Выдаём удостоверения и дипломы установленного образца

Получите 5% кэшбэк!

Запишитесь на один из 793 курсов и получите 5% кэшбэк стоимости курса на карту

Выбрать курс
Инфоурок География КонспектыКонспект урока на тему "Иччархо Абухьаьжа идрисов" (3 класс).

Конспект урока на тему "Иччархо Абухьаьжа идрисов" (3 класс).

Скачать материал
библиотека
материалов

Нохчийн литература

Тема : «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» Х. Ошаев. (1-ра дакъа)

1алашо: Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцар довзийтар. Нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашан нохчийн турпалхой бовзийтар ,царах дозалла дан 1амор.

Билгалбаьхна кхиамаш: берашна 1емар ду нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашна хуур ду чулацамах кхета, хьехархочун хаттаршна жоьпаш дала. Берашна девзар ду нохчийн турпалхойн хьуьнарш , майралла. Берашна 1емар ду Даймахках дозалла дан.

Урок д1аяхьар.

1.Ц1ера болх таллар.

-Х1ун еллера шуна ц1ахь 1амо? (Ш. Рашидовн «Ханпаша» ц1е йолу стихотворении дагахь 1амо)

-Схьайийца стихотворени.

2. Мотт шарбар.

Хьархочо пхьор дохьу, пхьеро пхьалг1ахь пхьег1аш йо.

-Д1аеша массара цхьана меллаша цхьанаэшарехь.

-Д1аеша массара цхьана хезаш цхьанаэшарехь.

-Д1агахь 1амае.

3.1алашо йовзийтар.

-Муьлха произведени ю вайна тахана 1амо билгалъяьккхина? (Дийцар «Иччархо Абухьаьжа Идрисов»)

-Мила ву цуьнан автор? (Х. Ошаев)

-Муьлха кхиамаш бохур бу аша тахана? Х1ун дан ницкъ кхочур бу шун?

-Вайна тахана девзар ду Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцар . Вайна вевзар ву нохчийн турпалхо Абухьаьжа Идрисов . Вайна 1емар ду нийса а , кхеташ а , шера а дийцаран тексташ еша. Чулацамах кхета, Даймахках дозалла дан.

4. Керла тема хьехар.

а) Хьехархочун дош турпалхочух Абухьаьжа Идрисовх лаьцна .

аь) Хьехархочо д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 1-ра дакъа.

5.Сада1аран миноташ.

6.Керла тема кхин д1а а хьехар.

а) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 1-ра дакъа

аь) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 1-ра дакъа

б) а) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 1-ра дакъа

в) Къастош ешар.

-Х1ун бахьна дара вайн салтий мостаг1ел толар? Д1аеша к1айдарг.

-Д1аеша снайперски балхах лаьцна йолу к1айдарг.

-Муха хила веза снайпер? Д1аеша цунах лаций.

-Х1ун хаа деза снайперна мостаг1чух лаьцна? Д1аеша к1айдарг.

-Муха к1ант ву Абухьаьжа Идрисов?

7.Рефлекси.

-Муьлха кхиамаш бехи аша урокехь ? Муьлхачарех до аша дозалла?

8. Жам1 дар.

-Муьлха произведени йийшира вай?

-Мила ву цуьнан автор?

-Х1ун керланиг хии шуна вайн турпалхойн?

9. Ц1ахь бан болх балар.

Шера д1адеша Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 1-ра дакъа.Нохчийн литература

Тема : «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» Х. Ошаев. (1-ра дакъа)

1алашо: Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцар кхин д1а довзийтар. Нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашан нохчийн турпалхой бовзийтар ,царах дозалла дан 1амор.

Билгалбаьхна кхиамаш: берашна 1емар ду нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашна хуур ду чулацамах кхета, хьехархочун хаттаршна жоьпаш дала. Берашна девзар ду нохчийн турпалхойн хьуьнарш , майралла. Берашна 1емар ду Даймахках дозалла дан.

Урок д1аяхьар.

1.Ц1ера болх таллар.

-Х1ун еллера шуна ц1ахь 1амо? (Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» 1-ра дакъа деша)

-Д1адеша дийцар

2. Мотт шарбар.

Елош-екош к1ар-к1ар шера,

Хьаьжк1аш охьуш хьийза хьера.

Цкъа йоьдий, нах куьрка хьежош,

Т1аккха йоьдий, пешаш летош.

(Ш. Хасаров)

-Д1аеша массара цхьана меллаша цхьанаэшарехь.

-Д1аеша массара цхьана хезаш цхьанаэшарехь.

-Д1агахь 1амае.

3.1алашо йовзийтар.

-Муьлха произведени ю вайна тахана 1амо билгалъяьккхина? (Дийцар «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» 2-г1а дакъа)

-Мила ву цуьнан автор? (Х. Ошаев)

-Муьлха кхиамаш бохур бу аша тахана? Х1ун дан ницкъ кхочур бу шун?

-Вайна тахана девзар ду Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцаран 2-г1а дакъа . Вайна вевзар ву нохчийн турпалхо Абухьаьжа Идрисов . Вайна 1емар ду нийса а , кхеташ а , шера а дийцаран тексташ еша. Чулацамах кхета, Даймахках дозалла дан.

4. Керла тема хьехар.

аь) Хьехархочо д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 3-г1а дакъа.

-Мила гира А. Идрисовна саьнгар чура хьала а ваьлла вог1уш? (Мостаг1чун салти)

-Х1унда ца вийра Абухьаьжас и мостаг1? (Цхьа воккха хьаькам веана хила тарло)

-Х1ун гира цунна турмал чохь д1ахьаьжча? (Мостаг1чун инарла хилла веана)

-Х1ун дира Абахьаьжас? (Тоьхна вожийра иза , цул т1аьхьа эпсар а, салти а)

-Х1унда хийцира Абухьаьжас ша лечкъина меттиг? (Мостаг1аша минаметаш етта йоло ю аьлла)

-Нийса хилирий цуьнан тидам? Х1ун дира фашисташа?

5.Сада1аран миноташ.

6.Керла тема кхин д1а а хьехар.

а) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 2-г1а дакъа

аь) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 2-г1а дакъа

в) Къастош ешар.

-Д1абеша Абухьаьжас салтичунн т1аьхьа бина тидамах лаьцна.

-Муха вожийра Абухьаьжас мостаг1чун инарла? Д1аеша цунах лаций.

-Д1аеша мостаг1аша минометаш етташ бина ницкъах лаьцна.

7. Рефлекси.

-Муха яра шун план? Х1ун дан ницкъ кхечира шун? Х1ун дисира данза?

8. Жам1 дар.

-Муьлха дийцар дийшира вай?

-Х1ун керла хьуьнар девза шуна Абухьаьжа Идрисовх лаьцна?

9.Ц1ахь бан болх балар.

Шера деша Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» дийцаран 2-г1а дакъа.

Нохчийн литература

Тема : «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» Х. Ошаев. (3-г1адакъа)

1алашо: Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцар кхин д1а довзийтар. Нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашан нохчийн турпалхой бовзийтар ,царах дозалла дан 1амор.

Билгалбаьхна кхиамаш: берашна 1емар ду нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашна хуур ду чулацамах кхета, хьехархочун хаттаршна жоьпаш дала. Берашна хуур ду хьехархочун т1едилларца оьшу к1айдарг лаха иза еша. Берашна девзар ду нохчийн турпалхойн хьуьнарш , майралла. Берашна 1емар ду Даймахках дозалла дан.

Урок д1аяхьар.

1.Ц1ера болх таллар.

-Х1ун еллера шуна ц1ахь 1амо? (Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» 2-г1а дакъа деша)

-Д1адеша дийцар

2. Мотт шарбар.

Цеца чохь цу ца соцу.

-Д1аеша массара цхьана меллаша цхьанаэшарехь.

-Д1аеша массара цхьана хезаш цхьанаэшарехь.

-Д1агахь 1амае.

3.1алашо йовзийтар.

-Муьлха произведени ю вайна тахана 1амо билгалъяьккхина? (Дийцар «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» 3-г1адакъа)

-Мила ву цуьнан автор? (Х. Ошаев)

-Муьлха кхиамаш бохур бу аша тахана? Х1ун дан ницкъ кхочур бу шун?

-Вайна тахана девзар ду Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцаран 3-г1а дакъа . Вайна вевзар ву нохчийн турпалхо Абухьаьжа Идрисов . Вайна 1емар ду нийса а , кхеташ а , шера а дийцаран тексташ еша. Чулацамах кхета, Даймахках дозалла дан.

4. Керла тема хьехар.

аь) Хьехархочо д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 3-г1а дакъа.

-Х1ун хаам бира лаьцначу салтичо вийначу инарлех?

-Х1ун хааделира Абухьаьжина немцойн акопаш чохь? (Снайпер хаавелира)

-Х1ун зе динера снайперо вайчарна? (Фашистин снайперо вайн кхоъ салти вийра)

-Х1ун тидамаш бора Абухьаьжас? (То тидам бора фашистийн снайпер мичахь хир ву т1е бохуш толлура окопаш , уьшалш йолу меттигаш, хьуьн чура дитташ)

-Мичахь тосавелира цунна фашистан снайпер? (Хьуьн чохь цхьана диттахь)

5. Сада1аран миноташ.

6.Керла тема кхин д1а а хьехар.

а) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 3-г1а дакъа

аь) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 3-г1а дакъа

в) Къастош ешар.

-Муха хиира Абухьаьжина фашисташна юккъехь снайпер вуй? Д1аеша к1айдарг.

-Х1ун боху автора Абухьаьжас кечбинчу снайперех лаьцна? Д1аеша к1айдарг.

-Муха лело еза снайперан топ? Д1адеша цунах лаций.

-Муха ойланаш йора Абухьаьжас снайпер миса лечкъина толлуш? Д1аеша к1айдарг.

-Муха хьуьнарш девзи шуна Абухьаьжин? (Абухьажа тидаме, майра , хьекъалдолуш ву)

-Хьанна лаьа шуна Абухьаьжех лаьцна?

7. Рефлекси.

-Муха яра шун план? Х1ун дан ницкъ кхечира шун? Х1ун дисира данза?

8. Жам1 дар.

-Муьлха дийцар дийшира вай?

-Х1ун керла хьуьнар девза шуна Абухьаьжа Идрисовх лаьцна?

9.Ц1ахь бан болх балар.

Шера деша Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» дийцаран 3-г1а дакъа.

Нохчийн литература

Тема : «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» Х. Ошаев. (4-г1адакъа)

1алашо: Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцар кхин д1а довзийтар. Нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашан нохчийн турпалхой бовзийтар ,царах дозалла дан 1амор.

Билгалбаьхна кхиамаш: берашна 1емар ду нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша. Берашна хуур ду чулацамах кхета, хьехархочун хаттаршна жоьпаш дала. Берашна хуур ду хьехархочун т1едилларца оьшу к1айдарг лаха иза еша. Берашна девзар ду нохчийн турпалхойн хьуьнарш , майралла. Берашна 1емар ду Даймахках дозалла дан.

Урок д1аяхьар.

1.Ц1ера болх таллар.

-Х1ун еллера шуна ц1ахь 1амо? (Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» 2-г1а дакъа деша)

-Д1адеша дийцар

2. Мотт шарбар.

Цициго цастар цергашца цоьсту.-Д1аеша массара цхьана меллаша цхьанаэшарехь.

-Д1аеша массара цхьана хезаш цхьанаэшарехь.

-Д1агахь 1амае.

3.1алашо йовзийтар.

-Муьлха произведени ю вайна тахана 1амо билгалъяьккхина? (Дийцар «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» 4-г1адакъа)

-Мила ву цуьнан автор? (Х. Ошаев)

-Муьлха кхиамаш бохур бу аша тахана? Х1ун дан ницкъ кхочур бу шун?

-Вайна тахана девзар ду Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолу дийцаран 4-г1а дакъа . Вайна вевзар ву нохчийн турпалхо Абухьаьжа Идрисов . Вайна 1емар ду нийса а , кхеташ а , шера а дийцаран тексташ еша. Чулацамах кхета, Даймахках дозалла дан.

4. Керла тема хьехар.

аь) Хьехархочо д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 4-г1а дакъа.

-Х1ун яьхьира аса сайца к1ело ян воьдуш? (Адамийн хьесапехь з1оьмалг)

-Муха д1анисйира Абухьаьжас з1оьмалг? (Сераца метах хьаян йиш йолуш)

-Муха гучувелира фашистийн снайпер? (Цо топ туьйхира з1оьмалгана, цундела Абухьаьжина хаавелира и волу меттиг)

-Муха патарма бара Абухьаьжас снайперна тоьхнарг? (Ц1елатош болу патарма бара)

5. Сада1аран миноташ.

6. Керла тема кхин д1а а хьехар.

а) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 3-г1а дакъа

аь) Бераша массра цхьана меллаша д1адоьшу Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» ц1е йолчу дийцаран 3-г1а дакъа

в) Къастош ешар.

-Муха вахара Абухьаьжа снайперна к1ело ян? Д1аеша и меттиг.

-Муха тосавелира Абухьаьжина снайпер? Д1аеша к1айдарг.

-Муха аьтту белира Абухьаьжин мостаг1 вен? Д1аеша и меттиг.

7. Рефлекси.

-Муха яра шун план? Х1ун дан ницкъ кхечира шун? Х1ун дисира данза?

8. Жам1 дар.

-Муьлха дийцар дийшира вай?

-Х1ун керла хьуьнар девза шуна Абухьаьжа Идрисовх лаьцна?

9.Ц1ахь бан болх балар.

Шера деша Х. Ошаевн «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» дийцаран 4-г1а дакъа.Бацалахь цаьпцалгийн цхар деца, цаци чохь Бицацин цу

беца. '  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Курс повышения квалификации
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель русского языка и литературы
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Проверен экспертом
Общая информация
Учебник: «Дешаран книжка (Литературное чтение) (на чеченском языке)», Солтаханов Э.Х., Солтаханов И.Э.

Номер материала: ДБ-1376625

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного ВУЗа»
Курс профессиональной переподготовки «Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Техническая диагностика и контроль технического состояния автотранспортных средств»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.