Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Коррекционное обучение КонспектыОткрытое занятие логопеда на тему "Закрепление звука "С" в слогах, словах" на тувинском языке

Открытое занятие логопеда на тему "Закрепление звука "С" в слогах, словах" на тувинском языке

Скачать материал
библиотека
материаловАжык лого-кичээл.

Темазы: « С» деп унну слогтарга быжыглаары.

Сорулгалары: «С» деп уннун артикуляциязы-биле таныштырары; « С» деп уннун шын адаарын янзы-буру оюннарнын ,даалгаларнын дузазы-биле чоорту шын адаарын чедип алыры, угаан-медерелдин логиктиг боданыышкынын, кичээнгейлиг,тывынгыр болгаш чувени утпайн сактып алыр чоруун сайзырадыр .Сос курлавырын сайзырадыр , байыдар.

Чараш , чаптанчыг аажы чанныг , эптиг- найыралдыг чорукка кижизидер.

Дерилгези : моноблок, ажылчын кыдырааштар, кижи бурузунге корунчуктер, демир- ужук , хун, булут.

Кичээлдин чорудуу:

а) Шын эде олурары.

- б) Аалчылар- биле мендилежири.

-- Бо хун бистин кичээливисте аалчылар келген, уруглар ! -

Кайы – хире кичээлдеп турарывысты хынап коору – биле аалчылар келген . Ынчангаш аалчыларывыс башкылар-биле мендилежири-биле оожум туруп кээр. Олуруп алынар. Ам бот-боттарывыс-биле мендилежир бис ,уруглар. Баштай карактарывыс-биле бот-боттарынче коржуп алгаш хулумзуржур. Эр-хейлер!.

Кичээливис эгелээр-дир бис!.Эрткен кичээливисте чуу деп ужуктер ооренген ийик бис,уруглар?. Мээн аксымче кичээнгейлиг коор,мен силерге адавайн, чугле аксым,эрним дузазы-биле уннер адаар мен, силер ону тывар силер:А-А-А, О-О-О,Л-Л-Л, М-М-М, Р-Р-Р.

-Эр-хейлер!.

Бо хун бис кичээливисте «С» деп уннун ужуун янзы-буру оюннарнын болгаш даалгаларнын дузазы-биле катаптавышаан ооренир бис, уруглар!.

-Ооренип олурар клазывыс иштин долгандыр коруп корээлинерем, «С» де ун кирген чулер бар-дыр кичээнгейлиг топтап корунерем, уруглар.

( оореникчилер адаар: стол, сандай, самбыра, сонга.) Бо состерни чангыстап катап-катап ададыр мен. –Бо состерде чуу деп ун хой катап дынналып турар-дыр,уруглар?.

-«С» деп ужук-биле эгелээн бооп турар.

-Самбырада азып каан алфавиттен «С» деп ужукту тып эккелем, Начын!

-Эр-хей!

Слайд-1.

-Бо чуруктарны адаар. _Бо чуу-дур, уруглар?

-Сонга, сандай, самолет, сыртык, стол.

-Самолет каяа ужарыл?- Агаарга. (Самолетка олурупкаш Москва баар.)

-Сыртыктын ажыы чуу чувел, уруглар?

-Хунзедир ооренип, ооренип , ойнап-ойнап алгаштын , кежээ дужерге уштунгаш, сыртыкка бажывыс салгаш удуп , дыштанып чыдыптар бис.

(Бо состерни катап-катап ададыр мен).

Слайд-3.

«С» деп уннун характеристиказы.

-Кажан бис «С» деп уннун ужуун адап турувуста эриннер хулумзурээн хевирлиг. Аас шала ажык. Дыл адаанын сииржигежи шимчевес. Окпеден ундур тынган агаарнын куштуг агымы аастан кызаа одугну таварты унер-дир, уруглар.( корунчуктерни улеп бээр, катап-катап шын адаарын чедип алыр).

-Слогтар-биле ажыл.

-Самбырада слогтарны номчуур.

-Са-саа са-сы саа-сыы са-сы-са

-Саа-сыы-саа;

-Сы-сыы сы-са сыы-саа;

-Си-сии си-се сии-сээ си-се-си;

-Сии-сээ-сии.

Сула шимчээшкин «Насос».

Сорулгазы: «Насосту оттунмушаан, «С» деп унну шын адалгазынче кичээнгейни угландырар.

Тайылбыры: -Бо чуу-дур, уруглар?

- Насос.

-Насос чуге херек чувел?- Чуу деп бодап тур силер?

- Дугуй урдуреринге херек. Ылангыя чолаачы кижи узун орук чоруурда машиназынын артынга ыяап-ла насозун суп алыр. Орук ара дугуйу чарлып каап болур. Ынчангаштын ырак чер чоруурунун бетинде дугуйларын хынап коор.

- Дугуй урдурер насостан агаар унуп турда, ол сылааш дааштыг болур. Шак мындыг:С-С-С-С-С-С

- Насостан унген агаарнын сыылааш даажы кандыг-дыр, уруглар?

- С-С-С-С-С-С.

Ун адаарынга чугула киржилгелиг органнарнын шимченгирин сайзырадыр мергежилгелер.

1)»Херимчигеш»;

2) «Эжиктер»;

3)»Хоолайжыгаш»;

4) «Быжырган далган»;

5) «Хымыш»;

6) «Инежигеш»;

7) «Чайганыыш»;

8) «Аътчыгаш»;

(оореникчи бурузу корунчуктерлиг болур, корунчукту тудуп алгаш шын кылып турарын хынаар).

Кыды

Кыдыраашка ажыл.Ай, хунун айтырар.

«С» деп уннун ужуун бир одуругну чараш кылдыр бижиир.

Ун адаарынга чугула киржилгелиг органнарнын шимченгирин сайзырадыр оюн мергежилге.

«С,З,Ц» деп уннерни адаарынга дылдын чогуур шимчээшкиннерин коргузер база агаарнын агымын шын угландырарынга ажыглаар мергежилге.

Сорулгазы: Окпеден унген агаарнын агымын шын угландырары болгаш ону куштелдирери.

-Чуу деп байырлал кел чыдар ийик ,уруглар?

-Чаа чыл.

Ам силерге кезип каан харжыгаштар улеп бээр мен, ону парта кырынга салып алгаш , баштай улуг киир тынгаш, оон харжыгашты урер силер.

( харжыгашты парта кырынга салып алгаш урер).

-Эр-хейлер!

Быжыглаашкын:

-Бо кичээлде чуну билип алдынар, уруглар?

- Чуу деп уннун ужуун катаптадывыс?

-«С» де пун ажык бе? Ажык эвес бе?

-Ажык эвес.

-Оон ынай силерге чуу солун болду?

( уругларнын харыылары),

-Эр-Хейлер! Силер бо кичээлде шупту дыка эки демдек алган силер. Кичээл тонген . Байырлыг!.

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Современные методики логопедической ритмики с детьми с нарушениями речи»
Курс профессиональной переподготовки «Логопедия в дошкольных образовательных организациях и в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности логопеда в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Логопедия: организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями»
Курс профессиональной переподготовки «Логопедия: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая логопедия»
Курс повышения квалификации «Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс повышения квалификации «Использование методики Гленна Домана в работе с неговорящими детьми при подготовке к обучению грамоте»
Курс повышения квалификации «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей дошкольного возраста»
Курс профессиональной переподготовки «Тифлопедагогика: теория и методика преподавания в образовательных организациях»
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.