Инфоурок / Классному руководителю / Презентации / Презентація «Співпраця бібліотекарів з вчителями-предметниками та класними керівниками в проведенні уроків та заходів»

Презентація «Співпраця бібліотекарів з вчителями-предметниками та класними керівниками в проведенні уроків та заходів»


библиотека
материалов

Презентація

«Співпраця бібліотекарів з вчителями-предметниками в проведенні уроків та заходів» . слайд1

Шкільна бібліотека - одне з доступних джерел отримання інформації учнів, педагогів, найважливіший елемент навчальної діяльності, спрямованої на розвиток освіченої особистості та інформаційне забезпечення  навчально-виховного процесу; скарбниця інформації всередині школи, її структурний підрозділ, доцільно організоване середовище, що оточує учня в культурно-освітньому просторі навчального закладу. Але  шкільна бібліотека - це не тільки зібрання книг, але й місце соціальних комунікацій, там зустрічаються діти різного віку, їх батьки, вчителі, тому вона має бути привабливою і саме шкільний бібліотекар може наповнити її середовище комфортом, затишком.

Погляд на шкільного бібліотекаря як на постачальника інформації йде в минуле. З'явилася необхідність в оновленні форм співпраці педагогів і бібліотекарів шкіл на основі визначення загального проблемного поля і створення спільних програм, спрямованих на ефективне використання освітніх ресурсів і можливостей шкільної бібліотеки.

«Хто володіє інформацією,той досягає успіху» .2

До найважливіших напрямів покращення інформаційної компетентності варто віднести необхідність професійної взаємодії вчителів і бібліотекарів на термінологічному, змістовному, організаційному рівнях.

Належний термінологічний рівень взаємодії означає, що вчитель і бібліотекар «говорять на одній мові», що їх понятійно-термінологічний апарат, що характеризує інформаційну підготовку учнів є сумісний і однозначний.

Наявний змістовний рівень свідчить про те, що зміст уроків,бібліотечних заходів занять, взаємопов'язаний: так вчитель співвідносить зміст кожної теми занять , що вивчається, з ресурсними і пошуковими можливостями бібліотеки, а бібліотекар відповідно орієнтує зміст заходів, що проводяться, на тісний зв'язок з дисциплінами, які вивчаються, а також завданнями для самостійної, науково-дослідної роботи

3

Активні форми навчання у бібліотеці дозволяють підвищити інтерес до тієї чи іншої проблеми, викликають емоційне ставлення до неї, а отже, допомагають зосередити увагу, поглибити мислення, полегшити сприйняття і запам'ятовування матеріалу.

Бібліотекарі Довгинцівського району разом у співпраці з вчителями – предметниками в своїй роботі використовують різні форми роботи а саме:бінарні уроки,бібліотечні уроки,уроки-подорожі,уроки-конференції,уроки-екскурсії……………………4

5

Бінарні уроки - нестандартна форма навчання з реалізації міжпредметних зв'язків, урок ведуть вчитель та бібліотекар. Це творчість двох ,яке переростає у творчий процес у учнів. Чому? Тому, що вивчення якоїсь проблеми на стику двох наук - це завжди цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію. А чи не це головне - захопити школярів, спровокувати творчий пошук? На жаль, бінарні уроки проводяться не так часто тому що багато затрачається часу для його приготування -один, два рази на півріччя.

. У сучасній школі вони стали однією з різновидів короткострокових або середньої тривалості проектів, що дозволяють інтегрувати знання з різних областей для їх застосування на практиці. Бібліотечний бінарний урок будується у відповідності з методикою, використовуваної педагогами-предметниками, і рівним чином припускає наявність трьох взаємопов'язаних аспектів: пізнавального, що розвивається та виховного. Залежно від обраної для уроку теми, бібліотекарями формуються їх наповнення

……………………………………………………………………………………..6

«Кожен день,кожен урок має з бібліотекою зв’язок….»,бібліотекарі навчальних закладів №130,94,84,88,гуманітарно-технічного ліцею 129, Довгинцівського району проводять у своїй роботі такі уроки які виховують в учнів уміння користуватися теоретичними знаннями в різноманітних варіантах: у нестандартних ситуаціях; в умовах, коли необхідно прийняти оперативно і виважено єдино вірне рішення…………………………………………………..

В арсеналі форм і методів роботи бібліотек, що займаються підвищенням рівня інформаційної культури учнів, широкий розвиток отримали бінарні уроки,

……………………………………………………………………………………..7

уроки-подорожі,уроки-екскурсії,уроки-конференції ,заняття по

популяризації бібліотечно-бібліографічних знань (години бібліографічної грамотності, бібліотечні уроки, практичні заняття по використанню традиційних і електронних інформаційних ресурсів, включаючи Інтернет тощо), екскурсії по бібліотеці, використання ігрових технологій, проведення інформаційних конкурсів типу «Інформини» та ін. Саме в бібліотеці школярі мають нагоду на практиці прослідкувати зв'язок інформаційної теорії з практикою, наочно представити результати ефективного рішення різних типів інформаційних завдань і тому разом з вчителями початкових класів бібліотекарі району проводять такі заняття а особлива увага приділяється бібліотечним урокам.

Бібліотечні уроки - основний вид діяльності шкільного бібліотекаря 8

щодо формування інформаційної культури особистості учня, підготовці дитини до продуктивної самостійної роботи з джерелами інформації. При проведенні бібліотечних уроків обов'язково повинні дотримуватися певні вимоги:

- Принцип системного підходу

- Принцип наступності;

- Орієнтування на конкретну вікову групу учнів і на реальні потреби школи.

Форми проведення бібліотечного уроку - різноманітні. Найчастіше використовується класична форма з коротким повтором пройденого, викладом нового матеріалу і його закріплення.

Але сьогодні актуальні такі активні форми занять, як вікторини, інтелектуальні турніри, бібліографічні та рольові ігри, конкурси, літературні вітальні, усні журнали, інформини і т.д. які широко використовують у своїй роботі такі заклади Криворізький науково-технічний металургійний ліцей81,криворізька педагогічна гімназія №24,Кзш№108,128,65

…………………………………………………………………………………..9

При проведенні таких уроків досягаються наступні основні цілі: 10

Дотримання єдиного підходу до розгляду виникаючих проблем і єдності вимог до учнів у процесі їх навчальної діяльності.

Під впливом інтересу, викликаного спілкуванням трикутника "вчитель - бібліотекар - учень", активніше протікає сприйняття навчального матеріалу, гостріше стає спостереження, активізується емоційна й логічна пам'ять, інтенсивніше працює уява.


……………………………………………………………………………11

Ефективною формою роботи на допомогу навчальному процесу є участь у проведенні предметних тижнів,тиждень дитячої книги,тиждень або день шкільної бібліотеки плануються різні форми роботи по популяризації книги завдяки яким учні засвоюють краще програмні матеріали з підручників та ознайомлюються з фондом шкільної бібліотеки. Примірна тематика предметних тижнів: «Шедеври світового письменства» (тиждень світової літератури), «Азбука здоров’я і краси» (тиждень валеології), «Українська минувшина і сьогодення» (тиждень історії), «Сторінками цікавої географії» (тиждень географії). та ін..

……………………………………………………………………………………12

Бібліотекарі КЗШ№9,87,89,90,Вальдорська школа разом з вчителями -предметниками приймають участь у предметних тижнях,проводять виховні заходи з класними керівниками до визначних та пам’ятнихдат,використовуються різні форми та методи бібліотечної роботи,які формують в учнів патріотизм,національну гідність,любов до рідної мови,рідної землі………………………………………………………………………………….

Таким чином, в умовах шкільної бібліотеки проводяться бібліотекарями району спільно з педагогами уроки , заняття,виховні заходи , орієнтовані на розвиток міжпредметних зв'язків та інтеграцію інформаційної культури в процесі освоєння шкільних предметів. А це означає, що шкільна бібліотека стає учасником педагогічного процесу.

Становлення шкільного бібліотекаря як учасника освітнього процесу, професійного партнера педагогів підтверджується і спільністю сучасних професіограм вчителя та шкільного бібліотекаря………

Отже шкільні бібліотеки району несуть освітньо-розвиваючу функцію .

І школа і шкільна бібліотека переслідують єдину, спільну мету, позначену в Положенні про шкільну бібліотеку освітнього закладу формування загальної культури особистості, її інтеграцію в національну та світову культуру, самовизначення і досягнення соціальної компетентності.

Сьогодні необхідно осмислити і наповнити новим змістом саме поняття - педагогічна функція шкільної бібліотеки. Нині вона пов'язана не тільки з навчанням учнів основам бібліотечно-бібліографічних знань. Педагогічна функція бібліотеки сьогодні-це її активна участь у навчальному та виховному процесі……………………………………………………………………13

Доведено, що співпраця бібліотекарів і вчителів сприяє підвищенню рівня педагогічного процесу. В.А Сухомлинський ще в середині ХХ століття писав, що «Школа - це, перш за все, книга, а виховання - перш за все, слово, книга і живі людські відносини» . Прогресивні представники вітчизняної педагогіки завжди розглядали шкільну бібліотеку в якості найважливішої ланки навчально-виховного процесу, підкреслюючи вплив вмісту документальних ресурсів бібліотеки на підвищення рівня досягнень школярів. ……14


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-196245

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG