мезгілде жеткізілуі тиіс пакет

А)limited multicfst

В)loopback

С)limited broadcast

Д)broadcast

Е): multicast+


Сұрақ №23

Электронды поштамен және жаңалықтар тобымен жұмыс жасауға барлық қажетті тәсілдерді қолдайтын қосымша

А)AutoCad

В) MS Word

С)CorelDraw

Д)AdobeResder

Е) Windows Internet Explorer+


Сұрақ №24

Кілт негізінде құрылатын (генерацияланатын) бастапқы мәтінге псевдокездейсоқ тізбектің орналасу әдісі

А)орын ауыстыру

В)алмастыру

С)аралас шифрлеу

Д)аналитикалық түрлендіру

Е) гаммирлеу+


Сұрақ №25

HTML –құжатында өлшемін, түсін, қаріп түрін беретін атрибут

А)HO,FACE,SIZE

В)BODE,TAB,HTML

С)PHP,COLOR,HEAR

Д)TITLE,COLOR,HEAR

Е)SIZE, COLOR, FONT+


Сұрақ №26

JAVA тіліндегі мәтінді терезесінде қолданушының мәтін таңдау оқиғасы

А)onFocus

В)onReset

С)onLoad

Д)onUnLoad

Е) onSelect+


Сұрақ №27

JAVA-скриптерінде формадан Web-серверге мәліметтерді беру оқиғасы

A)onSelect6 onChange

B)onChange

C)onSubmit+

D)onLoad

E)onSelect

Сұрақ №28


Flash Macromedia-да бұл тақтаның түрі сәйкесінше таңдалған объектіге немесе сайманға тәуелді

А)жұмыс облысы

В)уақыт шкаласы

С)монтаждау үстелі

Д)саймандар тақтасы

Е) қасиеттер тақтасы+


Сұрақ №29

Macromedia Flash -да анимация пішіні тек қана .... үшін қолданылады

А)қайта топтау

В)растрлық бейнелер

С)геометриялық фигуралар

Д)Топталған объектілер

Е) топталмаған объектілер+


Сұрақ №30

Macromedia Flash-та мәтіндік кескінді суретке айналдыру үшін екі рет қолданылатын команда

А)түзету/бөлу

В) өзгерту/бөлу+

С)мәтін/бөлу

Д)басқару/бөлу

Е)топтау


Сұрақ №31

Веб-сайтының ішкі құрамына қандай түрі жатпайды?

А)торлы

В)ағаштар

С)гибридтік

Д) тармақталған+

Е)сызықтық


Сұрақ №32

Action Script тілінде сандармен амалдар орындайтын объект

A)Selection

B)Sound

C)Mouse

D)Object

E) Number+


Сұрақ №33

Екі сымнан құралатын, біреуі екіншісінің ішінде орналасқан топсым

А) бұрама тең

В)технологиялық

С)желілік

Д)двужильный

Е) коаксиалды+


Сұрақ №34

Желіде «жұлдызша-шина» топологиясына «жұлдызша» топологиясы бойынша бірнеше желілерді біріктіретін құрылғы

А)желілік карта

В) концентратор

С) терминотор

Д)модем

Е) магистральды шина+


Сұрақ №35

«Коммутацияланған пакеттер» әдісімен мәліметтер жіберудің түйіні

А)ақпарат тұрақты ұзындықты порциямен және бірінші босаған арнамен жіберілді

В) мәліметтер алмасу жіберуге арналған уақыт аралығында іске асырылады+

С)екі клиент арқылы хобарлама жіберу үшін топ ішіндегі арнаны қосатын тікелей байланыс құрады.

Д)ақпарат тұрақталмаған ұзындық поциямен және бірінші босаған арнамн жіберіледі.

Е) ақпарат тұрақталған ұзындықты порциямен жіберіледі.


Сұрақ №36

Тар жолдық жүйелердің мәліметтерді жіберу түрі:

А)жарық импульстер

В) түрлі жиіліктегі сандық сигнал

С)анлогтық сигналдар

Д) бір бағытқа бағытталған сандық сигнал

Е) Бір жиеліктегі сандық сигнал+


Сұрақ №37

OSI моделінің деңгейлері

А)көліктік, желілік, физикалық, қолданбалы, арнайы

В) арналық, көліктік, желілік, физикалық, желілік

С)желілік, физикалық, қолданбалы, жалпы,

Д)физикалық, желілік,маршруттық, арналық,сеанстық, ұсынылатын, қолданбалы

Е) физикалық, арналық, желілік, көліктік, сеанстық, ұсыныс, қолданбалы+


Сұрақ №38

OSI моделінде кадрлар құрылатын деңгей

А)көліктік

В)физикалық

С)қолданбалы

Д)желілік

Е) Арналық+


Сұрақ №39

Физикалық деңгейдегі өңделмеген биттерді берілгендер кадрына топтайтын деңгей

А)көліктік

В)желілік

С)сеанстық

Д)қолданбалы

Е) арналық+


Сұрақ №40

Берілгендер ағымында бақылау нүктелер қою арқылы қолданушынң тапсырмаларының синхрондалуын қамтамасыз ететін деңгей

А)желілік

В) сеанстық+

С)қолданбалы

Д)көліктік

Е)арналық


Сұрақ №41

Желіде түйіндері өзара ұйымдасуға жеткілікті, бұтақтық ұйымдасқан желілік хаттамалар тобы

А)хаттама тобы

В)хаттамалар арнасы

С)хаттамалар түйіні

Д)хаттамалар реті

Е): хаттамалар стегі+


Сұрақ №42

Мекен-жайды (адрес), маршрут пен қатені тексеруді, сұраныстарды қайта жіберуді басқаратын хаттамалар

А)арналық

В)маршруттық

С) желілік+

Д)көліктік

Е)қолданбалы


Сұрақ №43

Компьютерлер арасындағы сеансты байланыстарды қолдайтын және сенімді ақпарат алмасуына кепілдік беретін хаттамалар

А)желілік

В)қолданбалы

С)арналық

Д)маршруттық

Е) көліктік+


Сұрақ №44

0-ден басталатын желі адресі келесі класқа жатады

А)Е

В)С

С)Д

Д)А+

Е)В


Сұрақ №45

10-нан басталатын желі адресі келесі класқа жатады

А)А

В) В++

С)Д

Д)С

Е)Е


Сұрақ №46

110-нан басталатын желі адресі келесі класқа жатады

А)Е

В)А

С) С+

Д)Д

Е)В

Сұрақ №47

Интернет бойынша мәліметтер жіберудің қатынастық қымбаттығы.. ақырлы іске асады

А) коаксиальды топсымдар кабеля

В) Спутникті байланыс арналары+

С)коммунмкациялық пакеттер арналары

Д) модем

Е) Орома жұп


Сұрақ №48

Оң жағынан домендік атаумен толықтырылған атаудың аталуы

А)түйіннің аты

В)түйіннің жарты домендік аты

С) түйіннің толық домендік аты+

Д)түйіннің қысқа домендік аты

Е)түйіннің домендік аты


Сұрақ №49

DNS-тың негізгі серверіне жүктемені азайтуға мүмкіндік береді және деректер қорына физикалық шетте орналасқан серверлерінің клиенттерінің рұқсатын үдететін DNS сервері

А)негізгі

В) кэштеуші

С)физмкалық

Д) резервті+

Е)хештеушіСұрақ №50

Клиент сұраныстарын қайта жіберуші DNS сервері

Ж: кэштеуші


Сұрақ №51

Интернеттің дамытуын зерттеумен айналысатын коммерциялық емес ұйым

Ж: Интернетті зерттейтін жұмысшы топ (IRTF)


Сұрақ №52

Кез келген компанияның бәсекелестігі мен өміршеңдігінің маңызды шарттарының бірі

Ж: ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің дамуы


Сұрақ №53

Ұзындығы 256 биттік кейбір ақпараттар, дискетаның басқа қолданушыларға қол жетпейтін жерде орналасады, смарт-картада

Ж: жабық кілт


Сұрақ №54

Барлығына қол жетерлік кілт

А) электронды

В)негізгі

С)еркін

Д)ашық+

Е)жабықСұрақ №55

Қорғалатын хабарламаның әрбір таңбасы түрленуге ұшырайтын, криптографиялық жабылудың түрі

Ж: шифрлеу


Сұрақ №56

Қорғалынатын деректердің кейбір элементтері алдын-ала таңдалынған кодпен алмастырылатын (сандық, әріптік, әріпті-сандық қосынды), криптографиялық жабылудың түрі

Ж: кодтау


Сұрақ №57

Ұйымдастырылған іс-шаралармен қарастырылады:

Ж: қылмескердің ақпараттық сигналының табылуын және оның қимылы мен жылжуын бақылауды ескеру


Сұрақ №58

JAVA-скриптерінде Window объектісінің әдістері

Ж: Alert, close, confirm, open, prompt


Сұрақ №59

Flash Macromedia-да фильмді көру кезіндегі өлшемі мен түсі сәйкесінше «кадрдың» өлшемі мен түсімен анықталады

Ж: монтаждау үстелі


Сұрақ №60

Flash Macromedia-да құралдар панелі ..... құралады

Ж: барлық жауаптары 1.


Сұрақ №61

Растрлық графиканы векторлыққа түрлендіру

Ж: трассировка


Сұрақ №62

Macromedia Flash –тің экранға анықтамалық жазбаны шығару үшін қолданылатын құрал

Ж: мәтін


Сұрақ №63

Веб сайт парағының құрылымы: басы-бірінші парағы ағаш түбірі, бірақ сайт соңы сайт мазмұнының толығымен қамтылғанын көрсетеді

А)торлы

В) құрылымды

С) ретсіз

Д) сызық

Е) Ағаш+


Сұрақ №64

Action Script тіліндегі http хаттама форматына жолды ауыстыратын функция

А)eval

B) chr

C)duplicate

D)getTimer

Е) escape+


Сұрақ №65

Берілгендерді сығу мәліметтердің қайта жіберу уақытын қысқартатын процесс

А)мәліметтерді үлкейту

В)артық элементтердің өшірілуі

С)арнадағы кедергілерді басу

Д) жіберу аралығындағы уақытты азайту

Е) мүмкін болатын маршруттардың санын азайту+


Сұрақ №66

Телефон байланысы үшін қолданылатын аналогты мәлім арналар

Ж: коммутацияланған арна


Сұрақ №67

OSI моделінің арналық деңгейінде топталған биттер құрылымы ........... құрайды

А)модельдер

В) кадрларды+

С) пакеттерді

Д)жүйелерді

Е) маршруттарды


Сұрақ №68

Бір деңгейде орналасқан, бірақ түйіндері әртүрлі, желілік компоненттерімен алмаса алатын, хабарламаның реттілігі мен форматын анықтайтын пішімделген ережелер:

А)комутация

В)маршрутизция

С)интерфейс

Д) хаттама+

Е)коммуникация


Сұрақ №69

ТСР/ІР хаттамасында «Өміршеңдігі» түсіндігі не білдіреді

Ж: желідегі пакеттің берілу уақыты


Сұрақ №70

Желі ішінде пакеттерді тасымалдау қызметін атқаратын желіаралық хаттама

Ж: ІР


Сұрақ №71

ІР-адресінің жоғары байты

Ж: желідегі адрестің класын анықтайды


Сұрақ №72

Көліктік деңгейдің хаттамалары

Ж: TCP, UDP


Сұрақ №73

Құрама желіде сенімді алмасуды қамтамасыз ететін хаттама

Ж: ТСР


Сұрақ №74

Жіберуші мен қабылдаушының арасындағы мақұлдасу .... деп аталады

Ж: квитирование


Сұрақ №75

Локалдық желіде берлігендермен алмасу үшін қолданылатын хаттамалар өздерінің қызметіне қарай бөлінеді:

А)қолданбалы,сервистік, желілік

В)қарапайым, транспортные,жлілік

С)күрделі, қарапайым, желілік

Д)қолданбалы, көліктік, көрсеткіштік

Е) қолданбалы, көліктік, желілік+


Сұрақ №76

Түрлі құрамды Веб-парақтарды өңдеу мен шығаруға, сонымен бірге веб-сайт және оны қолданушы аралығында интерфейсті беретін кешенді қосымша

Ж: браузер


Сұрақ №77

Желілік қорларды орнату және жүргізуді орындайтын аймақ

Ж: қорларды басқару


Сұрақ №78

Желі конфигурациясын жобалау, оның кеңейтілімін, қажетті барлық құжатнаманы жүргізетін аймақ

Ж: конфигурацияларды басқару


Сұрақ №79

Ескерту, анықтау және мәселені шешу аймағы

Ж: қолдау


Сұрақ №80

DNS сервері жауап беретін атаулардың кеңістіктегі белгілі бір бөлігі..... аталады

Ж: аймақ


Сұрақ №81

DNS-тің негізгі типтері:

А)кэштеуші, басты, хештеуші

В)қосымша, физикалық,хештеуші

С) негізгі, резервті, кэштеуші+

Д)негізгі, қосымша, хештеуші

Е)резервті, физикалық, екілік


Сұрақ №82

DNS-тың сұраныс типтері:

Ж: рекурсивті, итеративті, кері


Сұрақ №83

Интернетте доменге атау беруші жүйені басқаратын және хаттамалар нөмерін иемденетін коммерциялық емес ұйым

Ж: ерекшеленген аттары мен нөмірлері бар Интернет корпорациясы (ICANN)


Сұрақ №84

Желі арқылы ақпаратты жіберу/қабылдау...... байланысты емес:

А)алғашқы компьютердің жүктелу дәрежесіне

В) провайдерге қосылу тәсіліне

С)жылдамдығына

Д)интернет желісіне сіздің провайдеріңіздің қосылу сипаттамасына

Е) қолданылатын браузеріне+


Сұрақ №85

Интернет компьютерлеріне қосылған қолданушылардың өзара мәтіндік хабарлама алмасу қызметі

А)USENET

B)WWW
C)Telnet

D)BitTorrent

Е) ICQ+


Сұрақ №86

Нақты уақыт режиміне араласу

Ж: Chat


Сұрақ №87

Мекеменің ақпараттық қауіпсіздігіне зиян тигізетін іс-әрекеттерді келесі топтарға бөлуге болады:

Ж: авторлы (тіркелген) қолданушылармен орындалатын, хакерлермен орындалатын «Электронды» әдістер, компьютерлік вирустар, «Шынайы» қауіптер


Сұрақ №88

Мақсатпен ұрлау, жұмыс станциясында немесе серверде мәліметтерді жою, байқаусызда қолданушының деректеріне зақым келтіру келесі топқа жатады

Ж: авторизацияланған қолданушылармен орындалатын іс-әрекеттер


Сұрақ №89

Санкциясыз компьютерлік желіге ену, құпия ақпаратты ұрлау және оны заңсыз мақсатпен қолдану келесі топқа жатады

Ж: хакерлермен орындалатын «электронды» әдістер


Сұрақ №90

Желі бойынша таралып, желілік мекен жайды есептеп өздерінің көшірмесін жіберетін вирустар

Ж: құрттар


Сұрақ №91

Сипатталған нақты вирус кодын жедел жады мен файлдарда іздеп, сәйкес хабарлама береді

Ж: детектор-программалар


Сұрақ №92

Шертуі барысында формаға мәліметтің енгізуін растайтын батырманың құрылуы

А)type= “reset”

B)type= “text”

C)type= “checkbox”

Д) type =”submit”+

E) type= “button”


Сұрақ №93

JavaScript-те HTML құжаты ......... түрінде көрсетілген

Ж: DOM объектілі моделінде (Document Object Model)


Сұрақ №94

Flash Macromedia-да бұл пиктограмманың астында тағы бір немесе бірнеше құралдар жасырынғанын көрсетеді

Ж: төменгі оң жақта орналасқан кішкентай қара үшбұрыш


Сұрақ №95

Macromedia Flash-да растрлық графиканы векторлыққа түрлендіру параметрлері келесі......... терзесі арқылы орындалады

Ж: векторлау


Сұрақ №96

Веб-сайт бетін ұйымдастыру әдістері:

Ж: сызықтық, ағаштық, гибридтік, торлы


-

Сұрақ №97

Радиусы 10 км ден аспайтын аймақта орналасқан компьютерлердің бірігуі

А) регионалды

В)автономды

С) жергілікті+

Д)қалалық

Е)ауқымды


Сұрақ №98

Транзиттік түйіндер арқылы абонентің желіге қосылу процесі

Ж: коммутация


Сұрақ №99

Әртүрлі желілерді біріктіріп, желідегі компьютерлерге ақпаратты тасымалдау құрылғысы:

Ж: маршрутизатор


Сұрақ №100

Маркер жіберу қатынау әдісі коллизия құбылысын болдырмайтын жағдай

Ж: те қана бір компьютермен бірсәттілік маркер қолдану


Сұрақ №101

TokenRing технологиясында мәліметтерді жіберу үшін .... қолданылады

Ж: маркерді


Сұрақ №102

Пакетті дейтаграммаға орналасатын деңгей

Ж: желілік


Сұрақ №103

Хабарламаларды қатесіз жіберуді қамтамасыз ететін деңгей

А)сеанстық

В)көліктік

С) желілік

Д) арналық+

Е)қолданбалы


Сұрақ №104

Желінің өткізу қабілеттігін ұлғайту үшін ТСР хаттамасы .... қолданады

А)бар болу уақыты

В)шиндік арбитраж

С)1. Жауаптары жоқ

Д) ақпараттарды жіберу уақыты

Е) сырғымалы терезе


Сұрақ №105

Internet хабарламаларын басқаратын хаттама

Ж: ICMP


Сұрақ №106

Браузерлерге қандай қосымша жатады

А)AutoCad

B)FineReader

C)Delphi

D)Adobe Photoshop

Е) Mozilla Firefox+


Сұрақ №107

Технология деңгейлерін толық түрлендіруін қамтамасыз ететін коммерциялық емес ұйым

А)басты Интернет ұйымы

В)аккредитованные регистраторы

С)ерекшеленген атаулары мен нөмірлері бар Интернет корпорациясы

Д)1.жауаптары жоқ

Е) Интернет бойынша құралған инженерлі жұмысшы топ (ІЕТҒ)+


Сұрақ №108

Еркін дискусияға рұқсат беретін қызмет

Ж: телеконференция


Сұрақ №109

  1. сақтамау, компьютерлер мен тасымалдауыштардың ұрлануы, форсмажорлық жағдайлар келесі топқа жатады

Ж: «Шынайы» қауіптер


Сұрақ №110

Логикалық объектілер немесе процестерге, құқы,ы жоқ адамдарға ақпаратқа қол жеткізбеу қасиеті

Ж: құпиялық


Сұрақ №111

Берілген құжатты нақтылайтын және сол берілген электронды құжатты жалғандықтан қорғауға арналған электронды құжат реквезиті

Ж: электронды сандық қолтаңба


Сұрақ №112

1024 биттік кейбір ақпараттар, құжат-файл алушы ЭЦП-ны тексеру үшін қолданылады:

Ж: ашық кілт


Сұрақ №113

Байланыс арқылы жіберілетін немесе сақталынған деректердің өзгерілгенін байқау мақсатында жабық кілттерді қолданып деректерді өңдейтін және деректерге қосылатын ұзындығы тұрақты код

А)сиқырлы коды

В)тұтастық коды

С) аутентификация коды+

Д)байқау коды

Е) бақылау коды


Сұрақ №114

Электронды қолтаңба қалай шифрленеді

А)бекітулер электронды пошта арқылы жіберіледі

В)қолтаңба симметриалық кодпен шифленеді

С)қолтаңба кез-келген түрмен шифрленіп, файлға жазылады

Д)арнайы бағдарлама көмегімен қолтаңбаның графикалық бейнесі жасалынады

Е) арнайы бағдарлама көмегімен екі кілт жасалынады: жабулы және ашық+


Сұрақ №115

Ассиметриялы шифрлеуде шифрлеу және қайта ашу үшін қолданылады

Ж: екі өзара байланысты кілт


Сұрақ №116

DES және ГОСТ 28147-89 негізінде қандай схеме тұр:

Ж: Фейстельдікі


Сұрақ №117

Нақты бір ереже бойынша өзара байланысты, екі кілттің генерациясы (ашық және жабық)

Ж: ашық кілт жүйесі


Сұрақ №118

Бұл шифрдің түрінде ашық мәтіндегі әр символы алфавиттің оң немесе сол позицияда орналасқан әріппен ауыстырылады

Ж: Цезарь шифрі


Сұрақ №119

Идентификация және аутентификация қолданылады:

Ж: ақпараттық жүйеге кездейсоқ және заңсыз субъектілерге қол жеткізу мүмкіндігін шектеу үшін


Сұрақ №120

Бүкіл HTML құжатының өлшемін, қаріп өлшемін өзгертетін тег

А) <HO>

B) <FONT>

C) <BODY>

D) <HEAR>

Е) +


Сұрақ №121

Catalog1 каталогының Site папкасында орналасқан page2.html парағын таңдаңыз

A) <A HREF=catalog2

html></A>

B)

.html>…. +

C) <A HREF=page27html>A>

D) <A HREF =catalog1

.html></A>

E) <A HREF=D:

.html></A>


Сұрақ №122

Фрейм терезесінің мазмұнын өзгертетін атрибут

Ж: TARGET


Сұрақ №123

Әрбір фреймге жеке атрибут беретін тег

Ж: FRAME


Сұрақ №124

Flash Macromedia терезесінің негізгі элементтері

Ж: барлық жауаптары 1.


Сұрақ №125

Аралық беттерді кіру қажеті жоқ, бір беттен келесі бетке тез арада өту мүмкіндігі бар веб-сайт бетінің құрылымы

Ж: торлы


Сұрақ №126

Құжаттарды көру және өзара орын ауыстыру үшін қолданылатын клиенттік программа

Ж: браузер


Сұрақ №127

Flash –қосымшаларының мазмұнына мәліметтерді өңдеуді, интерактивтікті қосуды және басқа іс-әрекеттерді орындайтын объектті-бағытталған бағдарламалау тілі

Ж: ActionScript


Сұрақ №128

16 кадрдан ойнау қай командамен іске асырылады

Ж: On (release) gotoAndPlay (16)


У НҰСҚА

Сұрақ №129

Бірнеше концентраторларды пайдаланып, өзара жұлдызша байланыспен біріккен желі

Ж: дерево


Сұрақ №130

Қатардан бір компьютердің істен шығуы, бүкіл желінің жұмысының істен шығуына себеп болатын топология

Ж: сақина


Сұрақ №131

Ethernet стандартын қолданатын топология

Ж: жұлдызша және шина


Сұрақ №132

Бір немесе бірнеше компьютерлер желі арнасы бос деп мәлімет жібергенде оларға кедергі жасайтын жағдай

Ж: коллизия


Сұрақ №133

Мәліметтерді жібермесе бұрын компьютерлер, трафиктің бар екендігін анықтау үшін, топсымды «тыңдайды». Қандай қатынау әдісі қолданылады?

А)ТДМА

В)СSMA/CA

C) маркерді жіберу

D) TPMA

Е)CSMD/CD+


Сұрақ №134

Желі стандартын анықтайтын АҚШ-тың ұлтық ұйымы

Ж: ІЕЕЕ


Сұрақ №135

Жіберуші-компьютер мен қабылдаушы-компьютер арасындағы маршрутты анықтайтын деңгей

А) қолданбалы

В)көлітік

С)желілік

Д)арналық

Е)сеанстық+


Сұрақ №136

ІР-адресінің ұзындығы

А) айнымалы ұзындық

В) 4 байт+

С) 1 байт

Д) 6 байт

Е) желінің қай ласқа жататындығына байланысты


Сұрақ №137

МАС-адресінің ұзындығы (физикалық)

А) 6 байт+

В)2 байта

С) ұзындығы технологияға байланысты

Д) ый 4 байт

Е) 1 Мбайт


Сұрақ №138

Желі түйінінің адресациясы үшін қолданылатын адрестер типі:

Ж: аталғандардың барлығы 1.


Сұрақ №139

Түйіннің динамикалық кескінінің хаттамасы

Ж: DHCP


Сұрақ №140

Қолданушылардың тіркеу жазбасын құру және қолдау, қолданушылардың қорларға мүмкіндігін басқару аймағы

А) коаксиальды топсымдар кабеля

В) қолданушыларды басқару+

С) Коммунмкациялық пакеттер технологиясы

Д) Конфигурацияларды басқару

Е) 1. Жауаптары жоқ


Сұрақ №141

Өкілеттілік аймағын басқаратын DNS сервері

Ж: негізгі


Сұрақ №142

Бұл DNS-тың сұранысы ІР-ні жіберіп, домендік атын кері алуға сұрайды

Ж: Кері


Сұрақ №143

Сайттар арасында жеңіл жылжу қолайлығын қамтамасыз етеді

Ж: сілтемелер


Сұрақ №144

Өңделетін ақпараттың құпиялығы мен тұтастығына және қолданушылардың қол жеткізушіліктеріне бағытталған іс шаралардың жиыны

Ж: ақпаратты қорғау


Сұрақ №145

Орындалу барысында ақпарат өзінің алдын ала анықталған түрі мен сапасын сақтайтын қасиет

А) қорғаныстық

В) тұтастық+

С)сенімділік

Д) құпиялық

Е)тұтастық емес


Сұрақ №146

Осы вирустар, жұққан файлдар немесе секторларға қатынау жолдарын еске сақтап, өздерінің орнын жұқпаған аумақтармен ауыстырады

Ж: стелс


Сұрақ №147

Қолданушының берілген құжатқа және ашық кілтке сәйкес келетіндігін тексеретін қызмет

А)Кілтерін іздестіру

В)қолтаңбаны қалыптастыру қызметі

С)қолтаңбаны есептеу қызметі

Д) қолданушының кілттік жұбын қалыптастыру лгоритмі

Е) қолтаңбаны тексеру қызметі+


Сұрақ №148

Қолданушының құжаты және құпия кілті негізінде жеке қолтаңбасын анықтайтын қызмет

Ж: қолтаңбаны анықтау қызметі


Сұрақ №149

Керкгоффса принципы бойынша шифрдың криптографиялық тұрақтылығы толығымен анықталады

Ж: кілттің құпиялығымен


Сұрақ №150

Ақпараттарды аудентификациялық және құпиялық қамтамасыз ететін математикалық әдістер ғылымы (авторлықтың тұтастығы мен шынайлығы) қалай аталады?

Ж: криптография


Сұрақ №151

Абсолюттік сілтемені таңдаңыз

Ж:

.html>Сайт АГПК


Сұрақ №146

Бағдарламаның атына жол көрсететін form тегінің атрибуты

Ж: аction


Сұрақ №147

Web-қосымшасында желілік бағдарламалау тіліне ..... жатады

Ж: Perl, Php


Сұрақ №148

Web-қосымшасының клиенттік бағдарламалау тіліне .... жатады

Ж: Javascript, Vbscript


Сұрақ №149

JAVA-скриптерінде Match-объектісінің әдістері

A) open, prompt

B) Abs, acos, atan, asin, ceil, exp, cos, floor, log, max, random, sqrt, tan+

C) write, writeln

D)alert, close, confirm, open,prompt

E) location, toolbar, status


Сұрақ №150

Кадрлардың өзгеру реттілігі бойынша қабаттардың орналасуын көрсетеді

Ж: уақыт шакаласы


Сұрақ №151

Flash Macromedia-да барлық объектіні таңдау үшін қолданылатын құрал

А) жаққыш

В)қарындаш

С)қалам

Д) нұсқауыш сайманы (стрелка)+

Е)өшіргіш


Сұрақ №152

Веб-сайт құжатының материалы құрылымда логикалық тізбек бойынша орналасуы

Ж: сызықтық


Сұрақ №153

Интернет қызметін пайдалануға мамандандырылған фирма

Ж: провайдер


Сұрақ №154

Іздеу жүйесін, форумдарды, Интернет-магазиндерді, жаңалықтар сайтын, почталық қызметтерді құру кезінде қажет ....

Ж: серверлік технология


0018

Сұрақ №155

Симметриялы шифрлеуде шифрлеу мен шифрді қайта ашу үшін....

А) Екі ашық кілт

В) екі жабық кілт

С) әртүрлі ұзындықтағы екі кілт

Д) бір ғана кілт+

Е) екі түрлі кілт


Сұрақ №156

JAVA-скриптерінде айнымалылар массивімен жұмыс жасайтын объект

Ж: array


Сұрақ №157

Веб-сайт бетін ұйымдастыру әдістері:

Ж: Сызықтық, ағаштық, гибридтік, торлы


Сұрақ №158

«Коммутацияланған пакеттер» әдісімен мәліметтер жіберудің түйіні

Ж: мәліметтер алмасу жіберуге арналған уақыт аралығында іске асырылады


Сұрақ №159

Әртүрлі желілерді біріктіріп, желідегі компьютерлерге ақпаратты тасымалдау құрылғысы:

Ж: маршрутизатор


Сұрақ №160

Маркер жіберу қатынау әдісі коллизия құбылысын болдырмайтын жағдай

Ж: тек қана бір компьютермен бірсәттілік маркер қолдану


Сұрақ №161

Құрама желіде сенімді алмасуды қамтамасыз ететін хаттама

Ж: ТСР


Сұрақ №162

Кез келген компанияның бәсекелестігі мен өміршендігінің маңызды шарттарының бірі

Ж: Ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің дамуы


Сұрақ №163

Компьютерлік вирустардың жіктелуі

Ж: өмір сүру ортасымен, жұқтыру әдістерімен, жұмыс алгоритімен


Сұрақ №154

Түрлі құрамды Веб-парақтарды өңдеу мен шығаруға, сонымен бірге веб сайт және оны қолданушы аралығында интерфейсті беретін кешенді қосымша

Ж: браузер


Сұрақ №155

Маршрутизаторлар жұмыс жасайтын OSI моделінің деңгейі

А)арналық

В)қолданбалы

С)бірігу

Д)көліктік

Е) желілік+


Сұрақ №156

Желі үшін

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-024923

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG