Инфоурок / Другое / Рабочие программы / Рабочая программа для 11 класса, по татарскому языку, литературе

Рабочая программа для 11 класса, по татарскому языку, литературе


библиотека
материаловКаралган”

Татар теле һәм әдәбияты

мәктәп методик берләшмәсе җитәкчесе

____________Х.М.Ситдыйкова

Беркетмә№1

26 ”.08.2015ел

Килешенгән”

Укыту һәм тәрбия бирү

эшләре буенча

директор урынбасары

_________Г.Җ.Хәлимова

27 ”08.2015ел

Расланган”

ПС утырышы беркетмә №1 28 ”08.2015 ел

Кертелгән”

4 нче урта гомуми белем бирү мәктәп директоры

________________________Ю.В.Гаврилов

Боерык№ 240 “ 28” 08.2015ел


Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль

районы” Лениногорск шәһәре 4 нче урта гомуми белем

бирү мәктәбе”гомуми белем бирү муниципаль учреждениесе татар теле

һәм әдәбияты укытучысы Ситдыйкова Хәлимә Муса кызының

11 сыйныф рус төркеменә

татар теленнән

эш программасы2015-2016 нчы уку елы

Аңлатма язуы.11нче сыйныфның рус төркеме өчен татар теленнән эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелә:      • Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

      • Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы” (К.С.Фәтхуллова, Ф.Х. Җәүһәрова. Казан “Мәгариф”нәшрияты,2010),      • ТР дәүләт телләре һәм ТРда башка телләр турында ТР Законы “(Закон РТ «О государственных языках РТ и других языках в РТ»(№1506-XII)8 июля 1992 (в ред. ЗаконовРТ от 28.07.2004 N 44-ЗРТ, от 03.12.2009 N 54-ЗРТ).

      • МББУ 4 нче номерлы урта мәктәпнең педагогик совет утырышында каралган укыту планы, беркетмә №1, 28.08.2015ел.(приказ №240, 28.08.2015ел)

Фәнгә гомуми характеристика .

11 классларда татар телен коммуникатив нигездә укыту балаларда тел компетенциясе булдыруга китерә, алар тел берәмлекләрен ,гамәли үзләштереп , сөйләмдә кулланырга күнегәләр,аларның сөйләм компетенциясе үсеш ала.Балалар тел һәм сөйләм берәмлекләре аша татар дөньясы турындагы мәгълүматны үзләштереп , алар социаль –мәдәни компетенциягә ия булалар.

11 сыйныфта татар теле укытуның төп максаты.Җөмлә кисәкләрен кабатлау; иярченле кушма җөмләләрнең аналитик һәм синтетик төрләрен гамәли куллана белү.Бурычлар:- язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес кую;

- хәбәр төрләрен аера белү;-җөмләдә сүзләрне бәйләүче чараларны гамәли куллана белү;

- укучыларның 10 класста үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;

- татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку күнекмәләрен системалаштыру;

Фәннең базис пландагы урыны.

11 нче класста Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы” буенча татар теле һәм әдәбиятына 105 сәгать бирелә.Укыту планы буенча атна саны 34 булу сәбәпле, татар теленә-34, әдәбиятка-68 сәгать бирелә.3 сәгатьне берләштердем, сөйләм үстерүгә алдым.

Шунда:

- диктант– 1

- контроль эшләр-4

- мөстәкыйль эш-1

-бәйләнешле сөйләм үстерү-3

Белем бирү эчтәлеге:

Бүлекләр

Сәгать саны

Белем һәм күнекмәләр

Белем һәм күнекмәләр

1

Югары белем

2

Җөмләдә сүзләрне бәйләүче чаралар.

Сүзтезмә төрләрен гомумиләштереп кабатлау.2

Фән казанышлары

2Ия һәм хәбәр,алар арасында сызык .

Хикәя фигыльнең заман формалары.


3

Һөнәр сайлау

2

Кушма хәбәр төрләре турында мәгълүмат бирү.4

Ял итү һәм спорт

2

Исем хәбәрләр турында мәгълүмат бирү.


һ

5

Татар музыка сәнгате һәм фестивальләре

2

Бер составлы җөмлә төрләрен искә төшерү.Аларны таба

Һәм билгели белү

Җөмлә кисәкләрен билгеләү.

6

Татарстан радиосы һәм телевидениесе

2

Җөмләнең иярчен кисәкләре .Аергычны билгели белү.7

Татарстан музейлары

2

Хәл төрләрен өйрәнү..Хәлләр.Урын, вакыт хәлләре.

Максат, сәбәп, рәвеш хәлләре


8

Татар халкы тарихыннан

2

Төрле хәлләрнең аерымлануы, аларны җөмләләрдә табу.


9

Татарстанның истәлекле урыннары.

2

Модаль кисәкләрне искә төшерү.Аныклагыч турында мәгълүмат

бирү10

Халыкка багышланган гомер

2

Тиңдәш кисәкләр турында өйрәнгәннәрне кабатлау .Тиңдәш

кисәкләр янында каршы куючы теркәгечләр.Тыныш билгеләре.Аналитик кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре.

билгеләренең куелышы.


11

Татар әдипләре иҗатыннан.

14

Теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр . Синтетик, аналитик җөмлә

төрләре,синтаксик калыплар.

Антоним, синоним, омоним сүзләр. Кушма, парлы, тезмә,

кыскартылма сүзләр белән эшли белү. Бәйлек, бәйлек сүзләр,

мөнәсәбәтле сүзләрне табу, анализлау.
Укыту – методик комплекты.

1.Ф.Сафиуллина авторлыгындагы 11нче сыйныф өчен( Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2006 ел ) дәреслеге.

2. Җөмлә кисәкләре таблицасы.

3.Кушма җөмләләр таблицасы.

Укыту – методик кулланмалар.

1. Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фәтхуллова, Н.Г.Сазонова. Татар теленнән контроль эшләр һәм тестлар.5-11 класслар өчен. Казан-Тарих, 2003ел

2. З.Н. Хәбибуллина, И.Г. Гыйләҗев .Изложениеләр җыентыгы, Казан, “Мәгариф”, 2003.

3. edu .tatar//ru/community/index/ 2459 , прошколу.ру сайтлары

Өстәмә әдәбият

1. Ә.Ш Әсәдуллин, Р.А. Юсупов. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту методикасы нигезләре. Казан, “Мәгариф”,1998 ел.

2.Ф .С. Сафиуллина, М.З. Зәкиев.“Хәзерге татар әдәби теле”. Казан, “Мәгариф”, 1994

3. “Мәгариф”җурналы

4.Р.Нигматуллина .Сборник правил и упражнений для изучающих татарский язык.Морфология.Часть 1.2004.

11 нче сыйныф укучыларының татар теле фәне буенча белем, осталык, күнекмәләренә төп таләпләр:

- татар теленең төп фонетик үзенчәлекләрен гамәли белү;

-язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куя белү;

-җөмләдә сүзләрне бәйләүче чараларны гамәли куллана белү;

- сөйләмне орфоэпик һәм орфографик яктан дөрес оештыра белү;

- коммуникативмаксатларны аңлап, диалогикаралашудакатнашу;

- төрлеаралашусфераларыннанчыгып, телдән яки язмачаүзфикерләренбелдерүгә ирешү

Тематик планлаштыру.Дәреснең темасы

Сәг.саны

Үткәрү

вакыты

Искәрмә

план

факт

I

Югарыбелем-21Сүзтезмә .Җөмләдә сүзләрне бәйләүче чаралар

1

4.092

Сүзтезмә.Исем, сыйфат сүзтезмәләр

1

11.09


II

Фән казанышлары-2

3


Ия һәм хәбәр,алар арасында сызык .

1

18.094

Ия һәм хәбәр.Тест

1

25.09

111

Һөнәр сайлау-2

5

Кушма хәбәр төрләре.Хикәя фигыль.Кереш контроль эш.

1

2.10

6

Кушма хәбәрләр.

1

9.10

IV

Ял итү һәм спорт-2

7

Исем хәбәрләр.

1

16.108


Контроль эш. Ял итү һәм спорт


1


23.10v

Татар музыка сәнгате һәм фестивальләр-2

9

Бер составлы җөмләләр

1
30.1010

Җөмләнең иярчен кисәкләре.

1

13.11

vI

Татарстан радиосы һәм телевидениесе-2

11

Җөмләнең иярчен кисәкләре.Аергыч.1

20.1112

Тәмамлык һәм аның төрләре

1

27.11

V11

Татарстан музейлары-2

13.

Җөмләнең иярчен кисәкләре.Хәлләр.Урын, вакыт хәлләре.

1

4.12

14

Максат, сәбәп, рәвеш хәлләре1

11.12V111

Татар халкы тарихыннан-2

15

Күләм хәле.Хәлләрнең аерымлануы.

1

18.12

16

Контроль эш.Җөмләнең иярчен кисәкләре.

1

25.12

1X

Татарстанның истәлекле урыннары-2

17

Аныклагыч. Җөмләнең модаль кисәкләре


1

15.0118


Җөмләнең тиңдәш кисәкләре.


1

22.01X

Халыкка багышланган гомер-2

19

Тиңдәш кисәкләр янында каршы куючы теркәгечләр.Тыныш билгеләре.

1

29.01

20

Контроль эш. Тиңдәш кисәкләр

1

5.02X1

Татар әдипләре иҗатыннан-14

21

Теркәгечле тезмә кушма җөмлә

1

12.0222

Теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр

1

19.02

23

Аналитик иярчен кушма җөмләләр

1

26.0224

Исем, тартым категориясе. БСҮ. Табигатьтә үзгәреш.

1

4.0325

Хәбәре сыйфат фигыль белән белдергән синтетик җөмләләр.

1

11.0326

Антоним, синоним, омоним сүзләр.Татарстанның табигате.Б.С.Ү.

1

18.03


27

Синтетик җөмлә төрләре,синтаксик калыплар.

1

1.04


28

Кушма җөмлә төрләре.Кабатлау.


1

8.0429

Кушма, парлы, тезмә, кыскартылма сүзләр.

1

15.0430

Аналитик кушма җөмләләр.

1

22.04


31

Бәйлек, бәйлек сүзләр,мөнәсәбәтле сүзләр.

1

29.04


32

Еллык контроль эш.Җөмлә төрләре.

1

6.05


33

Кушма җөмләләр янында тыныш билгеләре.

1

13.0534

Сүз төркемнәрен кабатлау. Сан.Кисәкчәләр.Б.С.Ү. Күренекле шәхесләр.

1

20.05

Каралган”

Татар теле һәм әдәбияты

мәктәп методик берләшмәсе җитәкчесе

____________Х.М.Ситдыйкова

Беркетмә№1

26 ”.08.2015ел

Килешенгән”

Укыту һәм тәрбия бирү

эшләре буенча

директор урынбасары

_________Г.Җ.Хәлимова

27 ”08.2015ел

Расланган”

ПС утырышы беркетмә №1 28 ”08.2015 ел

Кертелгән”

4 нче урта гомуми белем бирү мәктәп директоры

________________________Ю.В.Гаврилов

Боерык№ 240 “ 28” 08.2015ел


Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль

районы” Лениногорск шәһәре 4 нче урта гомуми белем

бирү мәктәбе”гомуми белем бирү муниципаль учреждениесе татар теле

һәм әдәбияты укытучысы Ситдыйкова Хәлимә Муса кызының

11 сыйныф рус төркеменә

әдәбияттан эш программасы2015-2016 нчы уку елы

Аңлатма язуы.11нче сыйныфның рус төркеме өчен әдәбияттан эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелә:    • Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

    • Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы” (К.С.Фәтхуллова, Ф.Х. Җәүһәрова. Казан “Мәгариф”нәшрияты,2010),    • ТР дәүләт телләре һәм ТРда башка телләр турында ТР Законы “(Закон РТ «О государственных языках РТ и других языках в РТ» 8 июля 1992 (в ред. ЗаконовРТ от 28.07.2004 N 44-ЗРТ, от 03.12.2009 N 54-ЗРТ).

    • МББУ 4 нче номерлы урта мәктәпнең педагогик совет утырышында каралган укыту планы, беркетмә №9, 28.08.2015ел.(приказ №240, 29.08.2015ел)

Фәнгә гомуми характеристика .

11 классларда татар әдәбиятын коммуникатив нигездә укыту балаларда тел компетенциясе булдыруга китерә, чөнки алар тел берәмлекләрен, гамәли үзләштереп , сөйләмдә кулланалар, аларның сөйләм компетенциясе үсеш ала.Балалар тел һәм сөйләм берәмлекләре аша татар дөньясы турындагы мәгълүматны үзләштереп , алар социаль –мәдәни компетенциягә ия булалар.Рус телендә сөйләшүче балаларга әдәбият укытуның төп максаты.Балаларның рухи дөньясын баету, татар әдәбияты белән таныштыруны дәвам итү,аларда шәхесара һәм мәдәниятара аралашу күнекмәләре булдыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык хөрмәт хисләре тәрбияләү.Бурычлары:

-төрле жанрлардагы текстларны эчтән аңлап уку һәм эчтәлеген кыскача сөйләп бирә алу;

-татар халкының язучылары,шагыйрьләре белән таныштыруны дәвам итү;

-- карап чыгу, танышу, өйрәнү, эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле жанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;

- татар теле дәресләрендә алган белемнәрне әдәби әсәрләр уку аша ныгыту, сөйләмдә куллану, тәкъдим ителгән текстларны яттан өйрәнү;

- укучыларның татар сөйләмен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.

Фәннең базис пландагы урыны.

11 нче класста Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы” буенча әдәбиятка 68сәгать бирелә.

Шунда:

-бәйләнешле сөйләм үстерү—6 (сочинениеләр – 2)

Белем бирү эчтәлеге:

Бүлекләр

Сәгать саны

Белем һәм күнекмәләр

1

Югары белем

3

Казанда югары белем йортлары турында мәгълүмат арттыру .Икътисади белем турында кыскача мәгълүмат бирү.

2

Фән казанышлары

3

Татар телен өйрәнү киңлеге турында мәгълүмат таба белү.

3

Һөнәр сайлау

3

Татар халкының күн мозаикасы сәнгате турында кыскача танышу. Төрле һөнәрләр турында сөйли белү.

4

Ял итү һәм спорт

3

Спорт турында монологик һәм диалогик сөйләм куллану.Төрләре турында мәгълүмат таба, сөйли белү.

5

Татар музыка сәнгате һәм фестивальләр

3

Мәдәниятыбыз тарихы турында белү, җырчыларның, рәссамнарның иҗатларын истә калдыру.


6

Татарстан радиосы һәм телевидениесе

3

Лексик белемнәрне куллану.Татар радиосы, телевидениесе турында сөйли белү.

7

Татарстан музейлары

3

Музейлар турындаа информация бирә белү, интернет челтәреннән материал табу.

8

Татар халкы тарихыннан

3

Татарстан тарихы турында сөйли белү, әңгәмә кору.

9

Татарстанның истәлекле урыннары.

3

Бүгенге Татарстан турында укып фикер алыша белү,өстәмә материал

куллану.

10

Халыкка багышланган гомер

3

Төрле жанрлардагы текстларны эчтән аңлап уку һәм эчтәлеген кыскача сөйләп бирү алу.


11

Татар әдәипләре иҗатыннан.

38

Татар халкының язучылары,шагыйрьләре турында сөйли белү.Әсәрләрнең эчтәлеген кыскача сөйләү, сорауларга җавап бирә белү.


Укыту – методик комплекты.

1.Ф.Сәфиуллина авторлыгындагы 11нче сыйныф өчен( Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2010 ел ) дәреслеге

Укыту – методик кулланмалар.

1.Язучыларның, шагыйрьләрнең портретлары;

2. Татар әдәбияты дәресләрендә фонохрестоматия.

3.Видеоматериал :Г.Тукай, М.Җәлил»;

4.edu .tatar//ru/community/index/ 2459 , прошколу.русайтлары

Өстәмә әдәбият

1. “Мәгариф”җурналлары.

Укучыларның белем,осталык,күнекмәләренә төп таләпләр:

Тыңлап аңлау.Әсәрләрне тыңлап кыскача тәрҗемә итә белү; бәйләнешле текстны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү, план төзү,дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү.

Диалогик һәм монологик сөйләм:

-сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү;

-тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү ;

-укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген сөйләп бирү, лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү.

Тематик планлаштыру

Дәреснең темасы

Сәгать

саны

Үткәрү

вакыты

Искәрмә

план

факт

I

Югары белем-3

1


Казандаюгарыбелемйортлары

1

3.09

2

Казан дәүләт университеты

1

5.093


Казан финанс-экономика институты

1

10.09II

Фән казанышлары-3

4


Казан энергетика университеты

1

12.095


Татар телен кайларда өйрәнәләр?

1

17.096


Беренче татар профессоры- Г. Камай

1

19.09IV

Һөнәр сайлау-3

7


Бай тарихлы фәнни үзәк.

1

24.09

8

Танылган галимнәр-Мирфатыйх Зәкиев һәм Альфред Халиков

1

26.099


Икмәкне кемнәр пешерә?

1

1.10V

Ял итү һәм спорт-3

10


Күн мозаикасы

1

3.1011


Танылган көрәшче - И. Сарсымбаев

1

8.1012

Орнитолог көндәлегеннән


1

10.10VI

Татар музыка сәнгате һәм фестивальләр-3

13


Танылган шәхесләр.Сочинение.

1

15.1014


Баскетбол тарихы

1

17.10

15Бадминтон тарихы1

22.10VII

Татарстан радиосы һәм телевидениесе-316Футбол һәм волейбол тарихы1

24.1017

ТРның композиторлар берлеге

1

29.10

18

Танылган җырчы Илһам Шакиров

1

31.10VIII

Татарстан музейлары-3

19


Татар опера сәнгате

1

12.1120

М.Булатова, Ф.Шаляпин

21

Татар радиосы тарихы

1

14.11

IX

Татар халкы тарихыннан-3

22

Татарстан Милли музее тарихы

1

19.11

23

Казан милли-мәдәни үзәге.

1

21.11

24

Тарих битләре

1

26.11X

Татарстанның истәлекле урыннары-3

25

Казан ханлыгы

1

28.11

26

Башкалабыз-Казан.Сочинение.

1

3.1227

Туган җир турында әйтемнәр, мәкальләр. Татарстан Республикасы

1

5.12XI

Халыкка багышланган гомер-328


Бәетләр.”Сөембикә” бәете.Б.С.Ү. Казан Кремле

1

10.1229

М.Корбангалиев-педагог һәм методист


1

12.1230

Шәүкәт Биктимеров рольләре.


1

17.12XII

Татар әдипләре иҗатыннан-38

31

Бакый Урманче. Харис Якупов иҗатлары.

1

19.1232

Шагыйрь Дәрдемәнднең тормыш юлы,иҗаты.Кораб.Кояшның нурлары.

1

24.1233

Сәгыйть Рәмиев. Тормыш юлы.”Син ”яшә һәм “мин”яшим.Уку.

1

26.1234

Габдулла Тукай.”Шагыйрь” .

1

14.0135

Үлемсезлеккә таба” И.Нуруллин.

1

16.0136

Беренче театр” комедиясе.Г.Камал

1

21.0137

Беренче театр” комедиясе.Театрлар.Б.С.Ү.

1

23.0138

К.Тинчуринның тормыш юлы, иҗаты.

1

28.0139

Сүнгән йолдызлар” драмасы.К.Тинчурин

1

30.0140

Г.Исхакый “Көз”.

1

4.0241

Һади Такташ “Мокамай”, “Иптәшләр” М.Гафури.Кызыл байрак.

1

6.0242

Г.Кутуй.”Тапшырылмаган хатлар”.Эпистоляр жанр.

1

11.0243

Ф.Әмирхан “Хаят”

1

13.0244

Ә.Еники –хикәяләр остасы.”Каз”

1

18.0245

И.Гази-күренекле татар язучысы“Ак сирень” хикәясе

1

20.0246

Г.Әпсәләмов. “Алтын йолдыз”романы.

1

25.0247

Ак чәчәкләр”романыннан өзекләр.

1

27.0248

Ак халатлы табиблар.Б.С.Ү.

1

3.0349

Х.Туфан. “Кайсыгызның кулы җылы”,

1

5.0350

М.Хәбибуллин иҗаты.“Илчегә үлем юк”


1

10.0351

Н.Фаттах иҗаты.Итил суы ака торур.

1

12.0352

М.Мәһдиев “Без-41 ел балалары”

1

17.0353

Г.Ахунов “Намус”романы.

1

19.0354

Аяз Гыйләҗев “Ягез, бер дога!”

1

31.0355

Илдар Юзеев шигырьләре.”Тормыш ул-серле бер могҗиза.”

1

2.0456

Фәнис Яруллин шигырьләре.”Бары бер генә булса да”.

1

7.0457

Ф.Яруллин “Җилкәннәр җилдә сынала.”

1

9.0458

Ренат Харис “Шигырь турында шигырь”.

1

14.0459

Марсель Галиев “Догалы еллар”.

1

16.0460

Р.Гаташ иҗаты.

1

21.0461

Зөлфәт.Тылсым.

1

23.0462

С.Хәким.Һәйкәл урынында уйланулар.

1

28.0463

Туфан Миңнуллин “Әлдермештән Әлмәндәр ”пьесасы.


1

30.0464

М.Юныс “Шәмдәлләрдә генә утлар яна”

1

5.0565

Равил Фәйзуллин.Минем әти.Күмәч пешерүчеләр җыры.


1

7.0566

Контроль эш.Тест.

1

12.0567

З.Хәкимнең тормыш юлы, иҗаты.

1

14.0568

М.Әгъләмов.Тургай.Тукайдан хатлар Кабатлау.Б.С.Ү

1

19.05

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-030837

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG