Инфоурок Математика КонспектыКалендарное планирование 5 класс математика

Календарное планирование 5 класс математика

Скачать материал

 

9 сынып

Теңдеулер  жүйесі

 

 

 

прогрессия

Арифметикалық  прогрессияның  формуласы

Геометриялық  прогрессияның  еселігін қалай  есептейміз ?

 

логика

·    Еркіннің ата-анасы туған күніне баласына ұялы телефонды жаңартып сатып беруге ұйғарды . Ол үшін олар бірінші айда 650  теңге, ал келесі айларда алдынғы айдан 50 теңгеге артық ақша жинап отырды.Еркіннің ата-анасы 10 айдан кейін қанша ақша жинайды?

 

 

 

вектор

Вектордың  абсолют шамасы немесе  ұзындығын  қандай  формула  бойынша  есептеледі ?

 

 

шеңбер

 

 

 

 

 

10 сынып

Тригонометриялық  функциялардың  графиктері

sin, cos, tg,  сtg  функцияларының  ең кіші оң  периоды

Тригонометриялық  теңсіздіктерді  ата

Функцияның  берілген  нүктедегі  мәндерін  табыңдар:

F (х) =  +2

Тригонометриялық  теңдеулер

sin х= -1 

        ctg ≥

cos ( х +  )  ≥

логика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сынып

Интеграл

 

 

 

Алғашқы  функция

 

 

 

логика

 

 

 

логарифм

Логарифмнің  негізгі қасиеттері (1-8)

 

 

Айналу  денелері

Цилиндр және  оның  формулалары

Конус және  оның  формулалары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Математика  пәні  бойынша  күнтізбелік  жоспар

5  сынып (аптасына 5  сағат, барлығы 170 сағат)

                                            (Авторлары:  А. Е. Әбілқасымова, Т. П. Кучер )

 

 Тақырыптың  атауы

сағат  саны

мерзімі

 

1        бөлім.  Натурал  сандар  және  нөл  саны

 

15

 

1

Натурал  сандардың  жазылуы

1

 

2

Координаталық  сәуле

2

 

3

Натурал  сандарды  салыстыру

1

 

4

Натурал  сандарға  арифметикалық  амалдар  қолдану

3

 

5

Санды  және  әріпті  өрнектер

1

 

6

Теңдеу

2

 

7

Формула. Формула  бойынша  есептеу

1

 

8

Мәтін  есептерді  шығару

2

 

9

Натурал  сандардың  тізбегі

1

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

 

2        бөлім. Натурал сандардың  бөлінгіштігі

 

16

 

10

Натурал сандардың  бөлгіштері мен  еселіктері. Жай  және  құрама сандар

3

 

11

Бөлінгіштіктің  негізгі  қасиеттері

1

 

12

2,3,5,9,10  сандарына  бөлінгіштік  белгілері

2

 

13

Дәреже

2

 

14

Натурал  сандарды  жай  көбейткіштерге  жіктеу

3

 

15

Ең үлкен  ортақ  бөлгіш  және  ең  кіші  ортақ  еселік

3

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

 

Резерв

1

 

 

3        бөлім. Жай  бөлшектер  және  оларға амалдар  қолдану

 

49

 

16

Жай  бөлшек. Жай  бөлшектерді  оқу  және  жазу

2

 

17

Жай  бөлшектің  негізгі  қасиеті

2

 

18

Дұрыс  және  бұрыс  жай  бөлшектер. Аралас  сандар

2

 

19

Бұрыс  бөлшекті  аралас  санға  және   аралас  санды  бұрыс бөлшекке  айналдыру

3

 

20

Координаталық  сәуледе  жай  бөлшектер мен  аралас   сандарды  кескіндеу

2

 

21

Жай  бөлшектерді  ортақ  бөлімге  келтіру

5

 

22

Жай  бөлшектер  мен  аралас  сандарды  салыстыру

3

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

23

Жай  бөлшектерді  қосу  және  азайту

6

 

24

Аралас  сандарды  қосу

3

 

25

Аралас  сандарды  азайту

4

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

26

Жай  бөлшектер  мен  аралас  сандарды  көбейту

3

 

27

Жай  бөлшектер  мен  аралас  сандарды  бөлу

3

 

28

Жай  бөлшектер мен  аралас сандарға  амалдар қолдану

6

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

 

Резерв

2

 

29

Санның  бөлігін  және бөлігі  бойынша  санды  табу

4

 

 

Мәтін  есептер

8

 

30

Бірнеше  обьектінің  бірігіп  орындайтын  жұмысына  берілген  есептер

2

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

 

Резерв

1

 

 

5        бөлім. Ондық  бөлшектер  және оларға  амалдар қолдану

 

37

 

31

Ондық  бөлшек. Ондық бөлшектерді  оқу және жазу

2

 

32

Ондық  бөлшекті  жай  бөлшекке айналдыру

1

 

33

Координаталық  сәуледе  ондық  бөлшектерді  кескіндеу. Ондық бөлшектерді  салыстыру

2

 

34

Ондық  бөлшектерді  қосу  және  азайту

3

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

35

Ондық  бөлшектерді натурал  санға  көбейту

3

 

36

Ондық  бөлшектерді  көбейту

3

 

37

Ондық  бөлшектерді  натурал  санға  бөлу

3

 

38

Ондық  бөлшектерді бөлу 

5

 

39

10,100,1000,... және 0,1, 0,01,  0,001, ... сандарына  көбейту және  бөлу

2

 

40

Ондық  және  жай  бөлшектерге  амалдар  қолдану

5

 

41

Сандарды  дөңгелектеу

2

 

42

Мәтінді  есептерді  шығару

3

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

 

Резерв

1

 

 

6- бөлім. Жиын

 

5

 

43

Жиын. Жиынның  элементтері. Жиындарды  кескіндеу

1

 

44

Жиындар  арасындағы  қатыстар. Ішкі  жиын.

1

 

45

Жиындардың  бірігуі  және  қиылысуы

1

 

46

Мәтінді  есептерді  шығару

2

 

 

7- бөлім. Пайыз

 

12

 

47

Пайыз

3

 

48

Санның  пайызын  және  пайызы  бойынша  санды  табу

3

 

49

Мәтінді  есептерді  шығару

4

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

 

Резерв

1

 

 

8- бөлім. Бұрыш. Көпбұрыш

8

 

50

Бұрыш

4

 

51

Көпбұрыштар

2

 

 

Бақылау  жұмысы

1

 

 

Резерв

1

 

 

9- бөлім.  Диаграмма

5

 

52

Шеңбер. Дөңгелек 

2

 

53

Диаграмма. Статистикалық  мәліметтерді  диаграммалар  көмегімен кескіндеу

3

 

 

10-бөлім. Кеңістік  фигураларының  жазбалары

3

 

54

Тікбұрышты  параллелепипед  және  оның  жазбасы

2

 

55

Фигураларды  қиюға және  құрастыруға  берілген  есептер

1

 

 

11- бөлім. Қайталауға  арналған  жаттығулар

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Сынып  геометрия  курсын тақырыптық  жоспарлау  үлгісі

 

Параграф  атауы

cағат  саны

мерзімі

 

1        тарау.  Геометрияның  алғашқы  ұғымдары

 

13 сағ

 

1

Геометрияның  негізгі  ұғымдары

2

 

2

Сәуле   және  кесінді

2

 

3

Кесінділердің  ұзындығын  өлшеу

2

 

4

Жартыжазықтық  және  бұрыш

2

 

5

Бұрыштарға  амалдар  қолдану. Бұрыштардың  теңдігі

2

 

6

Бұрыштар  шамасын  өлшеу

2

 

 

1 –бақылау  жұмысы

1

 

 

2 тарау. Үшбұрыштар

19  сағ

 

7

Үшбұрыш  және  оның  түрлері

2

 

8

Үшбұрыштар  теңдігінің  бірінші  белгісі

3

 

9

Үшбұрыштар  теңдігінің  екінші  белгісі

3

 

10

Теңбүйірлі  үшбұрыштар

3

 

11

Үшбұрыштар  теңдігінің  үшінші  белгісі

3

 

12

Үшбұрыштың  қабырғалары мен  бұрыштары  арасындағы  қатынастар

2

 

13

Тікбұрышты  үшбұрыштар

2

 

 

2- бақылау  жұмысы

1

 

 

3 тарау.  Түзулердің  өзара  орналасуы

 

13 сағ

 

14

Перпендикуляр  және  көлбеу

2

 

15

Түзулердің  параллельдігі

3

 

16

Үшбұрыштардың  бұрыштарының  қосындысы

4

 

17

Үшбұрыштар  теңсіздігі

3

 

 

3- бақылау  жұмысы

1

 

 

4-тарау. Шеңбер. Геометриялық  салулар

 

19 сағ

 

18

Шеңбер  және  дөңгелек

3

 

19

Түзу мен  шеңбердің  өзара  орналасуы

3

 

20

Екі  шеңбердің  өзара  орналасуы

3

 

21

Нүктелердің  геометриялық  орны

3

 

22

Үшбұрышқа сырттай  сызылған  шеңбер

Үшбұрышқа  іштей  сызылған  шеңбер

3

 

23

Салу  есептері

3

 

 

4-бақылау  жұмысы

1

 

 

Қайталау

2

 

 

Қорытынды  бақылау  жұмысы

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  сынып   алгебра  курсын  тақырыптық  жоспарлау  үлгісі

 

Параграф  атауы

сағат 

саны

мерзімі

5-6  сыныптардағы  математика  курсын  қайталау

 

2

 

1 – тарау. Бүтін  көрсеткішті  дәреже

 

13 сағ

 

1

Натурал  көрсеткішті  дәреже

1

 

2

Негіздері  бірдей  дәрежелерді  көбейту

1

 

3

Негіздері  бірдей  дәрежелерді  бөлу. Көрсеткіші  нөлге  тең  дәреже

1

 

4

Дәрежені  дәрежеге  шығару

1

 

5

Көбейтіндіні  және  бөліндіні  дәрежеге  шығару

1

 

6

Бүтін  көрсеткішті  дәреже

1

 

7

Бүтін  көрсеткішті  дәреженің  қасиеттері

2

 

8

Санның  стандарт  түрі. Үлкен  және  кіші  шамаларға  берілген  мәтін  есептерді шешу

1

 

9

Дәрежелері  бар  өрнектерді түрлендіру. Құрамында  дәрежесі  бар  санды  тізбектер

2

 

1 бақылау  жұмысы

 

1

 

 

Қосымша сағат

1

 

2 тарау.  Көпмүше  және  оларға  амалдар  қолдану

 

12сағ

 

10

Бірмүше. Бірмүшенің  стандарт  түрі

1

 

11

Көпмүше. Көпмүшенің  стандарт  түрі. Көпмүшенің  дәрежесі

1

 

12

Көпмүшелерді  қосу  және  азайту

1

 

13

Көпмүшелерді  көбейту

1

 

14

Бірмүше мен  көпмүшені  бірмүшеге бөлу

1

 

15

Көпмүшені  көбейткіштерге  ортақ  көбейткішті  жақшаның  сыртына  шығару

1

 

16

Көпмүшені  топтау  тәсілі  арқылы көбейткіштерге  жіктеу

2

 

17

Көпмүшелерді  тепе-тең  түрлендіру

2

 

 

2 – бақылау жұмысы

1

 

 

Қосымша  сағат

1

 

 

3 тарау. Функция. Функцияның  графигі

15сағ

 

18

Функция

1

 

19

Функцияны  формула  арқылы  беру

1

 

20

Функцияны  кестемен  беру  тәсілі

1

 

21

Функцияны графиктік  тәсілмен  беру

1

 

22

Сызықтық  функция және  оның графигі

1

 

23

Сызықтық  функциялар  графиктерінің  өзара  орналасуы

1

 

24

Екі  айнымалысы бар  сызықтық  теңдеулер жүйесін графиктік  тәсілмен  шешу

2

 

25

у= ах2 функциясы , оның  қасиеттері  және  графигі

2

 

26

у= ах3 функциясы, оның  қасиеттері  және  графигі

1

 

27

у= k/x функциясы, оның  қасиеттері  және  графигі

2

 

3- бақылау  жұмысы

 

1

 

 

Қосымша  сағат

1

 

4 тарау. Статистика  элементтері

 

6 сағ

 

28

Вариациялық  қатар

1

 

29

Абсолюттік  жиілік  және салыстырмалы  жиілік. Жиіліктер  кестесі

2

 

30

Жиілік  полигоны

2

 

 

Қосымша  сағат

1

 

 

5 тарау. Қысқаша  көбейту  формулалары

30сағ

 

31

Екі  өрнектің  квадраттары айырымының  формуласы

4

 

32

Екі  өрнектің  қосындысының  және  айырымының квадратының  формулалары

4

 

4- бақылау  жұмысы

 

1

 

33

Екі  өрнектің  қосындысының  кубы  мен  айырымының кубы  формулалары

4

 

34

Екі  өрнектің  кубтарының  қосындысы мен  айырымының  формулалары

4

 

35

Өрнектерді  тепе-тең  түрлендіру

5

 

36

Мәтінді  есептерді теңдеулер  мен  теңсіздіктер  құрастыру  арқылы шешу

4

 

 

5-бақылау  жұмысы

1

 

 

Қосымша  сағат

3

 

6 тарау. Алгебралық  бөлшектер  мен  оларға  амалдар  қолдану

17

 

37

Алгебралық  бөлшек

1

 

38

Алгебралық  бөлшектің  негізгі  қасиеті

2

 

39

Алгебралық   бөлшектерді  қосу  және  азайту

4

 

40

Алгебралық бөлшектерді  көбейту, дәрежеге  шығару және  бөлу

3

 

41

Алгебралық  өрнектерді  тепе-тең  түрлендіру

5

 

 

6- бақылау  жұмысы

1

 

 

Қосымша  сағат

1

 

7         сынып  алгебра  курсын  қайталау

(оның  ішінде , қорытынды бақылау  жұмысы – 2 сағат)

7 сағ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы  білім  беретін  мектептің қоғамдық- гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған

«Геометрия»  пәні  бойынша  күнтізбелік  жоспар 

 (аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)         (Авторлары:  В.Гусев, И. Бекбоев, Ж. Қайдасов, А.Абдиев)

 Сабақтың  тақырыбы

Сағ

саны

мерзімі

 

Планиметрия  курсын  қайталау

1

 

1

Стереометрия  аксиомалалары

1

 

2

Стереометрия  аксиоамаларының  салдарлары

1

 

3

Кеңістіктегі  екі  түзудің өзара   орналасу  жағдайлары

1

 

4

Үшінші  түзуге  параллель екі  түзу

1

 

5

Түзу  мен  жазықтықтың  параллельдік  белгісі

2

 

6

Жазықтықтардың  параллельдігі

1

 

 

Бақылау  жұмысы №1

 

1

 

7

Параллель  жазықтықтардың  қасиеттері

2

 

8

Кеңістіктегі   түзулердің  перпендикулярлығы

1

 

9

Түзу  мен  жазықтықтың  перпендикулярлығы

2

 

 

Бақылау  жұмысы №2

 

1

 

 

Есептер  шығару

1

 

10

Түзу  мен  жазықтықтың  перпендикулярлық  белгісі

2

 

11

Түзу  мен  жазықтықтың  перпендикулярлық  қасиеттері

2

 

12

Үш  перпендикуляр  туралы  теорема

2

 

 

Есептер  шығару. Қайталау

2

 

 

Бақылау  жұмысы №3

 

1

 

13-14

Түзулер  мен  жазықтықтардың  арақашықтығы. Түзу  мен  жазықтық  арасындағы  бұрыш

1

 

15

Екі  жақты  бұрыш

1

 

16

Перпендикуляр  жазықтықтар

1

 

 

Есептер  шығару

1

 

 

Қайталау. Бақылау  жұмысына  дайындық

1

 

 

Бақылау  жұмысы №4

 

1

 

 

Стереометрия  бөліміне арналған  есептер

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Математика  пәні  бойынша  күнтізбелік  жоспар

5  сынып (аптасына 5  сағат, барлығы 170 сағат)

(Авторлары:  А. Е. Әбілқасымова, Т. П. Кучер,  З.Ә. Жұмағұлова)

сабақ

сабақ тақырыбы

сағат

Көрнекіліктер

Үйге

тапсырма

 

І тарау . Натурал сандар және нөл саны                                  48 сағ

 

1

Натурал сандарды жазу

2

формулалар

 

2

ғаламтор м.

Кесінді

3

журнал материалдары

 

3

әдістемелік н.

Координаталық сәуле

2

слайд, формулалар

 

4

әдістемелік н.

Натурал сандарды салыстыру

3

слайд, формулалар

 

5

әдістемелік н.

Натурал сандарды қосу.

3

карточкалар

 

6

әдістемелік н.

Натурал сандарды азайту

3

формулалар, үлгі

 

7

әдістемелік н.

Натурал сандарды көбейту және бөлу

1

журнал материалдары

 

әдістемелік н.

Натурал сандарды көбейту және бөлуге есеп шығару

3

слайд, формулалар

 

8

ғаламтор м.

Натурал сандарға амалдар қолдану

3

формулалар, дид. тап.

 

әдістемелік н.

1-бақылау жұмысы

1

карточкалар

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

9

бақылау нұс.

Санды және әріпті өрнектер

2

формулалар

 

10

әдістемелік н.

Өрнектерді ықшамдау

3

журнал материалдары

 

11

әдістемелік н.

Теңдеу

1

формулалар, дид. тап.

 

әдістемелік н.

Теңдеу шешуге есеп шығару

3

формулалар

 

12

ғаламтор м.

Мәтінді есептерді теңдеудің көмегімен шығару

3

журнал материалдары, дид. тап.

 

әдістемелік н.

Есептер шығару

1

формулалар

 

ғаламтор м.

2-бақылау жұмысы

1

формулалар

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

13

бақылау нұс.

Бұрыш. Бұрыштың шамасы

3

журнал материалдары, транспортир, сызғыш т.б

 

14

әдістемелік н.

Шеңбер. Дөңгелек.

3

формулалар

 

әдістемелік н.

3-бақылау жұмысы

1

карточкалар

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

бақылау нұс.

Есептер шығару.Қосымша сағат.

3

Формулалар, дид. тап.

Тест 10-15 Бұрышқа есептер

Шеңберге есептер

 

ІІ тарау. Натурал сандардың бөлінгіштігі                                                     24 сағ

ғаламтор м.

 

15

Натурал сандардың бөлгіші және еселігі. Жай және құрама сандар

3

формулалар

 

16

әдістемелік н.

Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті

2

Формулалар,

 

әдістемелік н.

Ө.ж., Тест тапсырмасы

1

карточкалар

Тест 15-20

 

 

ІІ  тоқсан

ғаламтор м.

 

 

 

 

17

 

 

Натурал сандардың 2, 5, 10-ға бөлінгіштік белгілері

2

журнал материалдары

 

18

әдістемелік н.

Натурал сандардың 3, 9-ға бөлінгіштік белгілері

2

Формулалар, слайд

 

әдістемелік н.

4-бақылау жұмысы

1

формулалар

№ І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

19

әдістемелік н.

Дәреже

1

журнал материалдары

 

20

бақылау нұс.

Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу

2

Формулалар, слайд

 

21

әдістемелік н.

Ең үлкен ортақ бөлгіш

3

формулалар

 

22

66-68

Ең кіші ортақ еселік

3

журнал материалдары

 

23

69,70

Ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселікті табуға есептер шығару

2

Формулалар, интеракт тақта

 

71

5-бақылау жұмысы

1

карточкалар

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

72

Қосымша сағат

1

формулалар

Дид. тапсырма

 

ІІІ тарау. Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану

сағ

51

 

 

24

73

Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу

1

формулалар

 

25

74-76

Жай бөлшектің негізгі қасиеті

3

формулалар

 

26

77

Дұрыс және бұрыс бөлшектер. Аралас сан

1

карточкалар

 

27

78,79

Бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру

2

формулалар, дид. тапсырма

 

28

80,81

Координаталық сәуледе бөлшектер мен аралас сандарды кескіндеу

2

журнал материалдары, слайд

 

82

6-бақылау жұмысы

1

формулалар

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

29

83

Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру

1

формулалар

 

84-86

Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіруге есеп шығару

3

журнал материалдары

 

30

87-89

Жай бөлшектерді салыстыру

3

формулалар,   слайд

 

31

90

Жай бөлшектерді қосу және азайту

1

формулалар

 

91-93

Жай бөлшектерді қосу және азайтуға есеп шығару

3

журнал материалдары

 

94

Өздік жұмыс

1

формулалар

 

95,96

Есептер шығару

2

карточкалар

 қосымша есептер

 

33

97-99

Аралас сандарды қосу

3

журнал материалдары

 

100-102

Аралас сандарды азайту

3

формулалар

 

103

Есептер шығару

1

формулалар, дид. тап.

 

104

7-бақылау жұмысы

1

карточкалар

 

34

105-107

Жай бөлшектер мен аралас сандарды көбейту

3

формулалар

 

35

108

Жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлу

1

журнал материалдары

 

109-111

Жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлуге есеп шығару

3

формулалар

 

36

112-114

Жай бөлшектерге амалдар қолдану

3

формулалар

 

115

Есептер шығару

1

журнал материалдары

 

37

116-118

Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу

3

формулалар, дид. тапсырма

 

38

119,120

Бірнеше объектінің бірігіп орындайтын жұмысына берілген есептер

2

формулалар

 

121

8-бақылау жұмысы

1

журнал материалдары

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

122,123

Есептер шығару. Қосымша сағат

2

формулалар, дид. тап.

 

ІV тарау. Ондық  бөлшектер және оларға амалдар қолдану

49 сағ

 

 

39

124-126

Ондық бөлшек. Ондық бөлшекті оқу және жазу

3

карточкалар

 

40

127,128

Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру

2

карточкалар

 

41

129-131

Координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру

3

карточкалар, дид. тапсырма

 

42

132

Ондық бөлшектерді қосу және азайту

1

формулалар

 

133-135

Ондық бөлшектерді қосу және азайтуға есеп шығару

3

формулалар

 

136

9-бақылау жұмысы

1

карточкалар

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

137

Есептер шығару

1

формулалар

 

43

138,139

Ондық бөлшекті натурал санға көбейту

2

журнал материалдары

 

44

140

Ондық бөлшектерді көбейту

1

формулалар

 

141-143

Ондық бөлшектерді көбейтуге есеп шығару

3

формулалар

 

45

144-146

Ондық бөлшекті натурал санға бөлу

3

журнал материалдары

 

46

147

Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу

1

формулалар

 

148-150

Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлуге есеп шығару

3

формулалар, дид. тапсырма

 

47

151-153

Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001 ... санына көбейту және бөлу

3

журнал материалдары

 

154

10-бақылау жұмысы

1

формулалар, таратпа қ

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

155,156

Есептер шығару

2

формулалар

 

 

ІV тоқсан

 

 

 

 

 

 

 

48

157

Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану

1

карточкалар

 

158-160

Ондық және жай бөлшектерді қосу және азайту

3

формулалар

 

161,162

Ондық және жай бөлшектерді көбейту және бөлу

2

журнал материалдары

 

49

163,164

Ондық бөлшекті дөңгелектеу

2

формулалар

 

50

165-167

Арифметикалық орта. Мода, ауытқу, медиана

3

формулалар, слайд

 

168

11-бақылау жұмысы

1

журнал материалдары

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

169-171

Есептер шығару. Қосымша сағат

3

формулалар

 

172

Тест тапсырмасы

1

формулалар

 

 

V тарау. Пайыз

 

 

 

51

173-175

Пайыз

3

формулалар

 

52

176,177

Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу

2

формулалар, дид. тапсырма

 

178,179

Пайызы бойынша санды табу

2

формулалар

 

53

180,181

Статистикалық мәліметтерді беру тәсілдері. Диаграмма

2

карточкалар, дид. тапсырма

 

54

182-184

Формула. Формула бойынша есептеу

3

формулалар

 

185

12-бақылау жұмысы

1

журнал материалдары

І ,ІІ нұсқаларды шығару

 

186

Есептер шығару. Қосымша сағат

1

формулалар

 

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 362 823 материала в базе

Материал подходит для УМК

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 30.10.2017 689
  • DOCX 45.9 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Cадыкова Айжан Турсыновна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Cадыкова Айжан Турсыновна
  Cадыкова Айжан Турсыновна
  • На сайте: 5 лет и 10 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 7805
  • Всего материалов: 6

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой