Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Воспитательная работа / Статьи / Статья "История МБОУ СОШ с.Бай-Даг"

Статья "История МБОУ СОШ с.Бай-Даг"


  • Воспитательная работа

Поделитесь материалом с коллегами:

Торээн школавыстын тоогузу.

1939-40 чылдын кыжынында Бай-Даг сумузунун чонну калбаа-биле тура-соруктуг школа тудуп алыр дээш, кызымаккай ажылдаан. Ореге бурузунге тудуг ыяжын онаап, чонну эвилелдээнинин туннелинде, чудуктарны тайгадан кезип,аъттыг, тевелиг, шанактыг соортуп эккеп турган. Тудугга ажылдаары-биле ус-шевер кижилерни чыып, школанын тудуун эгелээн.

Эрзин кожууннун Бай-Даг сумузунга бирги школа 1941 чылдын сентябрь 1-де эге билигнин школазы кылдыр ажыттынган. Бирги класска 36 оореникчи кирген болгаш 2класстыг, 2 башкы –биле ооредилге чылы эгелээн. Школанын ажылын Очур Атаман Караевич удуртуп турган. 1945 чылда бирги доозукчуларын доостурган. Доозукчулар эге билигнин чадазын дооскаш, суурнун чонун ужук-бижикке ооредип эгелээн. 1955-1958 чылдарда 7 чыл школазын ажыткан. 1959-1976 чылдарда 8 чыл школазы ажылдап турган. 1976 чылда 10 чыл школазынче шилчээн. 1990 чылдан эгелеп 11 чыл школазы амгы уеге дээр ажылдап турар.

1961 чылда школанын эге класстар башкызы Наталья Дондаловна Лойгу уругларга быжыг билиг, эки кижизидилгени берип чорууру дээш «РСФСР-нин алдарлыг башкызы» деп хундулуг аттын эдилекчизи болган.

1976 чылдан эгелээш ортумак школа апарган. Ортумак школанын бирги доозукчулары 1976-1977 ооредилге чылында доостурган.

1990 чыл-ниити ортумак школа кылдыр эде тургустунган.

1998 чылдын ооредилге черлеринин аттестациязы туннели-биле-школа 1-ги категориянын школазы бооп ажылдап турар.

2010 чыл –муниципалдыг ниити билиг школазы апарган.

2011 чылдын декабрь 7-де школа муниципалдыг бюджет ниити билиг школазы кылдыр эде тургустунган.

Амгы уеде бистин школада 40 башкы ооредип кижизидип турар.

Оларнын иштинде: - дээди эртемниг-21;

- тускай ортумак эртемниг – 16 башкы;

Дээди категориянын-1

1-ги категоиянын-22

2-ги категориянын-12

Категория чок-5

Улус ооредилгезинин тергиинни-2

«Улуг башкы» де пат - 2

РФ – нин ниити ооредилгезинин хундулуг ажылдакчызы – 8

Куш-ажылдын хоочуннары-6

Школада 194 оореникчи ооренип , билиглерни шингээдеп ап турар. Оларнын иштинде оолдар 98,уруглар 96. Класс саны 13.

1-ги чадада – 88 оореникчи;

2-ги чадада -84 оореникчи;

3-ку чадада-22 оореникчи;

Школа бо узун уенин дургузунда янзы-буру мергежилдиг доозукчуларлыг: эмчилер, башкылар, кодээ ажыл-агыйнын тускай эртемниглер , чолаачылар, чурукчулар, малчыннар, механизаторлар, тудугжулар, бухгалтерлер-дээш оон-даа оске эртем-билигге чедип алырынга бодунун доозукчуларын белеткээн. Ол ышкаш, школанын монгун медальдыг дооскан оореникчилеринге чоргаарланмас аргавыс чок: Ондар Алла Алексеевна-1995чыл., Крылова Долаана Николаевна-2002 чыл.. Сагды Мария Аркадиевна-2014 чыл.

Школанын бо хунге чедир сайзырап келгенинге улуг-хуузун каткан директорлары: Очур Атаман Караевич, Севил Муйнуу башкы, Арапчор Алексей Дугерович, Кунчун Николай Лудужапович, ДелгерДондуп Кочунович, Чымба Маадыр-оол Ховалыгович, Канзан Алдын-оол Кангаевич, Комбу Степан Чыдыгбаевич,Иргит Тойбу Делегович, Монгуш Дакпай-оол Сержинмаевич, Аракчаа Алексей Балзаевич, Сарыглар Алдын-кыс Сувуунович, Мижит-оол Иргит Араптанович, Сенгин Бовей-оол Оюнович, Балдир Анатолий Дугержапович, Куулар Кызыл-оол Седипович, Кыргыс Алексей Доржуевич, Ламадар Жанна Иргитович, Шинин Роман Кызыл-оолович, Лойгу Ульяна Семеновна, Балдир Наталья Дамдыновнв, Седи Улана Доржуевна.

Амгы уеде школа чаа уе-чадада 2011 чылдан эгелеп ФГОС программа-биле ажылдап турар.

Торээн школавыстын тоогузу.
Автор
Дата добавления 16.03.2016
Раздел Воспитательная работа
Подраздел Статьи
Просмотров98
Номер материала ДВ-531759
Получить свидетельство о публикации


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх