Инфоурок / Другое / Рабочие программы / Рабочая программа по татарскому языку для 5 класса

Рабочая программа по татарскому языку для 5 класса

библиотека
материалов

hello_html_m2a7690f7.png


РУС ТЕЛЕНДӘ УРТА (ТУЛЫ) ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МӘКТӘПЛӘРЕНЕҢ РУС ТӨРКЕМЕНДӘГЕ 5 НЧЕ СЫЙНЫФ УКУЧЫЛАРЫ ӨЧЕН

ТАТАР ТЕЛЕ БУЕНЧА БЕЛЕМ БИРҮ ПРОГРАММАСЫ


Дәреслек: Хәйдарова Р.З. Татар Теле. 5 сыйныф: рус телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. – Казан: «Татармультфильм», 2014.Аңлатма язуы


5 нче сыйныфлар өчен татар теленнән эш программасы Россия Федерациясендәге һәм Татарстан Республикасындагы мәгарифкә кагылышлы хокукый-норматив актларга һәм федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелде:

 1. Россия Федерациясенең “Мәгариф турында”гы Законы (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”).

 2. Татарстан Республикасының “Мәгариф турында”гы Законы (Закон Республики Татарстан “Об образовании” № 68-ЗРТ от 22 июля 2013 года, статья 8).

 3. Россия Федерациясенең “Россия Федерациясе халыктелләре турында”гы 126-ФЗ нчы номерлы Законы (24.07.1998).

 4. РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы, 30 нчы август, 2013 нче ел №115 (“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования”).

 5. Татарстан Республикасының халык телләре турында” Законы (Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 1560-XII (ред. от 03.03.2012г.) “О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан”).

 6. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы, 2004нче ел, 1нче июль.

 7. “2014-2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы”, 2013 нче ел, 25 нче октябрь, 794 нче карар.

 8. Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү стандарты (Россия Мәгариф һәм Фән министрлыгында 2010 нчы елның 17 нче декабрь боерыгы 1897 нче номер белән расланган, РФ Юстиция Министрлыгында 19644 нче регистрацион номеры белән 2011нче елның 1 нче февралендә теркәлгән).

 9. Татарстан Республикасында 2012-2020 нче елларда фән һәм мәгариф үсеше турында “Дәүләт программасы”.

 10. 2010-2015 нче елларда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү стратегиясе “Киләчәк” программасы.


5 нче сыйныф өчен "Татар теле " курсының эш программасы Федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләпләренә туры китереп, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан рөхсәт ителгән Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән “Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”, (төзүче-авторлары: Р.З. Хәйдәрова, Р.Л. Малафеева. - Казан, 2014.), 5 нче сыйныф өчен Р.З.


74

Хәйдарова тарафыннан эшләнгән (Казан: “Татармультфильм”, 2014.) Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән дәреслеккә нигезләнеп төзелде.

Дәреслек: Татар теле. 5 сыйныф: рус телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. – Казан: “Татармультфильм”, 2014.


Рус балаларына татар телен укытуның төп максаты

Рус балаларына татар телен укытуның төп максаты - гамәли максат: телне аралашу чарасы буларак үзләштерү өчен, укучыларга гаилә-көнкүрешкә, уку хезмәтенә бәйле сөйләм ситуацияләре кысаларында белем бирү һәм күнекмәләрен үстерү.

Бурычлары:

 • Укучыларда татар сөйләмен тыңлап аңлау күнекмәләрен булдыру.

 • Диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен үстерү.

 • Дөрес язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен булдыру.

 • Төрле жанрдагы татар текстларын аңлап укуга өйрәтү.

 • Татар теленең фонетик, орфоэпик, лексик, грамматик нигезләрен һәм үзенчәлекле тел күренешләрен гамәли үзләштерү.

 • Татар теле дәресләрендә, белем бирү белән бергә, тәрбияви бурычны да үтәү мөһим.

 • Аңа ирешү өчен, татар сөйләм этикеты үрнәкләрен кулланып, әңгәмә корырга, фикер йөртергә, хәбәр итәргә күнектерү.

 • Татар дөньясына караган милли традицияләр, ризыклар, бәйрәмнәр, уеннар, халык авыз иҗаты үрнәкләре белән таныштыру һәм татар әдәбияты, сәнгате, мәдәнияте турында мәгълүмат җиткерү .

Белем дәрәҗәсенә таләпләр:

 • сорауны формалаштыра белү һәм тулы җавап бирә белү;

 • дәреслектә бирелгән тематик кысаларда татарчадан – русчага, русчадан – татарчага тәрҗемә итә белү;

 • күчереп язу (уку елы башында 50 сүзле текст (язма күләме 55-60 сүз), уку елы ахырында 60 сүзле текст);

 • фикер йөртү элементлары кертеп, әзер план буенча бирелгән диалог, монолог язу

 • изложение язу;

 • эчтәлекне аңлап, тиешле тизлектә, дөрес уку: уку елы башында – 70-80 сүз; уку елы ахырында – 80-90сүз;


Күнекмәләргә таләпләр:

Гомуми белем мәктәбендә татар теле дәресләре укучыларның сөйләм телен үстерүгә юнәлтелә, бу исә аларның тыңлап аңлау, сөйләү һәм сөйләшү, уку, язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен формалаштыруны үз эченә ала.

 • тыңлап аңлау – аерым авазларны, иҗек калыпларын, сүзләр, сүзтезмәләр, җөмләләрне, бәйләнешле текстларны ишетеп, мәгънәләрен һәм эчтәлекләрен аңларга өйрәтү;

 • диалогик сөйләмгә өйрәткәндә, укучыларның көндәлек тормышын чагылдыра торган табигый темаларга сөйләшүләрен формалаштыру;

 • монологик сөйләмгә өйрәткәндә аерым кешеләрне, әйберләрне табигать күренешләрен, хайваннарны тасвирлауга, сыйныф, мәктәп, авыл, шәһәр тормышы
75

һ. б. турында хәбәр итүгә, укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген план буенча сөйләп бирү күнекмәләрен формалаштыру;

 • укуга өйрәткәндә, татар хәрефләрен танып, алар белдергән авазларны дөрес әйтү, дәреслектәге текстларны сәнгатьле итеп, йөгерек һәм аңлап уку күнекмәләре булдыру;

 • яңа сүзләрне сүзлектән табу;

 • язуга өйрәткәндә, сүзләрне иҗекләргә бүлеп, юлдан юлга дөрес күчерү кагыйдәләрен үзләштерү, сөйләмдә актив кулланыла торган сүзләрне орфографик дөрес язу күнекмәләрен үстерү;

 • язма сөйләмгә өйрәткәндә, терәк сүзләр, сүзтезмәләр һәм үрнәк җөмләләргә нигезләнеп, өйрәнелә торган лексик тема яки бирелгән ситуация буенча җөмләләр яза белү.

Укучыларда фонетик күнекмәләр булдыру өчен, түбәндәгеләргә игътибар итү мөһим: татар теленә генә хас булган авазларның әйтелешен үзләштерү; татар һәм рус телләрендә уртак булган, ләкин әйтелешләре белән аерылган авазларны чагыштырып өйрәнү; авазларны сүзләрдә, сүзтезмәләрдә, җөмләләрдә, бәйләнешле сөйләмдә дөрес әйтүгә ирешү. Бу төр күнекмәләр булдыру өстендә эзлекле эшләү генә укучыларның сөйләмендәге фонетик хаталарны бетерергә мөмкинлек бирә.

Укучыларның лексик күнекмәләрен үстерү өчен, сүзләрнең әйтелешен, язылышын, мәгънәсен, ясалышын, башка сүзләр белән бәйләнешен, сөйләмдә кулланышын үзләштерү шарт. Моның белән беррәттән, татар һәм рус сүзләрнең мәгънә ягыннан аермаларын күрсәтеп бару да, рус телендә эквивалентлары булмаган сүзләрне аңлатып бирү дә сорала.

Укучыларның грамматик күнекмәләрен үстерү – төрле сүз төркемнәренең морфологик формалары, ясалышлары белән таныштыру, сүзләрнең җөмләдә үзара бәйләнеш чараларын үзләштерү һәм кагыйдәләрен белү дигән сүз. Татар телен икенче тел буларак укытканда, лексик-грамматик материалны синтаксик нигездә үзләштерү принцибына таянып эш итү кирәк, чөнки сүзләр башка сүзләр белән бәйләнештә булганда гына, җөмлә, гомумән, сөйләм барлыкка килә.

Укыту фәненең уку планында тоткан урыны

5 нче сыйныфта телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган катламы белән танышу башка мәдәниятләргә карата ихтирам хисе уята, укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга һәм объектив бәяләргә мөмкинлек бирә.

Укыту планында каралганча, татар теле дәресләре өчен эш программасы атнага 3 сәгать исәбеннән, елга 102 сәгатькә төзелде.

Укытуның көтелгән нәтиҗәләре Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:

 • шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;

 • әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау;

 • әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү;

 • “гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, төшенчәләрен кабул итү, укучыда “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу.


76

Метапредмет нәтиҗәләре:

Төп гомуми белем бирү баскычында татар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыруга хезмәт итә.

Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә МКТнең башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу күнекмәләре формалаша.

Танып-белү гамәлләре:

 • фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп- нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү;

 • иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру;

 • объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү;

 • төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;

 • тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар куллану.

Регулятив гамәлләр:

 • дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм алар белән дөрес эш итә белү;

 • дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү;

 • уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;

 • эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү;

 • уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү;

 • билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү;

 • укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый һәм, кирәк булганда, төзәтмәләр кертә белү;

 • ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру.

Коммуникатив гамәлләр:

 • әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү;

 • әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү;

 • аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре);

 • парларда һәм күмәк эшли белү;

 • мәгълүматны туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу;

 • әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.

Предмет нәтиҗәләре:

 • укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру;

77

  • коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә арашуның вербаль һәм вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, итагатьле һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу;

  • “Татар теле һәм әдәбияты” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштергә шартлар тудыру.

Курсның эчтәлеге

 1. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәре.

 2. Тартым һәм килеш белән төрләнгән исемнәрнең берлек һәм күплек сандагы кушымчаларын аера белү.

 3. Тамыр, кушма парлы, тезмә исемнәрнең ясалышы, аларның сөйләмдә куллануын кабатлау.

 4. Исемнәргә кушымчалар ялгану тәртибе.

 5. Сыйфат дәрәҗәләре белән таныштыру, аларны сөйләмдә куллану.

 6. Микъдар, тәртип, җыю саннарын аера белү.

 7. Мин, син, ул зат алмашлыкларының, төшем килешләрендә сөйләмдә куллана

белү.


 1. Зат алмашлыкларының урын-вакыт килешендә сөйләмдә куллану.

 2. Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше.

 3. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән

төрләнеше.

 1. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше белән танышу.

 2. Боерык фигыльнең барлыкта һәм юклыкта 2нче затта төрләнешен сөйләмдә куллану.

 3. Фигыльнең инфинитив формасын сөйләмдә куллану.

 4. Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзләр (кирәк, кирәкми, ярый, ярамый, телим) белән сөйләмдә куллану

 5. Чөнки, ләкин теркәгечләрен сөйләмдә куллану.

 6. Өчен, шикелле бәйлекләрен, ян, өс, ас бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану.

 7. Кереш сүзләрне (минемчә, синеңчә, әлбәттә, кызганычка каршы, бәхеткә каршы, киресенчә, минем фикеремчә) сөйләмдә куллану.

Тематик планлаштыруТематик эчтәлек, сәгатьләр саны

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив максат

Без мәктәптә (27 сәг.)

Уку-язу әсбапларының барлыгын, юклыгын, санын, кирәклеген

Дәресләр расписаниесе,

хәбәр итә белү (сорау), үзеңә сорап алу, иптәшеңә тәкдим итә

дәресләр әзерләү, өй эше

белү. Беренче сентябрь - Белем бәйрәме турында сөйли белү.

эшләү. Билгеләр. Уку-язу

Дәресләр расписаниесе буенча нәрсә эшләгәнне әйтә белү. Өй

әсбаплары, аларны тәртиптә,

эшен әзерләү, әзерләмәүнең сәбәбен әйтә белү. Ни өчен яхшы,

саклап тоту. Китапханәдә.

начар билгеләр алу турында сөйләшү. Уку-язу әсбаплары, аларны

саклап тоту турында киңәш бирә белү. Китапханәчедән кирәкле

китапларны сорап ала белү

Мин – өйдә булышчы (34 сәг.)

Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү. Вакытны сорый,

Без әти-әнигә булышабыз.

әйтә белү. Өйдә эшләгән эшләрне әйтә, сорый, куша белү. Эш

Өйдәге эшләр. Без бергә

эшләргә риза булуыңны, булмавыңны белдерү. Өй эшләрендә

эшлибез. Өй хезмәте өчен

үзеңә булышырга, ярдәм итәргә сорый, нәрсә эшләргә кирәк78

рәхмәт белдерү һәм мактау. Кем эшләми - шул ашамый.

икәнен әйтә белү. Кибеткә барырга куша, нәрсә алырга икәнен әйтә, сорый белү. Өйдәге эшләрне эшләргә киңәш бирә, яхшы эшләр өчен мактый белү. Өйдәге хезмәттә катнашуга карап, кешеләргә бәя бирә белү

Дуслар белән күңелле (26 сәг.) Минем дустым бар. Дус була белү сыйфатлары. Дуслар белән итәгатьле сөйләшү. Дуслар, өлкәннәр белән телефоннан сөйләшү әдәбе. Дуслар белән туган көн үткәрү. Кибеттән ризыклар алу. Табын әзерләү. Табын янында үз-үзеңне тоту

Дустыңның барлыгын, кемнәр белән дус икәнеңне, аларның нинди булуын әйтә белү. Кайда, кайчан дуслашкан, дусның нинди булуын, бергә нишләгәнне сөйли белү. Чын дусның авыр хәлдә калдырмавын, бер-береңә ярдәм итү турында сөйләшү. Дусларны телефоннан уйнарга чакыра, туган көнгә итагәтле чакыра белү. Дуслар белән туган көнгә әзерләнү, кибеттән ризыклар алу, кибетче белән сөйләшә белү. Татар халык ашларын, нәрсәләр ярату, яратмауны әйтә белү. Табын әзерләү турында сөйләшү. Табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен сөйли белү

Дүрт аяклы дусларыбыз (8 сәг.)

Дүрт аяклы дусларның токымнары, кыяфәтләре, гадәтләре.

Дүрт аяклы дусларыбызның токымнары, кыяфәтләре, гадәтләре турында сөйләшә белү. Этләр турында кызыклы мәгълүмат әйтә белү.

Без спорт яратабыз (7 сәг.)

Тән әгъзалары. Табибта. Сәламәт булу кагыйдәләре. Спорт белән шөгыльләнү

Тән әгъзаларының исемнәрен, нәрсә авыртуын, авыртмавын табибка әйтә, сорый белү. Спорт төрләрен аера, үзеңнең нинди спорт төрен яратканыңны, нинди спорт түгәрәгенә йөргәнеңне, физкультура дәресендә нәрсә эшләгәнеңне әйтә белү. Сабантуйдагы милли уеннарны әйтә, Сабантуйга бару, катнашу турында сөйләшү

Проект эше «Туган ягым» (3сәг.)

Туган авылның табигате, кешеләре, җиңү паркы турында проект эше эшләү: фотокүргәзмә оештыру, мәгълүмат туплау, чыгыш ясарга әзерләнү


Укытуның материаль-техник һәм мәгълүмати тәэмин ителеше

 1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган “Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты”.

 2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән “Төп гомуми белем бирү мәктәбенең рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”, төзүче-авторлары: Р.З. Хәйдәрова, Р.Л. Малафеева. – Казан, 2014.

 3. Хәйдәрова Р.З., Әхмәтҗанова Г.М. Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмаларында татар теле укыту. 5нче сыйныф (Укытучылар өчен методик кулланма). – Казан, “Татармультфильм”, 2014.

 4. Хәйдәрова Р.З., Әхмәтҗанова Г.М. Гомуми белем бирү оешмаларында рус телле балаларның татар теленнән белемнәрен контрольгә алу буенча биремнәр җыентыгы. – Яр Чаллы, 2014.

 5. Харисов Ф.Ф. Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең фәнни-методик нигезләре. – Казан, “Мәгариф”, 2008.


Өстәмә әдәбият

 1. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту, 5нче сыйныф. Авторлары: Р.З.Хәйдәрова, Л.Ә. Гыйниятуллина, Г.И.Газизуллина. – Казан, “Татармультфильм”, 2014.

 2. Фатыйхова Р.Н. Татар теленнән диктантлар, контроль эшләр, тестлар. – Казан, “Гыйлем” нәшрияты, 2009.

 3. Насибуллина Р.Н. “Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных уча- щихся начальных классов”. – “Мәгариф” нәшрияты, 2007.

 4. Максимов Н.В. “Урта мәктәптә татар теле укыту: Фонетика. Морфология.”Укытучылар өчен методик кулланма. – Казан: “Мәгариф” нәшрияты, 2004.
79

 1. “Фән һәм мәктәп”, “Мәгариф” журналлары, “Мәгърифәт”, “Ачык дәрес” газеталары.


Мәгълүмат чыганаклары

http://www.ed.gov.ru

Белем бирү буенча федераль агентлык

http://www.apkppro.ru РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм профессиональ әзерләү академиясе

http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства http://www.rustest.ru Федераль тест үткәрү үзәге

http://www. Tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы

http://www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем порталы http://www.mon.tatar.ru

http://www.shoolexpo.ru http://. Belem.ru

http://. Tatar.ru ТР рәсми серверы

http://. Tat. Tatar inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы http://. Intertat.ru ТР электрон газетасы

http://. Xat.ru Татар хат алышу хезмәте http://. Suzlek.ru on- line русча сүзлек

http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлекләр һәм үзөйрәткечләр http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар

http://. Tataroved.ru Татар тарихы: төрки – татар дөньясы http://. Selet.ru “Сәләт” яшьләр

http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар


Программа материалының бүленеше
1 нче чирек

2 нче чирек

3 нче чирек

4 нче чирек

еллык

Дәрес

27

21

30

24

105

Теманы өйрәнү

23

17

26

19

85

Изложение

1


1


2

Сочинение


1

1

1

3

Контроль эш

2

1

1

1

5

Мөстәкыйль эш
1

1

Дәреснең берничә минутында үткәрелгән эшләр

Биремле диктант


1


1

2

Сүзлек диктанты

1

1

1

1

4

Проект эше
3

3
80

hello_html_6ab449bf.gif

Календарь-тематик план 1
Дәрес темасы


Дәрес тибы


Төп эчтәлек

Планлаштырылган нәтиҗәләр

Укучылар эшчәнлеге төре

Кон- троль төре

Үткәрү вакыты

шәхескә кагы- лышлы нәтиҗәләр

метапредмет нәтиҗәләре

предмет нәтиҗәләре

план

фак- тик

Без мәктәптә - 27 сәгать

1

Яңа уку елы

ЛКК

Исәнләшү,

Күршең белән

Алдагы уку

Өлкәннәр һәм

Схема буенча


02.09

02.09

котлы булсын!

саубуллашу, яхшы

хезмәттәшлек итү,

елында алган

кечкенәләр белән

җөмләләр

теләкләр әйтү өчен

аны бәйрәм белән

белемнәрне

исәнләшү, саубуллашу

төзү

кулланыла торган

котлау

дәрестәге

кагыйдәләре. Бәйрәм

сүзләр, син

ситуацияләрдә

белән котлый, бер-

алмашлыгын юнәлеш

урынлы куллану

береңә комплимент

һәм төшем

әйтә белү

килешләрендә куллану

2

Исәнләшү

Д/МС

Исәнләшү,

Күршең белән

Исәнләшү,

Белем бәйрәме

Үз


07.09

07.09

кагыйдәләре.

саубуллашу, бер –

хезмәттәшлек итү.

саубуллашу,

турында әңгәмә кора

хезмәтеңне

береңә комплимент

котлау сүзләрен

белү. Белем бәйрәме

оештыра белү

әйтү өчен кулланыла

сөйләмдә

турында сөйләү.

торган сүзләр

куллана белү

3

Мәктәптә”

ЛКК

Уку-язу

Мәктәпкә, белем

әңгәмәдәшең

Уку-язу

Парларда


08.09

08.09

темасына

әсбапларының

алуга карата

белән

әсбапларының

эшли белү

караган лексик-

барлыгын, юклыгын,

ихтирамлы

сөйләшүне

барлыгын, юклыгын,

грамматик

кайда икәнлекләрен

карашта булу,

башлый, дәвам

кайда икәнлекләрен

материал.

әйтә белү, үзеңә сорый

белем алуга

итә, тәмамлый

әйтә белү, үзеңә сорый

белү

кызыксыну уяту

белү

белү

4

Исемнәрнең

ЛГКК

Мин, син

дәрескә кирәкле

Үзләштерелгән

Мәктәптә белем

Лексик

Практи

09.09

09.09

килеш белән

алмашлыкларын

уку-язу

белемнәрне

бәйрәме турында

минимумны

к эш

төрләнеше.

юнәлеш һәм төшем

әсбапларын

тормыштагы

сөйли белү. Парлап

телдән

килешләрендә

әзерләү һәм

вакыйгаларда

һәм төркемнәрдә

тикшерү.

куллану, исемнәрнең

аларга сакчыл

куллану өчен

эшләү.

Схема буенча

килеш белән

караш булдыру

файдалану

җөмләләр

төрләнешен кабатлау

төзи белү


hello_html_m4ee5587c.png

1 Укыту-методик тәэмин итү буларак укытучы календарь-тематик планны бирә ала

hello_html_1f49a383.gif

5

Мәктәптә Белем бәйрәме” текстындагы лексик- грамматик материал.

ЛКК

Белем бәйрәме турында әңгәмә оештыру. Бәйрәм турында сөйләшү. Темага кагылышлы лексика өстендә эшләү

шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру

Логик фикерләүне үстерү, сәбәп- нәтиҗә бәйләнешләрен таба белү

Мәктәптә белем бәйрәме турында сөйли белү.

Россиянең, Татарстанның дәүләт гимны турында сөйләшү

Фронталь әңгәмә, индивидуаль тикшерү


14.09

14.09

6

Мәктәптә Белем бәйрәме.

Д/МС

Текст өстендә эш, биремнәр үтәү

әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

Үзләштерелгән белемнәрне тормыштагы вакыйгаларда куллану өчен файдалану

Тема буенча әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү

Мөстәкыйль эшли белү


15.09

15.09

7

Сүзлек диктанты. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.

ЛКК

Исемнәрнең килеш белән төрләнешен кабатлау, аны ныгытуга биремнәр үтәү

башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык хисләре формалаштыру

әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый

белү

Исемнәрнең күплек санда тартым белән төрләнешен сөйләмдә дөрес куллану

Сүзлек диктанты язу. Парларда эшли белү

Сүзлек диктант ы

16.09

16.09

8

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнеше.

ГКК

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнешен искә төшерү. Язма эш, хата, хаталы, хатасыз, мисал, мәсәлә

сүзләрен кулланылышка кертү

кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып әдәпле аралаша белү сәләтен үстерү

Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү, гомуми нәтиҗә чыгару

әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү

Күнегүләр эшли алу, күрсәтмәлеле ктән файдалана

белү


21.09

21.09

9

Кереш контроль эш

ЛГКТ

Алган белемнәрне куллануны тикшерү, аны куллануга контроль эш

әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү

Өйрәнелгән лексиканы һәм грамматиканы кулланып, тарату материаллары белән мөстәкыйль эшләү

мөстәкыйль эшләү

контро ль эш

22.09

22.09

10

Хаталар өстендә эш.Тартымлы исемнәрнең сөйләмдә кулланылышы.

Д/МС

Тартымлы исемнәрне сөйләмдә дөрес куллану

Сыйныфташлары ңа карата ихтирамлы карашта булу

Тема буенча аралаша белү сәләтен үстерү

Минем мәктәбемдә” төзелмәсен сөйләмдә дөрес куллану

Парларда эшли белү, диалоглар төзү


23.09

23.09

11

Исемнәрнең күплек санда тартым белән төрләнеше.

ГКК

Исемнәрнең күплек санда тартым белән төрләнешен белү.

Сыйныфташлары ңа карата ихтирамлы карашта булу

Аерым фикерләрне исбатлый яки кире кага белү, тормыш

Исемнәрнең күплек санда тартым белән төрләнешен сөйләмдә дөрес куллану

Таблица белән эшли белү


28.09

28.09

hello_html_2756a64c.gif


тәҗрибәсен куллану


12

Боерык фигыль.

ЛГКФ

Хаталар өстендә эш, боерык фигыльнең белдерелүе турында сөйләшү. Аларны кулланып, җөмләләр төзү өстендә эш.

боерык фигыльләрне кулланып, әдәпле аралаша белү

иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру

боерык фигыльләрне сөйләмдә куллана белү, шигырьне сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйли белү

Хаталар өстендә эш, сәнгатьле уку, аутентив материал белән эшли

белү


29.09

29.09

13

Боерык фигыльнең зат- сан белән төрләнеше.

ГКФ

Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнешен бирү

кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып, боерык фигыльләрне кулланып, әдәпле аралаша белү сәләтен үстерү

әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү

Әйт әле”, ”әйтче”, “әйтегез әле” төзелмәләре

Схема буенча җөмләләр төзи белү


30.09

30.09

14

Әдәпле сөйләм формалары.

Д/МС

Әйт әле”, ”әйтче”, “әйтегез әле” төзелмәләрен сөйләмгә кертү

әдәпле аралашу күнекмәләре булдыру

әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый

белү

Өйрәнгән лексика буенча җөмләләр төзи белү

Парларда эшли белү


05.10

05.10

15

Исемнәрнең ясалышы.

ЛКФ

Исемнәрнең ясалышы турында төшенчә бирү, материалны ныгыту өстендә эш.

Тема буенча лексик минимум белән танышу

Китапка карата сакчыл караш булдыру һәм китап укуга кызыксыну уяту

Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү, гомуми нәтиҗә чыгару

Тамыр һәм ясалма исемнәрне аера белү. Ясалма исемнәрне дөрес тәрҗемә итү, сөйләмдә урынлы куллану

Таблица белән эшли белү


06.10

06.10

hello_html_753204cc.gif

16

Китап-минем дустым, киңәшчем.

Д/МС

Х. Шабановның ”Китап” шигыре белән танышу, ситуатив күнегүләр эшләү

Китапны кадерләү, аның киңәшче, дус икәнлегенә басым ясау

Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү, гомуми нәтиҗә чыгару

Китапны кадерләп тоту турында киңәш бирә белү. Китапның киңәшче, дус икәнен раслап сөйли белү

Сәнгатьле уку


07.10

07.10

17

Хәзерге заман хикәя фигыль.

ГКФ

Фигыль. Хәзерге заман хикәя

фигыльнең белдерелүе турында сөйләшү.

Аларны кулланып, җөмләләр төзү өстендә эш.

башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык хисләре формалаштыру

төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү

Хәзерге заман хикәя фигыльләрне сөйләмдә куллана белү. Сораулар, җөмләләр төзи һәм тәрҗемә итә белү

Таблица белән эшли белү


12.10

12.10

18

Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлык формасында зат - сан белән төрләнеше.

ГКФ

Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше. Балалар өчен язылган шигырьләрдән өзекләр уку

Укучыларда матур әдәбият әсәрләрен укуга кызыксыну булдыру

Әңгәмәдә катнашу, сорауларга җавап бирү, парлап һәм төркемдә эшли белү

Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлык формасын сөйләмдә куллана белү

Аутентив материал белән эшли белү


13.10

13.10

19

Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасында зат - сан белән төрләнеше.

ГКФ

Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклыкта зат-сан белән төрләнеше. Күнегүләр эшләү

Табигатькә карата сакчыл караш булдыру

Тема буенча аралаша белү сәләтен үстерү

Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасын сөйләмдә куллана белү

Язма сөйләм күнекмәләрен камилләштер ү


14.10

14.10

20

Билгеле үткән заман хикәя фигыль.

ГКК

Билгеле үткән заман хикәя фигыльләр белән танышу.

Грамматик күнегүләр эшләү

Укыту-укуга карата ихтирамлы караш булдыру,укучыла рны яхшы укуга өндәү

Үрнәк буенча эшләү, сорауларга җавап бирү, үзләштерелгән белемнәрне куллана белү

Билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне сөйләмдә куллана белү. Җөмләләр төзи һәм тәрҗемә итә белү

Чагыштыра һәм гомумиләште рә белү (рус һәм татар телен)


19.10

19.10

21

Олегның нигә кәефе юк?” тексты буенча

ЛГКК

Олегның нигә кәефе юк?” тексты буенча лексик-грамматик

башкаларга карата түземлелек,

Логик фикерләүне үстерү, сәбәп-

Үзләштерелгән

белемнәрне куллана белү.

фронталь әңгәмә


20.10

20.10

hello_html_35a92324.gif


лексик- грамматик материал.


материал белән танышу, күнегүләр эшләү

кайгыртучанлык хисләре формалаштыру

нәтиҗә бәйләнешләрен таба белү


22

Олегның нигә кәефе юк?” тексты буенча эш.

Д/МС

Олегның нигә кәефе юк?” тексты буенча эшләү

күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү

биремнәрне язма үтәү

Хикәяне сәнгатьле уку, эчтәлекне сөйли

белү. Олегка бәя бирә белү

Язма сөйләм күнекмәләрен камилләштер ү


21.10

21.10

23

Изложение.

«Олегның кәефе нигә юк?”

ЛГКК

БСҮ Изложение язу өстендә эш.

Укуга карата ихтирамлы караш булдыру, укучыларны

яхшы укуга өндәү

логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү

Ишеткәнне аңлап яза белү. Ишетеп аңлау Күнекмәләрен камилләштерү.

Эзлекле сөйләү, план буенча фикерләрне туплау һәм язма формада җиткерә белү

Изложение язу

Изложе ние

26.10

09.11

24

Хаталар өстендә эш. Сан төркемчәләре.

ЛГКФ

Хаталар өстендә эш. Сан төркемчәләре турында белешмә бирү, саннарны куллану күнекмәләре өстендә эш, биремнәр үтәү

Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү

Саннарны язма һәм телдән сөйләмдә куллана белү, аерым фикерләрне исбатлый һәм кире кага белү

Хаталар өстендә эш


27.10

27.10

25

Сан + исем

төзелмәсе.

ГКК

Сан төркемчәләрен белү, ситуатив күнегүләр эшләү

Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

Алган

белемнәрне гомумиләштерер гә өйрәтү

алган белемнәрне тикшерү максатыннан күнегүләр эшләү

индивидуаль тикшерү


28.10

28.10

26

Без мәктәптә” темасына контроль эш.

ЛГКТ

Алган белемнәрне куллануны тикшерү, аны куллануга контроль эш

әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү

Укчыларның фикерләү дәрәҗәсен үстерү, алган белемнәрне системалаштыру

мөстәкыйль эшләү

контро ль эш

09.11

26.10

27

"Без мәктәптә"

Д/МС

Хаталар өстендә эш. Мәктәп темасына караган лексик-

башкаларга карата түземлелек,

Үз фикереңне логик эзлеклелектә

чөнки, ләкин теркәгечләрен сөйләмдә куллану,

Хаталар өстендә эш


10.11

10.11

hello_html_4930e150.gif


бүлеген кабатлау.


грамматик материал. чөнки, ләкин теркәгечләре

кайгыртучанлык хисләре формалаштыру

әйтә белү, Парлап һәм төркемнәрдә эшләү.

үзләштерелгән белемнәрне куллана белү

Мин – өйдә булышчы- 34 сәгать

28

Минем иртәнге режимым” темасы буенча лексик- грамматик материал.

ЛГКК

Иртәнге режим

темасы буенча лексик- грамматик материал, Л. Леронның “Хәерле иртә” шигыре белән танышу

Текст героена бәя бирә белү

Әңгәмәдәшеңне ң фикерен тыңлый белү, аралашу күнекмәләре формалаштыру

Алынган белемнәрне гамәли куллану.

Шигырь героеның иртәнге режимы турында сөйли белү

Схема белән эшли белү


11.11

11.11

29

Минем иртәнге режимым.

Д/МС

Иртәнге режим” темасы буенча лексик- грамматик материал, ситуатив күнегүләр эшләү

тәртипле, тәрбияле төшенчәләрен аңлап кабул итү

Алган

белемнәрне системалаштыр ырга өйрәтү

Көндәлек режимны сөйли белү, вакытны сорый һәм әйтә белү

Парларда эшли белү


16.11

16.11

30

Сәгать ничә? конструкциясе.

ГКФ

Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары. Күнегүләр эшләү

Вакыттан дөрес файдалана белү

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү, сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый

белү

Сорау җөмлә формаларын модельләштерү. Төркемнәрдә диалогик сөйләм оештыру

Төркемнәрд ә, парларда эшләү


17.11

17.11

31

Минем көндәлек режи- мым.

Д/МС

Көндәлек режим турында сөйләшү, ситуатив күнегүләр эшләү

Күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү

Әңгәмәдәшеңне ң фикерен тыңлый белү, аралашу күнекмәләре формалаштыру

Көндәлек режим турында сөйли белү

Мөстәкыйл ь эшли белү күнекмәләр ен камилләште рү


18.11

18.11

32

Сүзлек диктанты. Билгеле үткән заман хикәя фигыль.

ЛГК

Сүзлек диктанты. Билгеле үткән заман хикәя фигыльне искә төшерү. Көндәлек режим, йорт эшләре турында сөйләшү

Вакытны дөрес бүлү, укучыларда хезмәткә карата уңай караш булдыру

Төркемнәрдә өй эшләре турында сөйләшү, сөйләм күнекмәләрен ныгыту

Билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне сөйләмдә куллана белү. Җөмләләр төзи һәм тәрҗемә итә белү

Сүзлек дик- танты язу. Чагыштыра һәм гому- миләштерә белү

Сүзлек диктант ы

23.11

23.11

33

Мин - өйдә булышчы.

Д/МС

Укучыларның сүзлек байлыгын арттыру

Әңгәмәдәшеңә ярдәм итүдә

Уку эшчәнлеген оештыра белү,

Өй эшләрендә үзеңә булышырга, ярдәм

Хикәя төзү


24.11


hello_html_2261491e.gif

танып-белү

нәтиҗәле эш

итәргә сорый, нәрсә

инициативасы

эшләргә кирәген әйтә

күрсәтү

белү, тема буенча

диалогка чыгу

34

Билгеле үткән

ГКФ

Билгеле үткән заман

Укучыларда

Әңгәмәдәшеңне

Алдагы дәресләрдә

Таблица


25.11


заман хикәя

хикәя фигыльнең зат –

ярдәмчеллек

ң фикерен

алган белемнәрне актив

белән эшли

фигыльнең зат -

сан белән төрләнеше.

сыйфатлары

тыңлый һәм үз

кулланышка кертү

белү

сан белән

Күнегүләр эшләү

булдыру

фикереңне дөрес

төрләнеше.

итеп әйтә белү

35

Сочинение.

МС

Өй хезмәтенә караган

Хезмәткә карата

тиешле

План нигезендә

Мөстәкыйл

сочине

30.11


Мин - өйдә

лексика.

ихтирамлы караш

мәгълүматны

тыңланган текст буенча

ь эшли белү

ние

булышчы”

булдыру,

табу өчен, эн-

сөйли белү.

укучыларны эш

циклопедия,

Төркемнәрдә сөйләшү,

сөяргә өндәү

белешмәләр,

гомуми нәтиҗә чыгару

сүзлекләр, элек-

трон ресурслар

куллану

36

Илнур белән

ЛКФ

Илнур белән Рәсимнең

Вакытны дөрес

Уку эшчәнлеген

Мәктәпкә кадәр булган

Парларда


01.12


Рәсимнең

иртәнге режимы

бүлү, укучыларда

оештыра белү,

вакытта укучының

һәм

иртәнге режи-

турында сөйләшү

хезмәткә карата

нәтиҗәле эш

режимы турында

төркемнәрд

мы.

уңай караш

күнекмәләрен

сөйләшү . Төркемнәрдә

ә эшли белү

булдыру

ныгыту

өй эшләре турында

сөйләшү күнекмәләре

булдыру

37

Илнур белән

Д/МС

Илнур белән Рәсимгә

Укчыларның

Әңгәмәдәшеңне

Алган белемнәрне актив

Чагыштыра


02.12


Рәсимгә

характеристика бирү

фикерләү

ң фикерен

кулланышка кертү, тема

һәм

чагыштырма

дәрәҗәсен үстерү,

тыңлый, аңлый

буенча диалогка чыгу

гомумиләш

характеристика.

текст

һәм аңа туры

терә белү

геройларының

килерлек җавап

гамәлләренә бәя

бирә белү

бирә белү

38

Кереш сүзләр.

ЛГКК

Кереш сүзләр белән

Укучыларда телне

Аерым

Кереш сүзләрне, чөнки

Язма


07.12


танышу, чөнки

өйрәнергә теләк

темаларга

теркәгечен сөйләмдә

сөйләм

теркәгеченең мәгънәсе

булдыру

караган

куллана белү

күнек-

һәм кулланылышы

сорауларга

мәләрен

турында төшенчә бирү

җавап бирә белү

камил-

ләштерү

hello_html_2405364a.gif

39

Без киңәшләр

Д/МС

Гомуми нәтиҗә

Әхлакый

Үзлектән уку

Яхшы эшләр өчен бер-

Биремле

Биремл

08.12


бирәбез.

чыгару. Хаталарны

кагыйдәләргә

һәм тәрҗемә

береңне мактый белү,

диктант язу

е

Биремле

булдырмау өстендә эш

таянып,

итү, нәтиҗә

эш эшләргә киңәш бирә

диктант

диктант.

яшьтәшләреңә

чыгара белү

белү, өй эшләрен

киңәш бирү

Уку, тәрҗемә

эшләргә кирәклеген

итү, таблица

әйтә белү

ярдәмендә

сөйләү

40

Инфинитив.

ГКФ

Фигыльнең

Әхлакый

Мәгълүматны

Фигыльнең инфинитив

Таблица


09.12


инфинитив формасын

кагыйдәләргә

туплау өчен,

формасын сөйләмдә

белән эшли

өйрәнү, күнегүләр

таянып,

күмәк

куллану. Алган

белү

эшләү

яшьтәшләреңә

эшчәнлектә

белемнәрне тикшерү

киңәш бирү

катнашу

максатыннан, язма

күнегүләр эшләү

41

Инфинитив +

ЛГКК

Инфинитив + кирәк,

Әхлакый

Сорау җөмлә

Бирелгән төзелмәләрне

Парларда


14.12


модаль сүзләр

кирәкми, ярый,

кагыйдәләргә

формаларын

файдаланып,

һәм

(кирәк, кирәкми,

ярамый төзелмәләре.

таянып,

модельләштерү

төркемнәрдә өй эшләре

төркемнәрд

ярый, ярамый,

Ситуатив күнегүләр

яшьтәшләреңә

турында сөйләшү

ә эшләү

телим)

эшләү

киңәш бирү

күнекмәләре булдыру

42

Без әнигә

Д/МС

Мин өйдә булышчы”

Әти-әнигә,

Әңгәмәдәшең

Өйдәге ярдәмеңне әйтә,

Парларда


15.12


булышабыз.

циклы лексикасын

аларның

белән аралашу

тәкъдим итә, үзеңә

эшләү

кабатлау. Текст белән

хезмәтенә карата

калыбын төзү,

ярдәм сорый белү.

танышу. Күнегүләр

ихтирамлы

сөйләшүне

Хикәяне сәхнәләштерә

эшләү.

карашта булу,

башлый, дәвам

белү, үз фикереңне әйтә

аларга ярдәм итү

итә, тәмамлый

белү

теләге тудыру

белү

43

Ничек

ЛКК

Мактау сүзләре.

Туганнарыңны,

Эш тәртибен

Мактау сүзләрен

Язма


16.12


мактарга?

Ситуатив күнегүләр

яшьтәшләреңне

аңлап, уку

сөйләмдә актив куллану

сөйләм

Мактау сүзләре.

эшләү

җылы сүз белән

эшчәнлеген

күнек-

куандыра, мактый

оештыра белү

мәләрен

белү

камил-

ләштерү

44

Контроль эш.

ЛГКТ

Алган белемнәрне

әхлакый

уку эшчәнлеге

Укчыларның фикерләү

мөстәкыйль

контро

21.12


Мин - өйдә

куллануны тикшерү,

кагыйдәләрдә

нәтиҗәләрен

дәрәҗәсен үстерү, алган

эшләү

ль эш

булышчы”

аны куллануга

ориентлашу,

контрольгә ала

белемнәрне

контроль эш

аларны үтәүнең

белү

системалаштыру

мәҗбүрилеген

hello_html_81eba0.gif

аңлау45

Хаталар өстендә

Д/МС

Хаталар өстендә эш.

Хезмәткә карата

Эш тәртибен

Укучыларның фикерләү

Хаталар


22.12


эш. “Рәсим”

Рәсим” хикәясендәге

ихтирамлы караш

аңлап, уку

дәрәҗәсен үстерү, алган

өстендә

хикәясендәге

лексик-грамматик

булдыру

эшчәнлеген

белемнәрне

эшләү

лексик-

материал белән

оештыра белү

системалаштыру.

грамматик

танышу

материал.

46

Рәсимнең

Д/МС

Хаталарны булдырмау

өлкәннәргә

Үз фикереңне

Диалогны хикәягә

Образга бәя


23.12


хатасы.

өстендә эшләү,

хөрмәт хисе

логик

әйләндерә белү. Образга

бирү

Өйдәге хезмәт”

формалаштыру

эзлеклелектә

бәя бирергә өйрәнү.

темасына лексиканы

әйтә белү,

Бүлышырга теләк

кабатлау.

Төркемнәрдә

белдерә белү.

сөйләшү,

сорауларга

җавап бирү

47

Рәсим” хикәясе

Д/МС

Рәсимгә бәя бирү.

Өлкәннәр

Телдән

Өйдәге ярдәмеңне әйтә,

Монолог


11.01


буенча монолог

Ситуатив күнегүләр

хезмәтенә карата

сорауларга

тәкъдим итә, үзеңә

төзү

төзү.

эшләү

ихтирамлы булу,

җавап бирү,

ярдәм сорый белү

аларга ярдәм итү

фронталь

теләге тудыру

тикшерү,

бирелгән

текстны дәвам

иттерү

48

Без – өйдә

ЛКК

Хикәя язу, хикәядәге

Хезмәткә карата

Әңгәмәдәшең

Үзлектән уку һәм

Хикәя язу


12.01


ярдәмчеләр.

Д/МС

сөйләм үрнәкләре

ихтирамлы караш

белән аралашу

тәрҗемә итү , телдән

булдыру,

калыбын төзү,

сорауларга җавап бирү,

укучыларны эш

сөйләшүне

бирелгән текстны дәвам

сөяргә өндәү

башлый, дәвам

иттерү, хикәя яза белү

итә, тәмамлый

белү

49

Өчен бәйлеге.

ГКФ

Өчен бәйлеге, зат

Укучыларны эш

Төркемнәрдә

Фронталь әңгәмә,

Язма


13.01


алмашлыклары,

сөяргә өндәү,

сөйләшү,

индивидуаль тикшерү,

сөйләм

Минем өчен, синең

әхлак тәрбиясе

сорауларга

бирелгән сүзләрне

күнекмәләр

өчен... төрләнеше

бирү

җавап бирү. Үз

кулланып, җөмләләр

ен

фикереңне дөрес

төзи алу

камилләште

итеп әйтә белү

рү

50

Ю. Ермолаев-

ЛГКК

Ю. Ермолаевның

Хезмәткә карата

Уку, парлап һәм

Булышырга чакыра

Мөстәкыйл


18.01


hello_html_m69996119.gif


ның “Ике пи-


Ике пирожный”

ихтирамлы

төркемнәрдә эш,

белү, ничек

ь эшли белү
рожный”

хикәясендәге лексика

карашта булу,

индивидуаль

булышканны әйтә белү

хикәясендәге

белән танышу

башкаларга ярдәм

биремнәр,

лексик-

итү теләге тудыру

рәсемнәр буенча

грамматик ма-

сөйләү

териал.

51

Ю.

Д/МС

Ю. Ермолаевның “Ике

Хезмәткә карата

Мәгълүматны

Ю. Ермолаевның “Ике

Таблица


19.02


Ермолаевның

пирожный” хикәясе.

ихтирамлы

туплау өчен,

пирожный” хикәясе

белән эшли

Ике

Текст белән эш

карашта булу,

күмәк

буенча таблица белән

белү

пирожный”

башкаларга ярдәм

эшчәнлектә

эшли белү, план төзү

хикәясе.

итү теләге тудыру

катнашу

52

Сүзлек

Д/МС

Сүзлек диктанты. Ю.

Әхлак тәрбиясе

Алган

План буенча әкиятнең

Сүзлек

Сүзлек

20.01


диктанты. Ю.

Ермолаевның “Ике

бирү

белемнәрне

эчтәлеген сөйләү,

диктанты

диктант

Ермолаевның

пирожный” хикәясен

гомумиләштерер

сәхнәләштерү

язу

ы

Ике

сәхнәләштерү

гә өйрәтү

пирожный”

хикәясен

сәхнәләштерү

53

Лексик-

ЛГКК

Кереш сүзләрне актив

Укучыларда телне

Парлап эшләү

Укучыларның фикерләү

Чагыштыра


25.01


грамматик

кулланылышка кертү.

өйрәнергә теләк

күнекмәләрен

дәрәҗәсен үстерү, үз

һәм

күнегүләр

Күнегәләр эшләү

булдыру

камилләштерү,

фикереңне әйтә белү

гомумиләш

эшләү.

аралаша белү

терә белү

сәләтен үстерү

54

Изложение.

ЛГКК

БСҮ Изложение язу

Дустыңа карата

логик фикерләү,

Ишеткәнне аңлап яза

Изложениея

Изложе

26.01


«Кунак апа”

өстендә эш.

хөрмәт хисе

сәбәп-нәтиҗә

белү. Эзлекле сөйләү,

зу

ние

формалаштыру

бәйләнешләрен

план буенча фикерләрне

табу, индуктив,

туплау һәм язма

дедуктив

формада җиткерә белү

фикерли белү

55

Хәзерге заман

ЛКФ

Хаталар өстендә эш.

Ипине зурлау, аңа

Хәзерге заман

Әңгәмә, сорауларга

Хаталар


27.01


хикәя

Хәзерге заман хикәя

карата хөрмәт

хикәя

җавап бирү, язма

өстендә

фигыльнең

фигыльнең юклык

хисе булдыру

фигыльнең

тикшерү. Ипи пешерү

эшләү

юклык

формасы. Грамматик

барлык һәм

турында сөйли белү

формасы.

күнегүләр эшләү

юклык

формасын

сөйләмдә

куллана белү

hello_html_m191a7efe.gif

56

Тавык, Тычкан һәм Көртлек” әкиятендәге лексик- грамматик материал.

ЛГКК

Тавык, Тычкан һәм Көртлек” әкиятендәге лексика белән танышу

Хезмәткә карата ихтирамлы карашта булу

Әңгәмәдәшеңне ң фикерен тыңлый, аңлый һәм аңа туры килерлек җавап бирә белү

Тема буенча бирелгән сөйләм үрнәкләрен кулланып, сөйли белү һәм сорауларга җавап бирә белү

Парларда эшләү


01.02


57

Тавык, Тычкан һәм Көртлек” әкияте.

Д/МС

Тавык, Тычкан һәм Көртлек” әкияте.

Текст белән эш

Хезмәткә карата ихтирамлы карашта булу, башкаларга ярдәм итү теләге тудыру

Мәгълүматны туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу

Тавык, Тычкан һәм Көртлек” әкияте буенча план төзү

План

буенча сөли белү


02.02


58

Без әкият сөйлибез

Д/МС

Тавык, Тычкан һәм Көртлек” әкиятен сәхнәләштерү

Әхлак тәрбиясе бирү

Алган белемнәрне гомумиләштерер гә өйрәтү

План буенча әкиятнең эчтәлеген сөйләү, сәхнәләштерү

Татар халык әкиятләре


03.02


59

Ипи ничек пешә?

Д/МС

Ипи пешерү турында сөйләшү

Әхлак тәрбиясе бирү

Үзләштергән белемнәрне системага салырга өйрәтү

Фронталь әңгәмә, индивидуаль тикшерү, бирелгән сүзләрне кулланып, ипи пешерү турында сөйли белү

Таблица белән эшләү


08.02


60

Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең зат – сан белән төрләнеше.

ГКК

Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең зат – сан белән төрләнеше. Грамматик күнегүләр эшләү

Укыту-укуга карата ихтирамлы караш булдыру,укучыла рны яхшы укуга өндәү

Үрнәк буенча эшләү, сорауларга җавап бирү, үзләштерелгән белемнәрне куллана белү

Билгесез үткән заман хикәя фигыльләрне кулланып, хикәя образларына бәя бирә белү, эчтәлеген сөйли белү

Чагыштыра һәм гомумиләш терә белү


09.02


61

Мин – өйдә булышчы” темасын кабатлау.

Д/МС

Тема буенча өйрәнгән лексиканы кабатлау. Әкият язу

Әкият геройларының гамәлләренә бәя бирү

Алган белемнәрне гомумиләштерер гә өйрәтү

Фронталь әңгәмә, индивидуаль тикшерү, бирелгән текстны кулланып, әкиятне дәвам итү

Иҗади эш


10.02


Дуслар белән күңелле – 26 сәгать

62

Минем дусларым” темасы буенча лексик-

ЛГКФ

Минем дусларым” темасы буенча лексика белән танышу.

Күнегүләр эшләү

Дуслык, дуслар төшенчәләрен аңлап кабул итү

Әңгәмәдәшеңне ң фикерен тыңлый белү, аралашу

Тема буенча бирелгән сөйләм үрнәкләрен кулланып, дусларың турында сөйли белү

Парларда һәм төркемнәрд ә эшләү


15.02


hello_html_m6ce794c2.gif


грамматик материал.
күнекмәләре формалаштыру


63

Минем дусларым бар.

Д/МС

Лексика белән эш. Хикәя төзү

Дусларыңа бәя бирә белү.

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү, сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү

Минем дусларым бар” темасын дәреслектәге план буенча сөйли белү, дуслашырга тәкъдим

итә белү.

Хикәя төзү


16.02


64

Сочинение. “Минем дустым”

Д/МС

Дустыңа бәя бирү, хикәя язу.

Дустыңа карата уңай караш, ихтирам тәрбияләү

Алган белемнәрне системалаштыр ырга өйрәтү

Дустың турында, аның шәхси сыйфатлары турында сөйли белү.

Язма сөйләм күнек- мәләрен камил- ләштерү

сочине ние

17.02


65

Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре.

ГКФ

Сыйфатны искә төшерү, сыйфат дәрәҗәләрен өйрәнү.

Сыйфатларны кулланып, дустыңа уңай бәя бирү

Әңгәмәдәшеңне ң фикерен тыңлый белү, аралашу күнекмәләре формалаштыру

Сыйфатларны, сыйфат дәрәҗәләрен сөйләмдә актив куллану

Күнегүләр эшләү


22.02


66

Сыйфат дәрәҗәләренең сөйләмдә кулланылышы

ГКК

Сыйфат дәрәҗәләрен сөйләмдә куллану, күнегүләр эшләү.

Дусларыңны, яшьтәшләреңне җылы сүз белән куандыра, мактый белү

Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү

Сыйфатларны, сыйфат дәрәҗәләрен кулланып, дустыңны мактый белү

Күнегүләр эшләү


24.02


67

Язгы каникул” хикәясендәге лексик- грамматик материал

ЛГКК

Язгы каникул” хикәясе буенча лексика белән танышу. Фигыль формаларын кабатлау.

Әхлакый кагыйдәләргә таянып, яшьтәшләреңә киңәш бирү

Әңгәмәдәшеңне ң фикерен тыңлый белү, аралашу күнекмәләре формалаштыру

Киңәш һәм боеруны белдерү формаларын истә калдыру

Таблица белән эшләү


29.02


68

Язгы каникул” хикәясе.

ЛГКК

Язгы каникул” тексты белән эшләү.

Яшьтәшьләрең белән аралашканда дөрес итеп киңәш бирә, боера белү.

Мәгълүматны туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу

Киңәш һәм боеруны белдерү формалары, диалогтан монологка чыгу

Текст белән эшләү


01.03


hello_html_m54f8910f.gif

69

Боеруны һәм

Д/МС

Боеруны һәм үтенечне

Яшьтәшьләрең

Әңгәмәдәшеңне

Үтенеч һәм боеруны

Ситуатив


02.03


үтенечне

белдерүче җөмләләр .

белән

ң фикерен

белдерү формаларын

күнегүләр

белдерү.

аралашканда

тыңлый һәм үз

сөйләмдә актив куллану

эшләү

киңәш бирүне,

фикереңне дөрес

үтенүне дөрес

итеп әйтә белү

куллана белү

70

Без матур

Д/МС

Әдәпле сөйләм

Әдәпле

Уку эшчәнлеген

Киңәш, үтенеч һәм

Парларда


07.03


сөйләшәбез.

үрнәкләре белән

сөйләшергә

оештыра белү,

боеруны белдерү

эшли белү

эшләү.

өйрәтү

нәтиҗәле эш

формаларын сөйләмдә

күнекмәләрен

куллану.

ныгыту

71

Дусларга ни

Д/МС

Язгы каникул”

Тексттагы

Әңгәмәдәшеңне

Өйрәнелгән лексик-

Күнегүләр


09.03


өчен күңелсез?”

тексты буенча

геройларның үз-

ң фикерен

грамматик материалны

эшләү Язма

күнегүләр эшләү

үзләрен

тыңлый, аңлый

кулланып сөйләм

сөйләм

тотышына карата

һәм аңа туры

оештыру.

күнекмәләр

фикереңне әйтә

килерлек җавап

ен

белү.

бирә белү

камилләште

рү

72

Иҗади эш.

ГКФ

Ситуациядән чыгып,

Иптәшләреңә

Алган

Фронталь әңгәмә,

Иҗади эш


14.03


Язгы каникул”

Язгы каникул”

карата уңай

белемнәрне

индивидуаль тикшерү,

(хикәя язу)

хикәясен

хикәясен үзгәртеп язу.

караш, ихтирам

гомумиләштерер

бирелгән текстны

үзгәртеп язу.

тәрбияләү

гә өйрәтү

кулланып, хикәяне

үзгәртеп язу

73

Телефоннан

Д/МС

Телефоннан сөйләшү

Телефоннан

Тема буенча

Телефоннан сөйләшү

Әңгәмә


15.03


сөйләшү

этикеты белән

сөйләшкәндә

әңгәмәдәшеңнең

кагыйдәләре. белән

кору

этикеты.

танышу, диалоглар

әдәплелек

фикерен

әңгәмә кора белү.

белән эш.

кагыйдәләрен

тыңлый, аңлый

истә тоту

һәм аңа туры

килерлек җавап

бирә белү

74

Дуслар белән

ЛГКТ

Алган белемнәрне

Әхлакый

уку эшчәнлеге

Алган белемнәрне

мөстәкыйль

контро

16.03


күңелле”

куллануны тикшерү,

кагыйдәләрдә

нәтиҗәләрен

практикада куллана

эшләү

ль эш

темасы буенча

аны куллануга

ориентлашу,

контрольгә ала

белү

контроль эш.

контроль эш

аларны үтәүнең

белү

мәҗбүрилеген

аңлау

75

Хаталар өстендә

ЛГКК

Контроль эштә

Шәхесара һәм

Мәгълүматны

Нәрсә ашарга

Хаталар


30.03


hello_html_m69c338f.gif


эш. Татар халык ашлары


җибәрелгән хаталар өстендә эш. Татар халык ашлары белән танышу.

мәдәниятара аралашуда татар халык ризыкларына карата ихтирамлы караш булдыру

туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу

яратканыңны әйтә, сорый белү, ризык исемнәрен сөйләмгә кертү

өстендә эш
76

Минем яраткан ризыгым

Д/МС

Яраткан ризыклар турында сөйләм күнекмәләре булдыру.

Ризыкка карата уңай караш, ихтирам тәрбияләү

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү, сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый

белү

Яраткан ризыгың турында сөйли белү.

Күнегүләр эшләү


04.04


77

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.

ГКК

Исемнәрнең килеш белән төрләнешен искә төшерү, өйрәнү.

Укучыларда телне өйрәнүгә кызыксыну уяту

Белемнәрне системага салу күнекмәләрен камилләштерү

Исемнәрнң килеш кушымчаларын сөйләмдә дөрес куллана белү.

Парларда эшли белү


05.04


78

Туган көн – иң күңелле бәйрәм.

Д/МС

Туган көн – иң күңелле бәйрәм” хикәясе өстендә эш.

Туганнарыңа, дусларыңа ихтирам хисе булдыру

Әңгәмәдәшең

белән аралашу калыбын төзү, сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый

белү

Тема буенча сөйләм күнекмәләре булдыру. Кибетнең эш сәгатьләрен әйтә белү.

Парларда эшли белү


06.04


79

Гүзәл Ләйсәннәрдә” хикәясе

Д/МС

Гүзәл Ләйсәннәрдә” хикәясе белән эш

Табын янында әдәплелек кагыйдәләрен истә тоту

Хикәянең эчтәлеген сөйли белү, табын янында үз- үзеңне тоту буенча киңәшләр бирә белү

Табынга чакыра, кыстый, рәхмәт әйтә белү күнекмәләрен формалаштыру

Текст белән эшләү


11.04


80

Без табын әзерлибез

ЛГКК

Табын әзерләү турында сөйләшү

Табын янында әдәплелек кагыйдәләрен истә тоту

Сөйләм берәмлекләрен логик эзлеклелеккә

салу

Табын әзерләү буенча сөйләм күнекмәләре булдыру

План төзү


12.04


81

Мин салатлар

ЛГКК

Биремле диктант.

Башкаларга

Укытучының

Ризык әзерләгәндә

Биремле

Биремл

13.04


hello_html_m46071467.gif


ясыйм. Биремле


Сүзләр белән эшләү,

карата

күрсәтмәләрен

нәрсәләр кулланганны

диктант.

едиктант.

тема буенча сөйләм

кайгыртучанлык,

аңлап үти белү

сөйли белү

диктант

күнекмәләре булдыру.

хөрмәт хисләре

формалаштыру

82

Туган көнгә

Д/МС

Терәк сүзләр белән

Әхлак тәрбиясе

Укучыларның

Туган көнгә чакыру яза

Мөстәкыйл


18.04


чакыру

эшләү, тема буенча

бирү

сүзлек

белү. Туган көн

ь эшләү

сөйләм күнекмәләре

байлыгын

уеннары. Рәсем буенча

булдыру

арттыру, тема

хикәя төзү

буенча сөйләм

берәмлекләрен

логик тәртипкә

салу

83

Сочинение.

ЛГКК

Туган көн темасына

Әхлакый

иҗади һәм

Алдагы дәресләрдә

Иҗади эш

сочине

19.04


Туган көн -

караган лексика.

кагыйдәләрдә

эзләнү

өйрәнелгән лексик-

ние

күңелле

ориентлашу,

характерындагы

грамматик материалны

бәйрәм”

аларны үтәүнең

проблемаларны

кулланып сочинение

мәҗбүрилеген

мөстәкыйль

язу

аңлау

рәвештә чишү

84

Бәйлек сүзләр.

ЛКК

Бәйлек сүзләр белән

Чисталык,

Укучыларның

Бәйлек сүзләрнең

Күнегүләр


20.04


эшләү. Күнегүләр

пөхтәлек

сүзлек запасын

килеш белә

эшләү

эшләү

төшенчәләрен

баету,

Мәгълүматны туплау

аңлап кабул итү

фикерләрне

өчен, күмәк эшчәнлектә

логик чылбырга

катнашу

салу

85

Табын янында”

ЛГКК

Текст белән эшләү

Әдәплелек, табын

Мәгълүматны

Хикәя эчтәлеге буенча

Текст белән


25.04


хикәясе

янында үз-үзеңне

туплау өчен,

сөйләм күнекмәләре

эшләү

тоту

күмәк

булдыру

кагыйдәләрен

эшчәнлектә

искә төшерү,

катнашу, тиешле

аларны үтәүнең

мәгълүматны

мәҗбүрилеген

билгеләү,

аңлау

анализлау

86

Без табын

ЛКК

Текст буенча

Әдәплелек, табын

Коммуникатив

Табын янында үз-

күнегүләр


26.04


янында

күнегүләр эшләү

янында үз-үзеңне

мәсьләдән

үзеңне тоту турында

эшләү

тоту

чыгып, фикерне

сөйләшү, киңәшәр бирә

кагыйдәләрен

төгәл итеп

белү. тема буенча

искә төшерү,

җиткерү

сөйләм күнекмәләре

hello_html_m3a9ed613.gif

аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау


булдыру

87

Дуслар белән күңелле” темасы буенча лексик- грамматик материалны кабатлау

Д/МС

Дуслар белән күңелле” темасына караган лексик- грамматик материал

Дус, дуслык төшенчәләрен аңлап кабул итү, укучыларда башкаларга карата кайгыртучанлык, кеше кадерен

белү кебек хисләр формалаштыру

Укучыларның сүзлек запасын баету, парлап эшләү күнекмәләрен камилләштерү

Бәйлек сүзләрне кулланып сорауларга җавап бирү, тәрҗемә итү, тема буенча сөйләм күнекмәләрен ныгыту

индивидуал ь тикшерү


27.04


Дүрт аяклы дусларыбыз – 8 сәгать

88

Дүрт аяклы дусларыбыз, аларның гадәтләре.

ЛКФ

Дүрт аяклы дусларыбыз” темасына караган лексик-грамматик материал. Күнегүләр эшләү

Хайваннарга карата кайгыртучанлык хисләре формалаштыру

Этләрне классификациял әү өчен уртак билгеләрне билгеләү

Этнең барлыгы, юклыгы, этнең кемнеке икәнен әйтә белү, этләрнең гадәтләре турында сөйли белү

Биремнәр эшләү


02.05


89

Дүрт аяклы дусларыбыз, аларның кыяфәтләре, токымнары.

ЛКФ

Тема буенча яңа сүзләр белән танышу

Дүрт аяклы дусларга карата кайгыртучанлык хисләре формалаштыру

Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу

Этләрнең токымнары, кыяфәтләре, кушаматлары турында сөйли, сорый белү

Төркемнәрд ә эшләү


03.05


90

Минем дүрт аяклы дустым. Сүзлек диктанты

Д/МС

Сүзлек диктанты Тема буенча бирелгән сүзләр белән эшләү

Дүрт аяклы дусларга карата кайгыртучанлык хисләре формалаштыру

Тема буенча үз фикереңне белдерә алу

Этләрнең гадәтләре турында сорый, сөйли белү

Таблица белән эшләү

Сүзлек диктант ы

04.05


91

Минем этем

Д/МС

Сүзләр белән эшләү, тема буенча хикәя төзү

Этләргә карата җаваплылык хисләре формалаштыру

Укучыларның сүзлек запасын баету, парлап эшләү күнекмәләрен камилләштерү

Парларда һәм аерым укучыларның эшен бәяләү

хикәя төзү


10.05


92

Мөстәкыйль эш.

ЛГКК

Тема буенча

Хайваннарга

Укучыларның

Үзләштерелгән

Мөстәкыйл

Мөстәк

11.05


hello_html_m51cf7e5d.gif


Минем дүрт аяклы дустым”


лексиканы кабатлау.

карата җаваплылык хисләре формалаштыру

сүзлек запасын баету, парлап эшләү күнекмәләрен камилләштерү

белемнәрне куллана белү

ь эшләү

ыйль эш

16.05


93

Мин,син зат алмашлыкларын ың килешләр белән төрләнеше.

ГКФ

Хаталар өстендә эш Сөйләм үрнәкләре буенча җөмләләр төзү. Мин, син зат алмашлыклары

Этләргә карата кайгыртучанлык, мәрхәмәтлелек сыйфатлары булдыру

билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү, җибәрелгән хаталарны төзәтә белү

Мин, син зат алмашлыклары белән эшләү, тема буенча сөйләм күнекмәләре булдыру.

Хаталар өстендә эш


17.05


94

Х.Гардановның ”Акыллы Карабай” хикәясендәге лексик- грамматик материал

ЛГКК

Х.Гардановның”Акыл лы Карабай” хикәясендәге лексика белән танышу.

Рәсемнәр буенча эш, сорауларга җавап бирү

Этләргә карата кайгыртучанлык, мәрхәмәтлелек сыйфатлары булдыру

Бирелгән тексттан төп мәгълүматны аерып алу, аның эчтәлегенә бәя бирә белү

Х.Гардановның”Акылл ы Карабай” хикәясендәге лексиканы сөйләмдә куллану

Лексика белән эшләү


17.05


95

Гардановның ”Акыллы Карабай” хикәясе

Д/МС

Текст белән эш

Этләргә карата кайгыртучанлык, мәрхәмәтлелек сыйфатлары булдыру

Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу

Хикәянең эчтэлеген сөйли белү.

Текст белән эшләү


17.05


Без спорт яратабыз – 7 сәгать

96

Минем

сәламәтлегем.

ЛКФ

Тән әгъзалары исемнәре. Исемнәрне сөйләмдә куллану

Үз сәламәтлегеңә карата кайгыртучанлык формалаштыру

Әңгәмәдәшең белән сөйләшүне оештыра белү

Тән әгъзалары исем- нәрен, кайсы җирең-нең авыртканын табибка әйтә белү, иптәшеңнән кайсы җире авыртканын сорый белү

Төркемнәрд ә эшләү


18.05


97

Мин табибта.

Д/МС

Мин – табибта... Ситуатив күнегүләр эшләү

Табиблар хезмәтенә карата хөрмәт хисе формалаштыру

мәгълүматны туплау өчен күмәк эшчән- лектә катнашу

Үзләштерелгән белемнәрне куллана белү

Парларда эшләү


18.05


98

Спорт төрләре.

ЛКФ

Спорт төрләре,

Укучыларда

Ихтыяр көче,

Нинди спорт төре

Аутентив


23.05


hello_html_m57ab0109.gif
яраткан спорт уены турында сөйләшү

спорт яки физкультура белән

шөгыльләнү теләге булдыру

максатчанлык, активлык кебек сыйфатларга ия булуга ирешү

яратканны сорый, әйтә

белү. Спорт уеннарына чакыра белү, нишләргә кирәклеген әйтә белү

материал белән эшли белү
99

Йомгаклау (еллык) контроль эше.

ЛГКК

Алган белемнәрне куллануны тикшерү, аны куллануга контроль эш

Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау

уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү

Алган белемнәрне практикада куллана белү

мөстәкыйль эшләү

Контро ль эш

24.05


100

Хаталар өстендә эш. Сәламәт булу өчен нишләргә

кирәк?

ЛГКК

Булат Мотыйгуллинның “Сәламәт булыйк” шигыре

Үз сәламәтлегеңә карата кайгыртучанлык формалаштыру

Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу

Йомгаклау (еллык) контроль эшендә җибәрелгән хаталарны төзәтү. Сәламәт булу өчен бер-береңә киңәшләр бирә белү.

Хаталарга анализ ясау


24.05


101

Сабантуй

Д/МС

Сабантуй бәйрәме,

шәхесара һәм

укучыларның

Сабантуй бәйрәме,25.05


бәйрәме. Татар

Сабантуй уеннары

мәдәниятара

сүзлек запасын

андагы уеннар турында

халкының

турында сөйләшү

аралашуда татар

баету, тема

сөйли белү. Сабантуйга

милли уеннары.

Фигыльләрне искә

теленә,

буенча иҗади

чакыра белү

төшерү.

халкыбызның

һәм эзләнү

милли

характерындагы

бәйрәмнәренә

проблеманы

карата ихтирамлы

билгеләү,

караш булдыру

аларны чишү

өчен алгоритм

булдыру


102


103

104

105

Үткәннәрне

Д/МС

Тема буенча алган

Татар теленә

Үз фикереңне

Татарча дөрес итеп

Рәсемнәр


25.05


30.05

30.05

30.05


гомумиләштере

белемнәрне ныгыту.

хөрмәт тәрбияләү

белдерә алу,

сөйләшә белү. УУГен

белән эшләү

п кабатлау.

Проект эше «Туган ягым»

Фигыльләрне

логик фикерләү,

мөстәкыйль рәвештә

кабатлау. Рәсемнәр

сәбәп-нәтиҗә

куллана белү.
белән эш
бәйләнешләрен

Өйрәнелгән лексик-

табу, индуктив,

грамматик материлны

фикерли белү

кулланып, бирелгән темаларга сөйләшә белү


.Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-181381

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG