Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Начальные классы Рабочие программыРабочая программа по татарскому языку

Рабочая программа по татарскому языку

библиотека
материалов

Планлаштырылган нәтиҗәләр (ФДББС буенча)

Бүлек

исеме

Предмет нәтиҗәләре

Метапредмет

нәтиҗәләр

Шәхси

нәтиҗәләр

Укучы өйрәнә

Укучы мөмкинлек ала

1

Фонетика, орфоэпия һәм графика


-аваз һәм хәрефләрне аера;

-ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчелекләрен аңлый, авазларга характеристика бирә ала;

-хәрефләрнең алфавитта урнашу тәртибен һәм, кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны куллана ала.

Укучыга дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча сүзгә мөстәкыйль рәвештә фонетик-график (аваз-хәреф) анализ ясарга өйрәнү, сүзгә ясалган фонетик-график анализның дөреслеген бәяләү мөмкинлеге бирелә.


-үз сөйләмендә татар әдәби тел нормаларын саклый һәм әңгәмәдәшенең сөйләмендә бу нормаларның дәреслектә бирелгән материал күләмендә үтәлүен бәяли;

-сүзгә басым куйганда яки сүзнең дөрес әйтелешендә икеләнү туган очракта, дәреслектәге сүзлек буенча мөстәкыйль рәвештә җавап таба яки укытучысына һәм әти-әнисенә мөрәҗәгать итә ала.


РУУГ:Тыныш билгеләрен дөрес куллану

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

ТБУУГ:Кагыйдәне аңлап кабул итү күнекмәләрен формалаштыру

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

КУУГ: әңгәмәдәш беләнаралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу

холкы белән идарә итү

- укучының өйрәнгән предметы (татар теле) буенча алган белем һәм күнекмәләре аның шәхес булып формалашуы өчен нигез була алу;

- уку һәм танып белүгә битараф булмау, тормышка актив караш тәрбияләну.

Бу нәтиҗәләрнен баланың рухи-әхлакый үсешенә, сәламәт һәм хәвеф-хәтәрсез яши белүенә дә бәйле булуы


2

Лексика. Сүз.

Сүз һәм аның лексик мәгънәсен. Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану. Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта, уку эшчәнлегендә куллану.

Сүзнең мәгънәсен текст буенча яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачып бирү. Сөйләмдә синоним һәм антонимнарның кулланылышына игътибар итү.

Сүзлекләр белән эшли белү.

РУУГ:Тыныш билгеләрен дөрес куллану

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

ТБУУГ:Кагыйдәне аңлап кабул итү күнекмәләрен формалаштыру

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

КУУГ: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

Шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру.


3

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы


Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү.

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең төрле формалары.

Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек куллану.


Тамырдаш сүзләрне омонимнардан аеру.

ТБУУГ:Укытучыны ишетә белү, тактадагы информация (плакатлар) белән эшләргә өйрәнү.

Тулы җавап бирергә өйрәтү

Кагыйдәне аңлап кабул итү күнекмәләрен

РУУГ:Дәреслек белән эшли белү

Сүзлек белән эшли белү.

Сүзнең тамырын аерып күрсәтә белү.

Язма эшкә булган орфографик таләпләр

КУУГ:Парлап эшләргә өйрәтү.

әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

«Минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып, шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү


4

Морфология


Сүз төркемнәре турында төшенчә.

Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре.

Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары. -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.

Фигыльләргә морфологик анализ.

Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру дәрәҗәсендәге –рак, -рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше.

Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү ысуллары. Кисәкчәләрнең дөрес язылышы.

Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.


Дәреслеккә сак караш.

Темага карата сорауларга җавап бирү.

Дәреслек белән эшли белү

Тулы җавап бирергә өйрәтү

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

Сүзләрне сүз төркеме ягыннан тикшерү.

Зат алмашлыкларын, сыйфатларны сөйләмдә куллану.

Үзеңдә булган кимчелекләрне бетерү өстендә эшләү

РУУГ:эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.

КУУГ: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

ТБУУГ: аңлап уку, тиешле мәгълүматны сайлап алу; төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу.

Кагыйдәне аңлап кабул итү күнекмәләрен формалаштыру

Үзеңнең һәм иптәшеңнең эшенә дөрес бәя бирү.

РУУГ:Дәреслек белән эшләргә өйрәтү, дәфтәрләрдә орфографик таләпләр үтәү.

Язма эшкә булган орфографик таләпләр

Сүз һәм җөмләләрне тоташ язу.

КУУГ:Үз хезмәтеңне оештыру, дәрестә игътибарлы булу,бер-береңне ишетә белү

Үзеңнең һөм иптәшеңнең эшенә дөрес бәя бирү. Үзеңнең һәм иптәшеңнең эшенә дөрес бәя бирү.

Башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу.


5

Синтаксис


Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү).

Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.

Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.

Сүзтезмә. Сүз, сүзтезмә, җөмләнең охшаш һәм аермалы яклары. Сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне таный белү.

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

Аралашу культурасы тәрбияләү.

Сочинение, изложение язу өчен план төзү.

Темага карата сорауларга җавап бирү.

РУУГ:Үз хезмәтеңне оештыру, дәрестә игътибарлы булу,бер-береңне ишетә белү.

Дәреслек белән эшләргә өйрәтү, дәфтәрләрдә орфографик таләпләр үтәү.

Тыныш билгеләрен дөрес куллану

КУУГ:Дәрестә дөрес утыру һәм җавап бирү, укытучыны ишетә белү

ТБУУГ:Кагыйдәне аңлап кабул итү күнекмәләрен формалаштыру

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

Текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү;“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек” төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу.


6

Орфография һәм пунктуация


-дөрес язылыш кагыйдәләрен өйрәнгән күләмдә кулланырга;

-сүзләрнең дөрес язылышын орфографик сүзлек буенча ачыкларга;

-80–90 сүзле текстны дөрес итеп күчереп язарга;

-өйрәнелгән дөрес язу кагыйдәләренә туры килгән 70–80 сүзле текстны укытучы әйтеп торганда язарга;

-үзе төзегән һәм тәкъдим ителгән текстны тикшерергә, орфографик һәм пунктуацион хаталарны табарга һәм төзәтергә өйрәнә.


-орфографик хата ясау мөмкинлеге булган очракларны аңлау, аерым орфограммаларга мисаллар сайлау, текстлар төзегәндә орфографик һәм пунктуацион хаталарны булдырмау өчен, язганнарны үзгәртү, хаталар өстендә эшләгәндә, аларның сәбәпләренә төшенү һәм алдагы язма эшләрдә хата җибәрмәү юлларын ачыклау мөмкинлеге ала.


ТБУУГ:Кагыйдәне аңлап кабул итү күнекмәләрен формалаштыру

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

КУУГ: Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

РУУГ: Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.

Дәреслек белән эшли белү

«Минем өчен уку

нинди мәгънәгә ия»,

һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән

чыгып, шәхеснең

мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген

бәяләү


7

Бәйләнешле сөйләм


Текст. Текстның темасын, төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре.

Сөйләм этикасы белән таныштыру.

Күмәк һәм мөстәкыйль рәвештә төзелгән план нигезендәтекстны тулысынча һәм кыскача бәян итү. Хикәяләү һәм сурәтләү текстларының планы.Изложение һәм сочинение язу өчен план төзү.

Телдән һәм язмача чакыру, тәбрикләү төзү.

ТБУУГ:Кагыйдәне аңлап кабул итү күнекмәләрен формалаштыру

Өйрәнелгән кагыйдәләрне, таныш булган терминнарны дөрес файдалана белү.

КУУГ: Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

РУУГ: Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.

Дәреслек белән эшли белү

Текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү;“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек” төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу.

ФДББС буенча укыту предметы программасының эчтәлеге

Бүлекнең исеме

Кыскача эчтәлеге

Сәгатьләр саны

1

Фонетика ,графика һәм орфоэпия

Сузык һәм тартык авазларны аеру. Сүзләрдә басымлы һәм басымсыз сузык авазларны табу. Нечкә һәм калын тартык авазларны аеру, парлы һәм парсыз тартык авазларны билгеләү. Яңгырау авазларны аеру, аларның парларын билгеләү. Авазга өйрәнелгән күләмдә характеристика бирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын-нечкә, яңгырау-саңгырау, парлы яки парсыз тартык. Сүзләрне иҗекләргә бүлү. Авазларның хәзерге әдәби тел нормаларына туры килгән әйтелеше. Сүзгә фонетик анализ элементлары.


12 с.

2

Лексика. Сүз.


Сүз һәм аның лексик мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану. Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.

13с.

3

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы


Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү.

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең төрле формалары.

Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек куллану.

12с.

4

Морфология


Сүз төркемнәре турында төшенчә.

Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре.

Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары. -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.

Фигыльләргә морфологик анализ.

Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру дәрәҗәсендәге –рак, -рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше.

Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү ысуллары. Кисәкчәләрнең дөрес язылышы.

Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.

63 с.


5

Синтаксис.


Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү).

Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.

Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.

Сүзтезмә. Сүз, сүзтезмә, җөмләнең охшаш һәм аермалы яклары. Сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне таный белү.


18 с.

6

Орфография һәм пунктуация


Укучыларда орфографик зирәклек тәрбияләү.

Дөрес язу кагыйдәләрен куллану:сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре;тартык аваз хәрефләрен дөрес язу;сүзне юлдан-юлга күчерү; җөмлә башындагы беренче сүзне һәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу;калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләрен дөрес язу;һәмзә [ ’ ] авазын язуда белдерү;җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую;тиңдәш кисәкләр арасында өтер кую.


Һәр дәрестә

7

Бәйләнешле сөйләм


Текст. Текстның темасын, төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре.

Сөйләм этикасы белән таныштыру.

15с.


Барлыгы


136 сәгать


Календарь - тематик план

УМК:З.И.Жамалетдинова З.И. “Татар теле. 3 нче сыйныф”, Казан, Татарстан китап нәшрияты, 2013


Дәрес

тәрти-бе

Дәреснең темасы

Сәг.

саны

Үткәрелергә тиеш

Үткәрелү вакыты

Укучылар эшчәнлегенең төп төрләре

Фонетика,графика һәм орфоэпия- 11с.

1.

Авазлар һәм хәрефләр


1

3.09


Яңгырау, саңгырау тартыкларны һәм сузык авазларны танып белү.

Өйрәнгән орфограммаларны табу һәм сүзнең дөрес язылышын аңлату, орфографик сүзлекләр куллану.

Сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм аларның санын билгеләү.

Иҗекләргә бүлеп, сүзләрне юлдан-юлга күчерү.

Сүзләрне юлдан-юлга күчергәндә ясалган хаталарны төзәтә белү.

Орфографик һәм орфоэпик сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалану.

2.

Сузык һәм тартык авазлар

1

4.09


3

Иҗек . Сүзләрне юлдан-юлга күчерү.

1

5.09


4

Ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу

1

7.09


5

Сүзгә аваз-хәреф анализы ясау.

1

10.09


6

Янәшә килгән бертөрле тартык аваз хәрефләре кергән сүзләрнен дөрес язылышы

1

11.09


7

Сүзнең икенче хэрефенә карап, алфавит тәртибендә язу

1

12.09


8

Кереш контроль диктант

Бакчада”

1

14.09


9

Хаталар өстендә эш. Ныгыту күнегүләре

1

17.09


10

Контроль күчереп язу “Бакчада”

1

18.09


11

Кабатлау. «Үз-үзеңне тикшер!”

1

19.09


Лексика.Сүз13 с.

12

Сүз турында гомуми мәгълүмат

1

21.09


Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләрне, сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләрен танып белү.Текстларда, үз сөйләмендә күчерелмә мәгънәле сүзләрне куллана белү.Тамырдаш сүзләрне синонимнардан һәм омонимнардан аера белү.Тексттан синоним һәм антонимнарны билгеләү.

13

Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре

1

24.09


14

Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр.


1

25.09


15

Синонимнар


1

26.09


16

Омонимнар


1

28.09


17

Антонимнар


1

1.10


18

Синонимнар. Омонимнар.

Антонимнар. Ныгыту дәресе.1

2.10


19

Сүзтезмә белән белдерелгән лексик сүзләр.

1

3.10


20

Сүзтезмә белән белдерелгән лексик сүзләр.Ныгыту дәресе.

1

5.10


21

Сайланма диктант. “Сабан туе”

1

8.10


22

Хаталар өстендә эш. Сүзлекләр турында мәгълүмат

1

9.10


23

Сүзлек диктанты. Сүзлекләр белән эшләү.

1

10.10


24

Кабатлау.Үз-үзеңне тикшер!”

1

12.10


25

Сүз”темасы буенча контроль диктант

1

13.10Сүз төзелеше һәм ясалышы -12 с.

26

Хаталар өстендә эш. Кушымчаларның төрләре

1

17.10


Сүзләрне тамыр һәм кушымчаларга аеру.


Тамырдаш сүзләрне билгели алу. Тамырдаш сүзләр таба белү


Сүз ясалыш ысулларын танып белү


Сүз составын шартлы билгеләр белән күрсәтү.

Башлам буенча, күзәтүләргә нигезләнеп, хикәяләү характерындагы текст иҗат итү.


Темага карата сорауларга җавап бирү.Текстның темасын һәм төп фикерен билгеләү.

27

Кушымчаларның төрләре. Ныгыту


1

19.10


28

Сүз формалары һәм яңа сүзләр

1

19.10


29

Яңа сүзләр ясау

1

22.10


30

Сүз ясагыч кушымчалар.

1

23.10


31

Сүз ясагыч кушымчалар. Ныгыту

1

24.10


32

Сүз формасын ясаучы

(төрләндергеч) кушымчалар

1

26.10


33

Төрләндергеч кушымчаларның җөмлә төзүдә әһәмияте.

1

29.10


34

Кушымча һәм тамырны табу.


1

30.10


35

Иҗади диктант.

1

31.10


36

Кабатлау.Үз-үзеңне тикшер!”

1

1.11


Морфология-62 с.

37

Сүз төркемнәре турында төшенчә

1

12.11


Исем, сыйфат, алмашлык, фигыль сүз төркемнәрен танып белү Җанлы һәм җансыз, ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне тану; исемнәрне килеш, сан белән төрләндерү, килешләрнең исемнәрен дөрес әйтү.

Фигыльгә сорау кую.

Фигыль төркемчәләре төшенчәсен аңлау. Боерык һәм хикәя фигыльләрне аера, бер төркемчәдән икенче төркемчәгә күчерә белү.

Фигыльнең сораулары, зат, сан,заман белән төрләнеше. Боерык фигыльне зат-сан белән төрләндерә белү. Фигыльнең заманын билгеләү ысулын үзләштерү, куллану.

Хикәя фигыльне зат-сан белән төрләндерә белү.

Хикәя фигыльне заман белән төрләндерә белү.

Фигыльнең сораулары, зат, сан,заман белән төрләнеше. Фигыльнең заманын билгеләү ысулын үзләштерү, куллану.

Фигыльнең моделен төзү.

Җөмләләрне эзлекле итеп язу. Рәсемнәр буенча , күзәтүләргә нигезләнеп,хикәяләү характерындагы текст иҗат итү. Тексттагы җөмләләрне эзлекле итеп язу.

Сөйләшү һәм сөйләү,уку һәм язуны үстерү. Балаларның тыңлый белү сәләтен үстерү.

Фигыльләрне заман, зат-сан белән төрләндерү. Хәзерге, үткән, киләчәк заман хикәя фигыльләрне зат-сан белән төрләндерү.

Текстның темасын һәм төп фикерен билгеләү.

Изложение язу өчен план төзү. Сүз төркемнәрен һәм аларның билгеләрен белү.

Сыйфатка сорау кую.

Сыйфатларны таный алу.Сыйфат дәрәҗәләрен белү.

Дәрәҗә формаларының ясалышы, дөрес язылышы һәм кулланылышын белү.

Сыйфат дәрәҗәләрен сөйләмдә дөрес куллану.

Эшне үтәгәндә дәреслектәге үрнәкләрдән файдалана белү.

Текстның темасын һәм төп фикерен билгеләү.

Изложение язу өчен план төзү.

Үзеңнең һәм иптәшеңнең эшенә дөрес бәя бирү.

Үзеңдә булган кимчелекләрне бетерү өстендә эшләү

Зат алмашлыклары, аларның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы.

I, II, III зат алмашлыклары, аларның берлек һәм күплек сан формалары.

Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше., килеш кушымчалары.

Ул алмашлыгын килешләрдә төрләндерә белү.

Зат алмашлыкларын килеш белән төрләндерү.

Кушымчаларына карап, зат алмашлыкларының кайсы килешкә каравын билгеләү.

Сүз төркемнәрен һәм аларның билгеләрен белү. Кисәкчәләрне җөмләдә аерып күрсәтә белү.

Да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше кушымчаларыннан аера белү.

Кисәкчәләрне язуда дөрес куллана белү.

Алган белемнәрне практикада куллана белү.

Эшне үтәгәндә дәреслектәге үрнәкләрдән файдалана белү.

Сүзне төзелеше буенча тикшерү.Бәйлекләрне исемнәр, алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.

38

Исемнәрнең мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге функциясе

1

13.11


39

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.

1

14.11


40.

Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары.

1

16.11


41

Күплек сан формасын ясаучы кушымчалар

1

19.11


42

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше

1

20.11


43

Сочинение “Көзге урман”

1

21.11


44

Хаталар өстендә эш. Ныгыту күнегүләре

1

23.11


45

Исемнәрнең килеш белән төрләнүе.

1

26.11


46

Килеш кушымчаларының дөрес язылышы

1

27.11


47


Иҗади эш. Сорауларга җавап язу “Яшелчә кибетендә”

1

28.11


48

Исемнәрдә сүз басымы

1

30.11


49

Исем” темасы буенча контроль диктант

1

3.12


50

Хаталар өстендә эш. Кабатлау “Үз-үзеңне тикшер!”

1

4.12


51

Фигыльнең мәгънәсе, сораулары

1

5.12


52

Фигыльләрнең барлыкта һәм юклыкта килүе.

1

7.12


53

Хикәя фигыль

1

10.12


54

Хикәя язу “ Минем сабакташым”

1

11.12


55

Фигыльнең заман белән төрләнеше.

1

12.12


56

Иҗади эш. Сорауларга җавап язу “Урманда”

1

14.12


57

Хикәя фигыльнең үткән заманы

1

17.12


58

Хикәя фигыльнең хәзерге заманы

1

18.12


59

Хикәя фигыльнең киләчәк заманы

1

19.12


60

Боерык фигыльләрнең мәгьнәләре

1

21.12


61

Фигыльләрнең күпмәгънәлеге. Аларны туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану.

1

24.12


62

Фигыль” темасы буенча контроль диктант

1

25.12


63

Хаталар өстендә эш. “Фигыль “темасын йомгаклау “Үз – үзеңне тикшер”!

1

26.12


64

Иҗади эш. Сорауларга җавап язу “Минем гаилә”

1

28.12


65

Сыйфатның мәгънәсе. сораулары

1

14.01


66

Сыйфатларны төркемләү

1

15.01


67

Сыйфат дәрәҗәләре

1

16.01


68

Төп дәрәҗәдәге сыйфатлар.

Диалог төзү “Минем кечкенә дустым”

1

18.01


69

Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар

1

21.01


70

Артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатлар.

1

22.01


71

Кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатлар

1

23.01


72

Сыйфат дәрәҗәләре. Ныгыту дәресе

1

25.01


73

Сыйфатларның җөмләдә исемне ачыклап килүе.

1

28.01


74

Иҗади эш “Казан Кремле”

1

29.01


75

Синоним һәм антоним сыйфатлар

1

30.01


76

Сыйфат” темасы буенча контроль диктант

1

1.02


77

Хаталар өстендә эш. “Сыйфат“ темасын йомгаклау “Үз – үзеңне тикшер!”

1

4.02


78

I яртыеллыкта үткән темалар буенча тест

1

5.02


79

Зат алмашлыклары

1

6.02


80

Зат алмашлыкларының җөмләдә роле

Диалог төзү

Уен мәйданчыгында”

1

8.02


81

Аңлатмалы диктант. Алмашлыкларның берлек һәм күплек формалары

1

11.02


82

Изложение “ Муса”

1

12.02


83

Сорау алмашлыклары турында төшенчә

1

13.02


84

Алмашлыкларны сөйләмдә куллану

1

15.02


85

Алмашлыкларны сөйләмдә куллану. Автобиография

1

18.02


86

Алмашлык“ темасын йомгаклау “Үз – үзеңне тикшер!”

1

19.02


87

Кисәкчә.

1

20.02


88

Да,дә,та,тә, гына, генә , кына, кенә кисәкчәләре.

.Текст күчереп язу “Язгы урманда”

1

22.02


89

Кисәкчәләрнең сөйләмдәге роле, аерым сүз булуы

1

25.02


90

Кисәкчәләрнең кулланышы һәм дөрес язылышы

1

26.02


91

Сүз басымын кисәкчәләрне дөрес язуда куллану

1

27.02


92

Кисәкчәләр“ темасын йомгаклау “Үз – үзеңне тикшер!”

1

1.03


93

Бәйлекләр

Монологик сөйләм.Музейда.

1

4.03


94

Исемнәрнең, зат алмашлыкларының бәйлекләр белән килүе.

1

5.03


95

Бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллану.

1

6.03


96

Кисәкчәләр. Бәйлекләр“ темасын йомгаклау “Үз – үзеңне тикшер”

1

11.03


97

Кисәкчәләр. Бәйлекләр“ темасы буенча контроль диктант

1

12.03


98

Хаталар өстендә эш. Ныгыту күнегүләре

1

13.03


Синтаксис- 18 с.

99

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре.


1

15.03


Җөмләнең тәмамлангай уйны белдерүен белү.

Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре (хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы)белү.

Җөмлә ахырында әйтелү максатыннан чыгып нинди тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре куелуын белә.

.Җөмләнең баш(ия, хәбәр), иярчен кисәкләрен билгеләү.

Җөмләнең баш кисәкләрен табу. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен табу.

Җөмләдә сүз тәртибен белү. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.

100

Хикәя җөмлә

1

15.03


101

Сорау җөмлә


1

18.03


102

Иҗади эш “Музейда”

1

19.03


103

Җөмлә ахырында тыныш билгеләрен дөрес кую

1

20.03


104

Җөмләнең баш кисәкләре.

1

22.03


105

Исемнәр һәм хикәя фигыльләр белән бирелгән хәбәрләр

1

1.04


106

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.

1

2.04


107

Язның бер көне ел туйдыра”

1

3.04


108

Сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгеләү


1

5.04


109

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр

1

8.04


110

Җыйнак җөмләләрне җәенкеләндерү

1

9.04


111

Тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләр

1

10.04


112

Тиңдәш кисәкләр арасында һәм, я, да, дә, та, тә, ә, ләкин теркәгечләре

1

12.04


113

Күрмә диктант

1

15.04


114

Изложение "Жиңү көнендә"

1

16.04


115

Җөмлә” темасы буенча контроль диктант

1

17.04


116

Хаталар өстендә эш “Җөмлә “ темасын йомгаклау “Үз – үзеңне тикшер!”

1

19.04


Текст. Бәйләнешле сөйләм-14 с.

117

Текстның темасы һәм төп фикере

1

22.04


Яшьтәшләре һәм өлкәннәр белән аралашканда сөйләм этикеты нормаларына ия булу.


Текст”, абзац,текст планы; текстның башы һәм ахыры төшенчәләрен белү.


Бирелгән текстларга план төзү, абзацларны билгеләү, тексттагы җөмләләрнең бәйләнешен билгеләү..

118

Хикәя язу “Ачыш”

1

23.04


119

Исемсез текстларның темасын билгеләү һәм исем кую

1

24.04


120

Тексттагы җөмләләрнең зат алмашлыклары, һәм, ә, ләкин теркәгечләре һәм синонимнар ярдәмендә берләшүе

1

26.04


121

Хикәя язу “Язгы өмәдә”

1

29.04


122

Текст типлары. Хикәяләү тексты

1

30.04


123

Тасвирлама тексты

1

3.05


124

Фикер йөртү тексты

1

3.05


125

Сочинение “Мин язны яратам”

1

6.05


126

Диалог төзү “Мәктәп,рәхмәт сиңа!”

1

7.05


127

Текст. Бәйләнешле сөйләм” темасы буенча контроль диктант

1

8.05


128

Хаталар өстендә эш. Ныгыту дәресе

1

10.05


129

Текст. Бәйләнешле сөйләм “ темасын йомгаклау “Үз – үзеңне тикшер!”

1

13.05


130

Текст күчереп язу “Язгы урманда”

1

14.05


Фонетика-1.Морфология-1. Орфография һәм пунктуация-3.Бәйләнешле сөйләм-1.( Кабатлау)


131

Авазлар һәм хәрефләр

1

15.05


Авазларны дөрес ишетеп язу. Эшне үтәгәндә дәреслектәге үрнәкләрдән файдалана белү.

132

Сүз төркемнәре

1

17.05


Хаталарны вакытында төзәтә белү. Эшне үтәгәндә дәреслектәге үрнәкләрдән файдалана белү.

133

Еллык контроль эш.

1

20.05


Алган белемнәрне практикада куллана белү.

134

Хаталар өстендә эш. Язма эшкә анализ

1

21.05


Алган белемнәрне практикада куллана белү.

135

Контроль күчереп язу

1

22.05


Алган белемнәрне практикада куллана белү.

136


Кабатлау.Диалог тозу.”Исэнме,жэй!”

1

25.05


Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән укуКурс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика преподавания информатики в начальных классах»
Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня»
Курс повышения квалификации «Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и среднем общем и среднем профессиональном естественнонаучном образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного образования»
Курс повышения квалификации «Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.