285275
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое ПрезентацииПрезентация на тему "Номан Челебиджихан"

Презентация на тему "Номан Челебиджихан"

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов Узнать подробнее
библиотека
материалов
«Антлы къурбанымыз, улу шеитимиз Номан Челебиджихан»

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд «Антлы къурбанымыз, улу шеитимиз Номан Челебиджихан»
Описание слайда:

«Антлы къурбанымыз, улу шеитимиз Номан Челебиджихан»

2 слайд «Шаирнинъ омюри ве фаалиети» Номан Челебиджихан Джанкой бетте Буюк Сонакъ кою
Описание слайда:

«Шаирнинъ омюри ве фаалиети» Номан Челебиджихан Джанкой бетте Буюк Сонакъ коюнде Ибраим Челебининъ къорантасында догъды.Онынъ балалыкъ ве осьюмлик чагъ анда кечти. Кой мектебинде сонъра Акъчора ве Зынджырлы медреселеринде окъуды,ана тили,эдебият,эсап,джогърафия дерслерини эйи огренди.

3 слайд «Ватан азатлыгъы огърунда куреш» 1917 сенеси Русие императорлыгъында, хусусан
Описание слайда:

«Ватан азатлыгъы огърунда куреш» 1917 сенеси Русие императорлыгъында, хусусан онынъ пайтахты Санкт-Петербургда къалабалыкълар башлай. Романовлар сюлялеси тахттан эндириле. Иште бойле тарихий вакъиалар садыр олгъан вакъытлары, Русие ордусында арбий хызметте булунгъан Челебиджихан Къырымгъа къайта ве Джафер Сейдамет эм де дигер сафдашлары иле бирликте Ватан азатлыгъы огърунда куреш башлайлар.

4 слайд «Шаирнинъ омюри ве фаалиети» 1917 сенеси, ноябрь 26-да къадимий Багъчасарайны
Описание слайда:

«Шаирнинъ омюри ве фаалиети» 1917 сенеси, ноябрь 26-да къадимий Багъчасарайнынъ Ханлар Сарайында олуп кечкен Къырым Миллий Къурултайы Къырым Халкъ Республикасыны илян этип, Къырым девлети Конституциясыны къабул эте. Тарихий Къурултай Челебиджиханны Къырым Миллий укюметининъ Реиси вазифесине сайлай… Теэссюф ки, арадан деерли чокъ вакъыт кечмей, Челебиджихан большевиклер тарафындан якъаланылып, Акъяр апсханеси азбарында атылып ольдюриле. Бу фаджиа 1918 сенеси, февраль 23-те садыр ола.

5 слайд «Номан Челебиджиханнынъ эсерлери» Онынъ къалеми астындан эм несир эм де назм
Описание слайда:

«Номан Челебиджиханнынъ эсерлери» Онынъ къалеми астындан эм несир эм де назм жанрларында аджайип эсерлер догъды. «Къарылгъачлар дуасы», «Чобан къызы», «Бастырыкъ», «Татарлар юрду», «Ёлджу гъарип», «Сары тюльпан»… киби икяе ве шиирлер иште булар джумлесиндендир. Челебиджиханнынъ «Ант эткенмен» шиири,(музыкасыны композитор Асан Рефат язды), бугунь де – бугунь Къырым Миллий Медхиеси оларакъ хызмет этип кельмекте. Ветанына, догъмуш халкъына къудретли Севги беслеген Челебиджихан эм иджадкяр, эм де сиясий эрбап сыфатында – Ант эткенмен, сёз бергенмен миллет ичюн ольмеге, Билип, корип миллетимнинъ козьяшыны сильмеге!

6 слайд «Улу шеитимиз Номан Челебиджихан…» Большевиклер панджасында эляк олгъан, даа
Описание слайда:

«Улу шеитимиз Номан Челебиджихан…» Большевиклер панджасында эляк олгъан, даа догърусы миллет ашкъына, халкъ ашкъына, Ветан ашкъына шеит кеткен Челебиджихан ёлбашчылыгъында янъы укюмет олсун икътисадият меселесинде, олсун маариф саасында, олсун сиясетте… йигирми – отуз йыл девамында зар-зорле япмакъ мумкюн олгъан ишлерни – исляхатларны эки – учь ай зарфында амельге кечирди. Албу исе, акъикъатта, бир муджизе эди.

7 слайд «Сары тюльпан» Илькбаарьни мужделеген сары тюльпан, Бари, бойле солмасайдынъ
Описание слайда:

«Сары тюльпан» Илькбаарьни мужделеген сары тюльпан, Бари, бойле солмасайдынъ ич бир заман. Гузель ёсма, гъондженъ иле эндамынъны Эр кунь север, опер эдим сайгъыларман. Гонълюмизни хошландырдынъ, сары тюльпан, Мен де сени эльден къыскъанам. Узакълардан, коктен, ерден чокъ суемен,- Кунешлернинъ, йылдызларнынъ козю яман. Сары тюльпан, багъчамызны шенълендирдинъ, Пек аз заман къырыкъ гонълюм эглендирдинъ, Ярын сен де къырыладжакъ, оледжексинъ, Оледжексинъ, бу джихангъа нечюн кельдинъ? «Белли шиирлер»

8 слайд «Ёлджу гъарип» Ай! Мунарынъ силь юзюнден, менден ышыкъ къыскъанма! Мен бир г
Описание слайда:

«Ёлджу гъарип» Ай! Мунарынъ силь юзюнден, менден ышыкъ къыскъанма! Мен бир гъарип ёлджу эдим, къалдым къара дагъларда. Ёл шашырдым, кунь ашырдым, санъа бакъып агълар да – Ах чекемен, ач юзюнъни, мени яман козь санма.   Ач юзюнъни, сач нурунъны. Учурымлар, къаялар Ышыкъ алсын, айдынласын, кольгелери силинсин. Топракъ-топман къардаш исенъ, коксюнъдеки кок ташлар Гъыранитлер къара ерге айна болып корюнсин!   Юрегиме сырдаш исенъ, козюмдеки шу яшлар Чечеклерге тёкеджегинъ о чыкъларгъа къарышсын. Танъ йылдызы догъар икен, эльбет, мени о беклер. Сач нурунъны, ёлджу гъарип асретине къавушсын!

9 слайд «Савлыкъман къал татарлыкъ!» Савлыкъман къал, татарлыкъ! Мен кетем дженнке, а
Описание слайда:

«Савлыкъман къал татарлыкъ!» Савлыкъман къал, татарлыкъ! Мен кетем дженнке, атымнынъ башы айланды ахирет бетке. Сенинъ ичюн яшадым, сенсиз ольсем, Бильмем, насыл кирермен бош дженнетке. Авдарылгъан алтавлар, тамулар ташкъан, Бу ишлерге биз тувул, мелеклер шашкъан, Хырпалангъан менликлер, хорлангъан къызлар, Баласын ташлап анайлар чёллерге къачкъан.. Артыма бакъсам - акъ омюр, алдымда - олюм, Коп узамаз беллиймен къарангъы ёлум. Къарсамбадан хавф этмей, кольгеден урькмей, Сонъ нефесте "татар" деп, узаныр къолум.

10 слайд «Айгиди татар яшлары» Айгиди, татар яшлары, окъумайлар! Эренлерге эш болуп ёл
Описание слайда:

«Айгиди татар яшлары» Айгиди, татар яшлары, окъумайлар! Эренлерге эш болуп ёл къувмайлар. Башта акъыл бар экен, козьде къарув, Корьмей, бильмей юрьмектен утанмайлар! Айгиди, татар яшлары, окъумайлар! Окъусалар кимседен кем къалмайлар. Истанбулда, Парижде биринджи бола, Японлар да оларгъа еталмайлар. Айгиди, татар яшлары, ёкъ башлары, Тёрелермен тёрде оськен ёлбашлары. Ёлбашлары болмагъанда хорлукъ корип, Къайда барса тёкелер козьяшлары!

11 слайд Миллий гимнимиз «Ант эткенмен» Ант эткенмен миллетимнинъ ярасыны сармагъа, На
Описание слайда:

Миллий гимнимиз «Ант эткенмен» Ант эткенмен миллетимнинъ ярасыны сармагъа, Насыл олсун, бу заваллы къардашларым чюрюсин? Онлар ичюн окюнмесем, къайгъырмасам, янмасам, Юрегимде къара къанлар къайнамасын, къурусын! Ант эткенмен шу къаранлыкъ юрткъа шавле серпмеге, Насыл олсун, эки къардаш бир-бирини корьмесин? Буны корип бусанмасам, мугъаймасам, янмасам, Козьлеримден акъкъан яшлар дерья-денъиз, къан олып. Ант эткенмен, сёз бергенмен миллет ичюн ольмеге, Билип, корип миллетимнинъ козьяшыны сильмеге. Бильмей, корьмей бинъ яшасам, Къурултайлы Хан болсам, Кене бир кунь мезарджылар келир мени коммеге.

12 слайд
Описание слайда:

13 слайд Номан Челебиджиханнынъ хатырасына багъышлангъан абидеси.
Описание слайда:

Номан Челебиджиханнынъ хатырасына багъышлангъан абидеси.

14 слайд «Номан Челебеджихан ичюн тедбирлер»
Описание слайда:

«Номан Челебеджихан ичюн тедбирлер»

15 слайд «2016 сене Номан Челебиджихан догъгъанына  131 йыл оладжакъ»
Описание слайда:

«2016 сене Номан Челебиджихан догъгъанына  131 йыл оладжакъ»

16 слайд ВАТАНЫМЫЗНЫ УРЬМЕТ ЭТ ВЕ СЕВ! Ватанны сев, насыл севе эди Номан Челебеджихан.
Описание слайда:

ВАТАНЫМЫЗНЫ УРЬМЕТ ЭТ ВЕ СЕВ! Ватанны сев, насыл севе эди Номан Челебеджихан.

17 слайд Антлы къурбанымыз, улу шеитимиз Номан Челебиджиханнынъ: «Къырымны къангъа бо
Описание слайда:

Антлы къурбанымыз, улу шеитимиз Номан Челебиджиханнынъ: «Къырымны къангъа богъа билирлер, юртны атешке бере билирлер, эр шейимизни махв эте билирлер…Факъат бутюн булар къырымлыларнынъ истикълял иманларыны йыкъмагъа дегиль,оны къуветлендирмеге ярайджакътырлар.Тарихнынъ эрте-кеч яшайджакъ шейи – мустакъиль ве месут Къырымдыр…», деген сёзлерини ич бир вакъыт, ич бир вазиетте унутмамалымыз.…», деген сёзлерини ич бир вакъыт, ич бир вазиетте унутмамалымыз.

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс «Гид-экскурсовод: Основы туристского сопровождения»
Курс повышения квалификации «Методика написания учебной и научно-исследовательской работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в процессе реализации метапредметных задач ФГОС ОО»
Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной деятельности»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности специалиста оценщика-эксперта по оценке имущества»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.